Svensk bulletin 25/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sral @ sca $SRAL1425S
Kanslibulletin 25/14 12.7.2014

INNEHÅLL

SRAL:s kansli öppethållningstider under sommaren
Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte
Klubbarna meddelar
Silent key
Bemärkelsedagar
Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Youngsters On The Air 15-22.7.2014
Piiru-14-lägret i etern
Scoutstationen OH6SUF är aktiv
OH-DX-Ring r.y., OH2AM/OH0AM/OH2R, når mansålder
OI4PM QRV 9.8.2014
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s kansli öppethållningstider under sommaren

Kansliet är stängt p.g.a. semester 14.7 - 1.8.2014. Under övriga tider betjänar kansliet normalt.

Ansökan om rättigheten för anordnande av höstdagar och höstmöte

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 15.11.2014. För evenemanget söks en anordnare. Runt höstmötet är det möjligt att ordna höstdagar, dvs. ett endagsevenemang, under vilket presentationer och träffar samt eventuellt ett lopptorg kan ordnas. Presentationsprogrammet kan fritt väljas av anordnaren.

Är din klubb intresserad att anordna Höstdagarna? Ansökningarna om rättigheterna att anordna dessa kan sändas till adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.7.2014.

Klubbarna meddelar

Ett pryltorg i Tavastehus

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:s traditionella pryltorg anordnas i OH3AA-klubbens utrymmen på söndagen 10.8.2014 kl. 0900 - 1500.

Här har du chansen att träffa bekanta, köpa, sälja och byta radiobonk antingen direkt från bagageluckan, släp eller på presenning. Det uppbärs inget arvode för försäljningsplatsen.Varorna får icke lämnas på arrangörens ansvar. Kaffe-, läsk-, korv och plättservering finns.

Inne-WC finns även. Adressen är Hakapellontie 95 Tavastehus. Välkommen.

Laivaston Radioamatöörit, OH1AJ:s prylkväll

OH1AJ anordnar en populär prylkväll på tisdagen 12.8.2014 börjandes kl. 1800 på klubbstationen. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Man kan även hämta sitt eget bonk till försäljning. Plättar, grillkorv samt läsk utbjuds. Välkommen.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pekka Salonen, OH6RK, lämnat oss denna vår.

Vi hedrar minnet av Pekka med en stunds tystnad.

Bemärkelsedagar

85 år

21.07. Aarre Näre, OH1TZ
02.08. Tapio Penttilä, OH2KE
06.08. Olavi Kilpinen, OH3QL
09.08. Iikka Möttönen, OH8MI

80 år

08.08. Lars Nikko, OH0RJ / OJ0RJ / OH0MB

70 år

13.07. Matti Niskanen, OH2CF
16.07. Kaj Björklund, OH6NGL
16.07. Erkki Suikki, OH1UP, OH0ES, OH1-688
19.07. Kauko Lehvonen, OH1MKN
23.07. Pentti Roitto, OH4-3977
25.07. Mauri Robertsson, OH2AYD
25.07. Jaakko Vepsäläinen, OH7SC
06.08. Pekka Sevanto, OH2BFS
06.08. Roy Syring, OH6LYF / OH6SY
09.08. Matti Tynkkynen, OH5SY

60 år

13.07. Jukka Pyy, OH1EL, OH2NYE
24.07. Vesa Hekkala, OH8MFF
28.07. Olli Aho, OH6DK, OH6-0082
02.08. Markku Impola, OH1MV
05.08. Jyrki Pitkänen, OH2JRY

50 år

22.07. Harri Kinnunen, OH7KGW
28.07. Norbert Kelzenberg, OH3NK, OH2AUM
28.07. Ari Aitamäki, OH1CW
02.08. Mikael Teirfolk, OH6KIC
03.08. Jukka Ruusila, OH6KY
04.08. Seppo Pekonen, OH3NJZ / OH7SP
05.08. Lauri Pirttiaho, OH8LP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Det internationella fyr- ovh fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls traditionellt det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget inleds på lördagen 16.8. kl. 0001 UTC och slutar på söndagen 17.8. kl. 2359 UTC. Det är inte fråga om en tävling, utan ett aktiveringstillfälle.

