Svensk bulletin 35/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1435S
Kanslibulletin 35/14 11.10.2014

INNEHÅLL

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval
Programmet för Höstdagarna har publicerats
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Scouternas 57:e Jamboree On the Air tredje veckoslutet i oktober
Radioamatörkurser
Radioorienteringsövninger i Helsingfors 18.10.2014
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval

Följande personer kandiderar i styrelsevalet:

Ordförandevalet
2 Merja Koivaara, OH1EG

Styrelsemedlemsvalet
3 Jari Jussila, OH2BU
4 Jussi Kekki, OH5C
5 Juhani Lehtosaari, OH2MD

Postomröstningsmaterialet skickas till de röstberättigade med november Radioamatööri. Om medlem icke röstat I postomröstningen kan han rösta på höstmötesplatsen i Viitasaari 15.11.2014 kl. 13.30 - 15.30.

Programmet för Förbundets Höstdagar har publicerats

SRAL:s höstdagar och höstmöte hålls i Viitasaari lördagen 15.11.2014. Evenemanget arrangeras av Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD. Centrumplatsen för höstdagarna är Viitasaari stadshus på adressen Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Man kommer bäst till Viitasaari med egen bil. Även med buss kommer man fram. Närmaste järnvägsstation finns i Jyväskylä varifrån man bör ta sig till Viitasaari med buss.

Logi finns på c. 800m avstånd på Hotell Pihkuri. Även andra inkvarteringsmöjligheter finns. De är listade på OH6AAD:s websidor på adressen www.oh6aad.net

Dörrarna öppnas c. Kl. 8:30 då lopptorget öppnas. Officiell öppning blir det kl. 09:00 av OH6NTG.

Programmet:

Kl. 10:00 Tävlings-QSO:ns anatomi, OH6LI samt VHF-forum, OH6ZZ.
Kl. 11:00 Märket, OH2BH
Kl. 12:00 Styrelsens frågetimme
Kl. 13:00 DMR och andra digimoder, OH2LAK samt Vapepa forum, OH6FT
Kl. 14:00 CQWW 2014 resumee, OH6LI samt R-net forum, OH2LAK
Kl. 15:00 Varför inte bygga en Ilmari?, OH6MWQ samt Turva-forum, OH3BJL
Kl. 16:00 Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte.

Lopptorget stänger kl. 15:00. Icke hämtade varor säljs på auktion kl. 15:30.

För intresserade arrangeras ett besök till Kärnä kraftverksmuseum. Kraftverket som uppfördes 1939 vid vattenleden mellan Kolima- och Keitelesjöarna alstrade kraft ända till 1994. Busstransport från stadshuset c. 09:30 och återvänder till samma plats före kl. 12. Excursionen kostar 10 euro, inklusive transport.

På höstdagarna finns även ett lopptorg. Nogrannare instruktioner finns på OH6AAD:s websidor.

Inträde till höstdagarna är gratis. Supekortet för middagen kostar 26 euro.

Välkommen till Höstdagarna önskar Viitasaaren Radiokerho

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Pekka Sarilahti, OH2BSW har lämnat oss.

Vi hedrar Pekkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Vasa Sexorna har öppna dörrar

Vasa Sexorna rf har flyttat till en ny lokal. Adressen är Myllärinkatu 12, 65100 Vasa, 3:e våningen. Sedan början av augusti har man gjort i ordning utrymmet och förra veckan fick man även upp antennerna och klubbstationen QRV. Vi arrangerar en öppna dörrars dag onsdagen 15.10.2014 kl. 19 - 21. Styrelsen önskar alla medlemmar och likasinnade välkomna till klubben.

OH1AA:s lillajul

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA håller sin lillajul i Sommelo den 20. November kl. 18. Välkommen önskar Sommelo tomtarna.

