Svensk bulletin 08/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1508S
Kanslibulletin 8/15 21.2.2015

INNEHÅLL

Förslag om premier bör sändas till styrelsen t.o.m. 28.2
Silent key
Klubbarna meddelar
Östfinska radiohobbyisternas sommardagar 2015
"Handpumpsring"
Årsdag för signalvapenslag 5.3.2015
Kommunikationsläger i Kimito
Röster för bästa skrivelse och bild kan ännu ges under en veckas tid
Expeditions- och Field Day temanummer i maj
Sportlovsveckans kurs i elementär klass börjar i Lahtis på måndagen 23.2 kl. 10.00.
Vetenskaplig resa till Fernando de Noronha, PW0F
Caymanöarna, ZF2BH, färden fortsätter
Pekkorna på Lord Howe
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förslag om premier bör sändas till styrelsen t.o.m. 28.2

Under förbundets vårmöte som hålls 18.4.2015 utdelas premier. Förslagen till premietagare bör sändas till styrelsen t.o.m. 28.2.2015 antingen per e-post till adressen hallitus snabela sral punkt fi eller per post till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Förslagen till premietagare som sänts per post anses vara framme i tid, ifall de är poststämplade senast 27.2.

En förteckning över de premier som finns att sökas finns i februarinumret av tidningen Radioamatööri, på förbundets webbplats och i OH-luettelo. På förbundets webbplats finns även en lista över de premier som tilldelats under tidigare år.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Veijo Haapanen, OH2LJ och Jussi Ikäheimonen, OH4MD, har lämnat oss. Vi hedrar Veijos och Jussis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s vårmöte

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sitt vårmöte söndagen 22.2.2015 kl. 16 på Radiomuseet. Adressen är Pajaraitti 1, Kouvola. Kaffeservering utlovas. Välkommen önskar styrelsen.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry. kallar till årsmöte som hålls måndagen 23.2.2015 kl. 1800 på Pyynikki utsiktstorn. Adressen är Näkötornintie 20. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkommen, kaffeservering.

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på torsdagen 26.2.2015 kl. 18.00 i den redan bekanta årsmötesplatsen hos Olli Kumpulainen, OH2OW vid adressen Torpantie 7 A, Träskända. Stadgeenliga ärenden behandlas. Årsmöteskaffe serveras redan från kl. 17.30. Välkomna!

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena på Elimäen Haukkavuori lördagen 7.3.2015 kl. 14.00. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

OH9AB:s årsmöte

OH9AB håller sitt årsmöte 14.3.2015 kl. 1200 i Santa's Technology Park vid polarcirkeln. Stadgeenliga ärenden, välkommen.

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt ÅRSMÖTE tisdagen 24.3.2015 kl. 18.00 vid klubben. Adressen är Raviradantie 4-6, Mikkeli. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffeservering. Välkommen!

Östfinska radiohobbyisternas sommardagar 2015

Garde-Party ry:n radiokerho, OH8G, ordnar i år de traditionella östfinska radiohobbyisternas sommardagar som riktar sig till alla radiohobbyister. Evenemanget ordnas i Naapurivaaran lomakeskus, Vuokatti, Sotkamo 5-7.6.2015. Mer information och anmälningsinstruktioner finns på evenemangets webbsidor på adressen: https://garde.fi/kesapaivat. Anmälningar kan även göras åt Arto Moilanen, OH8GNZ, tfn 044 328 0543, e-post arto punkt moilanen snabela garde punkt fi.

"Handpumpsring"

För personer som är intresserade i telegrafi och som lär sig telegrafi informeras att på söndagar kl. 14.00 finsk tid samlas en "handpumpsring" på frekvensen 3558 kHz med reservfrekvens 3552 kHz. Hastigheten för givning hålls vid ca 40 tecken/minut och givandet ges helt med en manuell telegraferingsnyckel. Välkomna med!

Årsdag för signalvapenslag 5.3.2015

Årsdagen för signalvapenslagen firas 5.3. Kouvolan sotilasradiomuseo kommer att vara QRV antingen med anropet OH5K eller OI-anrop. Traditionsradioutrustning används. Man kommer att vara QRV mellan klockan 9 och 12 på frekvensen 3558 kHz CW och kl. 12-14 på frekvensen 3656 kHz, AM +/- QRM.

I Museo Militaria i Tavastehus firas även årsdagen för signalvapenslagen 5.3. Muséets radiostation OI3SVM är bemannad. Välkomna på plats för att stifta bekantskap med stationen.

Även Pohjan Viestikilta presenterar sin station och kommunikationsverksamhet under ifrågavarande årsdag, genom att ha öppet hus vid Paviljongen i Hiukkavaara i Uleåborg. Adressen är Hiukanraitti 225. OI8VK idkar radioamatörtrafik på radioamatörbanden enligt följande:

Onsdag 4.3 kl. 17-20 SSB 80m, kl. 17-20 CW 80m.

Torsdag 5.3. kl. 06.00-09.00 CW och SSB samt kl. 09-14 40m CW och SSB. Frekvenserna på SSB: 3685 kHz och 7090 kHz. Frekvenserna på CW 3550 kHz och 7035 kHz. Alla frekvenser är +/- QRM.

