Svensk bulletin 18/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1518S
Kanslibulletin 18/15 16.5.2015

INNEHÅLL

SRAL:s sommarläger 2015
Returnera klubbinformationsenkäten snarast
Lägerskola i Räyskälä i juli
Silent key
Klubbarna meddelar
OG1FEST – FESTIVALSTATION
Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015
Traditionsradioevenemang PRT20
Bemärkelsedagar
Pryldagar i Petäjävesi
Radioamatörexamina under pryldagarna i Petäjävesi lö 23.5.2015
Radio-orienteringsträningarna 14. Och 16. maj
Pyhä-Luosto nationalpark QRV
Tävlingsnyheter
Följande deltävling i FM-serien för HF-tävlingar: Sainio 17.5
OH-SM-landskamp 16-17.5
Nästa bulletin

SRAL:s sommarläger 2015

SRAL:s sommarläger ordnas i Räyskälä i Loppi 9-12.7.2015. Lägret ordnas av
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

Lägrets programinformation och övrig evenemangsinformation hittar du på
sommarlägrets webbsidor som öppnas under inkommande vecka. I lägret finns
igen mångsidigt program från morgon till kväll, dock utan att glömma
trevliga lägertävlingar. Lägrets webbsida hittas från adressen www.oh3ad.fi.

Inkvartering

Räyskälä lägret är ett traditionellt tältläger på det tidigare
Signalregementets, nuvarande Pansarbrigadens krigsövningsområde i ett
skogsliknande område, utan modern lyx. Från Ilmailuopisto, som ligger invid
lägerområdet erbjuder Räyskälästiftelsen även en mindre mängd inkvartering
i form av motellboende samt husvagnsplatser med elektricitet.
Telefonförsäljningen av motell- och husvagnsplatser inleds lördagen 13.6
kl. 12.00. Mer information om priser och bokningsförfarande kan läsas i
juninumret av tidningen Radioamatööri samt på lägrets webbsidor.

I tillägg till den nämnda inkvarteringen från Räyskälästiftelsen finns det
på lägret två egentliga huvudinkvarteringsområden nära lägrets
kärnfunktioner. I närheten av Johtolabyggnaden, i en gles tallskog, finns
ett till ljudnivån "normalt" inkvarteringsområde och på andra sidan
flygfältet, bredvid manskapsbastun vid "Pompuilla" ett "tyst"
inkvarteringsområde, ifråga om ljudnivån kvällstid. På dessa områden är
inkvartering möjlig i bilar, tält eller husvagn, men elektricitet finns i
ytterst liten skala och ställvis, utan några garantier, främst för
resekylskåp eller laddande av mobiltelefoner eller batterier/ackumulatorer
till radioutrustning.

Stifta bekantskap med de nyaste lägeraktualiteterna på lägrets webbsidor på
adressen http://www.oh3ad.fi. Riihimäen kolmoset önskar alla välkomna
tilldet traditionella skogslägret i Räyskälä!

Returnera klubbinformationsenkäten snarast

Ifall din klubb inte svarat på klubbinformationsenkäten, svara på den å det
snaraste. Genom att svara på enkäten befrias klubben från förbundets
medlemsavgift. Link till enkäten finns på förbundets hemsidors framsida på
adressen http://www.sral.fi. E-post angående ärendet har skickats till
klubbarna. Till klubbar som saknar e-postadress har enkäten skickats per
post.

Lägerskola i Räyskälä i juli

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar en veckolång lägerskola i Räyskälä
5.-12.7. Lägerskolans uppgift är att öka deltagarnas kännedom om
radioamatörverksamhet samt bekanta dem med varandra genom olika aktiviteter.

Lägret är öppet för alla oberoende ålder, kön och civiltillstånd. Enda
kravet är ett glatt sinne och vilja att lära sej radioamatörhobbyns teori
och praktik. De som vill har möjlighet att avlägga radioamatörexamen.

