Svensk bulletin 26/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1426S
Kanslibulletin 26/14 9.8.2014

INNEHÅLL

Ansökningstiden för rättigheten att anordna höstdagarna har förlängts
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Internationellt fyr- och fyrbåtsveckoslut
Radioamatörkurser
Radioamatörer på mässor
OH-DX-Ring r.y., OH2AM/OH0AM/OH2R, uppnår mansålder
OI4PM QRV 9.8.2014
Radioamatörer vid Nautelankosken museo
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Ansökningstiden för rättigheten att anordna höstdagarna har förlängts

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 15.11.2014. För evenemanget söks en anordnare. Kring höstmötet är det möjligt att ordna höstdagar, dvs. ett endagsevenemang, under vilket presentationer och träffar samt eventuellt ett lopptorg kan ordnas. Presentationsprogrammet kan fritt väljas av anordnaren.

Är din klubb intresserad att anordna Höstdagarna? Ansökningarna om rättigheterna att anordna dessa kan sändas till adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden har förlängts till 29.8.2014 kl. 16.00.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att Saga Plyhm, ex-OH2ZN, har lämnat oss. Vi hedrar Sagas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Ett pryltorg i Tavastehus 10.8.2014

Pryltorget, dvs. det öppna traditionella lopptorgsevenemanget för elektronik- och radiobranschen ordnas i OH3AA-klubbens utrymmen även detta år. Prylarna byter ägare och hittas i morgon, söndagen 10.8.2014 kl. 09.00 - 15.00.

Här har du chansen att träffa bekanta, köpa, sälja och byta elektronikprylar. På området säljs allehanda elektronik och i synnerhet radiotillbehör av varierande ålder, antingen från bilens baklucka, släpkärror eller presenningar. Jordmånen är i huvudsak grus. För försäljningspunkten debiteras ingen avgift. Inga prylar får lämnas på anordnarens ansvar. På plats ordnas läskedrycks-, kaffe-, plätt- och korvförsäljning. Inne-WC finns till förfogande.

Adressen är Hakapellontie 95 Tavastehus. Välkommen.

Laivaston Radioamatöörit, OH1AJ:s prylkväll

OH1AJ anordnar en populär prylkväll på tisdagen 12.8.2014 börjandes kl. 1800 på klubbstationen. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Man kan även hämta sitt eget bonk till försäljning. Plättar, grillkorv samt läsk utbjuds. Välkommen.

Ruskaläger 26-28.9.2014

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC; ordnar i år sitt traditionella "Ruskaläger" redan från fredag i slutet av september, 26-28.9. Platsen är den från förra året och även tidigare år bekanta Nastolan Luhtaanmaa, vid stranden av natursköna Salajärvi. Förutom traditionellt bastubadande, hållande av kontakter samt samvaro kan man under lägret få utbildning och även möjligheten att utföra examen finns. Därtill ingår i lägerprogrammet presentationer mm. av olika teman. Det finns inkvartering inomhus, liksom även något att äta och dricka. Mer information kommer med tiden att finnas på klubbens webbsidor och även i klubbreven.

Bemärkelsedagar

85 år

09.08. Iikka Möttönen, OH8MI

80 år

13.08. Jaakko Urpalainen, OH5OL

70 år

09.08. Matti Tynkkynen, OH5SY
13.08. Ritva Korjus, OH2CJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Internationellt fyr- och fyrbåtsveckoslut

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls traditionellt det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget inleds på lördagen 16.8. kl. 0001 UTC och slutar på söndagen 17.8. kl. 2359 UTC. Det är inte fråga om en tävling, utan ett aktiveringstillfälle.

Stationerna kan sätta till sitt anrop ett kännetecken, t.ex. suffixet /LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). Samtidigt kan det vara trevligt att dela ut fyrens nummer eller ett eventuellt IOTA-nummer peditionsområdet har. Anmälningarna till fyrveckoslutet sker genom evenemangets webbplats, där det även finns en lista över deltagarna. Adressen till webbsidorna är: http://illw.net/.

Från Finland har hittills följande stationer anmält sig: OH1AF/lh Säppi, OH1AH Utö, OH2NM fyrskeppet Relandersgrund, OH2Y/lh Tankar, OH2ZL/lh Sveaborg och OH1AM Kylmäpihlaja. OI3V/lh Sälgrund deltar inte.

