Svensk bulletin 37/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1537S
Kanslibulletin 37/15 7.11.2015

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i november
Förbundets Höstdagar i Jyväskylä nästa lördag 14.11
Finlands Radioamatörförbund rf med i IARU:s jubileumsårs QSO-fest
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Artiklar önskas till temanumret i januari
Winlink veckoslut 21-22.11
Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015
Finlands Fyrsällskaps filmturné
Jubileumsanrop 4U0ITU QRV fram till 27.11
Réunion QRV
Tävlingsnyheter
Femmornas höstkamp 8.11
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i november

Styrelsens frågetimme i november hålls under Förbundets Höstdagar i
Jyväskylä nästa lördag 14.11 kl. 12.00. I november kommer ingen frågetimme
på bandet.

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä nästa lördag 14.11

Förbundets höstdagar och stadgeenliga höstmöte hålls i Jyväskylä nästa
lördag, 14.11.2015. Evenemanget ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry,
OH6AD. Evenemangsplatsen är Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori. Hotellets
adress är Laajavuorentie 30, Jyväskylä.

Uppförandet av lopptorget börjar ca kl. 7.30. Anmälningen öppnas kl. 8.30.
Höstdagarna öppnas kl. 9.00. Styrelsens frågetimme ordnas i traditionell
anda kl. 12.00. Huvudpresentationen hålls av Kirsti Kauristie från
Meteorologiska Institutet. Hon berättar om oss om den intressanta fysiken i
jonosfären kl. 14.00-15.00. Förbundets stadgeenliga höstmöte börjar kl.
15.00.

Kvällsfesten ordnas i auditoriets aula efter höstmöstet. Priset för
kvällsbuffékortet är 30 euro, som inkluderar maten, men inte dryckerna.
Under kvällsfesten finns det möjlighet att framföra programnummer. Utrymme
har reserverats för 30 personer, men tilläggsutrymme är möjligt att ordna.
Anmälningsinstruktioner kommer på Förbundets webbsidor i början av veckan.

I aulan finns ungefär 40 meter lopptorgsbord. Lopptorget fungerar med
försäljningsserviceprincipen. Släpkärreförsäljningen sker på områdets
parkeringsplats. Ta med lopporna och sälj dem.

Det är möjligt att äta lunch kl. 11-14 från buffébord. Icke-inkvarterade
kan besöka hotellets bad. Meddela "Radioamatöörit" vid badets kassa för
entré. Familjemedlemmarna har även möjlighet att bowla.

Mer information om inkvartering fås från Förbundets webbsidor och
novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Finlands Radioamatörförbund rf med i IARU:s jubileumsårs QSO-fest

Den Internationella Radioamatörunionen, IARU, fyller 90 år i år. De
nationella förbunden aktiverar banden med specialanrop fram till slutet av
år 2015. SRAL:s anrop är OH90IARU.

Banden är 160m - 70cm och sändarslagen CW, SSB, RTTY och andra digitala
sändarslag.

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post.
Jouko, OH1RX nås via egenanrop. Jormas e-postadress är
jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi. Berätta tiden (helst en åtta timmars period;
00-08, 08-16, 16-00z) samt sändarslag och vilka band du reserverar för
aktiviteter.

Du behöver ett loggprogram (N1MM, Win-test, DX4WIN eller motsvarande), som
producerar logg i ADIF-format. Mer specifika instruktioner fås av Jorma
eller Jouko då QRV-turerna blir bekräftade.

Loggarna sänds av var och en som varit aktiva till Jari, OH1BOI på adressen
oh90iaru snabela sral punkt fi. Loggarna sänds i ADIF-format direkt efter att den egna
turen avslutats.

Vi önskar att så många som möjligt av förbundets medlemmar skulle komma och
vara aktiva samt njuta av pileuperna. OH90IARU kan även användas i höstens
tävlingar. Reservationer till Jouko, OH1RX via egenanrop.

QSL via LoTW. Pappers-QSL (via bureau och direkt) sköts av Miika, OH2BAD.

Villkoren för IARU specialaward samt nerladdande och loggkontroll finns på
webbplatsen http://iaru90.hamlogs.net. I awardärenden hjälper Jari, OH1BOI,
som nås via egenanrop.

OH90IARU Team Finland; Jorma/OH2KI, Miika/OH2BAD, Olli/OH0XX, Jari/OH1BOI
och Jouko/OH1RX önskar alla trevliga QSO-stunder i jubileumsårets tecken.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att följande amatörbröder har lämnat oss:
Förbundets hedersmedlem Heikki Kinnunen, OH4NS; Erkki Lestinen, OH2GO;
Hannu Miettinen, OH3KW och Toivo Muilu, OH6UZ. Vi hedrar Heikkis, Erkkis,
Hannus och Toivos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC tackar

I Lahden Messukeskus ordnades hobbymässan "Kätevä, Tekevä" under förra
veckoslutet. OH3AC deltog i dessa med egen avdelning.

