Svensk bulletin 33/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1433S
Kanslibulletin 33/14 27.9.2014

INNEHÅLL

Kandidatnomineringen för SRAL:s val fortsätter fram till 3.10.2014
SRAL:s kommunikationsplan har publicerats
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioorienteringsövning i Helsingfors 4.10.2014
Radiopryldag på Huissi i Ilmajoki lördagen 11.10.2014
Radioamatörkurser
Pekkorna i Bhutan
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatnomineringen för SRAL:s val fortsätter fram till 3.10.2014

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte 15.11.2014 väljs en ordförande för Förbundet
för en period på två år och därtill två medlemmar till styrelsen för en period på tre år.
I tur att avgå står ordförande Merja Koivaara, OH1EG samt styrelsemedlemmar Niko Halminen,
OH2GEK och Jussi Kekki, OH5C.

Samtliga medlemmar i förbundet har skriftligen rätt att begära valkommittén att ta med den
nominerade kandidaten i den kandidatlista som uppgörs inför valet. Valhandlingarna, dvs.
förslagen till kandidater begärs levereras t.o.m. 3.10.2014 till Valkommitténs sekreterare
i Finlands Radioamatörförbunds kansli på adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I det skriftliga förslaget bör kandidatens efternamn samt alla förnamn nämnas och därtill
bör den innehålla samtycke att kandidera som är undertecknat av kandidaten samt ett
omnämnande om kandidatnomineringen är för Förbundets ordförande- eller medlemsposter.
De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera igen,
men även dessa bör i så fall leverera valhandlingarna.

Kandidaterna kan sända en bild (helst i elektroniskt format) för den presentation som kommer
i novembernumret av tidningen Radioamatööri samt en fritt formulerad text på högst 200 ord.

SRAL:s kommunikationsplan har publicerats

Finlands Radioamatörförbunds kommunikationsplan har publicerats på websidornas medlemssida.
Planen kommer att tryckas även i november numret av tidningen Radioamatööri.
Idén om en kommunikationsplan kläcktes under kommunikationsdagarna som hölls på hösten 2013.
Planen har utarbetats av Radioamatööris redaktion och godkänts av förbundets styrelse.
Vi tackar alla som deltagit i arbetet.

Klubbarna meddelar

Ruskaläger och pryldagar nästa veckoslut 26-28.9.2014

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC; håller som bäst sitt traditionella "Ruskaläger" och i
samband med det även "Pryldagar".
Platsen är den från förra året och även tidigare år bekanta Nastolan Luhtaanmaa, vid
stranden av natursköna Salajärvi.
Förutom traditionellt bastubadande, hållande av kontakter samt samvaro kan man under
lägret få utbildning och även möjligheten att utföra examen finns.
Därtill ingår i lägerprogrammet presentationer, t.ex. Mattis (OH7SV) presentation
om ett nytt slutsteg för JUMA1000. Det finns inkvartering inomhus, liksom även något
att äta och dricka. Mer information finns på klubbens webbsidor och även i klubbrevet, www.oh3ac.fi.

OH2AP:s höstläger

OH2AP:s traditionella höstläger hålls i Metsäpirtti vid stranden av Rusutjärvi i Tusby
lördagen den 4 oktober 2014.
Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi, Tusby kommun. Lägret börjar sättas upp kl. 9
och programdelen börjar kl. 12. I programmet finns åtminstone Hyvingeklubbens expedition
till Tankar, Maris (OH2O) presentation om YOTA samt en QRP-radiodemonstration i tillägg till
traditionellt bastubadande, måltider och diskussioner.
Lägeravgiften är 10 euro och inkluderar programmet, maten, kaffet och bastubadandet.

Förevisning av radioamatörverksamheten i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit, OH3NE, förevisar radioamatörverksamheten i samband med
Tammerfors-dagen på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn under veckoslutet
4. - 5.10 kl. 11 - 15. Adressen är Näkötornintie 20. Man försöker speciellt bryta
myten om att examen vore svår och att hobbyn är en dyr elithobby.