Delvis samtidigt som lägerskolan hålls i Räyskälä det traditionella, årliga
fyra dagar långa Radioamatörförbundets sommarläger, i vilket flera hundra
radioamatörer deltar. I samband med lägerskolan träffar ni således
människor som redan är aktiva inom hobbyn.

Lägerskolan och inkvarteringen finns i Räyskyläs flygfälts motell och
lägrets utbildare är Heikki Lahtivirta (OH2LH). Programmet, som fastställs
senare, innefattar utbildning inom el- och radioteknikens grunder. Dessutom
får varje deltagare själv bygga en enkel elektronikbyggsats medelst
lödning. De som vill får under uppsikt hantera sändarstationen, alltså
prova på att kommunicera över radio. Dagarna består inte enbart av
"skolbänk", på fritiden steker vi plättar, badar bastu och simmar.

Priset för lägerskolan är 150 euro för personer under 12 år och 180 euro
för övriga. I priset ingår utbildning, läromaterial, måltider och
inkvartering.

Markera händelsen i din kalender och anmäl dej! Anmälningsblankett finns på
adressen http://leirikoulu.sral.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Elja Ahti, OH2BCW och
Hannu Voipio, OH2BKT/OH3NG lämnat oss. Vi hedrar Eljas och Hannus minne med
en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s sommarläger i Kekäleniemi

Kouvolan Radiokerhos traditionella läger hålls nu tre dagar lång
5-7-6-2015. Fredagkväll och lördagnatt har planerats för QSO:ande, dock
blir grillen och bastun varma vid sidan om. Programdagen är lördagen, då
man bl.a. hör olika presentationer. Besöksavgiften är 5 euro/dygn, och
övernattande 20 euro/dygn. Det finns begränsad mängd utrymme, förfrågningar
åt Esa, OH5KRQ via egenanrop. Mer information fås från klubbens webbsidor
på adressen http://www.oh5ag.com. Välkomna!

Operation Vesikko 6-7.2015

Medlemmarna i Kakkosten Kerho aktiverar klubbens station OH2AN/SUB under
det internationella mudeifartygsveckoslutet 6-7.6. QTH är i Sveaborg, i
museiubåt Vesikko. Stationen har HF-utrustning och de frekvenser som
används är:

SSB:
3710kHz +-QRM
7070kHz +- QRM
14170kHz +-QRM

CW:
25 kHz +- QRM från början av alla CW-band (även WARC).

Stationen är igång kl. 11-18 finsk tid bägge dagar. Stationen har fler
operatörer. Alla QSO:n från Vesikkooperationen kvitteras med ett QSL-kort
med Vesikkotema (se QSL.com, OH2AA). Lördagen 6.6 finns även
traditionsradiostation "Raili" på plats och deltar i PRT20-evenemanget. Mer
information: http://www.vesikko.fi och http://www.oh2aa.fi/.

OH3NE:s sommarläger

OH3NE:s sommarläger hålls 12-14.6.2015 i Pajaniemen leirialue, Lempäälä.
Adressen är Savontie350. Pajaniemen leirialue finns vid stranden av
Tervajärvi.

I stugan ryms 20 personer, priset för två nätter är 20 euro och 10 euro för
1 natt. I priset ingår frukost. För dagbesökare tas ingen avgift. Man kan
delta i uppsättandet av lägret på fredagen fr.o.m. kl. 12 framåt. På lägret
är det möjligt att träffa andra amatörer, fira kväll och köra QSO:n.
Medlemmarna kan ha med sig egna varor till försäljning. Även mat, t.ex.
korv, plättar, kaffe, limonad och lunch säljs.

Ifall du önskar inkvartering bör du boka din plats senast 29.5 till Virve,
oh3viki ät gmail punk com. Avgiften kan utföras vid kassörens närvaro under
sommarlägret eller till klubbens konto FI 2345 0320 2006 1776 med referens
"sommarläger".

Mer information fås från OH3NE:s webbsidor på adressen http://oh3ne.ham.fi/.
Se punkten "Kevään ja kesän 2015 kesäleiri" under rubriken "Ajankohtaista".

