Svensk bulletin 13/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1513S
Kanslibulletin 13/15 28.3.2015

INNEHÅLL

Påminnelse om betalning av medlemsavgiften
Förbundets kansli stängt under påsken
SRAL:s Vårdag 18.4.2015
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
ITE-evenemang
Kom med i YOTA-evenemanget
Seminarium i Tammerfors 25.4.
Militärradiodag i Kouvola 25.4.2015
En till radioamatörer anpassad sjö-LRC-kurs i Lahtis 11.4.2015
Radio- och TV museet har namntävling
Kalakukkotävlingen andra dagen påsk 6.4.2015
Tävlingsnyheter
Nästa Bulletin

Påminnelse om betalning av medlemsavgiften

Du har väl betalat din medlemsavgift? Denna vecka har ett första kravbrev skickats till de som glömt
betala medlemsavgiften. Kansliet beklagar om någon fått kravbrevet obefogat. Till dags dato har några
betalningar kommit med tidigare års referensnummer, så vänligen observera att referensnumret byts årligen.
Som medlem i förbundet får du tidningen Radioamatööri, QSL-servicen samt egenanrops-eposten.

Förbundets kansli stängt under påsken

Förbundets kansli hålles stängt 30.3. - 7.4.2015 på grund av semestrar. Ingen bulletin läses på påsklördagen.
Det läses ingen bulletin på påsklördagen eller söndagen.

SRAL:s Vårdag 18.4.2015

SRAL:s Vårdag och stadgeenliga vårmöte hålls i Riihimäki under den internationella radioamatördagen 18.4.2015.
Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är den sedan tidigare kända platsen Riihimäen
Ammattioppilaitos (numera Hyria koulutus, Riihimäen toimipiste). Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Under Vårdagsevenemanget säljs kaffe, andra läskande drycker och lunch. Under evenemanget kan kostnader
enbart betalas kontant. Under Vårdagen finns ett avgiftsfritt och övervakat lopptorg. Instruktioner till
försäljare samt produktlappar finns att fås från OH3AD:s webbplats.

Vårdagsprogrammet finns till påseende på OH3AD:s websidor på adressen www.oh3ad.fi<http://www.oh3ad.fi>
Programmet publiceras även i april numret av tidningen Radioamatööri.

Ham Dinner

Som avslutning på SRALs Vårdag 2015 samlas de som önskar på gemensam kvällssupé vid Ravintola Graniitti fr.o.m.
kl. 18.30.Denna "Ham Dinner" inkluderar förutom god mat även småskaligt program med radioamatöranknytning.
Ravintola Graniitti finns beläget vid Ragnar Graniitin aukio på adressen Kauppakuja 6.

Till kvällssupén bör man anmäla sig på förhand 17.4.2015 kl. 15, åt Jorma Heinonen (e-post oh3ex snabela sral punkt fi eller
telefon 045 634 2809). I samband med anmälningen meddelas även önskat matalternativ. Alternativen finns på
OH3AD:s webbplats samt i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer i månadsskiftet.

Mer information om Vårdagsevenemanget och t.ex. inkvarteringsalternativ fås från OH3AD:s webbplats på adressen
http://oh3ad.fi.

Klubbarna meddelar

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan seura ry, Radioamatörteknikens förening rf. håller årsmöte söndagen den 29.3.2015 på
Padasjokis kommunhus.
Adressen är Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki. Förutom behandling av stadge-enliga ärenden diskuteras också
upphörande av RATS och anslutande till antingen SRAL eller Viestikallio.

Innan det egentliga mötet är lopptorget öppet, vi ställer ut radioapparatur och håller föreläsningar.
Två intressanta föreläsningsämnen är radioamatörfrekvenserna och deras användning samt cirkulär polarisation
vid inhemska HF-förbindelser.

Evenemanget börjar kl 11.00. Årsmötet hålls i fullmäktigesalen kl 13.00. Kom och ställ ut dina apparater eller sälj
bonk du samlat i skåpen.
Kaffeservering. Välkommen!

RATS styrelse

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen den 30 mars 2015 klockan 18.00
vid klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo.
Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 10 § för vårmötet.
Under föreningens möten har varje ordinarie medlem, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordförande
och hedersmedlemmar rösträtt.
Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s besök till Vanda

I slutet av mars, 30.3, gör OH2AP ett besök till Vandaklubben OH2AAV i Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda.
Vi bekantar oss med klubbens utrymmen samt den amatörstation som installerats i samband med
regionkommenderingscentral. Som specialprogram berättar Anton, OG2K om en expedition till Galapagos.
Gruppstart framför OH2AP kl. 17.15. Anmälningar till samåkning önskas igen åt Jussi, OH3ZQ
(j punkt horelli snabela suomi24 punkt fi). Anmälningar kan även göras åt Aarno, OH2HAI (oh2hai snabela sral punkt fi).

