Svensk bulletin 24/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1424S
Kanslibulletin 24/14 5.7.2014

INNEHÅLL

SRAL:s kanslis öppethållningstider på sommaren
Aurora 2014 sommarlägret
Silent key
Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Tidningen Radioamatööris skriv- och fototävling
Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Piiru 14 lägret i gång
Scoutstationen OH6SUF i gång
Radioamatörstationen vid Salon Elektroniikkamuseo:s jourtider
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s kanslis öppethållningstider på sommaren

SRAL:s kansli är stängt under sommarlägret den 3.7. samt 4.7.2014.
Kansliet är stängt p.g.av semestern 14.7 - 1.8.2014.
På torsdagen 26.6. öppnas kansliet kl. 13:00. Annars betjänar kansliet normalt.

Aurora 2014 Sommarlägret

SRAL:s Aurora 2014 sommarläger gick av stapeln den 3. - 6.7.2014 vid Revontuli lägret i Hankasalmi.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Ville Palomäki, OH6IQ, har lämnat oss.
Vi hedrar Villes minne med en stunds tystnad.

Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 15.11.2014. För
evenemanget söks en anordnare.
Runt höstmötet är det möjligt att ordna höstdagar, dvs. ett endagsevenemang, under vilket
presentationer och träffar samt eventuellt ett lopptorg kan ordnas. Presentationsprogrammet
kan fritt väljas av anordnaren.

Är din klubb intresserad att anordna Höstdagarna?
Ansökningarna om rättigheterna att anordna dessa kan sändas till adressen hallitus & sral punkt fi
eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.7.2014.

Klubbarna meddelar

OI3V aktiverar parker

OI3V aktiverar 7. - 13.7. följande nationalparker: Selkämeri, Kurjenrahka, Puurijärvi-Isosuo, Isojärvi,
Helvetinjärvi samt Pyhä-Häkki. Varje park aktiveras under två dagar.

Ett pryltorg i Tavastehus

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:s traditionella pryltorg anordnas i OH3AA-klubbens utrymmen
på söndagen 10.8.2014 kl. 0900 - 1500.
Här har du chansen att träffa bekanta, köpa, sälja och byta radiobonk antingen direkt från
bagageluckan, släp eller på presenning. Det uppbärs inget arvode för försäljningsplatsen.
Varorna får icke lämnas på arrangörens ansvar. Kaffe-, läsk-, korv och plättservering finns
Inne-WC finns även. Adressen är Hakapellontie 95 Tavastehus. Välkommen.

Laivaston Radioamatöörit, OH1AJ:s prylkväll

OH1AJ anordnar en populär prylkväll på tisdagen 12.8.2014 börjandes kl. 1800 på klubbstationen.
Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Man kan även hämta sitt eget bonk till försäljning.
Plättar, grillkorv samt läsk utbjuds. Välkommen.

Bemärkelsedagar

85 år
06.07. Ove Jägermalm, OH2KL

80 år
05.07. Börje Johansson, OH2JR, OH2-0907

70 år
13.07. Matti Niskanen, OH2CF

60 år
05.07. Kari Jaakkola, OH2HT
13.07. Jukka Pyy, OH1EL, OH2NYE

50 år
03.07. Jyri Elonen, OH2KM, OH0NRV, OH2NRV, OH4KM
04.07. Hannu Aaltonen, OH3-9179
06.07. Teemu Haapanen, OH2NJK
07.07. Vesa Rantala, OH5MWL, OH5XX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tidningen _Radioamatööris skriv- och fototävling

Alla skriverier och foton som publicerats i tidningen Radioamatööri deltar i 2014 årets tävling.
I bägge tävlingarna är 1. Pris ett 500 euros presentkort och 2. Och 3. Pris en årgång av CQ-tidningen.

Internationella fyr- ovh fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls traditionellt det tredje veckoslutet i augusti.
Evenemanget inleds på lördagen 16.8. kl. 0001 UTC och slutar på söndagen 17.8. kl. 2359 UTC.
Det är inte fråga om en tävling, utan ett aktiveringstillfälle.
Stationerna kan sätta till sitt anrop ett kännetecken, t.ex. suffixet /LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller
/LIGHTSHIP (LS). Från Finland har tills vidare anmält sig stationerna: OH1AF/lh Säppi, OH1AH Utö,
OH2NM fyrskeppet Relandersgrund, OH2Y/lh Tankar, OH2ZL/lh Sveaborg, OH6GSB Kylmäpihlaja samt OI3V/lh Sälgrund.

Piiru 14 lägret i gång

Lounais-Suomen Partiopiiri:s läger är 22. - 30.7.2014 på Evo lägerområde. På lägret kommer att finnas
tre HF-stationer med anropet OH1AS mellan kl. 08 - 22.Kom med som motstation.
På lägret kommer att finnas c. 4000 deltagare. För körandet ansvarar Liedon Eränkävijät/RA-Kilta.
Stabchef är Reetta, OH1EBO och teknikansvarig är Allu, OH1FJK.

Scoutstationen OH6SUF är i gång

Stationen är i gång 19.7. kl.1000 - 1600 i Kyyjärvi med anropet OH6SUF

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s peruskilpailu, Marconi Memorial HF Contest, DL-DX RTTY Contest,
Original QRP Contest samt DARC 10 m Digital Contest.

Nästa tisdag 8.7. står NAC UHF samt nästa torsdag 10.7. NAC 50 MHz I turen.

Nästa veckoslut tävlas FISTS Summer Sprint, IARU HF World Championship och SKCC Weekend Sprintathon.

Meddelanden till nästa bulletin

Materialet till nästa veckas bulletin bedes sändas till adressen: bulletiini ät sral piste ät ii,
så de kommer till den vikarierande bulletinmakaren.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 13 juli kl 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.