Svensk bulletin 37/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1437S
Kanslibulletin 37/14 25.10.2014

INNEHÅLL

November månads styrelsens frågetimme
Förbundets Höstdagar 15.11.2014
Busstransport till Höstdagarna
70MHz radioamatörtrafiken i Europa
Öppna dörrar på förbundets kansli 6.11.2014
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget 6.11.2014
Radioamatörexamina
Radioamatöroriewnteringsövning i Helsingfors
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
SRAL:s peruskilpailu söndagen 2.11.2014
Nästa bulletin

November styrelsens frågetimme

Styrelsens frågetimme hålls under förbundets höstdagar på Viitasaari, lördagen 15.11.2014 kl. 12:00. I november blir det ingen frågetimme på banden.

Förbundets Höstdagar 15.11.2014

SRAL:s höstdagar och höstmöte hålls i Viitasaari lördagen 15.11.2014. Evenemanget arrangeras av Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD.

Viitasaari finns beläget i Mellesta Finland, i korsningen av Blå vägen och riksväg fyra. Evenemangsplatsen är Viitasaari stadshus på adressen Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Man kommer bäst till Viitasaari med egen bil. I närheten av mötsplatsen finns mycket parkeringsutrymme för personbilar.

Med buss kommer man fram från norr och söder. Bussarnas tidtabeller hittas lättast från Matkahuoltos webbplats. Den närmaste järnvägsstationen och flygplatsen finns i Jyväskylä. En busstransport ordnas från Helsingfors till Höstdagarna.

Logi finns på c. 800m avstånd på Hotell Pihkuri. Även andra inkvarteringsmöjligheter finns. Dessa är listade på OH6AAD:s webbsidor.

Dörrarna öppnas c. Kl. 8:30 då lopptorget öppnas. Officiell öppning blir det kl. 09:00 av OH6NTG.

I Stadshuset finns ett café som drivs av femte klassisterna i Haapaniemen koulu. Från caféet fås varm dricka och smått tilltugg. I närheten av höstmötesplatsen finns restauranger i alla smaker.

Program

Kl. 10.00 Tävlingskontakternas anatomi, OH6LI och VHF-forum, OH6ZZ
Kl. 11.00 Märketskärets nya vindar, OH2BH och OH3WS
Kl. 12.00 Styrelsens frågetimme
Kl. 13.00 DMR och andra digitala pratsändarslag, OH2LAK och Vapepa-forum, OH6FT
Kl. 14.00 CQWW 2014 genomgång, OH6LI och R.NET-forum, OH2LAK
Kl. 15.00 Skulle jag göra en Ilmari? OH6MWQ och Turvaforum, OH3BJL
Kl. 16.00 Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte

För intresserade arrangeras ett besök till Kärnä kraftverksmuseum. Busstransport från stadshuset ca 09.30 och återvänder till samma plats i god tid före kl. 12. I kraftverket finns trappor och dylika konstruktioner och denna utfärd lämpar sig dessvärre inte så bra för funktionshindrade. Deltagande på eget ansvar. Exkursionen kostar 10 euro, som inkluderar transport. Betalningen kan utföras i samband med anmälningen till Höstdagarna.

På höstdagarna finns naturligtvis även lopptorg. Närmare instruktioner för lopptorget publiceras på OH6AAD:s webbsidor. Det är möjligt att föra material till lopptorget fr.o.m. 8.30. OH6AAD sköter försäljningen. Försäljningsarvodet är 5 % av försäljningspriset. Osålt material bör avhämtas före 15.30. Ifall varorna inte avhämtats, auktioneras de till OH6AAD:s förmån.

Inträdet till Höstdagarna är gratis. Kvällsbufféns pris är 26 euro.

Information om höstdagarna hittar du på adressen http://www.oh6aad.net/sral-syyspaivat-2014. Anmäl dig på förhand via adressen på webbplatsens huvudsida.

Välkommen till Höstdagarna!

Busstransport till Höstdagarna

Helsingin Energian radiokerho ry ordnar i traditionell anda busstransport från huvudstadsregionen till SRAL:s Höstdagar. Resan inleds på lördag 15.11.2014 ca kl. 07.00 från Järnvägstorget i Helsingfors.