OG1FEST – FESTIVALSTATION

Specialanrop brukar finnas för att fira jubileumsår, olika evenemang och
tillställningar. På banden sticker de ut och väcker intresse.
Så har vi den Finska sommaren och festivalerna!

Det finns evenemang i varje smak och en stor del av radioamatörerna finner
sig på festivalområdet, vare sig det är fråga om musik, bilsport eller
segelbåtar.

Men, tar du med radion på rock-konserten?

Om du gör det, skulle du vilja ha med dig ett festivalanpassat
gatutrovärdigt specialanrop?

Finlands Radioamatörförbunds festivalarbetsgrupp erbjuder de som tänker
delta i sommarens festivaler möjlighet att använda anropet OG1FEST.
Dessutom strävar man till att hjälpa till med att förhandla om förmånliga
tält- och vagnplatser, el- och antenntillstånd med festivalarrangören. Till
några tillställningar har man fått t.o.m. fribiljetter.

Festivalstationens pilotevenemang är i gång i St. Karins vid Saaristo Open
under första veckoslutet i juni. Hit önskas några ivriga festarradister som
kör sommaren i gång med stil.

Andra färdigt avtalade evenemang är Sieravuori midsommar i Honkilahti,
Kotkan Meripäivät, Provinssi Rock i Seinäjoki samt Ilosaari Rock.
Till samtliga har man erhållit fribiljetter.

Några ord om spelreglerna:
-Uteffekten bör hållas måttlig, så det inte hörs cq cq cq från huvudscenens
högtalare. Lämna alltså lineärförstärkaren hemma.
-Stationen har tillstånd för elementär klass.
-Ansvarspersonen bör höra till Förbundet.
-Gruppen använder sin egen utrustning.
-Man bör följa festival- och ordningspersonalens anvisningar.

Mer information fås från SRAL:s websidor. Anmäl dig till festivalen genom
att skicka epost till oh2eqf snabela sral punkt fi.

Rock your Rigs!

Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015

Garde Party ry:s radioklubb, OH8G, anordnar I år de traditionella
östfinländska radioentusiasters sommardagar i Naapurivaaran Lomakeskus i
Vuokatti, Sotkamo 5. - 7.6.2015.

På programmet finns bl.a. föredrag, orienteringsövningar, läger-olympiska
spel samt kriskommunikations workshop.

Om man vill kan man även avlägga radioamatörsexamen. Anmälningar till Arto
Moilanen, OH8GNZ. Egenanrop fungerar. Tidtabellen meddelas då
deltagarantalet blir klart.

Tilläggsinformation och anmälningsinstruktioner hittas på: http://garde.fi/.

Traditionsradioevenemang PRT20

PRT20 evenemanget ordnas lördagen 6.6.2015. Evenemanget har ofta inträffat
4.6. under Försvarets fanfest och marskalk Mannerheims födelsedag. Nu råkar
4.6 inträffa på en vardag, så för att möjliggöra att så många som möjligt
kan delta ordnas evenemanget på en lördag. Ledarstationen för evenemanget
är OI5AY.

Konditionerna på åttio meter ändrar under dagens lopp, så denna gång testas
flera perioder för morgonpigga och -trötta.

kl. 07.00–08.00 CW
kl. 08.00–09.00 AM (SSB)
kl. 11.00–12.00 CW
kl. 12.00–13.00 AM (SSB)
kl. 14.00–15.00 CW
kl. 15.00–16.00 AM (SSB).

