Svensk bulletin 40/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1440S
Kanslibulletin 40/14 22.11.2014

INNEHÅLL

Resultatet av förbundets styrelseval
Höstmötesnyheter
Radioamatörförbundet till vägs
Välkommen på glöggparty till kansliet
SRAL:s sommarläger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemangets deltagarlista publicerad
Traditionsradioevenemangets generalrepetition
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Följande bulletin

Resultatet av förbundets styrelseval

SRAL:s höstmöte valde 15.11. Merja Koivaara, OH1EG till ordförande samt Juhani Lehtosaari,
OH2MD och Jussi Kekki, OH5C till ledamöter.

I ordförandevalet fanns blott en kandidat.
I styrelsevalet fick kandidaterna röster enl. följande:
Jari Jussila, OH3BU, 546 röster
Jussi Kekki, OH5C, 874 röster
Juhani Lehtosaari, OH2MD, 935 röster

Röstningsprocenten var 34,7%

Höstmötesnyheter

Höstmötet hölls på Viitasaari 15.11.2014. Närvarande var 77 medlemmar samt 14 klubbar med
fullmakt. På mötet godkändes verksamhetsplanen för 2015 med smärre ändringar.
Dessa finns noterade på SRAL:s websidor. Efter verksamhetsplanen godkändes budgeten för 2015.
Arvodet för fullt medlemskap höjdes från 60 till 64 euro. Ungdomsmedlemsavgiften höjdes
till 32 euro. OT medlemsavgiften är 32 euro. Juniormedlemsavgiften för under 19 åriga
bibehölls som 10 euro. Likaledes bibehölls familjemedlemsavgiften som 25 euro.

Priset för QSL-servicen för icke-medlemmar höjdes från 60 till 64 euro.

Till valnämnden återvaldes de gamla medlemmarna, dvs. Arto Liimatta, OH2KW (ordf.)
Markku Toijala, OH2BQZ, Mari Nikkilä, OH2FPK, Raimo Karttunen, OH3BHL, Jukka Lappalainen,
OH8MSM, samt Pauli Vesalainen, OH5BQ.

Till revisorer återvaldes CGR Peter Forssell, OH2BSP samt som revisorsuppleant
CGR Arto Sopanen.

Radioamatörförbundet till vägs

Roadshowen Radioamatörförbundet till vägs startar som pilotprojekt från ettorna från
Marttila i Salotrakten.
På biblioteket i Marttila demonstrerar man radioamatörverksamheten
söndagen 23.11. kl. 13 - 17.
Adressen är Härkätie 723. Som radioambassadör fungerar Pertti, OH2BEE.
Följande roadshow evenemang är söndagen 30.11.2014 i Pernå.

Välkommen på glöggparty till kansliet

Välkommen på det traditionella glöggpartyt till SRAL:s kansli torsdagen 18.12.2014
kl. 17 - 20. Observera att glöggpartyt i år hålls kvällstid.
Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors.
Kansliet är stängt på dagen, men öppnar före glöggpartyt.

SRAL:s sommarläger 2015

Finlands Radioamatörförbunds sommarläger hålls i Räyskälä på Loppis 9. - 12.7.2015.
Som arrangör fungerar Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Mer information följer på våren.

Klubbarna meddelar

Tävlings- och QSO-utbildning i Lahtis

Lahden Radiomamatöörikerho, OH3AC, ordnar skolning i kontakthållning och tävlande för
alla radioamatörer detta veckoslut på klubbutrymmena på Radiobacken.
Under veckoslutet undervisar (sikken) Göran, SM5SIC/OH1SIC.

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt valmöte i klubbutrymmet i västra vingen av
Pyynikin näkötorni måndagen den 24.11.2014 klockan 18. Under mötet behandlas de av
stadgarna fastställda ärendena för valmötet. Kaffeservering. Välkomna! styrelsen

OH3AC årsmöte och lillajul 24.11.2014

Klubbens stadgeenliga årsmöte hålls på måndagen 24.11.2014 kl. 18.00 vid Gamla
Radiostationen. Årsmöteskallelse och senare årsmötesmaterialet hittas på
klubbens webbplats www.oh3ac.fi.

