Svensk bulletin 27/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1527S
Kanslibulletin 27/15 22.8.2015

INNEHÅLL

Petitionerna till förbundets höstdagar
Medlemsgallupen kan besvaras tom slutet av augusti
Du har väl betalat medlemsavgiften?
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser börjar på hösten
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Petitionerna till Förbundets höstmöte

Medlemspetitionerna till SRAL:s höstmöte skall ställas till styrelsens förfogande senast 15.9.2015. Motionerna bör vara skriftligt framställda och försedda med motivering och underskrift. De bör dessutom vara undertecknade av minst tio medlemmar. Motionerna skickas med adressen Finlands Radioamatörförbund rf., styrelsen, PB 44 HELSINGFORS.

Medlemsgallupen kan besvaras t.o.m. slutet av augusti

Mellan sidorna på juni månads nummer av tidningen Radioamatööri skickades en medlemsgallup gällande tidningen Radioamatööri. Gallupen kan också besvaras på internet, länk finnes på adressen www.sral.fi.
Svar mottages till och med slutet av augusti.

Du har väl betalat din medlemsavgift?

Utskickandet av tidningen Radioamatööri har på våren stoppats till de medlemmar som icke betalat sin medlemsavgift. Om du inte på senaste tiden har fått tidningen och inte är säker på huruvida du betalat medlemsavgiften kan du kolla upp saken från kansliet. Man kan även komma över ens om betalning av avgiften i rater. Klubbarna fritas från betalning av medlemsavgiften genom att svara på klubbenkäten.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstläger

OH6AD anordnar sitt traditionella höstläger på Leirikallio i Mämminiemi 4. - 6.9.2015. På programmet finns Field-Day tävlingen samt antennbyggande och mätningar samt naturligtvis bastubad och trevlig samvaro. Ingen lägeravgift och vi äter egen vägkost. Adressen är Rappukalliontie 250, Toivakka. Med bil kommer man till platsen via Oravasaarentie dvs. gamla riksfyran. Man kan även komma med båt. Vi önskar alla medlemmar, övriga radioamatörer samt intresserade varmt välkomna.

OH2AP:s läger

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, arrangerar sitt höstläger 19.9.2015. Platsen är åter Metsäpirtti vid Rusutjärvi i Tusby. Adressen är Turaniementie 61, 04370 RUSUTJÄRVI. Lägret är på samma gång klubbens 50-årsfestläger.

Lägret börjar byggas på morgonen kl. 9 och programmet börjar kl. 13. Vid lägret utges även klubbens historik. Tilläggsuppgifter är på kommande närmare tidpunkten. Mat bjuds kl. 12 samt kaffe. Som avslutning på dagen traditionellt bastubad, kvällsbrasa och trevlig samvaro. Möjlighet till lopptorg finns.

OH3AC:s Ruskaläger 25. - 27.9.2015

Klubbens traditionella Ruskaläger samt Pryldag hålles det sista veckoslutet i september fre - sön 25 - 27.9.2015. Lokalen är Luhtaanpirtti i Nastola, vid Salajärvi strand. På programmet finns föredrag, preppning till tent för allmän- och elementär klass, antennexperiment samt mångsidig samvaro och diskussioner, CQWW RTTY-kontest körande, korvgrillning, bastubad mm. Det finns got om plats för prylförsäljning både ute och inne. Mer info från websidan www.oh3ac.fi.

Bemärkelsedagar

80 år

23.8. Jorma Hanka, OH6QI

26.8. Teuvo Kaistila, OH2EX / OH1BV

26.8. Toivo Pajala, OH6GR

70 år

26.8. Jukka Lappalainen, OH8MSM / OH9TT

29.8. Kari Kumpula, OH6TI

60 år

30.8. Tero Kukkonen, OH2JJP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser på hösten

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller en populär grundkurs som börjar tisdagen 29.9. kl. 18 Kursen pågår till slutet av november. Allt studiematerial finns på klubbens websidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html. Anmälningarna till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713545 eller emajl koulutus & oh3ac punkt fi

OH2AP anordnar under höstens lopp en grundkurs på klubben medelst understödda självstudier. Kursen börjar i september. Tilläggsinfo är på kommande.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CVA DX Contest, PGA Test och FISTS Ladder Activity.

Nästa tisdag 25.8. körs NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, ALARA Contest, SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest, W/VE Islands QSO Party samt SARL HF CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 30 augusti kl. 15 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.