Svensk bulletin 42/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1442S
Kanslibulletin 42/14 20.12.2014

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i januari 10.1.2015
Kansliets öppethållning under jul och nyår
Silent key
Elmers, finns dom?
Klubbarna meddelar
Klubbar, skriv till marsnumret av Radioamatööri!
Bemärkelsedagar
SYLRA:s träff på Island
Julbocken QRV
Tävlingsnyheter
Julsprint på annandag jul
OH RTTY tävling på nyårsdagen
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i januari 10.1.2015

Styrelsens följande frågetimme hålls den andra lördagen i januari 10.1.2015. Frågetimmen börjar kl. 14.00 finsk tid och slutar lk. 15 finsk tid. Frekvensen är den gaml Vanliga, 3685 kHz.

Syftet med frågetimmen är att fungera som ett diskussionsforum mellan medlemmarna och styrelsen i aktuella ärenden samt andra ärenden dom medlemmarna eventuellt funderar på.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sig, kan medlemmarna ställa frågor till dessa. Ifall det inte finns några egentliga frågår till styrelsemedlemmarna, finns det även möjlighet att lyfta fram andra intressanta ärenden som berör hobbyn. Styrelsemedlemmarna har även möjligheten att berätta om aktuella ärenden inom sina egna sektorer. Kom med och diskutera! Släpp ut frågorna!

Kansliets öppethållning under jul och nyår

Kansliet är stängt 22.12.2014 - 1.1.2015. Därtill är kansliet även stängt 2.1 och 5.1, jämfört med det som tidigare sagts. Ingen bulletin 27.12.2014.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Ismo Antikainen, OH8PC; Timo Kulmala, OH6GND och Harry Uppgård, OH0AZZ har lämnat oss.

Vi hedrar Ismos, Timos och Harrys minne med en stunds tystnad.

Elmers, finns dom?

Känner du dig som en elmer? Vi söker elmers, dvs. vänner till förbundets nya medlemmar. En elmer är en person som hjälper andra med att komma igång inom hobbyn. En elmer kan presentera sin radioamatörstation eller den lokala klubbens verksamhet, ta med sig den nya medlemmen på klubbens läger eller hjälpa till med att bygga och grunda den egna radioamatörstationen.

Ifall du vill bli en elmer, berätta om dig själv. Berätta var du bor och ifall du har möjlighet att ta flera lärlingar. Elmern är ingen utbildare, utan en stödperson. Du kan anmäla dig som elmer via det formulär som finns på förbundets webbplats.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s bulletin söndagen 21.12

Klubbens sista bulletin sänds söndagen 21.12 kl. 09.30 finsk tid på 3685 kHz. Bulletinen läses av OT Pena, OH3JMJ. Ifall femmornas klubbars bulletin börjar på samma frekvens kl. 9.45, sköts bulletinkvitteringarna på den frekvens bulletinläsaren meddelar.

Klubbar, skriv till marsnumret av Radioamatööri!

Marsnumret av tidningen Radioamatööri blir ett klubbtemanummer med slogan "Klubbarna i fokus". Skulle även din klubb ha något att berätta om sin verksamhet eller historia? Eller exempelvis om något lyckat klubbprojekt, som även kunde delas åt andra klubbar? Även bilder från klubbarnas evenemang tas gärna emot, ifall det denna gång inte finns något egentligt tema i tankarna. Allehanda klubbpresentationer är även mycket välkomna. Materialdeadline för marsnumret är 9.2.2015. Mer information fås av Annika, OH2HSJ, oh2hsj & sral punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år

26.12. Jouko Oka, OH5NO
27.12. Veikko Kiiski, OH5YB

80 år

23.12. Pekka Lahtinen, OH3JU
29.12. Jouko Kottila, OH2QF

70 år

24.12. Paavo Moilanen, OH1NHX
24.12. Seppo Saarinen, OH3XS
01.01. Kari Korhonen, OH1TW OH5TS

60 år

22.12. Thomas Anderssen, OH6NT / OH6-0135
27.12. Erkki Sepponen, OH2HVX

50 år

24.12. Tommi Salo, OH2BYA
25.12. Marko Länsivirta, OH1MUR
05.01. Jukka Lindfors, OH1LZM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

SYLRA:s träff på Island

Nästa träff för de kvinnliga nordiska radioamatörerna, SYLRA, hålls på Island 12-15.6.2015. Anmälningstiden har börjat och fortsätter fram till 20.1.2015. Mer information fås från adressen http://www.tf.sylra.is/.

Julbocken QRV

Julbocken själv kommer att vara i etern med anropet OH9SCL från Lapplands huvudstad. Julbockens tomtar är även QRV med anropet OF9X. QRV på alla band.

Julbocken jämte tomtar är QRV fram till slutet av året. Alla band, CW/SSB/RTTY. QSL OF9X via OH2BH. QSL OH9SCL via OH9AB.

Då stationen är QRV på 10 meter SSB, på frekvensen ca 14225 kHz, kan man tidvis även följa med videostream på webben. Mer information från qrz.com.

Även detta år deltar World Vision i andan av Julbockens operation, i synnerhet i fråga om Albanien. Mer information fås snart från qrz.com.

Genom att under årets julperiod hålla kontakt med både OH9SCL och OF9X kan man ansöka om ett speciellt Santa World Vision Award från e-postadressen of9x & sral punkt fi.

Mer information om operationen fås från qrz.com och sökordet OF9X.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, OK DX RTTY Contest och Croatian CW Contest. 20.12-4.1 tävlas Lighthouse Christmas Lights QSO Party.

Nästa tisdag, 23.12, står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Annandag jul, 26.12, tävlas Julsprinten och DARC Christmas Contest.

Under det sista veckoslutet i december tävlas RAC Winter Contest, World Wide Iron Ham Contest, Stew Perry Topband Challenge, Original QRP Contest och RAEM Contest.

Under nyårsdagen 1.1 tävlas SARTG New Year RTTY Contest, OH-RTTY tävlingen, AGCW Happy New Year Contest och NAC 10 m.

Under det första veckoslutet i januari tävlas SRAL:s grundtävling, WW PMC Contest, ARRL RTTY Roundup och EUCW 160m Contest.

Julsprint under annandag jul

Årets sista FM-deltävling, Julsprinten, tävlas under annandag jul 26.12. SSB-delen är klockan 1100-1159 UTC, CW-delen kl. 1230-1330 UTC och RTTY kl. 1400-1500 UTC.

Banden är 80 och 40 meter. Meddelandet RS(T) + löpande nummer + landskaps-ID, exempelvis 599 079 PS.

Tävlingens regler finns i decembernumret av tidningen Radioamatööri samt på SRAL:s webbsidor under punkten "tävlingar"(kilpailut). Välkomna med!

OH RTTY tävling på nyårsdagen

OH RTTY tävlingen infaller på nyårsdagen i samband med SARTG New Year RTTY tävlingen klockan 0800–1100 UTC. Banden är 80 och 40 meter.

Meddelandet är RST + QSO-nummer + namn + "gott nytt år" hälsning. OH-stationerna sänder HYVAA UUTTA VUOTTA. Förkortningar, t.ex. HUV, HNY, GNA etc duger inte.

Tävlingsreglerna finns i decembernumret av tidningen Radioamatööri samt från SRAL:s webbplats under punkten "tävlingar" (kilpailut). Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 4 januari 2015 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

God jul och gott nytt år åt alla bulletinlyssnare.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.