Svensk bulletin 03/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1503S
Kanslibulletin 3/15 17.1.2015

INNEHÅLL

Personval
Kansliet stängt nästa måndag 19.1.
SRAL:s vårdagar i Riihimäki
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2015
Silent key
Klubbarna meddelar
Winlink veckoslut 31.1-1.2.2015
Radioläger i Salo
Kommunikationsläger i Kimito
Presentation av radioamatörverksamheten i Salo
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Personval

Förbundsstyrelsen har valt Marko Wirtanen, OH8WM, till förbundets viceordförande. Han innehade denna position även 2014.
Till ny Vapepa-ansvarig har utnämnts Jani Venho, OH2JCQ.

Kansliet är stängt nästa måndag 19.1.

Förbundets kansli är stängt på måndagen 19.1.2015.

SRAL:s Vårdagar i Riihimäki

SRAL:s vårdagar samt stadgeenliga vårmöte arrangeras i Riihimäki på den internationella radioamatördagen 18.4.2015.
Som arrangör fungerar Riihimäen kolmoset ry, OH3AD. Mer information under vårens lopp.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2015

SRAL:s klubbkommitté ordnar de traditionella klubbverksamhetsdagarna 21-22.2.2015, denna gång i Kotka. Evenemanget riktar sig till klubbarnas ledare och funktionärer.

Platsen är Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100 KOTKA. Radioamatörklubbarna kan sända en representant, som är en SRAL medlem, till evenemanget.

Förbundet står för kostnaderna för 25 deltagare enligt anmälningsordning i två personersrum samt en lunchmåltid under ankomstdagen,
lördagen. Resekostnaderna betalas av deltagaren själv eller av den klubb deltagaren representerar.

I programmet för klubbdagarna utlovas bl.a. Jussis, OH5LK, presentation med VHF-tema.

Till evemenaget bör anmälan göras via webbformulär senast 30.1.2015. Formuläret finns på förbundets sidor på adressen www.sral.fi. Välkomna!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kari Cajander, OH5WL, har lämnat oss.
Vi hedrar Hannus minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Nukkumattis årsmöte

Nukkumatti, OH2NM, håller sitt årsmöte torsdagen 22.1.2015 med början kl. 16.00. Platsen är bastuavdelningen i Rundradions SOS-hus.
På ärendelistan finns de traditionella årsmötesärendena samt fortsättande av klubbens verksamhet. Välkomna! Styrelsen

Teljän Radioamatöörit ry:s (OH1AF) årsmöte

Teljän Radioamatöörit ry (OH1AF/OH1AB/OH1F) håller sitt årsmöte på klubben onsdagen 28.1.2015 kl. 19.00.
Klubbhusets adress är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubbrummet vid Båtsmansvägen 2, tisdagen den 3.2.2015 kl. 18.30.
Årsmötesärenden på agendan. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Bemärkelsedagar

70 år

21.01. Kai Tormo, OH4JTS

60 år

18.01. Heikki Luoma, OH2BYE

20.01. Ilkka Rinne, OH2BMR

22.01. Jarmo Pyysalo, OH2BIH

24.01. Mauri Leppälä, OH2BYS OH4NL OH0NL OH6L

50 år

26.01. Risto Ruupunen, OH6RO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Winlink veckoslut 31.1-1.2.2015

SRAL:s trygghetskommission ordnar ett Winlink veckoslut 31.1 kl. 10.00 fram till 1.2 kl. 17.00 finsk tid. Syftet är att öva och testa
Winlink 2000 -systemet i säkerhetskommunikationstrafik. Det är inte fråga om en tävling, utan om en övning, i vilken var och en enligt
sin egen tidtabell kan delta. Det önskas att deltagarna anmäler sig senast tisdagen den 27.1, så att man vet åt vilka stationer meddelanden kan sändas.

En deltagarlista kommer att kunna ses på SRAL:s webbsidor under fredagen som föregår övningen.
Instruktionerna och tidtabellen för övningen finns på SRAL:s webbsidor: http://www.sral.fi/turva/winlink_viikonloppu/.

