Svensk bulletin 14/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1414S
Kanslibulletin 14/14 11.4.2014

INNEHÃ…LL

Vårmötesmaterial
Endast två veckor till SRAL:s Vårdagar
Anmäl dig till Cocktailevenemang
Styrelsens frågetimme i april
OH1SALO kommer att vara QRV första gången 15.4
Mottagningen av inkvarteringsbokningarna till SRAL:s sommarläger inleds 22.4.2014
Klubbarna meddelar
Kom och berätta om din hobby
De ungas lägerskola i Hankasalmi
"Faddrar" söks till lägerskolan
Youngsters On The Air 2014
Militärradiodag 3.5.2014
Radiooerienteringsövningarna börjar
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Bemrkelsedagar
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen under annandag påsk 21.4
Nästa bulletin
Silent key

Vårmötesmaterial

Vårmötesmaterialet finns att läsas på SRAL:s webbsidor under
medlemssidorna, till vilka det finns en länk från framsidan. Förbundets
webbplats hittas på www.sral.fi. Vårmötesmaterialet delas ut i
pappersformat från Förbundets kansli.

Endast två veckor till SRAL:s Vårdagar

SRAL:s Vårdagar ordnas om två veckor, lördagen den 26.4.2014 i Astrumkeskus
i Salo. Adressen är Salorankatu 5-7. Evenemanget ordnas av Salon Radiokerho
ry, OH1AD.

Det är lätt att komma till Salo med såväl buss som tåg. Bägge stationer är
belägna ca 500 m från vårmötesplatsen. För de personer som kommer med egen
bil finns många avgiftsfria platser på gården vid Astrumcentret. En
tillgänglig passage finns till mötesutrymmena.

Dörrarna till Vårdagsevenemanget öppnas på lördagen kl. 9.00. I programmet
finns forum, presentationer, lopptorg, försäljningsstånd, lotteri,
möjlighet att stifta bekantskap med Salo stads elektroniksamlingar, det
egentliga vårmötet, cocktailevenemang samt t.ex. fria diskussioner t.ex. i
foajén i Teatteri Provinssi.

Program

Live mötesutrymmet

09.00-10.30 ARX examensprogram (OH2MD)
10.30-12.00 Vapepaforum (OH3FN)
13.00-14.30 Handihamträff (OH2FP)

Teatteri Provinssi

12.00-13.00 SRAL:s styrelses frågetimme
13.00-14.00 HF-forum (OH6EI)
14.00-15.00 "Suomen matkapuhelinteollisuuden historia" (OH1QP)
15.00-15.30 tid för diskussion
16.00 SRAL:s vårmöte
ca 17.30 Slutlättning: Joonas Suominen i Jaakko Teppos fotspår
(framförandet tar ca 15 min.)

Kl. 10.00-16.00 finns det möjlighet att stifta bekantskap med Salos
elektroniksamlingar. I samlingslokaliteterna fungerar en radioamatörstation
med anropet OH1SALO.

Utgående QSL-kort kan tas med till Vårdagarnas QSL-punkt.

Till lopptorget har utrymme reserverats i bottenvåningen under tiden 10.00
- 16.00. I utrymmet reserveras bord för försäljare, som själv ansvarar för
att ta betalt. Osålda varor bör föras bort före klockan 17.00.

I lunchrestaurang Planet Pluto erbjuds buffetlunch kl. 11-14. Foajén i
Teatteri Provinssi betjänar mötesgästerna med A-rättigheter. Hanhivaaran
kahvio i motionscentet i Astrumcentret är öppet 9-23.

Deltagaravgifterna till vårdagarna är följande: vuxna 8 euro, bättre
hälften 5 euro, under 18 åringar gratis.

Inkvartering erbjuds i Hotel Salora i Astrumcentret. Hotellet erbjuder
frukostpaket i 1-2 personers rum till priset av 99 euro per dygn. Frukosten
serveras i Planet Pluto.
Rumsförfrågningar: info & astrumkeskus punkt fi och nämn "SRAL:s Vårdagar" (SRAL
Kevätpäivät) i meddelandet.

