Svensk bulletin 06/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1506S
Kanslibulletin 6/15 7.2.2015

INNEHÅLL

Förbundets kansli stängt på tisdagen
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Silent key
Klubbarna meddelar
Förbundets Radiorally stannar i Karkkila
Är du en ny radioamatör eller skulle du vilja bli radioamatör? Kom på radioläger i Salo!
Kommunikationsläger i Kimito
Röstningen av skribent- och fotografitävlingen i gång
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis!
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förbundets kansli stängt på tisdagen

Kansliet är stängt på tisdagen 10.2.2015.

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 18.4.2015. Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet
bör sändas styrelsen till handa undertecknade och försedda med motiveringar senast två månader före mötet.

Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar och skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Risto Ilvonen, OH3FX, har lämnat oss.
Vi hedrar Ristos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Möteskallelse till Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:s årsmöte

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen 8.2.2015 kl. 13.00 i klubbutrymmena.
Adressen är Hakapellontie 95, 13430 Hämeenlinna. Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho Ry, OH7AI, det stadgeenliga årsmötet hålls på klubben 15.2.2015 kl. 14.00.
Välkomna, önskar styrelsen.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte i Sommelo 19.2.2015 fr.o.m. kl. 18.30.
På ärendelistan finns de stadgeenliga årsmötesärendena. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s årsmöte

KESKI-UUDENMAAN RADIOAMATÖÖRIT ry OH2AP håller sitt årsmöte på torsdagen 26.2.2015 kl. 18.00 i
den redan bekanta årsmötesplatsen hos Olli Kumpulainen, OH2OW vid adressen TORPANTIE 7 A, JÄRVENPÄÄ.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Årsmöteskaffe serveras redan från kl. 17.30. Välkomna!

OH7AA årsmöte

Kuopion Seitoset, OH7AA, har årsmöte 15.2.2015 kl. 14 på klubblokalen i Tikkalansaari.
Adressen är Tikkalantie 6. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Kaffeservering, välkomna önskar styrelsen.

OH4ACD:s HiHi veckoslut

Puulan Radio Club firar sitt HiHi-veckoslut 19. - 22.2.2015.
Man tinar upp vintern med USB-bastu och lyfter upp telegraftrådar som vinterstormen rivit ned.
Välkommen till trevlig samvaro.

OH5AG;s vårmöte

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sitt vårmöte söndagen 22.2.2015 kl. 16 på Radiomuseet.
Adressen är Pajaraitti 1, Kouvola. Kaffeservering utlovas. Välkommen önskar styrelsen.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry. kallar till årsmöte som hålls måndagen 23.2.2015 kl. 1800 på Pyynikki utsiktstorn.
Adressen är Näkötornintie 20. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Välkommen, kaffeservering.

Elimäen Radioamatöörikerho ry:s, OH5AE, årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerhos årsmöte hålls på klubblokalen i Haukkavuori på lördagen 7.3.2015 kl. 1400.
Stadgeenliga ärenden, välkommen.

OH9AB:s årsmöte

OH9AB håller sitt årsmöte 14.3.2015 kl. 1200 i Santa's Technology Park vid polarcirkeln.
Stadgeenliga ärenden, välkommen.

Förbundets Radiorally stannar vid Karkkila 8.2.

Finlands Radioamatörförbunds Radiorally 2015 stannar nu på söndagen 1.2.2015 i Karkkila.
Radiorallyevenemnaget sker kl. 13-17 vid Karkkilan työväenopisto. Adressen är Anttilankatu 8, 03600 Karkkila.

I programmet finns antennmontering, radiokontakter på många olika sätt, utlärning av telegrafi, tekniska råd
och därtill berättar vi om ham spirit. Utlottning. Kaffe/saft med dopp. Radioambassadörerna Pertti, OH2BEE och Memma, OH1EG medverkar.

Välkomna med att bekanta er med Finlands Radioamatörförbunds verksamhet. Tipsa vänner och släktingar om evenemanget.

