Svensk bulletin 28/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1528S
Kanslibulletin 28/15 29.8.2015

INNEHÅLL

Petitionerna till Förbundets höstmöte
Frågetimmen i september
Medlemsgallupen kan besvaras t.o.m. slutet av augusti
Du har väl betalat din medlemsavgift?
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radister på Raavuori
Killes, OH2CX, fotoutställning öppnas i Helsingfors
Radioamatörkurser inleds under hösten
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Petitionerna till Förbundets höstmöte

Medlemspetitionerna till SRAL:s höstmöte skall ställas till styrelsens förfogande senast 15.9.2015. Motionerna bör vara skriftligt framställda och försedda med motivering och underskrift.

De bör dessutom vara undertecknade av minst tio medlemmar i Förbundet. Motionerna skickas med adressen Finlands Radioamatörförbund rf., styrelsen, PB 44 HELSINGFORS.

Frågetimmen i september

Välkommen till höstperiodens första frågetimme! Styrelsens frågetimme hålls lördagen 5.9 klockan 14.00 - 15.00 på frekvensen 7075 kHz. Beakta alltså att i september använder vi ännu fyrtio meter.

Semestrarna är hållna, och det är dags att börja bombardera SRAL:s styrelse med stora som små frågor, allt välkomnas. De nyfikna frågar, styrelsen svarar. Och, ifall det inte finns något att fråga, byts rollerna: styrelsen frågar och medlemmarna svarar. Syftet med frågetimmen är att vara ett diskussionsforum mellan medlemmarna och styrelsen.

Låt oss alltså använda denna gemensamma kanal för växelverkan! Vi hörs på frågetimmen!

Styrelsen

Medlemsgallupen kan besvaras t.o.m. slutet av augusti

Gallupen i fråga om tidningen Radioamatööri kan också besvaras på internet fram till slutet på augusti. En länk finns på adressen www.sral.fi.

Du har väl betalat din medlemsavgift?

Utskickandet av tidningen Radioamatööri har på våren stoppats till de medlemmar som icke betalat sin medlemsavgift. Om du inte på senaste tiden har fått tidningen och inte är säker på huruvida du betalat medlemsavgiften kan du kolla upp saken från kansliet. Man kan även komma över ens om betalning av avgiften i rater. Klubbarna frias från betalning av medlemsavgiften genom att svara på klubbenkäten.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Matti Otala, OH2DH, har lämnat oss.

Vi hedrar minnet av Matti med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH4ACD ordnar Vezeziad i Likolahti

Puulan Radio Clubi firar Veneziaden 28-30.8.2015 i Likolahti i Puula, genom LSB-bastu. Välkomna!

OH6AD:s höstläger

OH6AD anordnar sitt traditionella höstläger på Leirikallio i Mämminiemi 4. - 6.9.2015. På programmet finns Field-Day tävlingen samt antennbyggande och mätningar samt naturligtvis bastubad och trevlig samvaro. Ingen lägeravgift och vi äter egen vägkost.

Adressen är Rappukalliontie 250, Toivakka. Med bil kommer man till platsen via Oravasaarentie dvs. gamla riksfyran. Man kan även komma med båt.

Vi önskar alla medlemmar, övriga radioamatörer samt intresserade varmt välkomna.

OH6D:s lillajul

Jokilaakson radiokerho, OH6D, ordnar sin lillajul 18-20.9.2015 i Saariniemen Maja i Jämsänkoski. Dörrarna öppnar kl. 16.00 på fredag. Välkomna.

OH1AL:s öläger

Radioamatöörit Kokemäki ry, OH1AL, ordnar höstläger i Kauvatsa i Kokemäki, på Moisionluodon saari i Sääksjärvi 18-20.9. Parkeringsplatsen för ölägret finns vid Moisiontie 91, Kauvatsa. Det är en ca 100 meter lång båtresa till ön. På stranden finns roddbåtar och någon från ön kommer och hämtar, ifall alla båtar är på öns sida. På ön finns ett begränsat antal platser för stuginkvartering (6 stycken). Saminkvarteringsmöjlighet finns på matsalsgolvet i huvudbyggnaden och även tältplatser finns.