Mer inknvarteringsalternativ hittas på SRAL:s webbsidor.

Anmäl dig till Cocktailevenemanget

Efter SRAL:s vårmöte 26.4 i Salo börjar ett Cocktalevenemang i foajén för
Teatteri Provinssi ca kl. 18.30. Priset för evenemanget är 22 euro, som
inkluderar en riklig kycklingsallad, en semla och ett glas skumvin.
Bindande anmälningar före 21.4.2014 till Memma, oh1eg & sral punkt fi eller tfn 050
569 2298. Betalningen utförs i samband med anmälningen till Vårdagarna.

Styrelsens frågetimme i april

Styrelsens frågetimme i april sker under Vårdagarna i Salo 26.4.2014 kl.
12.00. Välkomna!

OH1SALO QRV för första gången 15.4.2014

OH1SALO är QRV för första gången nästa tisdag 15.4.2014 kl. 14-18 på
frekvensen 7060 kHz. Salos elektroniksamlingar har då öppet hus.

* Mottagningen av inkvarteringsbokningar till SRAL:s sommarläger inleds
22.4.2014 *

SRAL:s sommarläger 2014 hålls i semestercentret Revontuli i Hankasalmi
3-6.7.2014. Lägret ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.
Inkvarteringsbokningar tas emot fr.o.m. kl. 10.00 tisdagen den 22.4.2014.
Inkvarteringsbokningar tfn 014 8448 200.

Hankasalmen Revontuli befinner sig i Mellersta Finland, 45 km österut från
Jyväskylä längs riksväg 9. Lokatorn är KP32gh. Ett mer specifikt
sommarlägerprogram publiceras i maj.

Mer information: http://www.oh6ad.fi och http://www.revontuli.fi/.

Klubbarna meddelar

Presentation i Lahtis, måndagen 14.4 kl. 18.30, X1M QRP-radion och
antenner.

Timo, OH2BHS; och Arska, OH2EC; kommer till Lahden Radioamatöörikerho,
OH3AC, på Radiobacken på måndag 14.4 kl. 18.30 för att berätta om
X1M-QRP-transceivern. Arska, OH2EC; utvidgar våra kunskaper om hurdana
antenner man kan koppla och det lönar sig att montera. Från klubbens
webbsidor www.oh3ac.fi finns länkar till tilläggsuppgifter. Evenemanget är
öppet för alla.

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten Kerho ry, OH2AA, OH2AN, håller sitt stadgade årsmöte 15.4.2014
kl. 18.30 i Klubbgrottan, Gesällvägen 12 A b1, 00640 Helsingfors. Välkomna.

OH2AA Styrelse

Ottodagarna i Hirvensalmi

Puulan Radio Club firar traditionella Ottodagar vid Otto- och
Happostationerna, OH4O och OH4ACD 17-21.4. Påskhäxornas skyddspatruller
håller USB- och LSB-bastun varma under hela evenemanget. Vi deltar i
tjäderspelens kontakter och spottar vårgäddor. Mer information från
Facebook: Pulan Radio Club. Välkomna!

OH4ACD:s vårmöte

Puulan Radio Club ry håller sitt årsmöte i Hirvensalmi lördagen den 19.4
kl. 13.00. Mötesplatsen är Happostationen i Käpälämäki. Under årsmötet
behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!

Styrelsen

OH3AC bulletin på söndagen 20.4 kl. 9.30 finsk tid

Klubbens följande bulletin ges under påsksöndagen 20.4.2014 kl. 9.30 finsk
tid. Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz. I bulletinen hör du de
senaste nyheterna och framför allt kan du kvittera bulletinen och efter
detta t.ex. hålla kontakter med andra klubbmedlemmar på 80 meters bandet.
Bulletinen ges av klubbens ordförande Pekka, PH3JMJ.