Ca 20 personer från klubben deltog i verksamheten och uppsättandet av
avdelningen. Därtill besökte även ett tjugotal radioamatörer avdelningen.
Som SRAL:s representant deltog Juhani, OH2MD under hela mässtiden. Han hade
med sig material m.m. till avdelningen och presenterade
radioamatörverksamheten för publiken. Mässan lyckades fint.

Klubbens styrelse önskar tacka alla som deltog i mässan och presentationen
av radioamatörverksamheten, de som besökt avdelningen samt de som höll
kontakter med OH3AC. All hjälp och stöd var oersättligt. På klubbens
webbsidor kommer inom en nära framtid en rapport över avdelningen.

OH4ACD:s Mujksafari

Puulan Radio Club, OH4ACD:s traditionella mujksafari hålls i Hirvensalmi
vid Otto- ja Happoasemat från onsdag 11.11 till söndagen 15.11.2015. I
programmet finns bl.a. nätfiske med sik- och mujknät, QSO:n, diskussioner
och enligt vattentillståndet även bastubadande i RTTY-, LSB- eller
USB-bastun, grillande och givetvis avslappnat stugliv. Ta med egen sovsäck.
Styrelsens möte hålls lördagen 14.11. Välkomna!

OH6AG:s höstmöte

CQ-klubben - CQ-kerho rf håller sitt höstmöte torsdagen 12.11 kl. 19.00.
Platsen är liksom förr Campus Allegro, ÅA:s enhet för barnträdgårdslärare,
rum B1 160. Adressen är Storgatan 7, Jakobstad. Stadgeenliga ärenden, bl.a.
verksamhetsplan, val av styrelse och budget för år 2016. Kaffe-/teservering
jämte skinksmörgås. Alla välkomna!

Marspresentation på Kakkosten Kerho

Kakkosten Kerho, OH2AA, håller på tisdagen 17.11 kl. 18 en presentation med
Marstema. Emeritusprofessor Risto Pellinen håller presentationen. Klubbens
adress är Gesällgränden 1a B1, Helsingfors. Välkommen!

OH9AB meddelar:

OH9SCL håller 30 års jubileumssupé i Ravintola Pohjanhovi 1.12 kl. 18.00.
Adressen är Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. Bindande anmälningar till Juha,
OH9MM fram till 15.11. Egenanrop fungerar. Välkomna med för att komma ihåg
det förgångna och planera nytt! Mer information från adressen oh9ab.com.

Bemärkelsedagar

70 år
12.11. Antero Väänänen, OH6NG
13.11. Veikko Komppa, OH2MCN
14.11. Juha Anttila, OH3MVZ
16.11. Olli Rissanen, OH2BBM, OH0XX, EA4BQ, OA4WW, ES0EA, HP1WW, YV5WW

60 år
8.11. Pekka Mikkilä, OH2HE, OH6GO
9.11. Timo Juvonen, OH3-1262, OH3FQC, OH3SW
12.11. Rauli Lahti, OH3XI

50 år
7.11. Risto Suomala, OH8MTM, OH8-6068
13.11. Tapani Kaipiainen, OH5KT, OH5MLH
13.11. Jari Malinen, OH2BBU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Artiklar önskas till temanumret i januari

I medlemsenkäten som gjordes detta år, önskades bl.a. att tidningen
Radioamatööri innehåller mer artiklar som riktar sig till nybörjare.
Januarinumret ämnar vara ett temanummer som riktar sig till nybörjare.
Skulle då ha ett lämpligt ämne inom temar, som du därtill skulle önska
skriva om? Artiklar önskas bl.a. om följande teman, som nämnts i svaren på
medlemsenkäten:

- enkla grundläggande kopplingsscheman
- antenndimensionering och hur de bör placeras
- information om olika loggprogram
- första satellit-QSOet
- digitala sändarslag för nybörjare

Sista inlämningsdatum för material inför januarinumret av tidningen är 7.12.

Winlink veckoslut 21-22.11

SRAL:s kommitté för säkerhetskommunikation ordnar en Winlink
veckoslutsövning 21.11 kl. 10.00 - 22.11 kl 17.00 finsk tid.

Syftet är att öva och testa Winlink 2000 systemet i
säkerhetskommunikationen samt testa hur olika digitala sändarslag lämpar
sig under olika tider av dygnet. Syftet är även att göra deltagarna
förtrogna med Winlink nätverkets möjligheter under normala
radioamatöromständigheter.

Instruktioner finns i tidningen Radioamatööri. Även till fin-ham- och
postlistan sänds instruktioner. Anmälningar till övningen t.o.m. 15.11.2015
per e-post till adressen oh7jjt snabela sral punkt fi.

Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015

Det är återigen tid att ge möjlighet åt gammal radioutrustning, så
6.12.2015 ordnas det 21 PRT-evenemanget. Det är inte en tävling, utan ett
trevligt evenemang för "traditionsradioamatörer" som vill nvända gamla
militärradioanläggningar och andra som vill hålla kontakt med dessa. Det är
även en hyllning till signalisterna i våra krig.

