Svensk bulletin 11/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1411S
Kanslibulletin 11/14 15.3.2014

INNEHÅLL

Inkvartering under SRAL:s Vårdag i Salo
SRAL:s kansli är stängt 24-28.3
Klubbarna meddelar
Silent key
ITE 7 evenemang
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Bemärkelsedagar
En LRC radiokurs och examen för öppenhavsskepare riktad åt radioamatörer hålls i Lahtis 22.3 kl. 10.00-17.00
CQ8X jagar Europaëiskt rekord i CQ WPX SSB
WRTC-övningsexpedition på Åland
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen på annandag påsk
Nästa bulletin

Inkvartering under SRAL:s Vårdag i Salo

SRAL:s Vårdagar anordnas 26.4.2014 i Astrumcentret i Salo. Adressen är
Saloragatan 5-7. Som arrangör fungerar Salon Radiokerho ry, OH1AD.

I Astrumcentret finns Hotell Salora, där ett Bed & Breakfastpaket kostar 89
EURO per natt per rum. Priset gäller för reserveringar gjorda t.o.med
31.3.2014. Priset inkluderar frukost, som normalt inte ingår i hotellets
rumspriser, bl.a. innehåller de priser som framgår på hotellets webbplats
inte frukost. Rumsförfrågningar: info & astrumkeskus punkt fi och märk
meddelandet med SRAL-Kevätpäivät.

Flera inkvarteringsalternativ hittas på SRAL:s webbsidor.

SRAL:s kansli är stängt 24-28.3

SRAL:s kansli är stängt sista veckan i mars, dvs. 24-28.3.2014. Då läses
heller ingen bulletin. Radioamatörexamen hålls dock normalt onsdagen 26.3
kl. 16.00-18.00.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen
den 17 mars 2014 kl. 18.00 på klubbrummet i Monitoimitalo i Jyväskylä.
Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som fastställts
för vårmötet i 10 § i stadgarna. I föreningens möten innehas rösträtt av
alla egentliga medlemmar, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordföranden
och hedersmedlemmar. Välkomna! Styrelsen

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte 18.3.2014
från kl. 18.00 på klubben. Adressen är Raviradantie 4-6 Mikkeli. Välkommen!
Styrelsen

Möteskallelse OH8AA

Kahdeksikkojen kerho ry. OH8AA, kallar till stadgeenligt årsmöte 25.3.2014
kl. 18:00. Mötet hålls i nya klubbutrymmen på adressen Koulutie 6,
Oulunsalo. På föredragningslistan finns de stadgeenliga ärendena samt
arrangemangen för OH8AA:s 90-årsjubileum. Kaffe och bulla utlåvas,
välkommen önskar styrelsen.

SRAL-kväll i Lahtis måndagen 31.3 kl. 18.30

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnad måndagen den 31.3 kl. 18.30 en
SRAL-kväll. Förbundets ordförande Memma, OH1EG kommer till klubben för att
berätta om förbundets verksamhet och svara på frågor. Evenemanget är öppet
för alla. Kaffeservering!

OH6D:s årsmöte

Jokilaakson Radiokerho, OH6D, håller sitt årsmöte onsdagen 2.4.2014 fr.o.m.
kl. 18 i klubbutrymmena, hälsar styrelsen.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pertti Tanninen, OH2BWI,
har gått bort. Vi hedrar Perttis minne med en stunds tystnad.

ITE 7 evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar ITE 7 -evenemanget söndagen
30.3.2014 kl. 11 - 13 Finsk tid. Evenemangets ändamål är att uppmuntra till
självbyggande och att hålla kontakter med självbyggda s.k. ITE-apparater på
80 metersbandet utan tävlan.

Operatörerna med ITE-riggar sätter bokstaven /i till sitt anrop, t.ex.
OH3ABN/i.

Om du deltar i evenemanget med självbyggd rigg, skicka gärna litet
information om utrustningen till oh3abn & sral punkt fi. Som tack får du
ett hedersintyg per returpost.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna som motstationer.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen
är 19.3. kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors.
Till examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör
examen vara granskad före klockan 18.00.

