Svensk bulletin 12/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1512S
Kanslibulletin 12/15 21.3.2015

INNEHÅLL

Förbundets kansli stängt under påsken
Styrelsens frågetimmar år 2015
SRAL:s Vårdag 18.4.2015
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radiorally i Loimaa
ITE-evenemang
Kom med i YOTA-evenemanget
Lägerskola i juli
En till radioamatörer anpassad sjö-LRC-kurs i Lahtis 11.4.2015
Radio- och TV museet har namntävling
XV2RZ tackar
Kalakukkotävlingen andra dagen påsk 6.4.2015
Tävlingsnyheter
Nästa Bulletin

Förbundets kansli stängt under påsken

Förbundets kansli hålles stängt 30.3. - 7.4.2015 på grund av semestrar. Ingen bulletin läses på påsklördagen.

Styrelsens frågetimmar år 2015

Förbundsstyrelsens frågetimmar hålles i regel första lördagen i månaden kl. 14:00 Finsk tid.
Undantag meddelas separat. Vintertid på 80 meter och sommartid på 40 metersbandet.
Juli månads frågetimme hålles på sommarlägret. I april är frågetimmen på vårmötet samt i november påhöstmötet.
Från maj till augusti hålles frågetimmen på frekvensen 7075 kHz samt även i september om konditionerna betingar.
Vintertid är frågetimmen på 3685 kHz.

SRAL:s Vårdag 18.4.2015

SRAL:s Vårdag och stadgeenliga vårmöte hålls i Riihimäki under den internationella radioamatördagen 18.4.2015.
Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är den sedan tidigare kända platsen Riihimäen
Ammattioppilaitos (numera Hyria koulutus, Riihimäen toimipiste). Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Under Vårdagsevenemanget säljs kaffe, andra läskande drycker och lunch. Under evenemanget kan kostnader enbart
betalas kontant. Under Vårdagen finns ett avgiftsfritt och övervakat lopptorg. Instruktioner till försäljare samt produktlappas finns att fås från OH3AD:s webbplats.

Det har kommit små ändringar i Vårdagsprogrammet. "Lord Howe" DX-expeditionsberättelsen har annulerats. I stället försöker man få en annan DX-historia.
Som ny punkt i programmet har OHDXF ry:s årsmöte klockan 15.00 i klassrummet.

Ham Dinner

Som avslutning på SRALs Vårdag 2015 samlas de som önskar på gemensam kvällssupé vid Ravintola Graniitti fr.o.m. kl. 18.30.
Denna "Ham Dinner" inkluderar förutom god mat även småskaligt program med radioamatöranknytning. Ravintola Graniitti finns beläget vid
Ragnar Graniitin aukio på adressen Kauppakuja 6.

Till kvällssupén bör man anmäla sig på förhand 17.4.2015 kl. 15, åt Jorma Heinonen (e-post oh3ex snabela sral punkt fi eller telefon 045 634 2809).
I samband med anmälningen meddelas även önskat matalternativ. Alternativen finns på OH3AD:s webbplats samt i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer i månadsskiftet.

Mer information om Vårdagsevenemanget och t.ex. inkvarteringsalternativ fås från OH3AD:s webbplats på adressen http://oh3ad.fi.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, årsmöte

Klubbens stadgeenliga årsmöte håll måndagen 23.3.2015 kl. 18.30 i klubbens utrymmen i Gamla Radiostationens festsal på Radiobacken i Lahtis.
Under mötet gås föregående års bokslut och verksamhetsberättelse igenom och därtill besluts och diskuteras bl.a. repeaterövervakningen och tidningen Radioamatööri.
Mötets föredragningslista publiceras på klubbens webbplats ca en vecka före mötet.
I mötet kan man även delta på distans och genom fullmakt. Även nya medlemmar och andra intresserade är välkomna.

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller årsmöte tisdagen den 24.3.2015 kl 18.00 på klubben. Adressen är Raviradantie 4-6, St.Mickel.
Vi behandlar stadge-enliga ärenden. Kaffeservering. Välkommen!

OH6AI:s årsmöte

Välkommen till Kokkolan Radioamatöörikerhos årsmöte 28.3.2015 börjandes kl. 14.
Lokal är Anvia på Torggatan 36, Karleby. Ingång via Gustav Adolfsgatan. Det finns parkeringsplats på bakgården.
Förutom de stadgeenliga ärendena behandlas även ändringen av föreningens stadgar.
Styrelsen bjuder på kaffe.

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan seura ry, Radioamatörteknikens förening rf. håller årsmöte söndagen den 29.3.2015 på Padasjokis kommunhus.
Adressen är Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki. Förutom behandling av stadge-enliga ärenden diskuteras också upphörande av
RATS och anslutande till antingen SRAL eller Viestikallio.

Innan det egentliga mötet är lopptorget öppet, vi ställer ut radioapparatur och håller föreläsningar. Två intressanta föreläsningsämnen är
radioamatörfrekvenserna och deras användning samt cirkulär polarisation vid inhemska HF-förbindelser.

Evenemanget börjar kl 11.00. Årsmötet hålls i fullmäktigesalen kl 13.00. Kom och ställ ut dina apparater eller sälj bonk du samlat i skåpen.
Kaffeservering. Välkommen!