I lägerprogrammet finns åtminstone bastubadande, korvgrillning, gemensam lunch, QSOande och allt möjligt annat radioamatörrelaterat. Lägeravgiften är 10 e/ögonpar för radioamaötörer, XYL får gå in gratis. Ifall det kommer mycket folk kommer vi troligen att vara tvungna att debitera en liten avgift för bespisningen, så att vi lyckas täcka utgifterna. Deadline att anmäla sig till lägret är 13 september för att vi skall hinna skaffa alla tillbehör som behövs.

På lägret har de lokala repeatrarna OH1RUL (434,650 MHz) och OH1RAB (145,725 MHz) jour. Därtill används den direkta frekvensen 145,375 MHz på lägret, t.ex. för att tillkalla sig en båt till stranden. Mer information kan bes per e-post av antingen Tapsa, OH1LP oh1lp45 ät gmail punkt kom eller från Ari, OH1HFV genom egenanrop.

Bemärkelsedagar

85 år
5.9. Yrjö Oksala, OH1-2419 / OH3TF
7.9. Paavo Taimela, OH2XF

80 år
3.9. Asko Myllys, OH4NX / HB9KOR
6.9. Sulo Impiö, OH9KBB
7.9. Jaakko Tikka, OH1UC

70 år
29.8. Kari Kumpula, OH6TI
4.9. Stig Wallner, OH2LAW / OH2SW / OH2-6272
5.9. Heikki Uotila, OH1YO
6.9. Esa Jaakkola, OH1XW
7.9. Jaakko Kojo, OH2KO
7.9. Arvi Pulkka, OH7RI

60 år
30.8. Tero Kukkonen, OH2JJP
4.9. Seppo Toivanen, OH2JVA

50 år
1.9. Mauri Vuohelainen, OH5VM
3.9. Jari Alanko, OH1XT
5.9. Kimmo Ahola, OH3WU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radisterna på Raavuori

För ett år sedan firade traditionsradisterna 100 års jubiléet av Raavuoren linnoite i Elimäki genom att släpa några traditionsradion till bergstoppen. Evenemanget var positivt och det beslutades att ordna evenemanget i år igen.

Tidpunkten är lördagen 5.9.2015 fr.o.m. kl. 10 och man strävar åter till att aktivera traditionsradion. Anropsfrekvenserna är 3533 och 7033 kHz. Anropet som används är Kouvolan Sotilasradiomuseos anrop OI5PRM. Man strävar till att vara QRV åtminstone fram till kl. 15.00. Kom med som motstation, eller på plats för att själv uppleva och följa aktiviteterna.

Samma dag kommer Arto, OH3NVK att vara QRV från Museo Militaria med anropet OI3SVM, då museet har en familjeverksamhetsdag. Håll kontakt med stationen eller kom på plats för att stifta bekantskap med museet och dagsaktiviteterna.

Killes, OH2CX, fotoutställning öppnas i Helsingfors

Fotoutställningen "Killes blickar" ("Kilolen Katseita") är framställd i Berghäll bibliotek i Helsingfors 31.8 - 20.9. Det första fotografiet tog Kille som 8 åring med sin mosters/fasters lådkamera. Då han senare gick för att fota till andra våningen i Hanäs saluhall kände Kille ofta att folk stirrar på honom. Från denna känsla fick han ett tema för sin utställning. Fotografierna i utställningen har tagits mellan året 2005-2015.

Radioamatörkurser inleds under hösten

Elementär kurs börjar i Lahtis tisdagen 29.9.2015 kl. 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller en populär grundkurs som börjar tisdagen 29.9. kl. 18 Kursen pågår till början av november. Allt studiematerial finns på klubbens websidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html. Anmälningarna till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713545 eller emajl koulutus & oh3ac punkt fi.

Elementär kurs för radioamatörer börjar Järvenpää under hösten

OH2AP anordnar under höstens lopp en grundkurs på klubben genom stödda självstudier. Kursen börjar i september. Tilläggsinfo är på kommande.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, ALARA Contest, SCC RTTY Chamionship, YO DX HF Contest, W/VE Islands QSO Party och SARL HF CW Contest.

Nästa tisdag, 1.9, står NAC VHF i tur och på torsdagen 3.9 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:s grundtävling, G3ZQS Memorial Straight Key Contest, CWOps CW Open, All Asian DX Contest, ARRL EME Contest, Russian RTTY WW Contest,
Wake-Up! QRP Sprint, PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80 m Sprint och DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 september kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.