Svensk bulletin 34/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral sca $SRAL1434S
Kanslibulletin 34/14 04.10.2014

INNEHÅLL

Förbundets Höstdagar i Viitasaari 15.11.2014
Öppna dörrar på Förbundets kansli 6.11.2014
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radiopryldag på Huissi i Ilmajoki lördagen 11.10.2014
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
SRAL:s Peruskilpailu på söndagen 5.10.
SAC:s SSB-del tävlas nästa veckoslut
Nästa bulletin

Förbundets Höstdagar i Viitasaari 15.11.2014

SRAL:s höstdagar och höstmöte hålls i Viitasaari lördagen 15.11.2014.
Evenemanget arrangeras av Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD.
Centrumplatsen för höstdagarna är Viitasaari stadshus på adressen Keskitie 10, 44500
Viitasaari. På mötesplatsen finns ett kafe som upprätthålls av skolelever.
Bespisning kan man få på ettantal restauranger i centrum. Även inkvartering finns
att få i centrum med omnejd.

På programmet kommer att finnas bl.a. ett föredrag om CQWW-kontesten (OH6LI) samt även
annat kontestbetingat, ett lopptorg samt Vapepa-forumet. Man planerar även ett besök till
Kärnä kraftverksmuseum. Det slutgiltiga programmet finns i november numret av tidningen
Radioamatööri. Följ även med Viitasaaren Radiokerhos websidor på http://www.oh6aad.net.

Man kommer bäst till Viitasaari med egen bil. Även med buss kommer man fram. Närmaste
järnvägsstation finns i Jyväskylä varifrån man bör ta sig till Viitasaari med buss.

Öppna dörrar på Förbundets kansli 6.11.2014

Finlads Radioamatörförbunds kansli har öppna dörrar på torsdagen 6.11. mellan kl.17 - 20.
Det erbjuds gemytlig samvaro, tips till jultomtens hjälpredor, Mattis, OH7SV,
ferritklinik, samt kaffe och bulla. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Välkommen

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Niilo Nieminen, OH6-7661
har lämnat oss.
Vi hedrar Niilos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Förevisning av radioamatörverksamheten i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit, OH3NE, förevisar radioamatörverksamheten i samband med
Tammerfors-dagen på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn under veckoslutet
4. - 5.10 kl. 11 - 15. Adressen är Näkötornintie 20. Man försöker speciellt bryta
myten om att examen vore svår och att hobbyn är en dyr elithobby.

OH4ACD:s Siklöjesafari 11. - 14.10.2014

Puulan Radio Club ordnar en siklöjesafari på Hirvensalmi 11. - 14.10.2014.
På Happo-stationen, OH4ACD, värmer man upp en Suomu-bastu för stelfrusna fiskare.
Där finns även inkvartering och halstring av siklöjor.
På Otto-stationen deltar man i SAC-tävlingen med anropet OH4O. Kontesdeltagarna
kan inkvartera sig även här.
Safari programmet innefattar även ledigare QSO-körning samt gemytlig samvaro.
Mer om lägret i Facebook med sökorden Puulan Radio Club. Välkommen med.

Bemärkelsedagar

70 år

6.10. Pentti Tarnanen, OH7QT
6.10. Pekka Poukka, OH6UO
9.10. Simo Hyle, OH2AXL
12.10. Lauri Melamies, OH2XW

60 år

10.9. Juhani Lampinen, OH9MMV
13.9. Hannu Huhtanen, OH6LD

50 år

10.10. Mikko Vandeleene, OH3JZA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

* Radiopryldag på Huissi i Ilmajoki lördagen 11.10.2014

RadioHullut arrangerar sin legendariska radiopryldag lördagen 11.10. kl. 12 - 16.
Kom med och köpa eller sälja ditt bonk på en för privata gratis försäljningsplats
vid Huissi Sporthus. Adressen är Vaasantie 1081, 61350 Ilmajoki. Det finns gott
om utrymme i salen samt på gårdsplanen.
På platsen finns en buffet där man kan styrka sig med kaffe samt kommersiella utställare.
Välkommen även från fjärran att fira en eftermiddag i radioanda.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs hålls vid Kouvolan Radiomuseo 5.10 - 7.12.2014. På kursen studerar man
grunderna för radioamatörtrafiken, bestämmelserna samt radiotekniken.
Målet är att genomgå godkänd redioamatörsexamen.
Kurskvällarna är söndagar kl. 17 - 20. Mer uppgifter av Heikki Eskola, OH5GES,
tel. 041 5442554, eller oh5ges snabela sral punkt fi.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC ordnar en prepkurs för allmän klass som börjar 11.11

Prepkursen för allmän klass börjar tisdagen den 11.11 och fortsätter under tisdagar
fram till de studerande uppnått färdigheterna för allmän klass.
Anmälningar till Jari Jussila, OH2BU: antingen per oh2bu snabela oh3ac punkt fi eller 0400 503 221.

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, anordnar en radioamatörkurs som börjar 8.10.2014.
Platsen är Sommelo klubblokal på Sommelovägen 61.
Kurkvällarna är onsdagar kl. 18:00 och håller på i två timmar. Kursen innefattar 11
kvällar. Sista kurskvällen hålls en examen. Kursen kostar 50 euro som innehåller
även kursmaterialet.

Anmälning till kursen: Jouni Anttila, tel. 040 771 0420 eller epost oh1co snabela sral punkt fi
Välkommen.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s peruskilpailu 15-Meter SSTV Dash Contest, TARA PSK Rumble
Contest, Oceania DX Contest, Russian WW Digital Contest, GTC CW Cup, TRC DX Contest,
WAB HF Phone Contest, International HELL-Contest, YLRL DX/NA YL Anniversary Contest
och RSGB 21/28 MHz Contest.

Nästa tisdag 7.10. tävlas NAC VHF samt nästa torsdag 9.10. NAC 50MHz.

Nästa veckoslut tävlas Scandinavian Activity Contest SSB-del, ARRL EME Contest,
Makrothen RTTY Contest, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, SKCC Weekend
Sprintathon, EU Autumn Sprint, FISTS Fall Sprint och PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint.

SRAL:s peruskilpailu nu på söndagen 5.10.2014

SRAL:s peruskilpailu pågår som bäst på 80 meters bandet

SAC:s SSB-del tävlas nästa veckoslut

Nästa veckoslut, 11.10 - 12.10 tävlas Scandinavian Activity Contestens SSB-del.
Det blir igen en spännande landskamp mellan de Nordiska länderna.
De nordiska länderna är multiplikatörer för övriga världens stationer, så det brukar
vara gott om motstationer.
SSB-delen tävlas kl. 1200 - 1159 UTC. Välkommen med att säkra segern till Finland.
Vi håller pokalen i Finland.

Reglerna finns på SRAL:s websidor http://www.sral.fi

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 12 oktober kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.