Efter övningen önskar rapportering, enligt de instruktioner som finns på Turvasidorna.
Mer information om övningen samt anmälning till övningen genom oh7jjt snabela sral punkt fi.

Radioläger i Salo

SRAL ordnar ett radioläger för unga och nybörjare som är intresserade av radioamatörverksamhet, även åt personer som redan innehar radioamatöranrop.
Lägret ordnas i Ystävyyden Majatalo i Kruusila, Salo 27.2-1.3.2015. Lägerpriset är 55 euro för hela veckoslutet inkluderande måltider, boende, program och
det material som delas ut. I programmet utlovas radioamatörverksamhet i teorin och praktiken, radioorientering, grunder i elektroniskt byggande,
diskussioner, bastubadande och annan trevlig samvaro. Mer information kan fås från Heikki Lahtivirta, OH2LH per telefon 040 522 8596.
Anmälningar före 13.2. Blanketten finns på förbundets webbplats www.sral.fi. Välkommen!

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du radiounge, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller någon som är intresserad av radioamatörverksamheten.
Det är nu den tid av året då anmälan till kommunikationslägret börjar. Lägret hålls under det sista veckoslutet i mars, dvs. 27-29.3.2015
i den gamla bekanta platsen Salo stads lägercentral Leirisalo i Kimito. Kom och få en kraftfull dos information och mer "ljus" i hobbyn!

Inbjudaren är Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta.
Temat detta år är CW och det utlovas byggande åt såväl nybörjare som mer erfarna byggare. I lättsam stämning njuter vi av god mat,
byggande, temaföreläsningar, QSO-ande och diskussioner, utan att glömma bastubadande. Kom alltså med och träffa såväl nya som
gamla bekanta bland radiounga.

Lägeravgiften på 20 euro samlas in på plats. Lägrets ledare är "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK.

Anmälningar före 16.3.2015. I samband med anmälandet berätta ditt namn, din ålder samt eventuella matallergier.
Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita snabela gmail punkt kom eller per telefon 044 280 3229.

Presentation av radioamatörverksamheten i Salo

I köpcentret Plaza i Salo anordnas på lördagen 24.1.2015 ett Fun & Hobby evenemang.
Det inleds kl. 10.00 och slutar kl. 16.00. Radioamatörerna är med och presenterar verksamheten med hjälp från Salon Radiokerho och andra aktiva.
Adressen är Vilhonkatu 8, Salo. Välkommen med.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis!

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar de redan traditionella två radioamatörkurserna under våren enligt följande:

- kvällskurs som inleds tisdagen 17.2 kl. 18.00-21.00 och varar till slutet av mars

- 23.2-27.2 en intensivkurs som hålls dagligen kl 10.00 - 16.00 under sportlovsveckan

Läroplanerna för bägge kurser samt komplett utbildningsmaterial finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Som kurslärare fungerar Seppo, OH2OT; Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Seppo, OH2TO;
antingen per telefon 0400 713 545 eller per e-post koulutus snabela oh3ac punkt fi.

Inkvartering för kursen under sportlovsveckan

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; har preliminärt gjort en överenskommelse om förmånlig inkvartering för deltagare i intensivkursen
under sportlovsveckan. Varför inte kombinera den dagliga radioamatörkursen och efter det njuta av t.ex. backarna i Messilä eller några av
Lahtis andra idrotts- eller kulturtjänster. Kom med hela familjen! Ifall intresse finns, kontakta koulutus snabela oh3ac punkt fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, YL-ISSB QSO Party, AWA Linc Cundall Memorial CW Contest, Hungarian DX Contest,
North American QSO Party och Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag 20.1. står NAC 1,3 GHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG

RTTY Sprint, SPAR Winter Field Day, WAB 1.8 MHz Phone Contest och QRP

ARCI Fireside SSB Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 25 januari kl 15.00 finsk tid på 3720 kHZ +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.