Stationerna kan sätta till sitt anrop ett kännetecken, t.ex. suffixet /LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). Samtidigt kan det vara trevligt att dela ut fyrens nummer eller ett eventuellt IOTA-nummer peditionsområdet har. Anmälningarna till fyrveckoslutet sker genom evenemangets webbplats, där det även finns en lista över deltagarna. Adressen till webbsidorna är: http://illw.net/.

Från Finland har hittills följande stationer anmält sig: OH1AF/lh Säppi, OH1AH Utö, OH2NM fyrskeppet Relandersgrund, OH2Y/lh Tankar, OH2ZL/lh Sveaborg, OH6GSB Kylmäpihlaja samt OI3V/lh Sälgrund.

Youngsters On The Air 15-22.7.2014

Youngsters On The Air -lägret hålls i Virrat, i Marttisen lomakeskus 15-22.7.2014. I lägret deltar unga radioamatörer från 15 olika länder. Från varje land deltar team på fem personer. Svara på bandet, då du hör anropet OH2YOTA.

Piiru-14 lägret i etern

Lounais-Suomen Partiopiiris läger ordnas 22 - 30.7.2014 på Evo lägerområde. På lägret kommer att finnas tre HF-stationer med anropet OH1AS mellan kl. 08 - 22 och även efter tystnad.

Kom med som motstation för framtida löften, personer som önskar söka sig till radioamatörhobbyn. På lägret kommer att finnas ca 4000 deltagare, och många av dessa kommer för första gången i sina liv i kontakt med denna hobby. Dela alltså med dig av en uppevelse och gnista då du hör stationen på bandet.

För aktiviteten ansvarar Liedon Eränkävijät/RA-Kilta. Stabchef är Reetta, OH1EBO och som teknikansvarig fungerar Allu, OH1FJK.

Scoutstationen OH6SUF är aktiv

Stationen är QRV 19.7 kl. 1000 - 1600 i Kyyjärvi med anropet OH6SUF.

OH-DX-Ring r.y., OH2AM/OH0AM/OH2R, uupnår mansålder

Tävlingsklubben OH2AM, som under 1960- och 1970-talen lyfte den finländska tävlingsverksamheten till en internationell nivå, firar sin 50 års dag 15.8 och tävlingsanropet OF2AM blir åter aktivt.

OH2AM vann som första finska station multi-multi världsmästerskap (1966) och startade även den första 2 m repeatern i Finland; OH2RAM.

OI4PM QRV 9.8.2014

OI4PM (Mikkelin Seudun Radioamatöörits "Huvudkvartersstation") är QRV 9.8.2014 kl. 13.30 - 16.00 och från klockan 18 framåt. Frekvensen är 3747 kHz +/- QRM. Stationen finns belägen i Viestikiltojen Liittos öppna signalistdagar i PArtaharjun leirikylä i Pieksämäki. Det önskas att radioamatörer från runtom i landet tar kontakt med stationen OI4PM och berättar om sitt eget gilles eller ortens aktualiteter.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas FISTS Summer Sprint, IARU HF World Championship och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa tisdag 15.7 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 17.7 NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas DMC RTTY Contest, North American QSO Party och CQ Worldwide VHF Contest.

På tisdag 22.7 står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Det sista veckoslutet i juli tävlas RSGB IOTA Contest och sommartävlingen.

Under det första veckoslutet i augusti tävlas TARA Grid Dip Shindig, 10-10 Int. Summer Contest, European HF Championship, North American QSO Party och SARL HF Phone Contest.

Tisdagen 5.8 tävlas NAC VHF och på torsdagen 7.8 NAC 10 m.

Under det andra veckoslutet i augusti tävlas WAE DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om fyra veckor, söndagen den 10 augusti på den vanliga bulletinfrekvensen.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.