Bemärkelsedagar

80 år

14.03. Ilonen Aarre, OH2LE

70 år

19.03. Pellinen Heikki, OH5VH
20.03. Leppiniemi Reijo, OH6NEA

60 år

18.03. Lauhamaa Pentti, OH9NF
19.03. Raunio Aki, OH6AYA
20.03. Heikkilä Matti, OH1LWQ
21.03. Savolainen Pentti, OH2BPS / OH7PS
22.03. Korpi Auvo, OH1AYR

50 år

15.03. Kohtala Risto, OH6MQW
20.03. Yski Kimmo, OH1NZU
22.03. Wirtanen Marko, OH8WM / OH3MMW
24.03. Rissanen Mika, OH3KWW
24.03. Grönlund Kalevi, OH1-0375

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

* En LRC radiokurs och examen för öppenhavsskepare riktad åt radioamatörer
hålls i Lahtis 22.3 kl. 10.00-17.00 *

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnas nästa lördag, 22.3 kl. 10-17
en för alla öppen LRC-kurs för öppenhavsskeppare, men den är speciellt
riktad åt radioamatörer och andra som redan har radioerfarenhet. Som
kurslärare fungerar Ari Caselius. Av de 18 anmälda är största delen
radioamatörer, men det finns ännu två lediga platser!

Anmälningar antingen till koulutus & oh3ac punkt fi eller till Jari, OH2BU, tfn
0400 503 221. På klubbens webbsidor www.oh3ac.fi finns mer information.

CQ8X jagar Europaëiskt rekord i CQ WPX SSB

Kim, OH6KZP, deltar veckoslutet 29-30.3 i WPX SSB tävlingen från Azorerna
med anropet CQ8X. Målet är att leda Radio Arcalas "racerbil" till
Europeiskt rekord i kategorin Single Operator All Band. Motorn testas med
anropet CT8/OH6KZP under några dagar före tävlingen.

Under tävlingen finns audio-/videouppföljning samt online live resultat på
www.cqcontest.net. OH-qso:n är välkomna, i synnerhet på lägre band!

WRTC-övningsexpedition på Åland

WRTC-2014 är radioamatörernas olympiska spel, som ordnas i juli i Boston,
USA. Från Finland deltar två lag i tävlingen, bägge från Radio Arcala
gänget. Under den finska flaggan deltar OH2UA och OH6KZP och under
Azorernas flagga OH2BH och OH2MM.

Under Russian DX Contest detta veckoslut testar OH2BH, OH2MM och OH6KN sin
utrustning på Åland, och samtidigt kommandes ihåg OH0W-tävlingsevenemanget
från 1982. OH0W-stationen är QRV på CW och SSB och matar två 100 watts
signaler i samma antenn samtidigt. Pojkarna lyssnar noggrant på det finska
fastlandet. QSL via OH2BH.

Tävlingsnyheter

Dett veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, PN Quick CW Contest, F9AA Cup,
Russian DX Contest, Feld Hell Sprint och North American Sprint.

Nästa tisdag, 18.3, står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 20.3 NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas UBA Spring Contest, CLARA HF Contest, FOC QSO Party,
BDM RTTY WW Contest, IPA Contest, QRP HF RTTY Contest, QCWA Spring QSO
Party och Nauryz DX Contest.

Kalakukkotävlingen på annandag påsk

Vårens inhemska tävlingsevenemang, Kalakukkotävlingen, ordnas detta år i
samarbete mellan Kuopion Seitoset, OH7AA och Pohjois-Karjalan Radiokerho
OH7AB. Tävlingen hålls under annandag påsk 21.4.

Ifall du tänker resa under påsk, se då till att du är vid en radiostation
under annandag påsk! Mer information fås senast i aprilnumret av tidningen
Radioamatööri.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 23 mars klockan 1500 finsk
tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.