Svensk bulletin 14/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1514S
Kanslibulletin 14/15 11.4.2015

INNEHÅLL

Klubbar, returnera klubbenkäten
Styrelsens frågetimmar år 2015
SRAL:s Vårdag 18.4.2015
Silet Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Förbundet med på mässan
Traditionsradioevenemangets websida på ny adress.
De ungas Hamcamp på Ham Radio mässan
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen samlade över 15000 kontakter
Nästa Bulletin

Klubbar, returnera klubbenkäten

Klubbarna bör returnera enkäten senast 3.5.2015. Returneringen fritar klubben från att betala medlemsavgift.
Linken till enkäten finns på förbundets websidor http://www.sral.fi.
Klubbarna får ännu e-post om saken. De klubbar som saknar e-postadress får enkäten per post.

Styrelsens frågetimmar under år 2015

Förbundsstyrelsens frågetimme sänds i huvudsak varje månads första lördag kl. 1400 Finsk tid.
Om undantag meddelas separat.
Juli frågetimme hålls på sommarlägret. I april sänds frågetimmen från Vårdagen och i november från Höstdagen.
Från maj till augusti sänds frågetimmen på frekvensen 7075 kHz. Beroende på radioförhållandena kan även
september frågetimme sändas på 40 metersbandet. Vintertid är frekvensen 3685 kHz.

SRAL:s Vårdag lördagen 18.4.2015

SRAL:s Vårdag och stadgeenliga vårmöte hålls i Riihimäki under den internationella radioamatördagen 18.4.2015.
Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är den sedan tidigare kända platsen Riihimäen
Ammattioppilaitos (numera Hyria koulutus, Riihimäen toimipiste). Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Under Vårdagsevenemanget säljs kaffe, andra läskande drycker och lunch. Under evenemanget kan kostnader
enbart betalas kontant. Under Vårdagen finns ett avgiftsfritt och övervakat lopptorg. Instruktioner till
försäljare samt produktlappar finns att fås från OH3AD:s webbplats.

Vårdagsprogrammet finns till påseende på OH3AD:s websidor på adressen www.oh3ad.fi<http://www.oh3ad.fi>
Programmet publiceras även i april numret av tidningen Radioamatööri.

Ham Dinner

Som avslutning på SRALs Vårdag 2015 samlas de som önskar på gemensam kvällssupé vid Ravintola Graniitti fr.o.m.
kl. 18.30.Denna "Ham Dinner" inkluderar förutom god mat även småskaligt program med radioamatöranknytning.
Ravintola Graniitti finns beläget vid Ragnar Graniitin aukio på adressen Kauppakuja 6.

Till kvällssupén bör man anmäla sig på förhand 17.4.2015 kl. 15, åt Jorma Heinonen (e-post oh3ex snabela sral punkt fi eller
telefon 045 634 2809). I samband med anmälningen meddelas även önskat matalternativ. Alternativen finns på
OH3AD:s webbplats samt i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer i månadsskiftet.

Mer information om Vårdagsevenemanget och t.ex. inkvarteringsalternativ fås från OH3AD:s webbplats på adressen
http://oh3ad.fi.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Keijo Kuosmanen, OH2BJS, samt
Rolf Österblad, OH6TS, har lämnat oss.
Vi hedrar Keijos och Rolfs minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho ry, OH2AA, stadgeenliga årsmöte är tisdagen

14.4.2015 kl 18 i klubbutrymmena på Gesällvägen 12 aB1,00640 Helsingfors.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Välkomna önskar styrelsen!

OH1AA:s 60-årsfest

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, firar sin 60-årsdag på Restaurang Teini 18.4.2015 kl. 18. Kom med i en
festafton i ham-anda.
Vi åminns gamla tider och bygger en gyllene framtid i gemytlig samvaro. Mer info på OH1AA:s Facebooksidor.

OHDXF ry:s årsmöte

OH DX-Foundation ry:s stadgeenliga årsmöte hålls I samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäki 18.4.2015 kl. 1500.
Adressen är Riihimäen Ammattioppilaitos, Sakonkatu 1.
Man behandlar de ärenden som stadgas i paragraf 11 av föreningens stadgar. Välkommen önskar styrelsen.