OHDXF:s årsmöte

OH DX Foundation r.y. håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med SRAL:s
vårddagar i Salo 26.4.2014 kl. 13.00. Adressen är Astrumcentret,
Salorankatu 5-7. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 11
paragrafen i föreningens stadgar. Välkomna!

OHDXF Styrelse

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan Seura RATS r.y. håller sitt stadgeenliga årsmöte i
Padasjoki 27.4.2014. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. På
platsen ordnas därtill lopptorg och demonstrationer. Mer information på
RATS webbplats på adressen rats.fi.

Lutikoiden tuuletus

Redan för tredje gången hålls "det traditionella sista Lutikoiden tuuletus"
under lördagen 10.5 kl. 10-16 vid Salon Radiokerho och dess gård, på
adressen Vanha Perttelintie 200, Salo.

I tillägg till olika prylar erbjuds bl.a. korv grillad på öppen eld och
stekhällsplättar. Några försäljningsplatser erbjuds på gårdsområdet. Det
finns begränsat med platser på gården, så vi rekommenderar samåkning,
tvåhjulningar och parkering vid parkeringsplatsen vid den närliggande gamla
kyrkan.

Välkomna med att diskutera och lufta er!

Salon Radiokerho ry, OH1AD

Kom och berätta om din hobby

Hej radioamatör!

Kom och berätta om din hobby till SRAL:s avdelning i Hämeenkylän koulu,
hobbymässorna, söndagen den 13.4.2014 kl 11-15. Skolans adress är
Varistontie 3, Vanda. Läs mer om mässorna från adressen
www.harrastemessut.fi.

De ungas lägerskola i Hankasalmi

De ungas lägerskola ordnas för sjunde gången inkommande sommar. Detta år
hålls lägerskolan i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 30.6 - 6.7.2014.
Lägerskolan infaller delvis samtidigt med SRAL:s sommarläger.

Under lägerskolan kan examen i elementär klass utföras eller också kan man
studera inför den allmänna klassen. I programmet utlovas bastubadande,
simmande, kvällslägereldar, byggande, radioorientering, hållande av
radiokontakter samt trevlig samvaro.

Priset för lägerskolan är 195 euro, för under 12 åringar 160 euro. Priset
inkluderar allt, inkluderande mat och inkvartering, studiematerial och
examensavgifter.

Förfrågningar och anmälningar till lägerskolans ledare Niko Halminen,
OH2GEK, oh2gek & sral punkt fi. Anmälningar t.o.m. slutet av maj.

"Faddrar" söks till lägerskolan

Lägerskolan söker "elmrar" och "faddrar". Ifall du är en aktiv och minst 16
årig yngling och önskar delta som hjälpledare i lägerskolan, sänd Niko en
kortfattad ansökan, där du skriver om dig själv. Adressen är oh2gek & sral punkt fi.

Hjälpledarnas uppgift är att biträda i undervisningen på lägret och delta i
planeringen och genomförandet av kvällsprogram och lägereldar. Lägret är
avgiftsfritt för hjälpledarna och det finns två platser. Sänd alltså in din
ansökan snarast möjligt!

Youngsters On The Air 2014

Youngsters On The Air lägret hålls i Virrat i Marttisen lomakeskus,
15-22.7.2014. I lägret deltar unga radioamatörer från femton olika länder.
I det finska teamet ryms sammanlagt fem personer, varav en fungerar som
"team leader".

Anmälningar kan sändas till adressen yota & sral punkt fi. Ifall det finns något
att fråga om lägret, programmet eller annat, ta kontakt med Mari, OH2FPK,
oh2fpk & sral punkt fi eller per telefon 044 027 2700. Ännu ryms man med!

Militärradiodag 3.5.2014

Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo (tidigare Putkiradiomuseo) och Kymen
Viestikilta ordnar en Militärradiodag som hålls lördagen 3.5. Platsen är
Honkasalen i Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola. Presentationerna
äger rum kl. 10-13.