RATS styrelse

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen den 30 mars 2015 klockan 18.00 vid klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo.
Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 10 § för vårmötet.
Under föreningens möten har varje ordinarie medlem, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordförande och hedersmedlemmar rösträtt.
Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s besök till Vanda

I slutet av mars, 30.3, gör OH2AP ett besök till Vandaklubben OH2AAV i Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda.
Vi bekantar oss med klubbens utrymmen samt den amatörstation som installerats i samband med regionkommenderingscentral. Som specialprogram berättar
Anton, OG2K om en expedition till Galapagos. Gruppstart framför OH2AP kl. 17.15.
Anmälningar till samåkning önskas igen åt Jussi, OH3ZQ (j punkt horelli snabela suomi24 punkt fi). Anmälningar kan även göras åt Aarno, OH2HAI (oh2hai snabela sral punkt fi).

Kakkosten kerho fyller 85 år

Det har gått 85 år sedan klubben grundades 8.4.2015. Händelsen till ära arrangeras ett lunch tillfälle på Malms flygstations Gate 1-restaurang
Den 11.4.2015 kl. 14:00. Menyn finns på www.oh2aa.fi webplats. Bindande anmälningar till kakkostenkerho snabela gmail punkt com eller per telefon till Hessu,
OH2LH, 040 522 8596. Välkomna samtliga nuvarande och tidigare medlemmar.

Bemärkelsedagar

85 år

29.3. Jean Suominen OH1QS

70 år

26.3. Erkki Lakervi, OH3EL

29.3. Esa Aho, OH9VB

29.3. Jouni Leskinen, OH3DC

60 år

21.3. Jyrki Leppänen, CT1ALX

50 år

21.3. Jouko Pohjasniemi, OH6KLR

22.3. Juhani Soini, OH1RJ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiorally i Loimaa

Finlands Radioamatörförbunds Radiorally stannar i i Loimaa söndagen 22.3.2015 kl. 13-17. Platsen är City-nuokkari, Asemakatu 5, Loimaa.
I programmet finns antennmontering, radiokontakter på många olika sätt, telegrafiutlärning, tekniska råd och vi berättar om Ham spirit.
Kaffe-/saft- och bullaservering. Radioambassadörerna Pertti, OH2BEE och Memma, OH1EG deltar.

Välkomna för att stifta bekantskap med Finlands Radioamatörförbunds verksamhet. Tipsa även släktingar och vänner om evenemangen.

ITE-evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, ordnar ett ITE-evenemang söndagen 29.3.2015 kl. 8-10 finsk tid. Målet med tilltaget är att motivera
till byggande samt att hålla kontakter med självgjord utrustning, dvs. ITE-utrustning, på 80 meters bandet, utan tävling.
Alla radioamatörer är mer än välkomna som motstationer. Mer information fås från klubbens webbsidor på adressen http://www.oh3abn.net/.

Kom med i YOTA-evenemanget

Det årligen ordnade evenemanget Youngsters On The Air, dvs. YOTA, ordnas i år i Italien 18-25.7. Till evenemanget reser unga
radioamatörer från flera olika länder. Under en veckas tid ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.
I det finska teamet rymms fyra 15-25 åriga unga. Ifall du vill med, ta snabbt kontakt med Juuso, OH1BAR 040 5255 865 eller oh1bar snabela sral punkt fi .
Lägg "YOTA2015 anmälning" som rubrik i e-posten. Mer information fås av Juuso.

Lägerskola i juli

Lägerskolan som Finlands Radioamatörförbund ordnas hålls i Räyskälä i Loppi 5-12.7.2015. På området pågår även Förbundets sommarläger,
delvis samtidigt. Lägerskolan lämpar sig för såväl de som första stiftar bekantskap med radioamatörhobbyn som för dem som redan har varit med i hobbyn ett tag.
Inga förhandskunskaper om hobbyn behövs. Mer information om lägerskolan kommer under vårens lopp.

En till radioamatörer anpassad sjö-LRC-kurs i Lahtis 11.4.2015

Klubben arrangerar lördagen den 11.4.2015 kl. 10 - 17 en högsjöskepparens LRC- behörighetskurs och examen. Kursen är speciellt ägnad för radioamatörer.
Som lärare fungerar Ari Caselius.
Kursen hålls om minst 10 deltagare anmäler sig. De anmälda erhåller Kommunikationsverkets nya LRC-handbok.
Bindande anmälningar senast 3.4.2015 till Jari, OH2BU, till oh2bu snabela oh3ac punkt fi eller tel. 0400 503221.

Namntävling på Radio- och TV museet

Lahden Radio ja TV museo söker piffa upp sitt namn med denna tävling.
Man kan sända in förslag till nytt namn t.o.m. 12.4.2015, läs mer på www.lahdenmuseo.fi<http://www.lahdenmuseo.fi>.
Det bästa förslaget belönas. Det nya namnet publiceras 25.4.2015.

XV2RZ tackar

XV2RZ tackar OH-operatörerna för alla QSO:na. QSL-korten har postats via byrån.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, CLARA HF Contest, Russian DX Contest, Feld Hell Sprint och UBA Spring Contest.

Nästa tisdag 24.3. körs NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest och FOC QSO Party.

Kalakukkotävlingen på annan dag påsk

Du kommer väl i håg att den största inhemska HF-tävlingen, Kalakukko, körs annan dag påsk, måndagen 6.4.2015.
Kalakukko är en FM deltävling. Reglerna hittar du på Pohjois Karjalan Radiokerho ry:s OH7AB hemsida, www.oh7ab.fi<http://www.oh7ab.fi>.

SSB: 0700-0900 UTC
CW: 1000-1200 UTC
RTTY: 1300-1400 UTC

Märk in i kalendern och kom med.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29 mars kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz ± QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.