Svensk bulletin 41/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1541S
Kanslibulletin 41/15 5.12.2015

INNEHÅLL

Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU
Välkommen på glöggparty
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
YOTA December Month
Artiklar önskas till temanumret i januari
Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015
Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 6.12.2015
Vårens radioamatörkurser
Jultomtens OH-mottagning
DX- och contestträff i Vanda
Tack från Reunion-peditionen
Tävlingsnyheter
Sexornas Sjätte Dagens Cup på Självständighetsdagen
Nästa bulletin

Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU

Vill du vara aktiv med anropet OH90IARU som ordnats för firande av IARU:s 90 års jubileum?

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post. Jouko, OH1RX nås via
egenanrop. Jormas e-postadress är jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi.
Du behöver ett loggprogram (N1MM, Win-test, DX4WIN eller motsvarande), som producerar logg i
ADIF-format. Mer specifika instruktioner via ovan nämnda e-postadresser. Berätta tiden
(helst en åtta timmars period; 00-08, 08-16, 16-00z) samt sändarslag och vilka band du reserverar
för aktiviteter.

Loggarna sänds av var och en som varit aktiva till Jari, OH1BOI på adressen oh90iaru snabela sral punkt fi.
Loggarna sänds i ADIF-format direkt efter att den egna turen avslutats.

Mer information via förbundets webbsidor http://sral.fi.

Välkommen på glöggparty

Välkommen på traditionellt glöggparty till kansliet torsdagen 17.12. kl.17.00 – 20.00.
Det bjuds på glögg, julstämning, juldelikatesser samt trevlig samvaro. Speciellt är nya medlemmar
välkomna att bekanta sig med förbundets verksamhet. Märk att kamsliet är stängt på dagen men
öppnar för glöggpartyt kl. 17.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s årsmöte, 85 års jubileum och lillajul må 7.12.2015

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; till sitt urpsrungliga namn "Lahden Kolmoset", fyller i år
hedervärda 85 år. Jubileumsåret firas under måndagen 7.12.2015 vid Gamla Radiostationen
på Radiobacken i Lahtis.

Jubileumsdagen inleds kl. 17.30 med det stadgeenliga årsmötet, där man behandlar verksamhetsberättelsen
för nästa år och väljer styrelsemedlemmar. Genast efter årsmötet ca kl. 18.00 hålls en mindre och fritt formad
återblick i klubbens 85 åriga historia fram till denna dag. Efter detta fortsätter evenemanget med
en ännu trevligare lillajulfest så länge som firarna orkar.
Kännetecken för lillajulsfestande är givetvis gröt, glögg, pepparkakor och bra lotteri.
I samband med festligheterna finns det även möjlighet att stifta bekantskap med Arvi Hauvonens
minnesstation och den legendariska antennanpassningslokalen i Gamla Radiostationen.

Klubbens styrelse önskar såväl radioamarörer som klubbens medlemmar välkomna.

OH8AA:s lillajul

Kahdeksikkojen kerho har sitt traditionella julkaffe 8.12.2015 kl. 18 på klubben.
Adressen är Koulutie 6, Oulunsalo. Välkommen.

OH2AP:s 50 årsfest och lilla jul

Klubbens jubileumsår avslutas med en lillajulsmiddag torsdagen 10.12.2015. Först samlas man i
Korona baren kl. 18. Adressen är Sibeliuksenkatu 12, Järvenpää. Här grundades klubben för 50 år sedan.
I programmet finns en festtoast och klubbens grundarmedlem, Jouko OH2BAN håller en
jubileumspresentation och håller i trådarna för jubileumsmötet.
Efter detta avnjuts jullunch på Scandic Järvenpää fr.o.m. kl. 19.00.

Deltagandet förutsätter bindande anmälan per e-post till adressen oh2ap snabela sral punkt fi eller per sms till Jussi,
OH3ZQ till nummer 040 700 9020. Anmälningar görs absolut senast 6.12.2015.
Supekortets pris är 35 euro och betalas på förhand till klubbens konto. Välkomna!

OH2AA:s lillajul

OH2AA:s lillajul hålls tisdagen 15.12.2015 kl. 18.00. Klubbens adress är Gesällgränden 1 a B1,
Helsingfors. Välkomna.

OH8TA:s och OH8AEB:s lillajul

OH8TA och OH8AEB håller sin lillajul tillsammans fredagen 11.12.
På programmet finns föreläsningar om våra föränderliga band och radioamatörsbredband.
Man får även fyllning till magen.
Inbjudan kan fås av Juhani, OH8MXL, via egenanropsservicen. Välkommen

Bemärkelsedagar

80 år

5.12. Kauko Rönkkö, OH7SQ

9.12. Teuvo Paukamainen, OH6NEJ

70 år

6.12. Ulf Broman, OH2BCK

11.12. Erkki Liimatainen, OH6DV

60 år

5.12. Markku Vanonen, OH2BLV / OH2-3681

12.12. Pertti Mäkelä, OH9EEO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

YOTA December Month

I december firas Youngsters On The Air månaden (YOTA December month). Månadens syfte är att aktivera
och sporra unga att hålla kontakter på radiovågorna samt presentera hobbyn för andra unga.