Tiderna är finska tider. CW-anropsfrekvensen är 3556 kHz och på AM 3720
kHz. Ifall din sändare har låg effekt eller du annars önskar sändapå en
viss frekvens, delar ledarstationen ut stolpfrekvenser. Då en
traditionsradiostation deltar i evenemanget kan man efter stationens
anropssignal lägga till /S eller ifall sändartypen använts redan under
andra världskriget kan tillägget /SA användas. Stolpfrekvenser kan bes per
e-post från prt20 ät putkiradiomuseo punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år
23.5. Osmo Lehtinen, OH3UR
25.5. Gunnar Lindgren, OH2EY

80 år
20.5. Ingemar Nyman, OH2FG

70 år
23.5. Simo Tapani Salo, OH2-5649

60 år
18.5. Eero Söderholm, OH2JUZ

50 år
16.5. Risto Hölttä, OH2BWW
17.5. Harri Leskinen, OH2JMS
17.5. Hannu Soivio, OH6HSQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Pryldagar i Petäjävesi

Ett lopptorgsevenemang för antikelektronik, Pryldagen, anordnas i år på
Petäjävesi Radio- och Telefonmuseum två gånger lördagen 23.5. samt
8.8.2015. Då är det fritt inträde till museet och till lopptorget för
antikelektronik. Mer information från museets webbsidor på adressen htpp://
www.radiomuseo.fi.

Radioamatörexamina under pryldagarna i Petäjävesi lö 23.5.2015

Är du intresserad av att utföra examen i elementär klass eller söka större
rättigheter genom allmän klass? Under lopptorgsevenemanget för
antikelektronik vid Petäjäveden Radio- ja puhelinmuseo kan du under
lördagen 23.5 mellan kl. 9.00 och 13.00 utföra examen eller några moduler.
Ifall du är intresserad ta kontakt med Jari, OH2BU, antingen per oh2bu ät
oh3ac punkt fi eller telefon 0400 503 221.

Radio-orienteringsträningarna 14. Och 16. maj

Följande radio-orienteringsträningar hålles i Helsingfors torsdagen 14.5.
kl. 10 - 12. Då hålles en 80 meters sprintövning. Samling vid Pitkäkosken
ulkoilumaja parkeringsplats, adressen är Kuninkaantammentie 17.

Lördagen 16.5. hålls 80 meters traditionell övning i Esbo kl. 10 - 13.

Samling i Bolarskog på Puolarmaari parkeringsplats. Adressen är Puolarmaari
10.

Tilläggsinformation fås på radio-orienteringssidorna på adressen
http://ardf.pp.fi/.

Pyhä-Luosto nationalpark QRV

Pyhä-Luosto nationalpark är QRV fredagen 15.5 och lördagen 16.5 på 40 meter
med anropet OH1EG. Håll en kontakt och skaffa en poäng till
nationalparksawardet.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Sainion muistokilpailu, OH-SM-landskampen, His
Majesty King of Spain Contest, Aegean RTTY Contest, Feld Hell Sprint, WAB 7
MHz Phone och UA2 QSO Party.

Nästa tisdag 19.5 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 21.5 NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas UN DX Contest, Portuguese Navy Day Contest, EU PSK
DX ja Contest, Baltic Contest.

Följande deltävling i FM-serien för HF-tävlingar: Sainio 17.5

Sainios minnestävling körs nästa veckas söndag 17.5. SSB-delen är kl. 10.00
- 10.59, CW-delen körs kl. 11.30 - 12.29. RTTY-delen tävlas kl. 13.00 -
13.59. Banden är 80- och 40 meter. Alla tider Finsk tid. Meddelandet är
RS(T) + löpande nummer + Landskapsbeteckning, t.ex. 599 079 PS. Det löpande
numret är tresiffrigt och bör börjas från nr 001. För varje komplett
kontakt ges 2 poäng. Koefficienterna är landskapen på varje band (förutom
den egna). Loggarna sänds inom en vecka från tävlingen.

OH-SM-landskamp 16-17.5.

Den traditionella landskampen tävlas detta veckoslut på 2 meters, 70 cm och
23 cm frekvensband. CW-delen är lördagen 16.5. kl. 1700 - 2100 UTC. På foni
tävlas det söndagen 17.5. kl. 0600 - 1000 UTC. Tävlingsbudet är RS(T) +
löpande nummer från 001 + lokator. Reglerna finns på SRAL:s websidor.
Välkommen med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 maj, kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.