Svensk bulletin 01/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1501S
Kanslibulletin 1/15 3.1.2015

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i januari 10.1.2015
Kansliets öppethållning under nästa vecka
SRAL:s klubbaktivitetsdagar 2015
Klubbarna meddelar
Radio-lägret
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
HF-tävlingarnas FM-serie börjar
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i januari 10.1.2015

Styrelsens följande frågetimme hålls den andra lördagen i januari 10.1.2015. Frågetimmen börjar kl. 14.00 finsk tid
och slutar lk. 15 finsk tid. Frekvensen är den gamla vanliga, 3685 kHz.

Syftet med frågetimmen är att fungera som ett diskussionsforum mellan medlemmarna och styrelsen i aktuella
ärenden samt andra ärenden dom medlemmarna eventuellt funderar på.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sig, kan medlemmarna ställa frågor till dessa. Ifall det inte
finns några egentliga frågår till styrelsemedlemmarna, finns det även möjlighet att lyfta fram andra intressanta
ärenden som berör hobbyn. Styrelsemedlemmarna har även möjligheten att berätta om aktuella ärenden inom
sina egna sektorer. Kom med och diskutera! Släpp ut frågorna!

Kansliets öppethållning under nästa vecka

Kansliet är stängt 5.1, samt under trettondagen 6.1.
Annars öppet såsom tidigare.

SRAL:s klubbaktivitetsdagar 2015

SRAL:s klubbaktivitesdagar anordnas denna gång i Kotka den 21. -22.2.2015.
Evenemanget är ämnat för klubbarnas aktiva funktionärer.
Platsen är Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100 KOTKA.
Klubbarna kan sända en representant, som bör vara medlem i SRAL, till platsen.
Förbundet bekostar logi i tvåpersoners rum till 25 deltagare i anmälningsordning.
Man anmäler sig till evenemanget via webformulär tom. 31.1.2015 på förbundets websidor.

Klubbarna meddelar

Nukkumattis årsmöte

Nukkumatti, OH2NM, har årsmöte på torsdagen 22.1.2015 börjandes kl. 16:00.
Platsen är Yles SOS-husets bastustuga. Stadgeenliga ärenden samt beslut om klubbens fortsatta verksamhet.
Välkommen önskar styrelsen

Teljän Radioamatöörit ry:s årsmöte

Teljän Radiomamatöörit, OH1AF, håller årsmöte på klubben onsdagen 28.1.2015 kl. 1900. Adressen är Vanha Raumantie 705, 28660 Björneborg.
Stadgeenliga ärenden samt kaffeservering, välkomna.

Radio-lägret

SRAL arrangerar ett Radio läger för av radioamatörverksamheten intresserade ungdomar på Ystävyyden Majatalo
i Kruusila, Salo 27.2. - 1.3.2015.Priset för lägret är 55 euro och innehåller kost, logi, program samt material.
På programmet finns radioamatörverksamhet i teori och praktik, radioorientering, grunderna för elektronikbygge,
diskussioner samt trevlig samvaro.
Mer information kan du få av Heikki Lahtivirta, OH2LH, tel. 040 522 8596.
Anmälningarna t.o.m. 13.2. på förbundets websidor.

Bemärkelsedagar

60 år

08.01. Ari Hintikka, OH8-1938

50 år

05.01. Jukka Lindfors, OH1LZM

07.01. Jari Lindholm, OH2NQD

10.01. Heikki Pykäri, OH6HPA OH6-6001

10.01. Kari Rusanen, OH8JGG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Under detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, WW PMC Contest, ARRL RTTY Roundup och EUCW 160m Contest.

Nästa tisdag 6.1. tävlas NAC VHF och nösta torsdag 8.1. NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas HF-tävlingarnas FM-series första deltävling NRAU-Baltic Contest,

Old New Year Contest, SKCC Weekend Sprintathon, North American QSO Party och DARC 10-Meter Contest.

HF-tävlingarnas FM-serie börjar

HF-tävlingarnas FM-serie 2015 börjar med NRAU-Baltic tävlingen nästa veckas söndag 11.1.

SSB delen är kl. 0630-0830 UTC samt CW delen 0900-1100 UTC. Banden 80 och 40 meter.
Tävlingsbudet är RS(T) + löpande nummer + landskapssignum.
Tävlingsreglerna finns på HF-tävlingskalendern samt från SRAL:s webbplats under punkten "tävlingar" (kilpailut). Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 januari 2015 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.