Teman för presentationerna är:

Seppo Uro - Puolustusvoimien radiotoiminnan ensi askeleet
Antero Tanninen - Kyynel-kaukopartioradion kehittäminen ja käyttö
Peter Tigerstedt - Eric Tigerstedt - Suomen Edison

Utställningarna är öppna kl. 13-15. I programmet finns öppnande av Kouvolan
Sotilasradiomuseo och till påseende finns Militärradiomuséets, Radiomuséets
och Miljömuséets utställningar.

Deltagaravgiften är 10 euro inkluderande kaffe/teservering och
utställningar. Deltagaravgiften uppbärs under evenemanget. Med anledning av
servering önskas att förhandsanmälningar görs per e-post till
museo & putkiradiomuseo punkt fi eller per telefon till Kouvolan matkailu 020 615
5295 (kl. 9-17).

Radioorienteringsövningarna inleds

I huvudstadsregionen började de regelbundna radioorienteringsövningarna,
som hålls ett par gånger i månaden. Övningar finns för såväl 80 meter som 2
meter. Mer information om övningarna och tävlingarna fås från ARDF-sidorna
på webbadressen http://ardf.pp.fi/.

Radioamatörexamen på onsdagar i SRAL:s kansli

I SRAL:s kansli ordnas radioamatörexamina på onsdagar. De följande examina
är 16.4 och 23.4 kl. 16-18. Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9,
Helsingfors. Till examen kan man komma utan förhandsanmälning när som helst
mellan kl. 16 och 18. Dock bör examen vara utförd och granskad före klockan
18.00. Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år
16.04. Per-Ole Björkholm, OH6KDA
17.04. Jaakko Väisänen, OH2RB
23.04. Mauno Aalto, OH1TJ

70 år
16.04. Juha Lindström, OH2BDL
19.04. Matti Knuutila, OH8TT
19.04. Eero Huovilainen, OH2LLC
24.04. Timo Vihersaari, OH1AZL
25.04. Antti Isännäinen, OH2WJ / OH3YD / OH6KVE

60 år
19.04. Kimmo Airola, OH3ZS
23.04. Jan-Erik Strandell, OH1YP

50 år
12.04. Markus Anttila, OH1-1900
17.04. Miika Keipi, OH2LOI
18.04. Pekka Säynätjoki, OH6BY
20.04. Petri Venäläinen, OH5HNA
22.04. Jukka Fors, OH6FSO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JIDX CW Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend
Sprintathon, EU Spring Sprint, International Vintage Contest HF och
Hungarian Straight Key Contest.

Nästa tisdag, 15.4 står NAC SHF i tur och på torsdag NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas ES Open HF Championship, Worked All Provinces of
China DX Contest, Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digital Prefix
Contest, CQ Manchester Mineira DX Contest, EU Spring Sprint, EA-QRP CW
Contest, Feld Hell Sprint och YU DX Contest.

Under andra påskdagen 21.4. tävlas Kalakukkotävlingen.

Under tisdagen 22.4 står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Under det sista veckoslutet i april tävlas 10-10 International Spring
Contest, SP DX RTTY Contest, Helvetia Contest, QRP to the Field och BARTG
Sprint 75.

Kalakukkotävlingen under annandag påsk 21.4

Det är nu en vecka kvar till vårens inhemska tävlingsevenemang,
Kalakukkotävlingen. Under annandag påsk, måndagen 21.4 är sändarslagen i
traditionell ordning: först SSB (10-12 finsk tid), efter detta CW (13-15
finsk tid) och till sist RTTY (16-17 finsk tid). I tävlingen finns inget
loggtvång och motstationen straffas inte för att en station inte sänder in
sin logg. Pappersloggar är ok, och dessa behöver inte ens renskrivas. Se
reglerna från förbundets webbplats under "Kilpailut" rubriken, från
aprilnumret av tidningen Radioamatöörit, Kuopion Seitosets webbplats
www.oh7aa.fi eller från Pohjois-Karjalan Radiokerhos webbplats www.oh7ab.fi.

Se till att du under annandag påsk är nära en radiostation! Kom med och
håll kontakter!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A om två veckor, söndagen den 27 april klockan
1500 finsk tidd på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.