Svensk bulletin 10/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1410S
Kanslibulletin 10/14 8.3.2014

INNEHÅLL

Hålet i 70 MHz frekvensområdet skall tas bort
Inkvartering under SRAL:s vårdag i Salo
Personalrotation på SRAL:s byrå
SRAL:s kansli är stängt 13.3
Klubbarna meddelar
ITE 7 evenemanget
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Hålet i 70 MHz frekvensområdet skall tas bort

Under SRAL:s och Kommunikationsverkets möte 20.1.2014 gjordes en
överenskommelse att användningen av frekvensområdet 70,175-70,225 MHz
tillåts för radioamatörer i nästa version av radiofrekvensbestämmelserna,
som kommer att göras under år 2014 och som träder i kraft senast i början
av år 2015. Före de nya radiofrekvensbestämmelserna träder i kraft kan
specialtillsånd beviljas för området. Den person som ansöker om
specialtillstånd bör har radioamatörbehörighet och ett ikraftvarande
radioamatörtillstånd.

Ansökan görs med ansökningsblanketten EA. Trots att det i rubriken på
blanketten står automatstation, lämpar denna sig bäst för ändamålet. I
blanketten fylls information i om den sökande samt adress och anrop. Som
bruksändamål räcker "radioamatörtrafik". Stationsplatsen är inte begränsad
till den som nämns i ansökan (koordinater och kartbilaga för
stationsplatsen behövs således inte i ansökan). För specialtillstånden ges
samma villkor som gäller för de omedelbart närstående
radioamatörfrekvenserna. Märk dock de kommunspecifika bruksbegränsningarna!
Kommunikationsverket uppbär en separat frekvensavgift för tillståndet.

Det finns en modell för att fylla i blankettens på SRAL:s webbplats.
Ansökningsblanketten EA finns att laddas ner från Kommunikationsverkets
webbplats. Sänd tillståndsansökan till Kommunikationsverket,
radiofrekvenser/tillstånd, PB 313, 00181 Helsingfors.

Inkvartering under SRAL:s vårdag i Salo

SRAL:s Vårdagar anordnas 26.4.2014 i Astrumcentret i Salo. Adressen är
Saloragatan 5-7. Som arrangör fungerar Salon Radiokerho ry, OH1AD.

I Astrumcentret finns Hotell Salora, där ett Bed & Breakfastpaket kostar
89 EURO per natt per rum. Priset gäller för reserveringar gjorda t.o.med
31.3.2014. Priset inkluderar frukost, som normalt inte ingår i hotellets
rumspriser, bl.a. innehåller de priser som framgår på hotellets webbplats
inte frukost. Rumsförfrågningar: info & astrumkeskus punkt fi och märk
meddelandet med SRAL-Kevätpäivät.

Personalrotation på SRAL:s byrå

Ronja Iso-Heiko har börjat som byråsekreterare på deltid. Tack till Mari
Nikkilä, OH2FPK som var byråsekreterare en längre tid, men som nu har
förflyttat sig till nya utmaningar.

SRAL:s kansli är stängt 13.3

SRAL:s kansli är stängt nästa torsdag 13.3.2014.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen
den 17 mars 2014 kl. 18.00 på klubbrummet i Monitoimitalo i Jyväskylä.
Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som fastställts
för vårmötet i 10 § i stadgarna. I föreningens möten innehas rösträtt av
alla egentliga medlemmar, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordföranden
och hedersmedlemmar. Välkomna! Styrelsen

Möteskallelse OH8AA

Kahdeksikkojen kerho ry. OH8AA, kallar till stadgeenligt årsmöte 25.3.2014
kl. 18:00. Mötet hålls i nya klubbutrymmen på adressen Koulutie 6,
Oulunsalo. På föredragningslistan finns de stadgeenliga ärendena samt
arrangemangen för OH8AA:s 90-årsjubileum. Kaffe och bulla utlåvas,
välkommen önskar styrelsen.

ITE 7 evenemanget

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar ITE 7 -evenemanget söndagen
30.3.2014 kl. 11 - 13 Finsk tid. Evenemangets ändamål är att uppmuntra till
självbyggande och att hålla kontakter med självbyggda s.k. ITE-apparater på
80 metersbandet utan tävlan.

Operatörerna med ITE-riggar sätter bokstaven /i till sitt anrop, t.ex.
OH3ABN/i.

Om du deltar i evenemanget med självbyggd rigg, skicka gärna litet
information om utrustningen till oh3abn & sral punkt fi. Som tack får du
ett hedersintyg per returpost.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna som motstationer.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014.
Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och
bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda
radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reservera
ungefär 3 EURO. Hannu, OH1DW och Allu leder byggandet. Hessu, OH2LH berättar
om SDR-radion och Juhani, OH2MD om radioorientering. Ta med egna grejer, på
lägret kommer man åt att testa och även bygga.

Ungefär två veckor före lägret får alla anmälda ett lägerbrev per e-post.
En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbärs för veckoslutet.
Anmäl dig till lägret via lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är
sral.fi.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen
är 5.3. kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till
examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen
vara granskad före klockan 18.00.

Bemärkelsedagar

80 år

14.03. Ilonen Aarre, OH2LE

70 år

10.03. Rouhiainen Matti, OH2PO

60 år

10.03. Ikäheimonen Harri, OH4YA
12.03. Kiesiläinen Ilkka, OH1KT

50 år

08.03. Andersson Kari, OH3NT
15.03. Kohtala Risto, OH6MQW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, SKCC Weekend Sprintathon,
AGCW QRP Contest, QRP ARCI HF Grid Square Sprint, EA PSK63 Contest, North
American Sprint RTTY, UBA Spring Contest 6 m och FIRAC HF Contest.

På tisdag 11.3 står NAC UHF i tur, och på torsdag 13.3 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, PN Quick CW Contest, F9AA
Cup, Russian DX Contest, Feld Hell Sprint och North American Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 16 mars klockan 15.00 från
OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.