Radioamatörkurser

I höstens program på Keravan opisto finns en grundkurs för Radioamatörer. Under kursen bereds deltagarna för examen i elementär klass. Som lärare fungerar Jukka Heikinheimo, OH2BR. Kurskvällarna är på måndagar 15.9 - 6.10.2014 kl. 18.00 - 20.15. Anmälningarna till kursen började 6.8.2014, på kursen finns det lediga platser. Till kursen kan man anmäla sig via Keravan Opistos webbplats. En länk till sidorna finns på SRAL:s webbsidor på huvudsidan. Kursen ordnas av Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AV ordnar kurs i elementär klass 30.9-4.11.2014

Kursen för elementär klass börjar på tisdagen 30.9, under sex tisdagkvällar går man igenom de teman som behövs för examen. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV och Jari, OH2BU. Kursen hålls på Radiobacken, vid Gamla Radiostationen. Klubben ordnar vid behov även en prepkurs för allmän klass.

En mer specifik läroplan kommer under veckoslutet på klubbens webbsidor oh3ac.fi/ra-kurssi. På sidorna finns redan nu studiematerialet. Anmälningar till Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti snabela gmail punkt com.

Radioamatörer på mässor

Hobbytorg vid Tammerforshuset 16.8.2014

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, deltar i Hobbytorget lördagen den 16.8.2014. Evenemanget ordnas i Sorsapuistosali i Tammerforshuset kl. 12-16. Välkomna!

Hobbymässa i Träskända

En hobbymässa ordnas i Träskända ishall 23.8.2014 kl. 10-16. Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, deltar i mässan med en egen avdelning där klubbens verksamhet och radioamatörverksamheten presenteras. Syftet är att ha en station på avdelningen och även att hålla kontakter därifrån. Välkomna!

OH3AC på Lahtis ungdomsmässor to-fr 28-29.8.2014

Lahtis stad ordnar Ungdomsmässor i Lahtis Mäss- och idrottscenter to-fr 28-29.8.2014. Nästan alla stadens skolelever och studeranden kommer till mässan, ända från lågstadieålder till yrkesskolestuderanden och gymnasiestuderanden, dvs. sammanlagt ca 3 000 - 3 500 unga. Klubben är igång med anropet OH3AC från mässan.

Baggböle byaevenemang

SRAL deltar i Baggböle byaevenemang 31.8.2014 kl. 11-15. Mer information följer.

OH-DX-Ring r.y., OH2AM/OH0AM/OH2R, uppnår mansålder

Tävlingsklubben OH2AM, som under 1960- och 1970-talen lyfte den finländska tävlingsverksamheten till en internationell nivå, firar sin 50 års dag 15.8 och tävlingsanropet OF2AM blir åter aktivt.

OH2AM vann som första finska station multi-multi världsmästerskap (1966) och startade även den första 2 m repeatern i Finland; OH2RAM.

OI4PM QRV 9.8.2014

OI4PM (Mikkelin Seudun Radioamatöörits "Huvudstabsstation") är QRV idag 9.8.2014 kl. 13.30-16.00 och från klockan 18.00 framåt. Frekvensen är 3747 kHz +/- QRM. Stationen finns belägen i Pieksämäen Partaharjun leirikylä under Viestikiltojen Liittos öppna signalmannadagar. Det önskar att radioamatörer från runtom i landet tar kontakt med OI4PM och berättar om aktualiteter i sitt eget gille eller aktualiteter från orten.

Radioamatörer på Nautelankosken museo

På Lauri Nautelan museo ordnas under Lauris dag ett radioamatörevenemang.

Idag, lördagen 9.8 kl. 10.00 står antennkonstruktion och testkontakter i tur. Publiken får se på antenner och en amerikansk traditionsradio. Testkontakterna tar slut kl. 16.00.

I morgon, söndag 10.8, börjar dagen kl. 10.00 med kontakttester. Radioamatörstationen är igång kl. 12.00 - 16.00. Vid radiostationen delas presentationstidningen över radioamatörverksamhet ut åt publiken. I tidningen handleder man nybörjande radioamatörer och personer som önskar bli radioamatörer i olika ärenden inom radioamatörverksamheten.

Radioamatörevenemanget ordnas av: Seppo Halminen, OH1EHL; Jouko Lehto, OH1NN; Leo Pajuvirta, OH1FJ och Lauri Nautelan museo.

Tävingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa tisdag 12.8 står NAC UHF i tur. 12-13.8 tävlas MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest. Nästa torsdag 14.8 står NAC 50 MHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian District Award Contest, Keyman's Club of Japan Contest, North American QSO Party och SARL HF Digital Contest

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17 augusti kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.