Svensk bulletin 27/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text


sb sral @ sca $SRAL1427S
Kanslibulletin 27/14 16.8.2014

INNEHÅLL

Medlemmarnas petitioner till höstmötet
Ansökningstiden för rättigheten att anordna höstdagarna har förlängts
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Internationellt fyr- och fyrbåtsveckoslut
Radioamatörkurser
Radioamatörer på mässor
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemmarnas petitioner till höstmötet

Medlemmars framföranden som är ämnade att behandlas på Finlands Radioamatörförbunds höstmöte skall vara
förbundets styrelse tillhanda jämte motiveringar och underskrift senast den 15.9.2014.
Ett initiativ från medlemmarna bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Initiativen bör skickas till adressen Finlands Radioamatörförbund rf. Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
OBS. På grund av problem med faxmaskinen på kontoret kan petitioner inte skickas per fax.

Ansökningstiden för rättigheten att anordna höstdagarna har förlängts

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 15.11.2014.
För evenemanget söks en anordnare.
Kring höstmötet är det möjligt att ordna höstdagar, dvs. ett endagsevenemang, under vilket presentationer och
träffar samt eventuellt ett lopptorg kan ordnas. Presentationsprogrammet kan fritt väljas av anordnaren.

Är din klubb intresserad att anordna Höstdagarna? Ansökningarna om rättigheterna att anordna dessa kan sändas
till adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden har förlängts till 29.8.2014 kl. 16.00.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Olavi Rantamäki, OH6QD, har lämnat oss. Vi hedrar Olavis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Ruskaläger 26-28.9.2014

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC; ordnar i år sitt traditionella "Ruskaläger" redan från
fredag i slutet av september, 26-28.9. Platsen är den från förra året och även
tidigare år bekanta Nastolan Luhtaanmaa, vid stranden av natursköna Salajärvi.
Förutom traditionellt bastubadande, hållande av kontakter samt samvaro kan man under
lägret få utbildning och även möjligheten att utföra examen finns. Därtill ingår i
lägerprogrammet presentationer mm. av olika teman.
Det finns inkvartering inomhus, liksom även något att äta och dricka.
Mer information kommer med tiden att finnas på klubbens webbsidor och även i klubbreven.

Bemärkelsedagar

85 år

22.08. Esko Sokura, OH5ES
25.08. Eero Vatiainen, OH6PT

80 år

19.08. Ahti Moilanen, OH9NH

70 år

20.08. Jorma Ahonen, OH1DO
20.08. Tapani Salminen, OH8KF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Internationellt fyr- och fyrbåtsveckoslut

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls detta veckoslut. Evenemanget
inleddes på lördagen kl. 0001 UTC och slutar i dag kl. 2359 UTC.
Det är inte fråga om en tävling, utan ett aktiveringstillfälle för fyrar och fyrskepp.

En lista över deltagarna finns på evenemangets webbplats. Adressen till webbsidorna är: http://illw.net/.

Från Finland har följande stationer anmält sig: OH1AF/lh Säppi, OH1AH Utö, OH2NM
fyrskeppet Relandersgrund, OH2Y/lh Tankar, OH2ZL/lh Sveaborg och OH1AM Kylmäpihlaja.
OI3V/lh Sälgrund deltar inte.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kerava

I höstens program på Keravan opisto finns en grundkurs för Radioamatörer.
Under kursen bereds deltagarna för examen i elementär klass. Som lärare fungerar
Jukka Heikinheimo, OH2BR. Kurskvällarna är på måndagar 15.9 - 6.10.2014 kl.
18.00 - 20.15. Anmälningarna till kursen började 6.8.2014, på kursen finns det lediga platser.
Till kursen kan man anmäla sig via Keravan Opistos webbplats.
En länk till sidorna finns på SRAL:s webbsidor på huvudsidan.
Kursen ordnas av Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC ordnar kurs i elementär klass 30.9-4.11.2014

Kursen för elementär klass börjar på tisdagen 30.9, och fortsätter till den 4.11.
Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Kalevi, OH3NAO och Jari, OH2BU.
Kursen hålls på Radiobacken, vid Gamla Radiostationen.
Klubben ordnar vid behov även en prepkurs för allmän klass.

En mer specifik läroplan finns på klubbens webbsidor oh3ac.fi/ra-kurssi.
Anmälningar till Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti snabela gmail puntk com.

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs hålls vid Kouvolan Radiomuseo 5.10 - 7.12.2014.
På kursen studerar man grunderna för radioamatörtrafiken, bestämmelserna
samt radiotekniken. Målet är att genomgå godkänd redioamatörsexamen.
Kurskvällarna är söndagar kl. 17 - 20.
Mer uppgifter av Heikki Eskola, OH5GES, tel. 041 5442554, eller oh5ges snabela sral punkt fi.

Radioamatörer på mässor

Hobbytorg vid Tammerforshuset 16.8.2014

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, deltar i Hobbytorget lördagen den 16.8.2014.
Evenemanget ordnas i Sorsapuistosali i Tammerforshuset kl. 12-16. Välkomna!

Hobbymässa i Träskända

En hobbymässa ordnas i Träskända ishall 23.8.2014 kl. 10-16. Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry,
OH2AP, deltar i mässan med en egen avdelning där klubbens verksamhet och radioamatörverksamheten presenteras.
Syftet är att ha en station på avdelningen och även att hålla kontakter därifrån. Välkomna!

OH3AC på Lahtis ungdomsmässor to-fr 28-29.8.2014

Lahtis stad ordnar Ungdomsmässor i Lahtis Mäss- och idrottscenter to-fr 28-29.8.2014.
Nästan alla stadens skolelever och studeranden kommer till mässan, ända från lågstadieålder till
yrkesskolestuderanden och gymnasiestuderanden, dvs. sammanlagt ca 3 000 - 3 500 unga.
Klubben är igång med anropet OH3AC från mässan.

Baggböle byaevenemang

SRAL deltar i Baggböle byaevenemang 31.8.2014 kl. 11-15. Mer information följer.

Tävingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian District Award Contest,
Keyman's Club of Japan Contest, North American QSO Party och SARL HF Digital Contest

Nästa tisdag 19.8. star NAC 1,3 GHz och nästa torsdag 21.8. NAC 70 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas QRP ARCI Welcome to QRP, CVA DX Contest samt FISTS Ladder Activity.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 augusti kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.