Svensk bulletin 20/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1420S
Kanslibulletin 20/14 31.5.2014

INNEHÅLL

Aurora 2014 sommarlägret
Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte
Klubbarna meddelar
Silent key
Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar 2014
Ännu en vecka kvar att anmäla sig till lägerskolan
Traditionsradioevenemang 4.6.2014
Bemärkelsedagar
Öppna NM-tävlingarna i radioorientering 2014
U-båten Vesikko i gång
Tävlingsnyheter
Kom med i SRAL Field Day -tävlingen
Nästa bulletin

Aurora 2014 Sommarlägret

Välkommen till SRAL:s Aurora 2014 sommarläger 3. - 6.7.2014 till Revontuli i Hankasalmi.
På lägrets webbsida har man nu publicerat lägeravgifterna samt avgifterna för tält- och husvagnsplatser.
Lägrets hemsida finner du på adressen kesaleiri.oh6ad.fi.

På lägret finns ett lopptorg. Hämta dina loppor till försäljningsbordet. Dessutom hålles föreläsningar och framställningar om radioamatörsaker.
Hämta gärna QRP- eller ITE-apparater till påseende. De bästa fotograferas och förordas.
Traditionellt eldas bastun och lägerbrasan varje dag.
I år kommer man, förutom med bil, även behändigt till platsen med allmänna transportmedel. Från Hankasalmi tågstation är det endast fyra kilometer
och snabbturbussarnas hållplats finns strax vid Revontuli. Kolla lägrets webbsida för mer information.

Inneinkvarteringen är fullbokad. På sju kilometers avstånd från Häkäriteet fanns ännu lediga stugor på fredagen 30.5.2014.
Husvagns- och tältplatserna reserveras i den takt man anländer.

Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 15.11.2014. För evenemanget söks en anordnare.
Runt höstmötet är det möjligt att ordna höstdagar, dvs. ett endagsevenemang, under vilket presentationer och träffar
samt eventuellt ett lopptorg kan ordnas. Presentationsprogrammet kan fritt väljas av anordnaren.

Är din klubb intresserad att anordna Höstdagarna?
Ansökningarna om rättigheterna att anordna dessa kan sändas till adressen hallitus &sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf,
PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.7.2014.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s sommarläger

Kouvolan Radiokerho ordnar sitt sommarläger i Kekäleniemi, Kouvola 7-8.6.2014. Lägret börjar under middag på lördagen, då Juha, OH5CW,
håller öppningstalet och ankomstkaffe åtnjuts. Kl. 13.00 håller Ilkka, OH5IY, en presentation om slutstegen för fyrarna på 28 och 50 MHz.
På kvällen utlovas bastubadande, simmande, HamBand osv.

Besöksavgiften är 5 euro/person och inkluderar ankomstkaffe och bastu. Inre inkvartering kostar 20 euro/person och inkluderar besöksavgiften.
För under 12 åriga harmoniska tas ingen besöksavgift vid besök med föräldrar. Inre inkvartering finns i begränsad mängd, så boka i tid via
Esa, OH5KRQ via egenanrop.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Ilkka Ristola, OH2FR, har lämnat oss. Vi hedrar Ilkkas minne med en stunds tystnad.

Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar 2014

OH7AA, Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset ry ordnar i år traditionella Östfinländska sommardagar för alla radiohobbyister i
Tikkalansaaren leirikeskus i Kuopio 6-8.6.2014. Uppdaterad version av programmet för dagarna och dylik tilläggsinformation finns på OH7AA:s
webbplats på adressen http://www.oh7aa.fi/. Mer information fås även av Tomppa, OH7FXX, tfn 045 110 9331 och oh7fxx & gmail punkt kom.

Ännu en vecka kvar att anmäla sig till lägerskolan

Man har förlängt anmälningstiden med en vecka. Detta år hålls lägerskolan i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 30.6 - 6.7.2014.
Lägerskolan infaller delvis samtidigt med SRAL:s sommarläger.

Under lägerskolan kan examen i elementär klass utföras eller också kan man studera inför den allmänna klassen. I programmet
utlovas bastubadande, simmande, kvällslägereldar, byggande, radioorientering, hållande av radiokontakter samt trevlig samvaro.

Priset för lägerskolan är 195 euro, för under 12 åringar 165 euro. Priset inkluderar allt, inkluderande mat och inkvartering,
studiematerial och examensavgifter.

