Svensk bulletin 11/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1511S
Kanslibulletin 11/15 14.3.2015

INNEHÅLL

SRAL:s Vårdag 18.4.2015
Förbundets kansli stängt 16.3.
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radiorally i Forssa och Loimaa
ITE-evenemang
Ungdomsposten har utkommit
Kom med i YOTA-evenemanget
Lägerskola i juli
Kommunikationsläger i Kimito - anmäl dig senast 16.3
OH1 Scout Jamboree
Tävlingsnyheter
Nästa Bulletin

SRAL:s Vårdag 18.4.2015

SRAL:s Vårdag och stadgeenliga vårmöte hålls i Riihimäki under den internationella radioamatördagen 18.4.2015. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är den sedan tidigare kända platsen Riihimäen Ammattioppilaitos (numera Hyria koulutus, Riihimäen toimipiste). Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Under Vårdagsevenemanget säljs kaffe, andra läskande drycker och lunch. Under evenemanget kan kostnader enbart betalas kontant. Under Vårdagen finns ett avgiftsfritt och övervakat lopptorg. Instruktioner till försäljare samt produktlappas finns att fås från OH3AD:s webbplats.

Det har kommit små ändringar i Vårdagsprogrammet. "Lord Howe" DX-expeditionsberättelsen har annulerats. I stället försöker man få en annan DX-historia. Som ny punkt i programmet har OHDXF ry:s årsmöte klockan 15.00 i klassrummet.

Vårdagens program

Auditoriet
09.15 Mobilteknologiernas framtidsutsikter, OH8HBG
10.00 Elliptisk polarisation i inhemska HF-kontakter, OH2AUE
11.00 Kontestforum och utdelnings av priser, OH6EI
12.00 SRAL styrelsens frågetimme, OH1EG
13.00 DX-expeditionshistoria "Lord Howe", OH1TV
14.00 Elektronisk krigsföring, OH2LRD (kommer inte att sändas i NäköradioHami)
15.00 Aktuella amatörärenden, OH7SV
15.50 Vårdagens lotterier
16.00 SRAL vårmöte 2015

Klassrummet
09.15 2m repeaterbyggnadsberättelse, OH3MA
10.00 Behörighetsexaminatorernas träff, OH2MD
11.00 VAPEPA-forum, OH2JIU
12.00 IARU Monitoring System, OH2MQK
13.00 TURVA-forum
14.00 Repeaterforum
15.00 OHDXF ry:s årsmöte

Ham Dinner

Som avslutning på SRALs Vårdag 2015 samlas de som önskar på gemensam kvällssupé vid Ravintola Graniitti fr.o.m. kl. 18.30. Denna "Ham Dinner" inkluderar förutom god mat även småskaligt program med radioamatöranknytning. Ravintola Graniitti finns beläget vid Ragnar Graniitin aukio på adressen Kauppakuja 6.

Till kvällssupén bör man anmäla sig på förhand 17.4.2015 kl. 15, åt Jorma Heinonen (e-post oh3ex snabela sral punkt fi eller telefon 045 634 2809). I samband med anmälningen meddelas även önskat matalternativ. Alternativen finns på OH3AD:s webbplats samt i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer i månadsskiftet.

Mer information om Vårdagsevenemanget och t.ex. inkvarteringsalternativ fås från OH3AD:s webbplats på adressen http://oh3ad.fi.

Förbundets kansli stängt 16.3.

Förbundets kansli är stängt inkommande måndag, 16.3. E-post besvaras dock som normalt.

Klubbarna meddelar

OH6AAD:s vårmöte

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt vårmöte 21.3 kl. 12.00 vid klubben. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna.

OH2AD:s årsmöte

VR:n Radioamatöörit ry, OH2AD, håller sitt årsmöte lördagen 21.3.2015 kl. 15.00 i Pieksämäki. Platsen är Ravintola Victoria, Savontie 9. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, årsmöte

Klubbens stadgeenliga årsmöte håll måndagen 23.3.2015 kl. 18.30 i klubbens utrymmen i Gamla Radiostationens festsal på Radiobacken i Lahtis. Under mötet gås föregående års bokslut och verksamhetsberättelse igenom och därtill besluts och diskuteras bl.a. repeaterövervakningen och tidningen Radioamatööri. Mötets föredragningslista publiceras på klubbens webbplats ca en vecka före mötet. I mötet kan man även delta på distans och genom fullmakt. Även nya medlemmar och andra intresserade är välkomna.