Bemärkselsedagar

80 år

13.02. Holger Lassfolk, OH6ZF

70 år

07.02. Seppo Mujunen, OH7XS

12.02. Keijo Matikainen, OH7FND

16.02. Matti Hannila, OH1FOU

60 år

09.02. Antti Loikkanen, OH4KRX

11.02. Per-Erik Käld, OH6MLL

13.02. Mikael Holmström, OH2KPE

50 år

15.02. Mika Lyytikäinen, OH5MNN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Är du en ny radioamatör, eller skulle du vilja bli radioamatör? Kom med på radioläger i Salo!

SRAL ordnar ett radioläger för unga och nybörjare som är intresserade av radioamatörverksamhet,
även åt personer som redan innehar radioamatöranrop. Lägret ordnas i Ystävyyden Majatalo i Kruusila,
Salo 27.2-1.3.2015. Ifall du inte känner till någonting om verksamheten är fallet inte så efter detta läger.

Lägerpriset är 55 euro för hela veckoslutet inkluderande måltider, boende, program och det material som delas ut.
I programmet utlovas radioamatörverksamhet i teorin och praktiken, radioorientering, grunder i elektroniskt
byggande, diskussioner, bastubadande och annan trevlig samvaro.

Mer information kan fås från Heikki Lahtivirta, OH2LH per telefon 040 522 8596.
Anmälningar före 13.2. Blanketten finns på förbundets webbplats www.sral.fi. Välkommen!

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du radiounge, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller någon som är intresserad av radioamatörverksamheten.
Det är nu den tid av året då anmälan till kommunikationslägret börjar. Lägret hålls under det sista veckoslutet i mars,
dvs. 27-29.3.2015 i den gamla bekanta platsen Salo stads lägercentral Leirisalo i Kimito. Kom och få en kraftfull dos information och mer "ljus" i hobbyn!

Inbjudaren är Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta.
Temat detta år är CW och det utlovas byggande åt såväl nybörjare som mer erfarna byggare. I lättsam stämning njuter vi av god mat,
byggande, temaföreläsningar, QSO-ande och diskussioner, utan att glömma bastubadande. Kom alltså med och träffa såväl nya som gamla bekanta bland radiounga.

Lägeravgiften på 20 euro samlas in på plats. Lägrets ledare är "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK.

Anmälningar före 16.3.2015. I samband med anmälandet berätta ditt namn, din ålder samt eventuella matallergier.
Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita snabela gmail punkt kom eller per telefon 044 280 3229.

Röstningen av skribent- och fotografitävlingen i gång

Omröstningen för tidningen Radioamatööris skribent- och fotografitävling har börjat på förbundets medlemssidor.
I tävlingen deltar automatiskt alla skrivelser och fotografier som publicerats i tidningen under förra året.
Bland de röstande utlottas en årgång av en utländsk radioamatörtidning, exempelvis QST eller motsvarande.
Röstningstiden pågår fram till slutet av februari. Välkommen att rösta.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar de redan traditionella två radioamatörkurserna under våren enligt följande:

- kvällskurs som inleds tisdagen 17.2 kl. 18.00-21.00 och varar till slutet av mars

- 23.2-27.2 en intensivkurs som hålls dagligen kl 10.00 - 16.00 under sportlovsveckan

Läroplanerna för bägge kurser samt komplett utbildningsmaterial finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Som kurslärare fungerar Seppo, OH2OT; Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Seppo, OH2TO; antingen per telefon 0400 713 545
eller per e-post koulutus snabela oh3ac punkt fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas YL-ISSB QSO Party, Triathlon DX Contest, 10-10 Int. Winter Contest, Black Sea Cup International,
SKCC Weekend Sprintathon, AGCW Straight Key Party och Mexico RTTY International Contest.

Nästa tisdag 10.2. står NAC UHF och nästa torsdag NAC 50 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest, Asia-Pacific Spring Sprint,

Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint och RSGB 1st 1.8 MHz Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 15 februari kl. 15 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.