Svensk bulletin 07/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1507S
Kanslibulletin 7/15 14.2.2015

INNEHÅLL

Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Än hinner man med på radiolägret i Salo!
Kommunikationsläger i Kimito
Röstningen av skribent- och fotografitävlingen i gång
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis!
Vetenskaplig utflykt till Fernando de Noronha, PW0F
Caymanöarna-excursionen, ZF2BH, fortsätter
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 18.4.2015. Medlemmarnas skriftliga petitioner till
vårmötet bör sändas styrelsen till handa undertecknade och försedda med motiveringar senast två månader
före mötet.

Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar och skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44,
00441 HELSINGFORS.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Pekka Aalto, OH1PQ, samt Sulo Aho, OH2KOM, har lämnat oss.
Vi hedrar Pekkas och Sulos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho Ry, OH7AI, det stadgeenliga årsmötet hålls på klubben 15.2.2015 kl. 14.00.
Välkomna, önskar styrelsen.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte i Sommelo 19.2.2015 fr.o.m. kl. 18.30.
På ärendelistan finns de stadgeenliga årsmötesärendena. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s årsmöte

KESKI-UUDENMAAN RADIOAMATÖÖRIT ry OH2AP håller sitt årsmöte på torsdagen 26.2.2015 kl. 18.00 i
den redan bekanta årsmötesplatsen hos Olli Kumpulainen, OH2OW vid adressen TORPANTIE 7 A, JÄRVENPÄÄ.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Årsmöteskaffe serveras redan från kl. 17.30. Välkomna!

OH7AA årsmöte

Kuopion Seitoset, OH7AA, har årsmöte 15.2.2015 kl. 14 på klubblokalen i Tikkalansaari.
Adressen är Tikkalantie 6. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Kaffeservering, välkomna önskar styrelsen.

OH8AAU:s årsmöte

Laaksojen Radioamatöörit ry har sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 17.2.2015 kl. 18 på klubblokalen,
På adressen Maliskyläntie 989, Nivala.
Välkommen

OH4ACD:s HiHi veckoslut

Puulan Radio Club firar sitt HiHi-veckoslut 19. - 22.2.2015.
Man tinar upp vintern med USB-bastu och lyfter upp telegraftrådar som vinterstormen rivit ned.
Välkommen till trevlig samvaro.

OH5AG;s vårmöte

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sitt vårmöte söndagen 22.2.2015 kl. 16 på Radiomuseet.
Adressen är Pajaraitti 1, Kouvola. Kaffeservering utlovas. Välkommen önskar styrelsen.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry. kallar till årsmöte som hålls måndagen 23.2.2015 kl. 1800 på Pyynikki utsiktstorn.
Adressen är Näkötornintie 20. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Välkommen, kaffeservering.

Föredrag på Kakkosten Kerho

Kakkosten Kerho, OH2AA, anordnar på tisdagen 17.2.2015 kl. 18 ett föredrag om hur man tillverkar kretskort
hemma. Föredragen hålls på klubblyan, på adressen Gesällvägen 12 a B1, 00640 Helsingfors. Det är frågan
om fortsättningen på Penas, OH2G, föredrag från våren i fjol.
Tilläggsuppgifter, vägledning mm på adressen http://oh2aa.blogspot.fi/.
Kaffe och smått tilltugg utlovas. Välkommen

OH9AB:s årsmöte

OH9AB håller sitt årsmöte 14.3.2015 kl. 1200 i Santa's Technology Park vid polarcirkeln.
Stadgeenliga ärenden, välkommen.

Bemärkselsedagar

70 år

16.02. Matti Hannila, OH1FOU

17.02. Roland Danielsson, OH0AZX

22.02. Ulf Holmberg, OH2LQS

22.02. Jarmo Jussila, OH1GPR / OH1-9329

60 år

22.02. Ari Ikonen, OH1AWD

50 år

15.02. Mika Lyytikäinen, OH5MNN

21.02. Markku Tuhkanen, OH4UI / OH2JUI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Än hinner man med på radiolägret i Salo!

Är du en ny radioamatör eller vill bli sådan? SRAL ordnar ett radioläger för unga och nybörjare som är
intresserade av radioamatörverksamhet, även åt personer som redan innehar radioamatöranrop.
Lägret ordnas i Ystävyyden Majatalo i Kruusila, Salo 27.2-1.3.2015. Ifall du inte känner till någonting
om verksamheten är fallet inte så efter detta läger.