Efter årsmötet ca kl. 19.00 börjar klubbens traditionella lillajulsfirande i
samma utrymmen, med gröt, glögg osv. För musiken ansvarar Päivi, OH3SL.
Tre stycken nya 2m/70cm riggar lottas ut i utlottningarna, se klubbens webbsidor.
Även nya medlemmar och andra intresserade är välkomna!

OH1AV:s stadgeenliga höstmöte

Nokia Radioclub, Salo ry håller sitt stadgeenliga höstmöte onsdagen den 26.11.2014
i Salo i Microsoft Mobile Oy:s Merikaaren kerhotilat fr.o.m. kl. 16.00.
Välkomna! Styrelsen för OH1AV.

OH6AD:s höstmöte och lillahjul

Välkommen på Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul som arrangeras
måndagen 24.11. kl. 1800 på Jyväskylä Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3.
Stadgeenliga ärenden behandlas.

OH5AG:s lillajul 5.12.2014 kl. 19 på (Rest.) Neville

Det bjuds på julmeny som kostar 29 euro, eller eget val ur menyn.
Anmälningar till sekreteraren (OH5KRQ) senast 30.11. Vid anmälan bör meddelas
om man tar meny eller A la Carte.

OH8AA:s lillajul *

OH8AA arrangerar sitt traditionella lillajulkaffe 9.12.2014 kl.1800 på klubbutrymmena
i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Jultårta och kaffe erbjuds tillsammans med
gemytlig samvaro. Välkommen önskar OH8AA.

OH2AA:s lillajul

Kakkosten kerho ry, OH2AA, håller sin lillajul tisdagen 16.12.2014 kl. 18 - 20 på
klubblyan. Adressen är Gesällvägen 12a B1, 00640 Helsingfors. Julgröt,
tårtor och pepparkakor samt julglögg utlåvas.
Se även de nya hemsidorna: www.oh2aa.fi. Välkommen önskar styrelsen.

Bemärkelsedagar

70 år
25.11. Hannu Launto, OH2NWM
30.11. Olavi Lehti, OH2BBR

60 år
24.11. Kari Ranta, OH3HE / OH4KVM
30.11. Juha Lindgren, OH2BUC
01.12. Seppo Velin, OH2LJE
01.12. Risto Vuori, OH2LCP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemangets deltagarlista publicerad

Traditionsradioevenemanget arrangeras på självständighetsdagen 6.12.2014.
Evenemangets hemsidor, deltagarlista samt tilläggsinfo finns på adressen:
http://www.oh1aj.fi/PRT19. Stolpfrekvensreservationer till Antero, OH1KW på adressen
antero punkt tanninen snabela pp punkt inet punkt fi

Generalrepetitionen för Traditionsradioevenemanget

Syftet med generalrepetitionen är att möjliggöra förhandstestning av apparatur och
antenner inför PRT-evenemanget. Övningen hålls lördagen 29.11.2014 kl. 12 - 16
Finsk tid. Frekvenserna är CW: 3556, 3560, samt 3565 kHz och AM: 3720 kHz.
Välkomna med!

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i gång i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry., OH3NE, ordnar en kurs med inriktning på radioamatörexamen
under november 2014. Kursen började tisdagen 18.11 kl. 17.30 och omfattar åtta kvällar
som är två timmar långa vardera.

Examen ordnas fredagen 5.12 med start klockan 17.30 eller enligt kursdeltagarnas önskan.
Kursavgifter uppbärs inte. SRAL:s kursböcker finns att få till självkostnadspris.

Kursen hålls i klubbutrymmena i västra vingen av Pyynikin näkötorni på adressen
Näkötornintie 20, Tammerfors. Mer information om kursen och utbildningsmaterialet finns på
klubbens sidor under punkten "Ajankohtaista". Adressen till klubbens sidor är
http://oh3ne.ham.fi/.
Anmälningar till kursen samt förfrågningar om den till Virve, OH3VIKI, e-post oh3viki snabela gmail punkt com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest och FISTA Ladder Activity.

Nästa tisdag 25.11. är NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX - kontestens CW-del.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 30 november
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.