En mer specifik resetidtabell sänds ut närmare evenemanget åt alla som anmält sig för resan. Syftet är att komma tillbaka under samma dag och de som önskar lämna på plats under kvällsfesten kan göra detta, men sköter då om sin retur hem själva.

Priset tur-retur är 20 euro. En enkelriktad resa (ditresan) är samma pris. Även för personer som plockas upp längs vägen är priset det samma 20 euro.

Körrutt: Helsingfors, Riihimäki, Tavastehus, Padasjoki, Jämsä, Jyväskylä, Viitasaari. (Bussen stannar vid behov även vid andra eventuella ramper längs vägen).

Förfarande: e-post eller telefonkontakt till Juhani, OH2MD, då det klarläggs ifall det ännu finns platser i bussen. Ifall man önskar boka en plats till resan, betalas avgiften 20 euro i samband med bokningen till det konto som meddelas. Ifall resan avbokas, returneras avgiften enbart i det fall att orsaken till avbokningen är sjukdom.

Du bokar väl resan snarast möjligt, så att du inte lämnar på "och gråta på stranden". Anmälningar till Juhani Lehtosaari, OH2MD, oh2md & sral punkt fi eller telefon 050 559 2226.

Öppet hus i Förbundets kansli

Finlands Radioamatörförbunds kansli har öppet hus torsdagen 6.11.2014 kl. 17-20. Trevligt umgänge, Mattis (OH7SV) ferritklinik, tips till julbockens medhjälpare samt kaffe med dopp erbjuds. Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Kansliet öppnar kl. 16.30 den 6.11.2014. Välkomna!

70MHZ radioamatörtrafiken i Europa

CEPT ECC (Electronic Communications Committee) harp å sitt möte 6. - 10.10 beslutat att införa 70MHz frekvensområdet i ECA-tabellen för radioamatörtrafik med sekundära rättigheter. Detta innebär att saken nu görs officiell i CEPT ECC ECA-frekvenstabellen. Beslutet är viktigt för frekvensbandets framtid samt för att vi även i framtiden har motstationer från nya länder. Beslutet underlättar alltså nya länder, där 70 MHz inte ännu existerar för radioamatörer, att komma i gång.

David Court, EI3IO, föredrog ärendet vid mötet på vägnar av IARU, samt Finlands, Bulgariens, Estlands, Islands och Irlands kommunikationsmyndigheter.

Klubbarna meddelar

OH2AP:s utflykt

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, gör tillsammans med Hyvinkään kerho, OH2AU, en utflykt till Metsähovi forskningsstation i Kyrkslätt måndagen den 27.10.2014 kl. 18.00. Under utflykten stiftas det bekantskap med Helsingfors Universitets radioforskningsstation.

Avfärden sker i form av samåkning från OH2AP:s klubb i Träskända kl. 16.30. Anmälningar för samåkningsanordning till adressen oh2ap & sral punkt fi eller per telefon till Jussi, OH3ZQ, 040 700 9020. Meddela då du anmäler dig om du kommer med egen bil och hur många personer du kan ta med dig.

OH3AC på "Kätevä, Tekevä, Lukeva" mässan 1-2.11

Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC deltar med stöd från SRAL i en av de större hobbymässorna i år under allhelgona helgen 1-2.11 i Lahden Messukeskus. Till mässan väntas närmare 10 000 besökare. Det ämnas att under mässan, ifall störningarna tillåter det, ge så många deltagare som möjligt att hålla "second operator" kontakter, och klubben önskar även att så många motstationer som möjligt dyker upp kring 3685 kHz. Markku OH3EAU fungerar som projektchef från klubbens sida i fråga om mässan. Även radioamatörbesökare är välkomna!

SOTA-föredrag i Lahtis mån 27.10.2014 kl. 18:30

Måndagen 27.10. kl. 18:30 håller Saku, OH2NOS, ett föredrag om SOTA-aktiviteten. SOTA - med stora bokstäver - betyder Summits On The Air och där aktiverar man höga kullar och berg. Tiirismaa i Lahtis är Finlands sydligaste dylika berg. SOTA-aktiverarnas antal är på växande i världen. Föredraget hålls på Gamla Radiostationen i Lahtis.