Förfrågningarna och anmälningarna till lägerskoleledare Niko Halminen, OH2GEK, oh2gek & sral punkt fi. Anmälningar fram till slutet
av nästa vecka.

Traditionsradioevenemang 4.6.2014

PRT18 evenemanget sker under onsdagen 4.6.2014 kl. 8-18 finsk tid. Evenemanget är fritt format och ingen ledningsstation finns.
Deltagandet i traditionsradioevenemanget kräver ingen anmälan.

Anropsfrekvenser:
CW: 3520-3580, 7020-7040 kHz,
AM: 3710-3770 och 7060-7080 kHz

Evenemanget är inte en tävling. Loggar samlas inte in och deltagarna sätts inte i rangordning.
Traditionsradiostationerna, som använder utrustning från andra världskriget lägger till /SA i sitt anrop. Ifall
traditionsradiostationens utrustning är yngre än detta, men ändå över 40 år gamla läggs /S till i anropet.

Även alla radioamatörer med nyare utrutning är välkomna att delta som motstationer.
Respons och kommentarer (gärna med bilder) kan sändas per e-post till den gamla adressen perinneradio.t16 & gmail punkt kom.
Alla är välkomna med!

Bemärkelsedagar

70 år

01.06. Moisio Aimo, OH3IM
01.06. Mikkonen Seppo, OH4EF
03.06. Alonen Matti, OH3YO
04.06. Korpinen Lauri, OH2HMB
08.06. Lassila Seppo, OH2FFC

60 år

02.06. Lehtonen Jouko, OH3GBS
06.06. Lietepohja Pekka, OH6LDJ
08.06. Väisänen Risto, OH1-3889
09.06. Hirvonen Risto, OH2BVB

50 år

31.05. Koskinen Pasi, OH3GWO
02.06. Sundberg Harri, OH4BW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Öppet NM-tävling i radioorientering 2014

År 2014 Nordiska Mästerskapstävlingar i radioorientering hålles 25. - 27.7.2014. För arrangemangen ansvarar Finlands
Radioamatörförbund rf tillsammans med de lokala klubbarna. Evenemanget består av två 3,5 MHz samt en 144 MHz tävling.
Tävlingsplatsen är Erkkilän Urheiluopisto i Tammela.

3,5 MHz sprinten tävlas på fredag eftermiddag, en traditionell 3,5 MHz tävling på lördag eftermiddag samt 144 MHz
tävlingen på söndag morgon.

Tävlingsavgiften är 12 Euro/tävling. Logi kostar 40 - 60 euro/person och natt. Barn får en 10% rabatt.

Anmälningarna t.o.m. 15.6. till oh2md & sral punkt fi.

U-båten Vesikko i gång

Kakkosten kerho, OH2AA, aktiverar U-båten Vesikko på Sveaborg 7. - 8.6.2014.
Klubbmedlemmarna sätter upp en radioamatörstation i Vesikkos radiohytt på lördagen 7.6 t.o.m. söndagen 8.6.
Operationen sker under museets öppethållningstider kl. 11 - 18, på 80m, 40m samt möjligen 20m banden med CW och SSB.
Man använder anropet OH2AN/SUB.
Verifiering av kontakterna sker medelst special-QSL med Vesikko motiv.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld Hell Sprint (Worked all Africa, Asia, Europe, Oceania SPRINT).
Nästa tisdag 3.6. star NAC VHF och nästa torsdag 5.6. NAC 10m i turen.

Nästa veckoslut tävlas SRAL Field Day, 10-10 Int. Open Season PSK Contest, DigiFest, Wake-Up QRP Sprint
Samt SEANET Contest.

Kom med I SRAL Field Day tävlingen

SRAL Field Day tävlingens CW del körs 7. - 8.6.2014 kl. 1500 - 1449 UTC.
SSB delen tävlas första veckoslutet i september. I tävlingen finns serier för både field-day och fasta stationer.

Samma station får köras en gång per band. I field day serierna är kontakter med samtliga stationer giltiga.
I serien för fasta stationer får man endast köra /P eller /M stationer.

Tävlingsbudskapet är RS(T) + serienummer från 001. C-klassens stationer använder enskild numerering på varje band.
Multiplikatorer är DXCC samt WAE-länderna per band. Reglerna finns på SRAL:s webbsidor under Kilpailut.
Välkommen med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 8 juni kl 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.