Svensk bulletin 26/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1526S
Kanslibulletin 26/15 15.8.2015

INNEHÅLL

Medlemsgallup
Silent key
Klubbarna meddelar
Internationella fyrveckoslutet
Militärradioamatörstationernas aktivitetsveckoslut
Bemärkelsedagar
Åbo-dagen
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemsgallupen kan besvaras t.o.m. slutet av augusti

Mellan sidorna på juni månads nummer av tidningen Radioamatööri skickades en medlemsgallup gällande tidningen Radioamatööri. Gallupen kan också besvaras på internet, länk finnes på adressen www.sral.fi. Svar mottages till och med slutet av augusti.

Silent key

Finlands Radioamatörförbunds kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Hannu Müller, OH4FBE, och Pentti Uimonen, OH7HAD, har lämnat oss.

Vi hedrar Hannus och Penttis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH4AC:s sommarläger.

OH4AC:s traditionella sommarläger arrangeras detta veckoslut 14. - 16.8. på Korpimaja i St. Michel. Programmet består av teknik, trevlig samvaro, bastubad samt QSO-ande. Matti, OH7SV ansvarar för lördagens program med amatörteknik. Mat och kaffe finns samt logi (egna madrasser mm. Medtages). Lägeravgiften är 10 euro.

OH7AA:s sommardagar

OH7AA firar sina sommardagar lördagen 22.8. börjandes kl. 12 på klubben och i närheten. Adressen är Tikkalantie 6, Kuopio. Programtemat är fjärrstyrning och kontroll av stationen. Dessutom finns ett baklucke-lopptorg, korv och förfriskningar, lotteri mm. Ett noggrannare program finns på klubbens websidor, adressen www.oh7aa.fi. Välkommen.

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålles traditionellt under tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget började i dag, lördagen 15.8. kl. 00:01 UTC och fortsätter till kl. 23:59 UTC söndagen 16.8. Det är inte fråga om en tävling utan en aktivering av fyrar och fyrskepp. Över 400 stationer har anmält sitt deltagande.

Stationerna kan lägga till sitt anrop ett suffix som beskriver att det är fråga om en fyr, t.ex. \"LIGHT (LT)" \"LIGHTHOUSE" eller \"LIGHTSHIP (LS)". I samma sammanhang kan man även framhålla fyrens nummer eller områdets möjliga IOTA-nummer.

Från Finland har anmält sig stationerna OH1AF/LH Säppi, OH1AH Utö, OH1AM Kylmäpihlaja, OH1TG/LS fyrskeppet Relandersgrund, OH2Y/6 Tankar, OH3TR Kallo, OH5AD/LS fyrskeppet Helsinki samt OH5B/LH Luovukkaluoto.

Fyrveckoslutuets websidor finns på adressen http://.illw.net/.

Militärradioamatörstationernas aktivitetsveckoslut

Militärradioamatörstationer med anropet OI aktiverar sig detta veckoslut 14. - 16.8.2015.

Bemärkelsedagar

80 år

16.8. Lauri Kärki, OH4OT
18.8. Yrjö Karhuvaara, OH1VY
23.8. Jorma Hanka, OH6QI

70 år

15.8. Pentti Stam, OH5NZO
19.8. Markku Heinonen, OH2BS
21.8. Harri Timonen, OH3YG

60 år

16.8. Matti Kekäläinen, OH2NBC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Åbo-dagen

Samtliga radioamatörer inbjuds att söndagen den 20.9.2015, alltså på Åbo-dagen, köra radioamatörkontakter på 80 och 40 meter. Detta radioamatörevenemang anordnas av åboborna Jouko Lehto, OH1NN, samt Leo Pajuvirta, OH1LEO. Frekvenserna är; foni 3680 - 3685 kHz samt 7060 - 7075 kHz plus minus QRM. På telegrafi är man enligt överenskommelse på SSB. Då bägge stationerna har blott en operator blir det obligatoriska pauser. Dessa meddelas på banden. Samtliga kontakter kvitteras med QSL-kort. Välkomna, vi ses på banden.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian District Award Contest, Keyman's Club of Japan Contest, North American SSB QSO Party, Feld Hell Sprint, CVA CW DX Contest och SARL HF Digital Contest.

Nästa tisdag 18.8. står NAC 1,3 GHz och nästa torsdag 20.8. NAC 70 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas CVA DX Contest, PGA Test och FISTS Ladder Activity.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 23 augusti kl. 15 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.