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller årsmöte tisdagen den 24.3.2015 kl 18.00 på klubben. Adressen är Raviradantie 4-6, St.Mickel. Vi behandlar stadge-enliga ärenden. Kaffeservering. Välkommen!

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan seura ry, Radioamatörteknikens förening rf. håller årsmöte söndagen den 29.3.2015 på Padasjokis kommunhus. Adressen är Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki. Förutom behandling av stadge-enliga ärenden diskuteras också upphörande av RATS och anslutande till antingen SRAL eller Viestikallio.

Innan det egentliga mötet är lopptorget öppet, vi ställer ut radioapparatur och håller föreläsningar. Två intressanta föreläsningsämnen är radioamatörfrekvenserna och deras användning samt cirkulär polarisation vid inhemska HF-förbindelser.

Evenemanget börjar kl 11.00. Årsmötet hålls i fullmäktigesalen kl 13.00. Kom och ställ ut dina apparater eller sälj bonk du samlat i skåpen. Kaffeservering. Välkommen!

RATS styrelse

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen den 30 mars 2015 klockan 18.00 vid klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 10 § för vårmötet. Under föreningens möten har varje ordinarie medlem, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordförande och hedersmedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s besök till Vanda

I slutet av mars, 30.3, gör OH2AP ett besök till Vandaklubben OH2AAV i Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda. Vi bekantar oss med klubbens utrymmen samt den amatörstation som installerats i samband med regionkommenderingscentral. Som specialprogram berättar Anton, OG2K om en expedition till Galapagos. Gruppstart framför OH2AP kl. 17.15. Anmälningar till samåkning önskas igen åt Jussi, OH3ZQ (j punkt horelli snabela suomi24 punkt fi). Anmälningar kan även göras åt Aarno, OH2HAI (oh2hai snabela sral punkt fi).

OHDXF ry årsmöteskallelse

OH DX Foundation ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med SRAL:s Vårdagar i Riihimäki 18.4.2015 kl. 15.00. Adressen är Riihimäen ammattioppilaitos, Sakonkatu 1. Under mötet behandlas de ärenden paragraf 11 i föreningens stadgar fastställer. Välkomna! OHDXF styrelse

OH1AA:s 60-årsjubileum

Turun Radiomatöörit ry, OH1AA, håller sitt 60 års jubileum i Ravintola Teini 18.4.2015 kl. 18. Kom med och fira en värdig festafton i radioamatöranda tillsammans med amatörvänner. Vi kommer ihåg det gångna och bygger upp framtiden under glad och trevlig samvaro. Mer information fås från OH1AA:s Facebooksidor på adressen https://www.facebook.com/OH1AA.

OH2ET:s årsmöte 20.4

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt årsmöte 2015 på måndag 20.4.2015 med början kl. 19.00. Mötet hålls i Kyrkslätt servicecenter på Rågränden 3, Kyrkslätt. Mer specifik plats, akvariekabinettet, till höger vid entrédörren i samband med festsalen. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna! Styrelsen

Bemärkelsedagar

80 år

16.3. Osmo Salo, OH1JEA / OH1-654

70 år

18.3. Heikki Hyppönen, OH3WH / OH9WH

60 år

14.3. Arto Liimatta, OH2KW
15.3. Juha Juntunen, OH8NAX
21.3. Jyrki Leppänen, CT1ALX

50 år

21.3. Jouko Pohjasniemi, OH6KLR
22.3. Juhani Soini, OH1RJ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiorally i Forssa och Loimaa

Finlands Radioamatörförbunds Radiorally stannar i Forssa söndagen 15.3.2015 kl. 13-17. Rallyt sket på Tehtaankoulu vid adressen Puutarhakatu 4, Forssa.

