Svensk bulletin 16/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL1516
Kanslibulletin 16/15 25.4.2015

Denna bulletin läses på banden Söndagen 26.4.2015 klo 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz ± QRM.

INNEHÅLL

Vårmötesnyheter
Priser utdelades på förbundets vårmöte
Lägerskola i Räyskälä i juli
Klubbarna informerar
Klubbinformationsenkät 2015
Radio-orienteringsträningarna har börjat
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Gå in och svara på SAC-enkäten
Nästa bulletin

Vårmötesnyheter

Finska Radioamatörförbundets vårmöte hölls i Riihimäki på internationella radioamatördagen
18.4.2015. Närvarande var 83 personmedlemmar och 2 klubbar representerades med fullmakt. Mötet förmedlades via NäköRadioHam till internet, där mötet föjdes av 78 åskådare.

Som ordförande för mötet valdes Aarno Järvinen, OH2HAI. Förbundets årsberättelse för 2014 godkändes utan ändringar. Dessutom bekräftades Förbundets bokslut för 2014, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.

Priser utdelades på förbundets vårmöte

I början av Finska Radioamatörförbundets årsmöte utdelades priser ut till meriterade radioamatörer.

På vårmötet utdelades följande priser av förbundet:

Förbundets förtjänsttecken i silver, Timo Ärlig, OH3FN. Förbundets förtjänsttecken i silver utdelades för långvarig och förtjänstfull verksamhet i Förbundets uppdrag.

Arvo Laros pris, Matti Ampio, OH1FU. Arvo Laros pris utdelas för speciellt utmärkande inom klubbverksamhet.

Utbildningsverksamhetens specialpris till Hannu Wallin, OH1DW. Utbildningsverksamhetens specialpris utdelas för utmärkande engagemang som utbildare eller inom utbildningsverksamheten.

Årets titare, Anne Lähdes, OH2YL. Årets titare-priset utdelas till aktiv telegrafist eller person som befrämjat telegrafi.

Traditionsradioverksamhetens hedersomnämnande, Jukka Rintala, OH2MEE. Priset var ett radiorör på en bas av trä.

Dessutom överlät Columbia Radio Clubs representant CRC:s vandringspris till Niko Vanhatalo, OH5CZ.
Klubben delar med några års emellan ut vandringspriset till förtjänstfulla finska radioamatörer.

Bulletinsnickaren gratulerar alla prisbelönta.

Lägerskola i Räyskälä i juli

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar en veckolång lägerskola i Räyskälä 5.-12.7. Lägerskolans uppgift är att öka deltagarnas kännedom om radioamatörverksamhet samt bekanta dem med varandra genom olika aktiviteter.

Lägret är öppet för alla oberoende ålder, kön och civiltillstånd. Enda kravet är ett glatt sinne och vilja att lära sej radioamatörhobbyns teori och praktik. De som vill har möjlighet att avlägga radioamatörexamen.

Delvist samtidigt som lägerskolan hålls i Räykälä det traditionella, årliga fyra dagar långa Radioamatörförbundets sommarläger, i vilket flera hundra radioamatörer deltar. I samband med lägerskolan träffar ni således människor som redan är aktiva inom hobbyn.

Lägerskolan och inkvarteringen finns i Räyskyläs flygfälts motell och lägrets utbildare är Heikki Lahtivirta (OH2LH). Programmet, som fastställs senare, innefattar utbildning inom el- och radioteknikens grunder. Dessutom får varje deltagare själv bygga en enkel elektronikbyggsats genom lödning.
De som vill får under uppsikt hantera sändarstationen, alltså prova på att kommunicera över radio. Dagarna består inte enbart av "skolbänk", på fritiden steker vi plättar, badar bastu och simmar.

Priset för lägerskolan är 150 euro för personer under 12 år och 180 euro för övriga. I priset ingår utbildning, läromaterial, måltider och inkvartering.

Markera händelsen i din kalender och anmäl dej! Anmälningsblankett finns på adressen http://leirikoulu.sral.fi.

Klubbarna informerar

Kakkosten kerho ry:s, OH2AA:s vårläger

OH2AA:s läger hålls detta veckoslut 25.-26.4.2015. Lägret börjar på lördag kl. 10.00. Platsen är gamla bekanta Mellungsbys Kontion maja på adressen Blomängsvägen 10, 00900 Helsingfors

https://www.google.fi/maps/place/Kukkaniityntie+10,+00900+Helsinki/@60.2213193,25.0862705,16z/data=!4m2!3m1!1s0x46920f32ee19043d:0x632b8d7e7297281c?hl=fi

På platsen finns möjlighet till övernattning inomhus, egna campinggrejer med.

Lägrets program:

- Lördag kl. 10 lägeröppning
- Bakluckeloppmarkand, var och en ansvarar för sina loppor
- Eventuellt ett föredrag
- Operering med HF- och VHF-stationer
- Ärtsoppa, korv- och plättstekning, kaffe
- Mingel
- Lägret avslutas på söndag kl.12.

Lägeravgiften är 5 euro och kaffe eller te ingår. Tilläggsinformation finns på klubbens hemsida www.oh2aa.fi. Välkommen!