Lägerpriset är 55 euro för hela veckoslutet inkluderande måltider, boende, program och det material som delas ut.
I programmet utlovas radioamatörverksamhet i teorin och praktiken, radioorientering, grunder i elektroniskt
byggande, diskussioner, bastubadande och annan trevlig samvaro.

Mer information kan fås från Heikki Lahtivirta, OH2LH per telefon 040 522 8596.
Anmälningar före 13.2. Blanketten finns på förbundets webbplats www.sral.fi. Välkommen!

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du radiounge, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller någon som är intresserad av
radioamatörverksamheten.
Det är nu den tid av året då anmälan till kommunikationslägret börjar. Lägret hålls under det sista
veckoslutet i mars, dvs. 27-29.3.2015 i den gamla bekanta platsen Salo stads lägercentral Leirisalo i Kimito.
Kom och få en kraftfull dos information och mer "ljus" i hobbyn!

Inbjudaren är Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon
Eränkävijät / RA-kilta.
Temat detta år är CW och det utlovas byggande åt såväl nybörjare som mer erfarna byggare.
I lättsam stämning njuter vi av god mat, byggande, temaföreläsningar, QSO-ande och diskussioner,
utan att glömma bastubadande. Kom alltså med och träffa såväl nya som gamla bekanta bland radiounga.

Lägeravgiften på 20 euro samlas in på plats. Lägrets ledare är "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK.

Anmälningar före 16.3.2015. I samband med anmälandet berätta ditt namn, din ålder samt eventuella matallergier.
Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita snabela gmail
punkt kom eller per telefon 044 280 3229.

Röstningen av skribent- och fotografitävlingen i gång

Omröstningen för tidningen Radioamatööris skribent- och fotografitävling har börjat på förbundets medlemssidor.
I tävlingen deltar automatiskt alla skrivelser och fotografier som publicerats i tidningen under förra året.
Bland de röstande utlottas en årgång av en utländsk radioamatörtidning, exempelvis QST eller motsvarande.
Röstningstiden pågår fram till slutet av februari. Välkommen att rösta.

Radiokurser börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar de redan traditionella två radioamatörkurserna under våren
enligt följande:

- kvällskurs som inleds tisdagen 17.2 kl. 18.00-21.00 och varar till slutet av mars

- 23.2-27.2 en intensivkurs som hålls dagligen kl 10.00 - 16.00 under sportlovsveckan

Läroplanerna för bägge kurser samt komplett utbildningsmaterial finns på klubbens webbsidor på adressen
www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Som kurslärare fungerar Seppo, OH2OT; Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Seppo, OH2TO;
antingen per telefon 0400 713 545 eller per e-post koulutus snabela oh3ac punkt fi.

En Sjö-VHF kurs börjar i Lahtis på söndagen 15.2. kl. 1500.
Mer information på Lahden Radioamatöörikerhos websida www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi>

En vetenskaplig utflykt till Fernando de Noronha, PW0F

Doktor Ville Hiilesmaa, PY2ZEA samt äldre forskaren Martti Laine, OH2BH, deltar i en vetenskaplig excursion den
20.2. - 25.2.2015.
PW0F-operationen har stort vetenskapligt värde, vilket kan innebära att signalen sporadiskt och oväntat uppenbarar
sig på banden, eller upphör helt.
Tvenne fruar beger sig även i forskningssyfte till denna avlägsna ö och utsätter sig för psykiska påfrestningar
samtidigt som de två männen kör ARRL DX-kontesten.
Resultaten delas ut i form av QSL-kort, via OH2BH.

Caymanöarna-excursionen, ZF2BH, fortsätter

Leena, OH2BE, och Martti, OH2BH, fortsätter sin studieresa till Cayman-öarna, där de tillbringar 3.3 - 9.3.2015.
Martti kommer att vara i gång med anropet ZF2BH i ARRL SSB-kontesten tillsammans med Joe, W6VNR, som
kör med anropet ZF2AH.
QSL-korten till ZF2BH via OH2BH samt ZF2AH via W6VNR.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest, Asia-Pacific

Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, OMISS QSO Party, FISTS Winter

Unlimited Sprint och RSGB 1st 1.8 MHz Contest.

Nästa tisdag 17.2. tävlas NAC 1,3 GHz. Nästa onsdag körs AGCW Semiautomatic Key Evening

och nästa torsdag NAC 70MHz.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, REF Contest, SARL Youth Day Sprint,

Feld Hell Sprint, Russian PSK WW Contest, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa veckoslut körs även St. Petersburg V/U/SHF-pokaltävling

(reglerna finns på SRAL:s tävlingskalender).

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 22 februari kl. 15 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.