Svensk bulletin 34/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1534S
Kanslibulletin 34/15 10.10.2015

INNEHÅLL

Kandidaterna i Förbundets styrelseval
Förbundets Höstdagar i Jyväskylä 14.11
Öppet hus i Förbundets kansli 15.10
Tjänster behövs
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Scouternas 58 Jamboree On The Air under det tredje veckoslutet i oktober 17-18.10.2015
Den nya Viestipartiolainen har givits ut
Radioamtörkurser håller på att börja
Tävlingsnyheter
Kom med i SAC-tävlingen och möjliggör landskampssegern åt Finland!
Nästa bulletin

Kandidaterna i Förbundets styrelseval

Kandidaterna i SRAL:s styrelseval är:

2. Vili Peippo, OH5GE
3. Marko Wirtanen, OH8WM

Enligt sjätte paragrafen i Förbundets valordning ordnas inga val, eftersom det finns lika många kandidater som lediga platser i styrelsen.

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä 14.11

Förbundets höstdagar och stadgeenliga höstmöte hålls i Jyväskylä lördagen 14.11.2015. Evenemanget ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD. Evenemangsplatsen är Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori. Hotellets adress är Laajavuorentie 30, Jyväskylä.

Uppbyggandet av lopptorget börjar ca kl. 7.30. Anmälningen öppnas kl. 8.30. Höstdagarna öppnas kl. 9.00.

I programmet finns:

Kommittéernas träffar kl. 9.00-14.00
Presentation 1 kl. 11.00-12.00
Styrelsens frågetimme kl. 12.00-13.00
Presentation 2 kl. 13.00-14.00
Presentation 3, Jonosfärens Fysik, Kirsti Kauristie, kl. 14.00-15.00
Förbundets höstmöte kl. 15.00-18.00
Kvällsprogram fr.o.m. 19.00.

Huvudpresentationen hålls av Kirsit Kauristie från Meteorologiska Institutet. Hon berättar om oss om den intressanta fysiken i jonosfären kl. 14.00-15.00. De övriga presentationshållarna är fortfarande öppna.

I aulan finns ungefär 40 meter lopptorgsbord. Lopptorget fungerar med försäljningsserviceprincipen. Släpkärreförsäljningen sker på områdets parkeringsplats. Ta med lopporna och sälj dem.

Inkvartering

Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori erbjuder inkvartering till priset 90 euro/dygn/enkelrum och 99 euro/dygn/två personers rum. I inkvarteringspriset ingår frukost från buffetbordet samt fri användning av badanstalten och gymmet. Var och en bokar sitt rum själv direkt från hotellet med identifikationen "Radioamatöörit".

Hotellet kan även erbjuda inkvartering i Cumulus Jyväskylä enligt följande: 76 euro/dygn/enkelrum och 85 euro/dygn/två personers rum. Priserna är startpriser, tillgången kontrolleras i bokningsskedet. I inkvarteringspriset ingår frukost från buffetbord samt användning av kundbastun. Reservationsidentifikationen är "Radioamatöörit”.

Under höstdagarna serveras lunchbuffet kl. 11.00 - 14.00.

Under lördagen 14.11.2015 finns en programfylld lillajulskväll i Teatteri Eurooppa med nya revyn "Luontoon".

Mer information fås från Förbundets webbsidor och novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Öppet hus i Förbundets kansli 15.10

Förbundets kansli håller öppet hus torsdagen 15.10.2015 kl. 17-20. I programmet finns Mattis, OH7SV, teknikföreläsning. Därtill finns möjligheten att göra de första införskaffningarna till tomtesäcken. Kom och bekanta dig med SRAL:s kansli och sköt dina kansliärenden samtidigt. Kaffe med dopp serveras. Kansliets adress är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkommen!

