Svensk bulletin 19/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1519S
Kanslibulletin 19/15 23.5.2015

INNEHÅLL

Webbsidorna för SRAL:s sommarläger har öppnats
Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet
Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2016
E-postproblem
Klubbar, returnera klubbinformationsenkäten å det snaraste
Radioamatörlära från lägerskola
Klubbarna meddelar
Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015
Radiopryldag i Kouvolassa 13.6
Traditionsradioevenemang PRT20
Bemärkelsedagar
Radioorienteringsträningar 30 maj
Pasi på Märket
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Webbsidorna för SRAL:s sommarläger har öppnats

SRAL:s sommarläger ordnas i Räyskälä i Loppi 9-12.7.2015. Lägret ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

Lägrets programinformation och övrig evenemangsinformation hittar du påsommarlägrets webbsidor som öppnas under inkommande vecka. I lägret finns igen mångsidigt program från morgon till kväll, dock utan att glömma trevliga lägertävlingar. Lägrets webbsida hittas från adressen www.oh3ad.fi.

Inkvartering

Räyskälä lägret är ett traditionellt tältläger på det tidigare Signalregementets, nuvarande Pansarbrigadens krigsövningsområde i ett skogsliknande område, utan modern lyx. Från Ilmailuopisto, som ligger invid lägerområdet erbjuder Räyskälästiftelsen även en mindre mängd inkvartering i form av motellboende samt husvagnsplatser med elektricitet. Telefonförsäljningen av motell- och husvagnsplatser inleds lördagen 13.6 kl. 12.00. Mer information om priser och bokningsförfarande kan läsas i juninumret av tidningen Radioamatööri samt på lägrets webbsidor.

I tillägg till den nämnda inkvarteringen från Räyskälästiftelsen finns det på lägret två egentliga huvudinkvarteringsområden nära lägrets kärnfunktioner. I närheten av Johtolabyggnaden, i en gles tallskog, finns ett till ljudnivån "normalt" inkvarteringsområde och på andra sidan flygfältet, bredvid manskapsbastun vid "Pompuilla" ett "tyst" inkvarteringsområde, ifråga om ljudnivån kvällstid. På dessa områden är inkvartering möjlig i bilar, tält eller husvagn, men elektricitet finns i ytterst liten skala och ställvis, utan några garantier, främst för resekylskåp eller laddande av mobiltelefoner eller batterier/ackumulatorer till radioutrustning.

Stifta bekantskap med de nyaste lägeraktualiteterna på lägrets webbsidor på adressen http://www.oh3ad.fi. Riihimäen kolmoset önskar alla välkomna till det traditionella skogslägret i Räyskälä!

Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 14.11.2015. För evenemanget söks en ordnare. Det är möjligt att ordna Höstdagar kring höstmötet, under vilken det förekommer presentationer och träffar samt eventuellt ett lopptorg.

Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang. Presentationsprogrammet är fritt att beslutas av anordnaren. Är er klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna om rättigheterna att arrangera Höstdagarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 8.7.2015 kl. 16.00.

Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2016

Anordnaren av sommarlägret 2016 söks. Sommarlägret hålls i början av juli, gärna under det andra eller alternativt första veckoslutet. Lägret är fyra dagar (to-sö). Programmet kan beslutas fritt av anordnaren. Oftast har lägrets egentliga programdagar varit fredag och lördag. På lägret har även försäljningsbord och lopptorg ordnats.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarlägret? Ansökningarna om rättigheter att ordna sommarläger kan sändas per adress toimisto snabela sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 8.7.2015 kl. 16.00.

E-postproblem

Ifall du har sänt e-post till kansliet på eftermiddagen eller kvällen 21.5 och inte fått ett svar, vänligen sänd ditt meddelande på nytt.

Klubbar, returnera klubbinformationsenkäten å det snaraste

Ifall din klubb inte svarat på klubbinformationsenkäten, svara på den å det snaraste. Genom att svara på enkäten befrias klubben från förbundets medlemsavgift. Link till enkäten finns på förbundets hemsidors framsida påadressen http://www.sral.fi. E-post angående ärendet har skickats till klubbarna. Till klubbar som saknar e-postadress har enkäten skickats perpost.

Radioamatörlära från lägerskola

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar en veckolång lägerskola i Räyskälä i Loppi 5-12.7. Lägret är öppet för alla oberoende ålder, som är intresserade av radioamatörverksamhet. Till lägret kan alla komma som redan inlett sin hobbyverksamhet och de som ännu funderar på att bli radioamatörer. De som vill har möjlighet att avlägga radioamatörexamen.

Lägerskolan och inkvarteringen finns i Räyskyläs flygfälts motell och lägrets utbildare är Heikki Lahtivirta (OH2LH). Programmet innefattar utbildning inom el- och radioteknikens grunder. Dessutom får varje deltagare själv bygga en enkel elektronikbyggsats genom lödning. De som vill får under uppsikt hantera sändarstationen, alltså prova på att kommunicera över radio. På fritiden steker vi plättar, badar bastu och simmar.

Priset för lägerskolan är 150 euro för personer under 12 år och 180 euro för övriga.

Lägg tidpunkten i din kalender och anmäl dig! Anmälningsblanketten finns på adressen http://leirikoulu.sral.fi.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s sommarläger i Kekäleniemi

Kouvolan Radiokerhos traditionella läger hålls nu tre dagar lång 5-7-6-2015. Fredagkväll och lördagnatt har planerats för QSO:ande, dock blir grillen och bastun varma vid sidan om. Programdagen är lördagen, då man bl.a. hör olika presentationer. Besöksavgiften är 5 euro/dygn, och övernattande 20 euro/dygn. Det finns begränsad mängd utrymme, förfrågningar åt Esa, OH5KRQ via egenanrop. Mer information fås från klubbens webbsidor på adressen http://www.oh5ag.com. Välkomna!