Som kontaktapparatur används gamla radioapparater som varit i militärbruk,
och är minst 40 år gamla. Som motstationer bjuds radioamatörer som använda
anläggningar av alla åldrar. Inga loggar samlas in denna gång, och inga
separata anmälningar behövs, ifall man inte önskar reservera en viss
stolpfrekvens för sin egen användning.

Evenemanget hålls under självständighetsdagen 6.12.2015. CW-delen är kl.
12-14 och AM delen kl. 14-16 finsk tid. CW-kontakterna hålls på områdena
3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz och AM-kontakterna på 3710-3770 kHz och
7060-7080 kHz.

Som traditionsradist kan du om du önskar be om en stolpfrekvens åt dig. Det
strävas till att stolpfrekvenserna ordnas så att lågeffektade (under 5 W)
och stationer med högre uteffekt är på egna områden för att minimera
störningar sinsemellan. Meddela per e-post följande uppgifter: stationens
anrop, typ av traditionsradio, antenn, sändningseffekt, QTH, operatör och
sändarslag (CW, AM eller bägge). Stolpfrekvensreservationerna och respons
sänds antingen per e-post till tuomo snabela engineer punkt com eller
risto punkt hirvonen snabela finnair punkt fi.

Alla de stationer, som använder sig av militärradioutrustning som använts i
krig använder /SA efter sitt anrop och de stationer som använder minst 40
år gamla militärradioanläggningar använder separationsbeteckningen /S efter
sitt anrop. Alla andra stationer använder sina normala anrop.

Likt föregående år gör vi ett sammandrag över evenemanget på webben, så vi
önskar att du sänder 1-2 bilder och en kort beskrivning av din
traditionsstation och dina erfarenheter kort efter att evenemanget hållits.

Evenemangets webbsidor finns på adressen
http://www.elisanet.fi/apila/OH2AY/oh2ay.htm. Länken till den uppdaterade
stolpfrekvenslistan finns på evenemangets webbsidor.

"Generalrepetition" inför PRT 21

Syftet med "generalrepetitionen" är att möjliggöra testande av de
anläggningar och antenner som används i PRT-evenemanget på förhand. Tiden
är lördagen 28.11.2015 kl. 12-16 finsk tid. Frekvenser: CW 3556, 3560 och
3565 kHz och AM 3720 kHz eller din stolpfrekvens.

Välkomna med! OH2AY

Finlands Fyrsällskaps filmturné

Finlands Fyrsällskaps filmturné reser runt Finland fram till mitten av
december. Under evenemanget är det möjligt att se de nya filmerna Märkets
fyrvakt och Yössä kelluva valo - Tarinoita Itämeren majakkalaivoista.
Märkets fyrvakt berättar om Kee, OH0NA. Turnétidtabellen finns på Finlands
Fyrsällskaps webbplats på adressen http://www.majakkaseura.fi/

Jubileumsanropet 4U0ITU QRV fram till 27.11

Internationella Telekommunikationsförbundet, ITU, fyller i år 150 år. För
att fira jubileumsåret har radioamatörstationen i högkvarteret i Geneve
tilldelats anropet 4U0ITU. Stationen kommer åter att vara aktiverad i
november under världsradiokonferensen WRC-15 fram till 27.11.. Säkrast är
stationen bemannad under lunchpauserna kring middagstid och under
veckoslut. Kontakterna kvitteras automatiskt via byrån. Mer QSL-info hittas
på webbplatsen qrz.com.

Réunion QRV

FR/OH2YL, Réunion är QRV 22.11-1.12.2015. Operatören är Anne, OH2YL.
HF-banden 10-160m, CW. QSL kan sändas via OH2YL. Mer information fås från
adressen http://www.froh2yl.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Femmornas Höstkamp, IPARC Contest, SKCC Weekend
Sprintathon, Ukrainian DX Contest, EANET Sprint och DARC 10-Meter Digital
Contest.

Nästa tisdag, 10.11, står NAC UHF i tur och på torsdagen 12.11 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest RTTY, 10-10 International Fall
Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, CQ-WE Contest och Homebrew
and Oldtime Equipment Party.

Femmornas Höstkamp 8.11.

Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Femmornas Höstkamp, tävlas
söndagen 8.11. Tävlingen ordnas av Saimaan Viitoset ry., OH5AB. SSB-delen
tävlas kl. 0700-0859 UTC. CW-delen tävlas kl. 1000-1159 UTC. RTTY-delen
hålls 1300-1359 UTC. Banden är 80 och 40 meter.

Meddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapsbeteckning. För varje
komplett kontakt fås två poäng, under förutsättningen att motstationen har
sänt in sin logg. Koefficienterna är landskapen (förutom det egna).

Tävlingsreglerna finns i oktobernumret av tidningen Radioamatööri och på
förbundets webbsidor under huvudmenyns rubrik "kilpailut".

Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 15 november
kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.