Tjänster behövs

En svenskspråkig radioamatör eller översättare som är välförtrogen med verksamheten söks för att översätta frågebankerna till radioamatörexamen. Översättningsarbetet lämpar sig att göras som teamarbete i t.ex. en radioamatörfamilj. Personen eller arbetsgruppen bör vara väl förtrogen med radioamatörteknik samt ha förmåga att producera smidigt och vällöpande skriftlig text. Arbetet sker främst i talkoanda, men någon form av liten ersättning utbetalas för arbetet. Mer information av Merja Koivaara, OH1EG 050 569 2298 eller oh1eg snabela sral punkt fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Helge Ståhlberg, OH2RM, lämnat oss. Vi hedrar Helges minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry:s stadgeenliga årsmöte hålls nästa tisdag 13.10.2015 kl. 1800 på klubblokalen i Oulunsalo, på adressen Koulutie 6. Välkomna.

OH3AC meddelar:

Arvi Hauvonens minnesstation, OH3R jourerar. Välkommen att stifta bekantskap!

Arvi Hauvonens minnesstation, OH3R jourerar varje söndag vid Lahden Radio- ja tv-museo. Stationen finns nu belägen i antennanpassningsrummet i Gamla Stationsbyggnaden för Lahtis långvågsstation, dvs. i precis samma legendariska rum därifrån Lahtis sändningar i tiderna sändes och som därtill är nästna det enda utrymmet som från långvågsstationen bevarats orört i nästan 90 år.

Under jourtiden hålls kontakter på olika barn och man berättar om radioamatörhobbyn åt eventuella besökar osv. Även radio amatörerna är välkomna att stifta bekantskap eller hålla jour i den vackra stationsplatsen. Jourtiden är söndagar kl. 12-15 finsk tid. Jourtider kan bokas av Pena, OH3TY, oh3ty snabela oh3ac punkt fi och Pena ger vid behov även mer information.

"Kätevä, Tekevä" mässa i Lahtis 31.10.1.11.2015 - välkommen

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; deltar understödda av SRAL på denna stora hobbymässa i Lahden Messukeskus. På mässavdelningen presenteras radioamatörverksamheten och man torde nå hundratals unga. Även alla radioamatörer är välkomna att bekanta sig med avdelningen eller för att ge sin insats i montern. Vid sidan om mässbesök kan man även utföra radioamatörexamen. Mer information från e-postadress oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år
14.10. Magnus Wiklund, OH1NA / EA7CMK

80 år
10.10. Matti Lampinen, OH2IF
11.10. Matti Kaitera, OH2LK

70 år
13.10. Raimo Lehtonen, OH1HGH
14.10. Seppo Elo, OH2SE
14.10. Harri Sjövall, OH2YX

50 vuotta
16.10. Markku Räisänen, OH7LIT

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scouternas 58 Jamboree On The Air under det tredje veckoslutet i oktober 17-18.10.2015

Scouterna samlas åter på radiovågorna för att träffa sina scoutvänner och binda nya bekantskaper.

JOTA inleds på lördagen 17.10.2015 kl. 00.00 finsk tid och avslutas 18.10 kl. 23.59 finsk tid. Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" eller "CQ JAM" på telegrafi.

JOTAs internationella huvudstation opererar från Geneve med anropet HB9S. Finska scouternas huvudstation OH2JAM är detta år i Kyyjärvi med operatör OH6ETS. Många finska scouters SUF-, SGF- och S-stationsanrop är aktiverade och många scouter och klubbar deltar även med sina egna anrop. De stationer som deltar i JOTA kan lägga till /J i sina anrop. Scouterna kan ordna sitt JOTA-deltagande från vilken radioamatörstation som helst.

I JOTA är det viktigaste intressanta kontakter till andra scouter i när och fjärran. Målet är inte mängden QSO:n utan kvaliteten och att uppmuntra de unga till att hålla kontakter. Scouterna kan få ett JOTA-hobbymärke för deltagande i evenemanget.

De nordiska ländernas huvudstationers JOTA-sched är på lördagen 17.10 fr.o.m. kl. 0800 UTC på 3690 och 14290 kHz, OH2JAM är i etern ungefär kl. 0830 UTC.

De finska stationernas scheds hålls på lördagen 17.10 enligt följande:

kl. 12.00 finsk tid på frekvensen 3710 kHz, då OH2JAM ger JOTA-bulletin, kl. 13.00 på frekvensen 7080 kHz och kl. 15.45 på frekvensen 3740 kHz. Tiderna är finsk tid.