Operation Vesikko 6-7.2015

Medlemmarna i Kakkosten Kerho aktiverar klubbens station OH2AN/SUB under det internationella mudeifartygsveckoslutet 6-7.6. QTH är i Sveaborg, i museiubåt Vesikko. Stationen har HF-utrustning och de frekvenser som används är:

SSB:
3710kHz +-QRM
7070kHz +- QRM
14170kHz +-QRM

CW:
25 kHz +- QRM från början av alla CW-band (även WARC).

Stationen är igång kl. 11-18 finsk tid bägge dagar. Stationen har fler operatörer. Alla QSO:n från Vesikkooperationen kvitteras med ett QSL-kort med Vesikkotema (se QSL.com, OH2AA). Lördagen 6.6 finns även traditionsradiostation "Raili" på plats och deltar i PRT20-evenemanget. Mer information: http://www.vesikko.fi och http://www.oh2aa.fi/.

OH3NE:s sommarläger

OH3NE:s sommarläger hålls 12-14.6.2015 i Pajaniemen leirialue, Lempäälä. Adressen är Savontie350. Pajaniemen leirialue finns vid stranden av Tervajärvi.

I stugan ryms 20 personer, priset för två nätter är 20 euro och 10 euro för 1 natt. I priset ingår frukost. För dagbesökare tas ingen avgift. Man kan delta i uppsättandet av lägret på fredagen fr.o.m. kl. 12 framåt. På lägret är det möjligt att träffa andra amatörer, fira kväll och köra QSO:n. Medlemmarna kan ha med sig egna varor till försäljning. Även mat, t.ex. korv, plättar, kaffe, limonad och lunch säljs.

Ifall du önskar inkvartering bör du boka din plats senast 29.5 till Virve, oh3viki ät gmail punk com. Avgiften kan utföras vid kassörens närvaro under sommarlägret eller till klubbens konto FI 2345 0320 2006 1776 med referens "sommarläger".

Mer information fås från OH3NE:s webbsidor på adressen http://oh3ne.ham.fi/. Se punkten "Kevään ja kesän 2015 kesäleiri" under rubriken "Ajankohtaista".

Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015

Garde Party ry:s radioklubb, OH8G, anordnar I år de traditionella östfinländska radioentusiasters sommardagar i Naapurivaaran Lomakeskus i Vuokatti, Sotkamo 5. - 7.6.2015.

På programmet finns bl.a. föredrag, orienteringsövningar, läger-olympiska spel samt kriskommunikations workshop.

Om man vill kan man även avlägga radioamatörsexamen. Anmälningar till Arto Moilanen, OH8GNZ. Egenanrop fungerar. Tidtabellen meddelas då deltagarantalet blir klart.

Tilläggsinformation och anmälningsinstruktioner hittas på: http://garde.fi/.

Radiopryldag i Kouvola 13.6

Kouvolan putkiradiomuseo järjestää yhdessä paikallisten radioamatöörien kanssa ensimmäiset perinteiset RadioRompePäivät Kouvolassa lauantaina 13.6.2015. Tapahtuma on museon viereisellä Kaunisnurmen koulun piha-alueella. Lisätietoja saa museon kotisivuilta osoitteesta http://putkiradiomuseo.fi/.

Traditionsradioevenemang PRT20

PRT20 evenemanget ordnas lördagen 6.6.2015. Evenemanget har ofta inträffat 4.6. under Försvarets fanfest och marskalk Mannerheims födelsedag. Nu råkar 4.6 inträffa på en vardag, så för att möjliggöra att så många som möjligt kan delta ordnas evenemanget på en lördag. Ledarstationen för evenemanget är OI5AY.

Konditionerna på åttio meter ändrar under dagens lopp, så denna gång testas flera perioder för morgonpigga och -trötta.

kl. 07.00–08.00 CW
kl. 08.00–09.00 AM (SSB)
kl. 11.00–12.00 CW
kl. 12.00–13.00 AM (SSB)
kl. 14.00–15.00 CW
kl. 15.00–16.00 AM (SSB).

Tiderna är finska tider. CW-anropsfrekvensen är 3556 kHz och på AM 3720 kHz. Ifall din sändare har låg effekt eller du annars önskar sändapå en viss frekvens, delar ledarstationen ut stolpfrekvenser. Då en traditionsradiostation deltar i evenemanget kan man efter stationens anropssignal lägga till /S eller ifall sändartypen använts redan under andra världskriget kan tillägget /SA användas. Stolpfrekvenser kan bes per e-post från prt20 ät putkiradiomuseo punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år
23.5. Osmo Lehtinen, OH3UR
25.5. Gunnar Lindgren, OH2EY

80 år
29.5. Heikki Rentola, OH8RH / OH8-2851

70 år
23.5. Simo Tapani Salo, OH2-5649

60 år
26.5. Juha Pauri, OH9FKL
29.5. Sakari Jorri, OH1XH

50 år
1.6. Tuomo Vuoriainen, OH6HNC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorientingsträningar 30 maj

Lördagen 30.5 hålls två meters radioorienteringsträningar i Helsingfors. Träningstiden är kl. 10.00 - 13.00. Samling vid Pitkäkosken ulkoilumaja parkeringsplats, adressen är Kuninkaantammentie 17. Mer information fås från radioorienteringssidorna på webbadressen http://ardf.pp.fi. Välkommen med och träna.

Pasi på Märket

Pasi, OH3WS, är QRV från Märket med anropet OJ0W fram till 31.5.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas UN DX Contest, Portuguese Navy Day Contest, EU PSK DX Contest och Baltic Contest.

Nästa tisdag 26.5 står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest och SARL Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 30.5 kl. 15 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.