OH2ET:s årsmöte

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET, har år 2015 årsmöte på måndagen 20.4.2015 kl. 19.
Mötet hålls i Kyrkslätt servicecenter på adressen Rajakuja 3, Kyrkslätt.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen

Vasa Sexornas årsmöte

Vasa Sexorna rf:s medlemmar kallas till årsmöte som hålls på onsdagen 22.4.2015 kl. 1830 på klubblokalen.
Adressen är Mjölnaregatan 12, Vasa. Stadgeenliga ärenden enl. paragraf 11 i stadgarna behandlas.
Styrelsen önskar alla välkomna.

OH4ACD:s årsmöte

Puulan Radioclub ry:s stadgeenliga årsmöte hålls på Happo-stationen på lördagen 25.4. kl. 13.
Det bjuds på traditionell vägkost samt USB-bastu med korv. Tilläggsinfo finns på Facebook. Välkommen

Kakkosten Kerho, OH2AA:s vårläger

Lägertiden är lördag - söndag 25. - 26.4.2015. Lägret inleds lördagen kl. 10:00.
Platsen är Kontion Maja i Mellungsböle på adressen Blomsterängsvägen 10, 00900 Helsingfors.
Lägeravgiften är 5 euro och innefattar kaffe eller te.
Mer information på websidan www.oh2aa.fi<http://www.oh2aa.fi>.

Traditionell vädring av löss

Salon Radiokerhory, OH1AD, anordnar sin traditionella Lutikoiden Tuuletus aftonen innan morsdag, lördagen
9.5. kl. 10 - 16 på klubben och dess bakgård. Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo.
Det bjuds på grillkorv och plättar.

OH5AG:s sommarläger i Kekäleniemi 5. - 7.6.2015

Det traditionella OH5AG lägret är nu tredagars. Fredag kväll samt lördag natt är ägnat åt att köra QSO:n med
samtliga sändeslag.
Det bjuds även på bastu och grillning.
Välkommen

Bemärkelsedagar

85 år

16.4. Martti Lintonen, OH6QQ

19.4. Risto Aalto, OH2VU

80 år

11.4. Martti Niittynen, OH3KHU

16.4. Heikki Ankkuri, OH9QN

70 år

11.4. Heimo Aalto, OH1FAB

16.4. Pertti Koukkula, OH5MMO

60 år

12.4. Sauli Manninen, OH9MWB

19.4. Erkki Suurnäkki, OH5NN

50 år

12.4. Hannu Valkama, OH8MSG

15.4. Keijo Haapanen, OH3ENI

16.4. Jorma Pallonen, OH2NXQ

18.4. Ossi Neuvonen, OH2BXP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Förbundet med på mässan

SRAL deltar detta veckoslut med egen avdelning i Model Expo mässan i Helsingfors Mässcentrum
samt de ungas hobbymässa i Tavastby skola. Stort tack till alla som har medverkat i arrangemangen.

Traditionsradioevenemangets hemsida på ny adress

Traditionsradioevenemangets hemsidor finns på adressen http://perinneradio.putkiradiomuseo.fi/.

De ungas Hamcamp på Ham Radio mässan

Europas största radioamatörevenemang, Ham Radio-mässan går av stapeln i Friedrichshafen,
Tyskland 26. - 28.6.2015. Friedrichshafen är beläget i södra Tyskland, vid Bodensee.
Även i år bereds unga en förmånlig logi i hallen A6. Åldersgränsen är 27 år.
Anmälningstiden till Hamcamp börjar 15.4. och pågår till 10.6. Mer information på adressen
http://www.hamcamp.de/. Där finns även radiostationen DA0HC i gång, så tag med din radiolicens.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JIDX CW Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OK/OM DX Contest,

Yuri Gagarin International DX Contest, International Vintage Contest HF,

WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes och Hungarian Straight Key Contest.

Nästa tisdag 14.4. körs NAC UHF och nästa torsdag 16.4. NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digital Prefix Contest,

ES Open HF Championship, Worked All Provinces of China DX Contest, CQ Manchester

Mineira DX Contest, EA-QRP CW Contest, Feld Hell Sprint och YU DX Contest.

Kalakukkotävlingen över 15000 kontakter

Kalakukkotävlingen som kördes annan dag påsk, måndagen 6.4. höll man sammanlagt 15300 tävlingskontakter.
Detta är ett nytt rekord. Förhållandena var inte de bästa men med var över 200 stationer på SSB, CW och RTTY.
Podiumplats krävde 250 kontakter med foni och 150 med telegrafi.
Hittills har 150 loggar skickats in med sammanlagt över 11 000 kontakter.
Kalakukko är en FM deltävling och arrangerades av Pohjois Karjalan Radiokerho ry, OH7AB.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 19 april kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz ± QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.