Kakkosten kerho fyller 85 år

Det har gått 85 år sedan klubben grundades 8.4.2015. Händelsen till ära arrangeras ett lunch tillfälle på Malms
flygstations Gate 1-restaurang
Den 11.4.2015 kl. 14:00. Menyn finns på www.oh2aa.fi webplats. Bindande anmälningar till
kakkostenkerho snabela gmail punkt com eller per telefon till Hessu, OH2LH, 040 522 8596. Välkomna samtliga nuvarande
och tidigare medlemmar.

OH6AG:s vårmöte

CQ-klubben håller sitt vårmöte torsdagen 9.4. kl. 1900 på Campus Allegro. Platsen är den samma som tidigare,
Bottenvåningens klassrum B1 161. Ingång från Storgatan, ytterdörren är öppen tom. Kl. 19:15.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Klubben bjuder på kaffe och skinkmacka, välkommen.

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho ry, OH2AA, stadgeenliga årsmöte är tisdagen

14.4.2015 kl 18 i klubbutrymmenä på Gesällvägen 12 aB

1,00640 Helsingfors. Stadgeenliga ärenden.

Välkomna önskar styrelsen!

OH1AA:s 60-årsfest

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, firar sin 60-årsdag på Restaurang Teini 18.4.2015 kl. 18. Kom med i en festafton
i ham-anda.
Vi åminns gamla tider och bygger en gyllene framtid i gemytlig samvaro. Mer info på OH1AA:s Facebooksidor.

OHDXF ry:s årsmöte

OH DX-Foundation ry:s stadgeenliga årsmöte halls I samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäki 18.4.2015 kl. 1500.
Adressen är Riihimäen Ammattioppilaitos, Sakonkatu 1.
Man behandlar de ärenden som stadgas i paragraf 11 av föreningens stadgar. Välkommen önskar styrelsen.

OH2ET:s årsmöte

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET, har år 2015 årsmöte på måndagen 20.4.2015 kl. 19.
Mötet hålls i Kyrkslätt servicecenter på adressen Rajakuja 3, Kyrkslätt.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen

Vasa Sexornas årsmöte

Vasa Sexorna rf:s medlemmar kallas till årsmöte som hålls på onsdagen 22.4.2015 kl. 1830 på klubblokalen.
Adressen är Mjölnaregatan 12, Vasa. Stadgeenliga ärenden enl. paragraf 11 i stadgarna behandlas.
Styrelsen önskar alla välkomna.

OH4ACD:s årsmöte

Puulan Radioclub ry:s stadgeenliga årsmöte hålls på Happo-stationen på lördagen 25.4. kl. 13.
Det bjuds på traditionell vägkost samt USB-bastu med korv. Tillaggsinfo på Facebook. Välkommen

Traditionell vädring av löss

Salon Radiokerhory, OH1AD, anordnar sin traditionella Lutikoiden Tuuletus aftonen innan morsdag, lördagen
9.5. kl. 10 - 16 på klubben och dess bakgård. Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo.
Det bjuds på grillkorv och plättar.

Bemärkelsedagar

85 år

29.03. Jean Suominen OH1QS

08.04. John Finnäs, OH6ZA

80 år

01.04. Tapio Nieminen, OH3MOQ

10.04. Rolf Österblad, OH6TS

11.04. Martti Niittynen, OH3KHU

70 år

29.03. Esa Aho, OH9VB

29.03. Jouni Leskinen, OH3DC

05.04. Paavo Tarna, OH1NYY / OH1XP

07.04. Erkki Heikkinen, OH2BF

10.04. Seppo Saarinen, OH3FER

11.04. Heimo Aalto, OH1FAB

60 år

02.04. Olli Lahti, OH2-7549

04.04. Ari Perkkiö, OH8VE

07.04. Ilkka Lätti, OH3EV

08.04. Jorma Ranta, OH2-1363

09.04. Igor Päss, ES2IPA

10.04. Antero Risto, OH4WW

12.04. Sauli Manninen, OH9MWB

50 år

07.04. Mika Korpimo, OH2BYH

09.04. Ari Vilamaa, OH5VA

12.04. Hannu Valkama, OH8MSG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

ITE-evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, ordnar ett ITE-evenemang söndagen 29.3.2015 kl. 8-10 finsk tid.
Målet med tilltaget är att motivera till byggande samt att hålla kontakter med självgjord utrustning,
dvs. ITE-utrustning, på 80 meters bandet, utan tävling. Alla radioamatörer är mer än välkomna som motstationer.
Mer information fås från klubbens webbsidor på adressen http://www.oh3abn.net/.