I programmet finns antennmontering, radiokontakter på många olika sätt, telegrafiutlärning, tekniska råd och vi berättar om Ham spirit. Utlottning. Kaffe-/saft- och bullaservering. Radioambassadörerna Pertti, OH2BEE och Memma, OH1EG deltar.

Nästa Radiorallyevenemang sker i Loimaa söndagen 22.3.2015 kl. 13-17. Platsen är City-nuokkari, Asemakatu 5, Loimaa.

Välkomna för att stifta bekantskap med Finlands Radioamatörförbunds verksamhet. Tipsa även släktingar och vänner om evenemangen.

ITE-evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, ordnar ett ITE-evenemang söndagen 29.3.2015 kl. 8-10 finsk tid. Målet med tilltaget är att motivera till byggande samt att hålla kontakter med självgjord utrustning, dvs. ITE-utrustning, på 80 meters bandet, utan tävling. Alla radioamatörer är mer än välkomna som motstationer. Mer information fås från klubbens webbsidor på adressen http://www.oh3abn.net/.

Ungdomsposten har utkommit

Alla tiders första nummer av tidningen Nuorisoposti har kommit ut. Tidningen har gjorts av förbundets nya ungdomshandledare Juusi, OH1BAR. Tidningen hittas på förbundets webbplats på adressen http://sral.fi/files/nuorisoposti0115.pdf.

Kom med i YOTA-evenemanget

Det årligen ordnade evenemanget Youngsters On The Air, dvs. YOTA, ordnas i år i Italien 18-25.7. Till evenemanget reser unga radioamatörer från flera olika länder. Under en veckas tid ordnas mångsidigt program med radioamatörtema. I det finska teamet rymms fyra 15-25 åriga unga. Ifall du vill med, ta snabbt kontakt med Juuso, OH1BAR 040 5255 865 eller oh1bar snabela sral punkt fi. Lägg "YOTA2015 anmälning" som rubrik i e-posten. Mer information fås av Juuso och från tidningen Nuorisoposti.

Lägerskola i juli

Lägerskolan som Finlands Radioamatörförbund ordnas hålls i Räyskälä i Loppi 5-12.7.2015. På området pågår även Förbundets sommarläger, delvis samtidigt. Lägerskolan lämpar sig för såväl de som första stiftar bekantskap med radioamatörhobbyn som för dem som redan har varit med i hobbyn ett tag. Inga förhandskunskaper om hobbyn behövs. Mer information om lägerskolan kommer under vårens lopp.

Kommunikationsläger i Kimito - anmäl dig senast 16.3

Kommunikationslägret hålls under sista veckoslutet i mars, dvs. 27-29.3.2015 i den gamla bekanta platsen, Salo stads lägercenter Leirisalo i Kimito. Ännu hinner du anmäla dig. Anmälningar t.o.m. 16.3.2015. I samband med anmälningen berätta ditt namn, din ålder och meddela eventuella matämnesallergier. Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita snabela gmail punkt kom eller per telefon 044 280 3229. Mer information från SRAL:s webbplats www.sral.fi.

OH1 Scout Jamboree

Pyhärannan Korpiankkurit är QRV 16.3 kl. 18.00-18.30 på frekvensen 3685 kHz och 18.30-19.00 finsk tid på frekvensen 14267 kHz SSB. Därtill eventuellt även 3556 kHz CW. Frekvenserna är +/- QRM. Asko, OH1SJ, presenterar radioamatörverksamheten åt scouterna. Det önskar att i synnerhet ungdomar och ynglingar svarar på anropen.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, F9AA Cup, All Africa International DX Contest, AGCW QRP Contest, EA PSK63 Contest, TESLA Memorial HF CW Contest och QCWA QSO Party.

Nästa måndag, 16.3 står Bucharest Contest i tur och på tisdag 17.3 NAC 1,3 GHz. På torsdag 19.3 tävlas NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, CLARA HF Contest, Russian DX Contest, Feld Hell Sprint och UBA Spring Contest.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22 mars kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +/- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.