OH4ACD:s Siklöjesafari 11. - 14.10.2014

Puulan Radio Club ordnar en siklöjesafari på Hirvensalmi 11. - 14.10.2014.
På Happo-stationen, OH4ACD, värmer man upp en Suomu-bastu för stelfrusna fiskare.
Där finns även inkvartering och halstring av siklöjor.
På Otto-stationen deltar man i SAC-tävlingen med anropet OH4O. Kontesdeltagarna
kan inkvartera sig även här.
Safari programmet innefattar även ledigare QSO-körning samt gemytlig samvaro.
Mer om lägret i Facebook med sökorden Puulan Radio Club. Välkommen

Bemärkelsedagar

90 år

28.9. Kalevi Kaipainen, OH3NH

85 år

3.10. Seppo Lehtinen, OH2TV

80 år

2.10. Jorma Kytölaakso, OH2HDP OH2-551

70 år

27.9. Vilho Flink, OH2BAZ OH0BA OH2ZZ
29.9. Mikko Ojanperä, OH2BGV
3.10. Seppo Nurmi, OH3NA OH5NZS
6.10. Pentti Tarnanen, OH7QT
6.10. Pekka Poukka, OH6UO

50 år

28.9. Juhani Haapanen, OH2NBK
28.9. Matti Heikkonen, OH5KO
29.9. Hannu Laurila, OH2FCE
3.10. Juhani Martikainen, OH5FFT
3.10. Tomi Männistö, OH2NEM
Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorienteringsövning i Helsingfors 4.10.2014

I Svedängen i Helsingfors anordnas 80 m sprintövningar lördagen 4.10. kl. 10:00
till 13:00. Samlingsplatsen är Suomen Latus skidstuga. Den är belägen i öständan
av parkeringsplatsen.
Adressen är Baggbölevägen 124, Helsingfors. Välkommen

* Radiopryldag på Huissi i Ilmajoki lördagen 11.10.2014

RadioHullut arrangerar sin legendariska radiopryldag lördagen 11.10. kl. 12 - 16.
Kom med och köpa eller sälja ditt bonk på en för privata gratis försäljningsplats
vid Huissi Sporthus. Adressen är Vaasantie 1081, 61350 Ilmajoki. Det finns gott
om utrymme i salen samt på gårdsplanen.
På platsen finns en buffet samt kommersiella utställare.

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC:s kurs för elementär klass börjar 30.9

Kursen för elementär klass börjar på tisdagen 30.9 och fortsätter till tisdag 4.11 på
Gamla Radiostationen.
En prepkurs för allmän klass börjar 11.11.2014. Läroplanen och samtliga
undervisningsmaterial hittas på klubbens webbsidor oh3ac.fi/ra-kurssi.
Anmälningar till Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti snabela gmail punkt com.

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs hålls vid Kouvolan Radiomuseo 5.10 - 7.12.2014. På kursen studerar man
grunderna för radioamatörtrafiken, bestämmelserna samt radiotekniken.
Målet är att genomgå godkänd redioamatörsexamen.
Kurskvällarna är söndagar kl. 17 - 20. Mer uppgifter av Heikki Eskola, OH5GES,
tel. 041 5442554, eller oh5ges snabela sral punkt fi.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC ordnar en prepkurs för allmän klass som börjar 11.11

Prepkursen för allmän klass börjar tisdagen den 11.11 och fortsätter under tisdagar
fram till de studerande uppnått färdigheterna för allmän klass.
Anmälningar till Jari Jussila, OH2BU: antingen per oh2bu snabela oh3ac punkt fi eller 0400 503 221.

Pekkorna i Bhutan

Pekka, OH1TV och Pekka, OH2YY, är QRV från Bhutan ända till 2.10.2014. Anropet är A52O.

Två stationer är igång, och vardera använder Elecraft K3. Antennerna är tribander antenner
med 2 element för 14/21/28 MHz och duobander 18/24 MHz samt dipoler för 7 och 10 MHz
och en 3 elements yagi för 50 MHz.
Sändeslagen är SSB och CW.

Denna gång är det inte fråga om turistaktiviteter, utan 100 % radioamatörverksamhet.
Enligt normal kutym är öronen känsliga för OH-anrop. QSL antingen direkt eller via SRAL
till OH2YY.
Även LoTW används. Mer information om eventuella förändringar fås från adressen QRZ.COM/A52YY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY.

Nästa torsdag 2.10. står NAV 10m i turen samt nästa fredag 3.10. German Telegraphy Contest.
3. - 5.10. körs YLRL DX/NA YL Anniversary Contest.

Nästa veckoslut tävlas 15-Meter SSTV Dash Contest, TARA PSK Rumble Contest,
Oceania DX Contest, Russian WW Digital Contest, GTC CW Cup, TRC DX Contest,
WAB HF Phone Contest, International HELL-Contest och RSGB 21/28 MHz Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 5 oktober kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.