Kom med i YOTA-evenemanget

Det årligen ordnade evenemanget Youngsters On The Air, dvs. YOTA, ordnas i år i Italien 18-25.7. Till evenemanget reser unga
radioamatörer från flera olika länder. Under en veckas tid ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.
I det finska teamet rymms fyra 15-25 åriga unga. Ifall du vill med, ta snabbt kontakt med Juuso, OH1BAR 040 5255 865 eller oh1bar snabela sral punkt fi.
Lägg "YOTA2015 anmälning" som rubrik i e-posten. Mer information fås av Juuso.

Seminarium i Tammerfors 25.4.

Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar ett seminarium om radioövervakning lördagen 25.4. kl. 12 - 16.
Platsen är Piispanrannan Yrityskeskus, Rantatie 27, 33250 Tammerfors. Antalet deltagare är begränsat till 50.
Ett noggrannare program finns på webplatsen http://oh3ne.ham.fi. Tillställningen är avgiftsfri.
Anmälningar önskas till adressen oh3viki snabela gmail puntk com.

Militärradiodagen i Kouvola 25.4.2015

Kouvolan Sotilasradiomuseo anordnar i samarbete med Kymen Viestikilta en traditionell militärradiodag
som går av stapeln på Kouvola-talo 25.4.2015. Adressen är Varuskuntakatu 11, Kouvola.
Programmet har publicerats i mars numret av tidningen Radioamatööri, sid 4 och 5.
Man anmäler sig via epost till adressen museo snabela putkiradiomuseo punkt fi eller telefon per textmeddelande
till numret 040 540 3317/Kari Taskinen. Deltagaravgiften är 10 euro.

En till radioamatörer anpassad sjö-LRC-kurs i Lahtis 11.4.2015

Klubben arrangerar lördagen den 11.4.2015 kl. 10 - 17 en högsjöskepparens LRC- behörighetskurs och examen.
Kursen är speciellt ägnad för radioamatörer.
Som lärare fungerar Ari Caselius.
Kursen hålls om minst 10 deltagare anmäler sig. De anmälda erhåller Kommunikationsverkets nya LRC-handbok.
Bindande anmälningar senast 3.4.2015 till Jari, OH2BU, till oh2bu snabela oh3ac punkt fi eller tel. 0400 503221.

Namntävling på Radio- och TV museet

Lahden Radio ja TV museo söker piffa upp sitt namn med denna tävling.
Man kan sända in förslag till nytt namn t.o.m. 12.4.2015, läs mer på www.lahdenmuseo.fi<http://www.lahdenmuseo.fi>.
Det bästa förslaget belönas. Det nya namnet publiceras 25.4.2015.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest och FOC QSO Party.

Nästa torsdag 2.4. står NAC 10m i turen.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, 15-Meter SSTV Dash Contest, LZ Open

40m Sprint Contest, QRP ARCI Spring QSO Party, SP DX Contest, EA RTTY Contest och UBA Spring Contest 6 m.

*Andra dagen Påsk, 6.4, tävlas Kalakukko-tävlingen. Tiisdagen 7.4. körs NAC VHF ovh torsdagen 9.4. NAC 50 MHz.

Andra veckoslutet i april tävlas JIDX CW Contest, WAB

3.5/7/14 MHz Data Modes och Hungarian Straight Key Contest.

Kalakukkotävlingen på annan dag påsk

Du kommer väl i håg att den största inhemska HF-tävlingen, Kalakukko, körs annan dag påsk, måndagen 6.4.2015.
Kalakukko är en FM deltävling. Reglerna hittar du på Pohjois Karjalan Radiokerho ry:s OH7AB hemsida, www.oh7ab.fi<http://www.oh7ab.fi>.

SSB: 0700-0900 UTC
CW: 1000-1200 UTC
RTTY: 1300-1400 UTC

Märk in i kalendern och kom med.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 12 april kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz ± QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.