Puulan Radio Clubs Otto-dagar

Puulan Radio Club, OH4ACD, håller Otto-dagar i Hirvensalmi dett veckoslut, 24.-26.4. från fredag till söndag. Vi aktiverar Otto- och Happo-stationerna på många olika frekvenser. På programmet vårstädning och avslappnande stugliv med hobbyaktiviteter. Tilläggsinformation på Facebook, sökord Puulan Radio Club. Välkommen!

OH4ACD:s årsmöte 25.4.2015

Puulan Radioclub ry:s stadgeenliga årsmöte hålls på Happo-stationen på lördagen 25.4. kl. 13. Det bjuds på traditionell vägkost samt USB-bastu med korv. Tilläggsinfo finns på Facebook med sökorden Puulan Radio Club. Välkommen!

OH4ACD:s sommarinvigning i Hirvensalmi 2.-9.5.2015

Puulan Radio Club håller långa klubbkvällar på vårlägret från lördag till lördag 2.-9.5.2015.
Radioamatörstationerna OH4ACD och OH4O aktiveras på land och på Puulavesi sjö. USB- och LSB-bastuna gassar återigen heta. Vi testar samtidigt SRAL:s effektiva muntvål. På programmet bland annat Otto-satellitstationens upprustning samt fixande av Happo-stationens HF-antenner. Välkommen! Tilläggsinformation på Facebook med sökorden Puulan Radio Club.

Traditionell lusvädring (lutikoiden tuuletus)

Salo Radiokerhos lusvädring ordnas traditionellt på mors dags afton, lördagen den 9.5. klockan 10-16 på klubben och på gården. Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo. Förutom prylar och bonk erbjuds åtminstone braskorv och stekhällsplättar. Några torgplatser erbjuds på gårds-området. Begränsat med parkeringsplatser på gården, så vi rekommenderar samåkning, tvåhjula resenärer och parkering på den närliggande begravningsplatsens parkering. Obs! Försäljning inomhus börjar först klockan 10. Välkommen att sällskapa och vädra!

Salon Radiokerho ry, OH1AD

Klubbinformationsenkät 2015

Klubbar, svars på klubbinformationsenkäten före 3.5.2015. Genom att svara på enkäten befrias klubben från förbundets medlemsavgift. Link till enkäten finns på förbundets hemsidors framsida på adressen http://www.sral.fi. E-post angående ärendet har skickats till klubbarna. Till klubbar som saknar e-postadress har enkäten skickats per post.

Radio-orienteringsträningarna har börjat

Vårens radio-orienteringsträningar har börjat i Helsingfors och Esbos skogar. Träningarna ordnas på både 80 meters och två meters frekvenserna. Nästa träning hålls på lördag 2.5. Tilläggsinformation fås på radio-orienteringssidorna på adressen http://ardf.pp.fi/.

Bemärkelsedagar

85 år
8.5. Pentti Rahikka, OH2MN
10.5. Lassi Hamppu, OH1KZ

80 år
28.4. Pauli Töyrylä, OH2DV
7.5. Jaakko Ebeling, OH2NS
8.5. Eero Heinonen, OH1OF

70 år
26.4. Raimo Ruhanen, OH5JQX
27.4. Topi Railo, OH2BKZ
7.5. Pekka Ritamäki, OH3GDO

60 år
25.4. Heikki Tuominen, OH2BKK
27.4. Torsti Ehojoki, OH3GTL / OH3-9410
1.5. Jarno Venemies, OH5FWB
9.5. Jouko Fabritius, OH2BJF
11.5. Mauri Aalto, OH5MXW
11.5. Teppo Ylander, OH2-4494

50 år
3.5. Markku Koivisto, OH1EDK
5.5. Tapio Järvi, OH3JKJ

Finlands Radioamatörförbund och kanslipersonalen lyckönskar alla jubilarer.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest, QRP to the Field, SP DX RTTY Contest, Helvetia Contest och BARTG Sprint 75.

Nästa tisdag 28.4. står NAC 2,3 GHz + up på tur och nästa fredag 1.5. AGCW QRP/QRP Party.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, 10-10 International Spring Contest, ARI International DX Contest och 7th Call Area QSO Party.

Tisdagen 5.5. står NAC VHF på tur och på torsdag 7.5. NAC 10 m.

Andra helgen i maj tävlas VOLTA WW RTTY Contest, CQ-M International DX Contest, F9AA Cup PSK, SKCC Weekend Sprintathon, FISTS Spring Sprint och 50 MHz Spring Sprint.

Svara på SAC-enkäten

SAC-tävlingens senaste resultathäfte har nyligen publicerats komplett med bilder och tävlingshistorier. I samband med den publicerade tävlingskomittén en enkät angående utveckling av SAC. Alla åsikter är värdefulla och hjälper att förverkliga den bästa utvecklingsriktningen redan till höstens tävlingar. Så du går väl in och skriver dina tankar på adressen www.sactest.net före den 10 maj.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 10 maj kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz ± QRM.

Bulletinsnickaren önskar alla en glad Valborg.

Redaktör/bulletinsnickare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Jens Andersson, OH6ELN.