Bemärkelsedagar

80 år

24.02. Ragny Mutka, OH6LRL / OH0LRL
28.02. Jukka Kivirauma, OH1TL

70 år

22.02. Ulf Holmberg, OH2LQS
22.02. Jarmo Jussila, OH1GPR / OH1-9329
28.02. Touko Kapanen, OH6RM
1.3. Lahja Halla-Aho, OH6MNS
1.3. Markus Ranki, OH2BMN

60 år

22.02. Ari Ikonen, OH1AWD

50 år

21.02. Markku Tuhkanen, OH4UI / OH2JUI
1.3. Markku Artevuo, OH2TB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du radiounge, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller någon som är intresserad av radioamatörverksamheten. Det är nu den tid av året då anmälan till kommunikationslägret börjar. Lägret hålls under det sista veckoslutet i mars, dvs. 27-29.3.2015 i den gamla bekanta platsen Salo stads lägercentral Leirisalo i Kimito. Kom och få en kraftfull dos information och mer "ljus" i hobbyn!

Inbjudaren är Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta. Temat detta år är CW och det utlovas byggande åt såväl nybörjare som mer erfarna byggare. I lättsam stämning njuter vi av god mat, byggande, temaföreläsningar, QSO-ande och diskussioner, utan att glömma bastubadande. Kom alltså med och träffa såväl nya som gamla bekanta bland radiounga.

Lägeravgiften på 20 euro samlas in på plats. Lägrets ledare är "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK.

Anmälningar före 16.3.2015. I samband med anmälandet berätta ditt namn, din ålder samt eventuella matallergier. Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita snabela gmail punkt kom eller per telefon 044 280 3229.

Röster för bästa skrivelse och bild kan ännu ges under en veckas tid

Omröstningen för tidningen Radioamatööris skribent- och fotografitävling pågår på förbundets medlemssidor. I tävlingen deltar automatiskt alla skrivelser och fotografier som publicerats i tidningen under förra året. Bland de röstande utlottas en årgång av en utländsk radioamatörtidning, exempelvis QST eller motsvarande. Röstningstiden pågår fram till slutet av februari. Välkommen att rösta.

Expeditions- och Field Day temanummer i maj

Majnumret av tidningen Radioamatööri är ett temanummer för expeditioner och field day aktivitet. Temat omfattar såväl expeditioner till olika DXCC-länder, nationalparker, fyrar, IOTA-öar som SOTA-toppar. Allehanda reseberättelser, tips, bygginstruktioner med field day tema, awardregler mm. tas gärna emot. Förutom skrivelser kan man sända in bilder. Materialdeadline för majnumret är 13.4. Skrivelserna kan sändas per e-post till adressen ra-lehti snabela sral punkt fi eller per post till Radioamatööri, SRAL ry, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Mer information fås av Annika, OH2HSJ, oh2hsj snabela sral punkt fi.

Sportlovsveckans kurs i elementär klass börjar i Lahtis på måndagen 23.2 kl. 10.00.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar två radioamatörkurser, varav vårens kvällskurs började under tisdag i förra veckan, fler rymms med ännu nästa tisdag 24.2 kl. 18-21. Sportlovsveckans intensivkurs börjar motsvarande nu på måndag 23.2 kl. 10.00 och fortsätter dagligen kl. 10-16 under hela veckan.

Läroplanerna för bägge kurser samt komplett undervisningsmaterial finns på klubbens webbplats www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Som kurslärare fungerar Seppo, OH2OT; Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Seppo, OH2TO; antingen per telefon 0400 713 545 eller per e-post koulutus snabela oh3ac punkt fi.

En Sjö-VHF kurs fortsätter i Lahtis på söndagen 22.2 kl. 1500.

Sjö-VHF kursen, som även lämpar sig för radioamatörer leds av Oiva, OH2NSM, fortsätter i Lahtis nu på söndag 22.2 kl. 15.00. Ännu hinner man komma med på kursen. Mer information hittas på Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, webbplats på adressen www.oh3ac.fi.

Vetenskaplig resa till Fernando de Noronha, PW0F

Doktor Ville Hiilesmaa, PY2ZEA samt äldre forskaren Martti Laine, OH2BH, deltar i en vetenskaplig exkursion den 20.2. - 25.2.2015. PW0F-operationen har stort vetenskapligt värde, vilket kan innebära att signalen sporadiskt och oväntat uppenbarar sig på banden, eller upphör helt. Tvenne fruar beger sig även i forskningssyfte till denna avlägsna ö och utsätter sig för psykiska påfrestningar samtidigt som de två männen kör ARRL DX contest. Resultaten delas ut i form av QSL-kort, via OH2BH.

Caymanöarna, ZF2BH, färden fortsätter

Leena, OH2BE, och Martti, OH2BH, fortsätter sin studieresa till Cayman-öarna, där de tillbringar 3.3 - 9.3.2015. Martti kommer att vara i gång med anropet ZF2BH i ARRL SSB-kontesten tillsammans med Joe, W6VNR, som kör med anropet ZF2AH. QSL-korten till ZF2BH via OH2BH samt ZF2AH via W6VNR.

Pekkorna på Lord Howe

Pekkorna rör på sig igen. OH1TV och OH2YY är QRV från Lord Howe 22-28.2.2015. Anropet är VK9LC.

Med sig har de två stationer, och antennerna är en 2 elements tribander för 14/21/28 MHz, en 2 elements yagi för 24 MHz, 3 elements yagi för 50 MHz och dipoler för 18, 7 och 10 MHz. Operationen fokuserar på SSB, men man kommer även att vara igång på CW. QSL via antingen OH2YY eller SRAL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, REF Contest, SARL Youth Day Sprint, Feld Hell Sprint, Russian PSK WW Contest, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest. Därtill tävlas St. Peterburgs öppna V/U/SHF-cup (reglerna finns på SRAL:s webbplats under VHF-tävlingskalendern).

Nästa tisdag 24.2 tävlas NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, UBA DX Contest och North American QSO Party RTTY.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 1 mars kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.