OH6AG:s höstmöte

CQ-klubben håller sitt stadgeenliga höstmöte torsdagen 13.11. kl. 19:00 på Campus Allegro, klass B1 160. Ingång vid Storgatan 8. Ytterdörren är öppen t.o.m. kl. 19:15. Stadgeenliga ärenden, kaffeservering och skinksämla. Välkommen ö styrelsen

Bemärkelsedagar

85 år
5.11. Martti Korpelainen, OH1OR

80 år
30.10. Pentti Lareva, OH3TY OH0HEY

70 år
29.10. Risto Seppälä, OH6NGK

60 år
29.10. Juhani Sandström, OH2NEU
30.10. Timo Kaipainen, OH3HS
5.11. Hannu Eloranta, OH2LHE
5.11. Juha Niinikoski, OH2NLT

50 år
25.10. Jari Uotila, OH5GWF
29.10. Jouni Heinonen, OH1-0555
7.11. Kari Saarela, OH6NAZ
7.11. Jyrki Vauhkonen, OH4LWH
9.11. Jari-Pekka Mäkelä, OH6CK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget 6.12.2014

Traditionsradioevenemanget, hålls igen på självständighetsdagen 6.12.2014. Huvudsyftet med evenemanget är inte en tävling utan trevlig samvaro mellan radioamatörer som använder gamla militärradior. Alla som önskar delta i evenemanget är välkomna att delta som motstationer, även radioamatörstationer med nyare utrustning.

CW-delen körs kl. 12-14 finsk tid, och AM-delen körs kl. 14-16 finsk tid, samtliga på 80- och 40 meters banden.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig till adressen Antero punkt tanninen & pp punkt inet punkt fi för att få en egen stolpfrekvens. Ge följande information i din anmälan: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge).

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.oh1aj.fi/PRT19.
Välkommen med.

Radioamatörexamina

Radioamatörexamen på Radiobacken 28.10. kl.20:00

Lahden Radioamatöörikerho anordnar en examen i samtliga moduler tisdagen 28.10. kl. 20:00 på Gamla Radiostationen i Radio- och TV-museet. Anmälningar till Jari, OH2BU, antingen per e-post oh2bu & oh3ac punkt fi eller tel. 0400 503221.

Radioorienteringsövning i Helsingfors

I Svedängen i Helsingfors anordnas 80 m sprintövningar lördagen 1.11. kl. 10:00 till 13:00. Samlingsplatsen är Suomen Latus skidstuga. Den är belägen i öständan av parkeringsplatsen. Adressen är Baggbölevägen 124, Helsingfors. Välkommen

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC:s prepkurs inför allmän klass börjar 11.11. Prepkursen för allmän klass börjar tisdagen den 11.11 och fortsätter under tisdagar fram till de studerande uppnått färdigheterna för allmän klass. Anmälningar till Jari Jussila, OH2BU: antingen per oh2bu & oh3a punkt fi eller 0400 503 221.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW DX-kontestens SSB-del.

Nästa tisdag 28.10. körs NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s peruskilpailu, IPARC Contest, Himalayan Contest, Ukrainian DX Contest, High Speed Club CW Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.

Tisdagen 4.11. är NAC VHF och torsdagen 6.11. NAC 10 m i turen.

Andra veckoslutet i November tävlas Femmornas hösttävling, ARRL EME Contest, WAE DX Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest samt CQ-WE Contest.

SRAL:s peruskilpailu söndagen 2.11.2014

SRALs peruskilpailu körs alltid första söndagen varje månad. SSB-delen är kl. 1200-1259 UTC och CW kl 1400-1459 UTC.

Klasserna är elementär klass, klubbklass, second-operatorklass, nya allmänklassare och allmän klass. I samtliga klasser kör man alla deltagande stationer. Tävlingen går på 80-metersbandet. Högst 120W uteffekt bör användas.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 9 november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.