Svensk bulletin 35/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1535S
Kanslibulletin 35/15 17.10.2015

INNEHÅLL

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä 14.11
Silent key
Tjänster sökes
Bemärkelsedagar
Scouternas 58 Jamboree On The Air under detta veckoslut
YOTA December Month
Radioamtörkurser håller på att börja
En telegrafi-ABC har publicerats på ARX-sidorna
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä 14.11

Förbundets höstdagar och stadgeenliga höstmöte hålls i Jyväskylä lördagen 14.11.2015.
Evenemanget ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD. Evenemangsplatsen är Kylpylähotelli
Rantasipi Laajavuori. Hotellets adress är Laajavuorentie 30, Jyväskylä.

Uppförandet av lopptorget börjar ca kl. 7.30. Anmälningen öppnas kl. 8.30. Höstdagarna öppnas kl. 9.00.

Huvudpresentationen hålls av Kirsti Kauristie från Meteorologiska Institutet. Hon berättar om oss om den
intressanta fysiken i jonosfären kl. 14.00-15.00. Förbundets stadgeenliga höstmöte börjar kl. 15.00.
Kvällsprogrammet börjar kl. 19.00.

I aulan finns ungefär 40 meter lopptorgsbord. Lopptorget fungerar med försäljningsserviceprincipen.
Släpkärreförsäljningen sker på områdets parkeringsplats. Ta med lopporna och sälj dem.

Mer information om inkvartering fås från Förbundets webbsidor och novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Aimo Suominen, OH1SZ, har lämnat oss.
Vi hedrar Aimos minne med en stunds tystnad.

Tjänster sökes

En svenskspråkig radioamatör eller översättare som är välförtrogen med verksamheten söks för att översätta
frågebankerna till radioamatörexamen. Översättningsarbetet lämpar sig att göras som teamarbete i t.ex.
en radioamatörfamilj.
Personen eller arbetsgruppen bör vara väl förtrogen med radioamatörteknik samt ha förmåga att producera
smidigt och vällöpande skriftlig text. Arbetet sker främst i talkoanda, men någon form av liten ersättning
utbetalas för arbetet.
Mer information av Merja Koivaara, OH1EG 050 569 2298 eller oh1eg snabela sral punkt fi.

Bemärkelsedagar

80 år

22.10. Ilpo Sihvonen, OH2MLP / OH7PE

22.10. Ismo Sihvonen, OH7NJ / OH7PF

70 år

21.10. Pauli Similä, OH8KLD

23.10. Sauli Isokungas, OH6AZT

26.10. Jukka Heikinheimo, OH2BR / OH1BR / OH0BR

26.10. Matti Kivistö, OH3KC

50 år

26.10. Ari Alonen, OH2NZR / OG2C / OG1C

26.10. Joni Fager, OH1HFP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scouternas 58 Jamboree On The Air under detta veckoslut

Scouterna samlas åter på radiovågorna för att träffa sina scoutvänner och binda nya bekantskaper.

JOTA inleddes på lördagen 17.10.2015 kl. 00.00 finsk tid och avslutas i dag 18.10 kl. 23.59 finsk tid.
Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" eller "CQ JAM" på telegrafi.

JOTAs internationella huvudstation opererar från Geneve med anropet HB9S. Finska scouternas huvudstation
OH2JAM är detta år i Kyyjärvi med operatör OH6ETS. Många finska scouters SUF-, SGF- och S-stationsanrop
är aktiverade och många scouter och klubbar deltar även med sina egna anrop. De stationer som deltar i JOTA
kan lägga till /J i sina anrop.
Scouterna kan ordna sitt JOTA-deltagande från vilken radioamatörstation som helst.

I JOTA är det viktigaste intressanta kontakter till andra scouter i när och fjärran. Målet är inte mängden QSO:n
utan kvaliteten och att uppmuntra de unga till att hålla kontakter. Scouterna kan få ett JOTA-hobbymärke för
deltagande i evenemanget.

Bl. a. Pyhärannan Korpiankkurit deltar första gången i JOTA-evenemanget. Stationen OH1 Scout Jamboree
uppförs på Pyhäranta Församlings lägercentral.

De finska stationernas scheds hålls på lördagen 17.10 kl. 15.45 på frekvensen 3740 kHz. Tiderna är finsk tid.

De finska stationernas scheds på söndagen den 18.10 är följande:

kl. 12.00 på frekvensen 7080 kHz och kl. 13.00 på frekvensen 3740 kHz. Tiderna är finsk tid.

Jagandet efter scouternas SUF-award kan fortsätta under JOTA 2015, flera av Finlands Scouters stationer som
berättigar till awardpoäng kommer att vara igång. Om awardet finns information på Finlands JOTA-sidor
http://jota.partio.net.

Mer information om Finlands deltagande i JOTA 2015 finns på webbplatsen jota.partio.net.
Internationell information om JOTA finns på webbplatsen jotajoti.info.

YOTA December Month

I december firar man Youngsters On The Air -månaden (YOTA December Month). Syftet med månaden är att
uppmuntra och aktivera unga att hålla kontakter på radiovågorna samt presentera hobbyn för andra unga.
Om du, din kompiskrets eller klubb är intresserad av att använda OH2YOTA-anropet i december, tag kontakt med
Mari, OH2FPK, (egenanrop fungerar). Låt oss aktivera anropet i möjligast stor utsträckning.
Kolla även adressen http://www.ham-yota.com/.

Radioamatörkurser håller på att börja

Kurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen den 21.10.2015.
Platsen är Sommelon Kerhotila på adressen Sommelovägen 61.

Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två gånger i taget under 11 kvällar.
Under sista kvällen ordnas provtillfälle. Priset för kursen är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.

Anmälning till kursen och mer information: Jouni Anttila, tfn 040 771 0420 eller oh1co snabela sral punkt fi. Välkomna.

Kurs i Otnäs

Polyteknikkojen Radiokerho (PRK) anordnar i Otnäs, Esbo, en gratis radioamatörkurs som leder till radioamatörexamen.
På kursen behandlar man elektronik och radioteknik speciellt ur radioamatörens synvinkel. Deltagandet är fritt.
Kursen börjar tisdagen 27.10. kl. 18.00, varefter man håller föreläsningar under sju kvällar tisdagar och torsdagar
(29.10., 3.11., 5.11., 10.11., 12.11., och 17.11.) Kursen avslutas med ett examenstillfälle.

Tilläggsuppgifter fås via: http://prk.ayy.fi/2015/10/radioamatoorikurssi-2015/
Anmälningar till adressen prk snabela list punkt ayy punkt fi.

En telegrafi-ABC har publicerats på ARX-sidorna

På examenswebsidorna har man publicerat Försvarsmaktens gamla telegrafi-ABC-bok.
Välkommen att bekanta dig med den på adressen: https://www.ar-x.fi/.
Boken finns under "opiskelu" tabben.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 Int. Fall Contest, Stew Perry Topband Challenge,

Worked All Germany Contest, Telephone Pioneers QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Nästa tisdag 20.10. står NAC 1,3 GHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX -kontestens SSB-del.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 25 oktober kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.