OH5AG:s lillajul 5.12.2014 kl. 19 på (Rest.) Neville

Det bjuds på julmeny som kostar 29 euro, eller eget val ur menyn. Anmälningar till sekreteraren (OH5KRQ) senast 30.11. Vid anmälan bör meddelas om man tar meny eller A la Carte.

Bemärkelsedagar

70 år
12.10. Lauri Melamies, OH2XW
17.10. Jouko Heinonen, OH2MVW
18.10. Mauri Kiuru, OH6GSR OH9TO

60 år

11.10. Hannu Roivainen, OH9HR
20.10. Tapani Ojala, OH3DZ OH1JZ

50 år

17.10. Marko Grönlund, OH2KXN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scouternas 57:e Jamboree On the Air sista veckoslutet i oktober

Scouterna samlas i gen på radiovågorna för att träffa vänner och knyta nya bekantskaper. JOTA börjar på lördagen 18.10.2014 kl. 00:00 Finsk tid och avslutas 19.10.2014 kl. 23:59.

Scoutstationerna anropar varandra med tecknen "CQ JAMBOREE" eller "CQ JAM" på morse.

JOTAs internationella huvudstation operterar från Geneve med anropet HB9S. Finlands scouters huvudstation, OH2JAM, är i år i Mäntsälä. Samtliga finska SUF-, SGF- och S-anrop är även aktiva till minnet av vår bortgångne vän Aukusti Rantanen, OH3IF. Radioamatörstationer som är med i Jota kan sätta tecknet /J till sitt anrop.

De nordiska huvudstationerna JOTA-sked är på lördagen 18.10. kl. 08:00 UTC på frekvenserna 3690 kHz samt 14290kHz. OH2JAM är i gång cirka 08:30 UTC.

De finska stationernas sked är på lördagen 18.10 kl. 12:00 Finsk tid på frekvensen 3710 kHz, då OH2JAM ger ett JOTA meddelande, Kl. 13:00 på frekvensen 7080 kHz samt kl. 15:45 på frekvensen 3740 kHz. På söndagen 19.10 är skederna kl. 12:00 på frekvensen 7080 kHz samt kl. 13:00 på frekvensen 3740 kHz. Alla tiderna Finsk tid.

Mer information ges av Hannu Rättö, OH7GIG och Juha Tomberg, OH1EY. Information om Finlands 2014 JOTA finns på websidan www.jota.partio.net

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry:s kurs för elementär klass fortsätter 14.10.

Grundkursen som började förra veckans tisdag fortsätter nästa tisdag kl. 18 på Gamla Radiostationen. Man hinner ännu anmäla sig. Läroplanen och allt material finns på klubbens websidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html Anmälningar till Seppo Murtomaa, OH2TO; tel 0400 713 545 eller koulutus snabela oh3ac punkt fi

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC ordnar en prepkurs för allmän klass som börjar 11.11

Prepkursen för allmän klass börjar tisdagen den 11.11 och fortsätter under tisdagar fram till de studerande uppnått färdigheterna för allmän klass. Anmälningar till Jari Jussila, OH2BU: antingen per oh2bu snabela oh3ac punkt fi eller 0400 503 221.

Radioorienteringsövning i Helsingfors 18.10.2014

I Svedängen i Helsingfors anordnas 80 m sprintövningar lördagen 18.10. kl. 10:00 till 13:00. Samlingsplatsen är Suomen Latus skidstuga. Den är belägen i öständan av parkeringsplatsen. Adressen är Baggbölevägen 124, Helsingfors. Välkommen

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Scandinavian Activity Contestens SSB-del, ARRL EME Contest, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, SKCC Weekend Sprintathon, EU Autumn Sprint, FISTS Fall Sprint och PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint.

Nästa tisdag 14.10. körs NAC UHF, nästa torsdag 16.10. NAC 70 MHz och nästa fredag 17.10. MCG Autumn Sprint.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 Int. Fall Contest, Stew Perry Topband Challenge, Worked All Germany Contest, W/VE Islands QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 19 oktober kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.