De finska stationernas scheds på söndagen den 18.10 är följande:

kl. 12.00 på frekvensen 7080 kHz och kl. 13.00 på frekvensen 3740 kHz. Tiderna är finsk tid.

Jagandet efter scouternas SUF-award kan fortsätta under JOTA 2015, flera av Finlands Scouters stationer som berättigar till awardpoäng kommer att vara igång. Om awardet finns information på Finlands JOTA-sidor http://jota.partio.net.

Mer information om Finlands deltagande i JOTA 2015 finns på webbplatsen jota.partio.net. Internationell information om JOTA finns på webbplatsen jotajoti.info.

Nya Viestipartiolainen har kommit ut

Radioscouternas nyaste nummer av tidningen Viestipartiolainen har kommit ut. Den hittas på adressen http://www.oh6vm.org/viestipartio/vp2015.pdf.

Radioamatörkurser håller på att börja

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar in sig på radioamatörexamen med början i oktober 2015. Kursen hålls i klubbutrymmet i västra flygeln av Pyynikin näkötorni. Adressen är Näkötornintie 20.

För kursen tas ingen avgift och deltagande förutsätter inte medlemskap i klubben. Kursen hålls under tre på varandra följande veckoslut, börjande 17-18.10. Under varje kursdagarna sker undervisning kl. 10-12 och 13-15. Efter kl. 15 sker fri diskussion och annat fritt program, t.ex. att stifta bekantskap med klubbens radiostation och hållande av kontakter som uppvisning av verksamheten. Som avslutning på kursen ordnar examensmottagaren prov på tisdagen 3.11.2015 kl. 18.00 eller enligt överenskommelse.

Anmälning till kursen är obligatorisk, begränsad mängd platser. Anmälningar till Virve, oh3viki snabela gmail punkt kom, mer information finns på klubbens sidor på adressen http://oh3ne.ham.fi.

Kurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen den 21.10.2015. Platsen är Sommelon Kerhotila på adressen Sommelovägen 61.

Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två gånger i taget under 11 kvällar. Under sista kvällen ordnas provtillfälle. Priset för kursen är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.

Anmälning till kursen och mer information: Jouni Anttila, tfn 040 771 0420 eller oh1co snabela sral puntk fi. Välkomna.

Elementär kursen fortsätter i Lahtis ti 13.10.2015 kl. 18.00

15 personer anmälde sig till Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s traditionella höstkurs. Kursen har nu gåtts till slut i fråga om K-modulen och T1-modulen börjar undervisas under inkommande tisdag 13.10 kl. 18.00. Ännu rymms man med och dörrarna är öppna fr.o.m. kl. 17.00. I slutet av kursen går man ännu igenom de saker som i detta skede har undervisats.

Samtligt kursmaterial och läroplanen hittas på klubbens webbsidor på www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Anmälningar och förfrågningar antingen till Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per e-post till koulutus snabela oh3ac punkt fi eller genom att komma direkt på kursen!

Kilpailu-uutisia

Detta veckoslut tävlas SAC SSB, Makrothen RTTY Contest, 10-10 International 10-10 Day Sprint, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, SKCC Weekend Sprintathon och FISTS Fall Unlimited Sprint.

Tisdagen 13.10 står NAC UHF i tur och på torsdag 15.10 NAC 70 MHz.

Nästa tisdag tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 Int. Fall Contest, Stew Perry Topband Challenge, Worked All Germany Contest, Telephone Pioneers QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Kom med i SAC och möjliggör landskampsseger åt Finland!

Detta veckoslut, 10-11.10, tävlas SSB-delen i Scandinavian Activity Contest. Ännu hinner du med i tävlingen som började kl. 15.00 finsk tid och varar ett dygn framöver. I landskampsresultaten räknas alla resultaten från alla deltagare i respektive land. De nordiska stationerna är koefficienter till stationerna i den övriga världen, så det finns tillräckligt med motstationer. Välkomna med att delta i att föra Finland till landskampsseger. Låt oss hålla "pojken" i Finland.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 18 oktober kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.