Ifall du, ditt kompisgäng eller din klubb önskar använda OH2YOTA specialanropet i december eller
ifall det finns nåt annat att fråga kan du ta kontakt med Mari, OH2FPK (egenanrop fungerar).
Vi försöker aktivera anropet så mycket som möjligt! Se även på adressen http://www.ham-yota.com/.

Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015

Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Som kontaktredskap används
gammal radioutrustning som varit i militäranvändning, och som är minst 40 år gamla. Som motstationer bjuds
alla radioamatörer in som använder sig av radioutrustning av olika åldrar.

Evenemanget hålls under självständighetsdagen 6.12.2015. CW-delen är kl. 12-14 och AM delen kl. 14-16
finsk tid. CW-kontakterna hålls på områdena 3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz och AM-kontakterna på
3710-3770 kHz och 7060-7080 kHz.

Alla de stationer, som använder sig av militärradioutrustning som använts i krig använder /SA efter
sitt anrop och de stationer som använder minst 40 år gamla militärradioanläggningar använder
separationsbeteckningen /S efter sitt anrop.
Alla andra stationer använder sina normala anrop.

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.elisanet.fi/apila/OH2AY/oh2ay.htm.
Länken till den uppdaterade stolpfrekvenslistan finns på evenemangets webbsidor.

Välkomna med! OH2AY

Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 6.12.2015

Söndagen 6.12.2015 firas Finlands självständighets dag på militärradioamatörstationerna
genom att aktiver OI-anropen.

Vårens radioamatörkurser

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis i februari!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, har slagit fast tidpunkterna för de två traditionella vårkurserna!
Kvällskursen för elementär klass inleds tisdagen 2.2.2016 och varar till slutet av mars. Intensivkursen under
sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 och varar sportlovsveckan ut.
Till kurserna kan man anmäla sig antingen till Seppo, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller per e-post
till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Kursbroschyrer, läroplaner samt annat samtligt utbildningsmaterial hittas på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi.

En radioamatörkurs börjar i Kyrkslätt 28.1.2015

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET; ordnar fr.o.m. torsdag 28.1.2016 kl. 18.00
fram till medlet av mars en kurs i elementär klass i Kyrkslätt servicehus, som är på promenadavstånd från
Kyrkslätt station.

Mer specifik kursinformation kommer till klubbens webbsidor inom kort och även till januarinumret av
tidningen radioamatööri.

Jultomtens OH-mottagning

Julbocken jämte tomtar kommer att vara i etern med anropet OH9SCL från 5.12. på frekvensen 7075 kHz.

DX- och contestträff i Vanda

Den traditionella DX- och contestträffan ordnas i Vansa 12-13.2.2016. Mötesplatsen är Sokos Hotel Vantaa.
Anmälan till evenemanget pågår. Många intressanta föreläsningar utlovas. Mer information fås från
Contest Club Finlands webbplats på adressen: http://www.contestclubfinland.com/.

Tack från Reunion-peditionen

FR/OH2YL, Réunion peditionen till Indiska Oceanen är nu förbi. En trött men lycklig luffar-operatör
har kommit lyckligt hem.
Det blev litet under 7000 QSO:n och i WW-kontesten blev saldot över 1200 QSO:n.
Ett varmt tack till alla OH-stationer. Summan OH-kontakter steg till 350 stycken.

Trevlig jultid och vi hörs på banden önskar Anne, OH2YL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Sexornas Sjätte Dagens Cup, SRAL:s Grundtävling, ARRL 160-Meter Contest,
TARA RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, UK/EI DX Contest, TOPS Activity Contest och
AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party.

Nästa tisdag 8.12. star NAC UHF samt nästa torsdag 10.12. NAC 50 MHz I turen.

Nästa veckoslut tävlas AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party, ARRL 10-Meter Contest, SKCC Weekend Sprintathon,

International Naval Contest ja QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint.

Sexornas Sjätte Dagens Cup på självständighetsdagen

OH6AD kallar till Sexornas Sjätte Dagens Cup på självständighetsdagen 6.12.2015. Sändarslaget är CW.
Tävlingstiden är kl. 0800-0859 UTC. Tävlingen sker på 80 och 40 metersbanden. Tävlingsmeddelandet är
RS(T) + löpande nummer + landskapsbeteckning. Exempelvis 599 079 PS.

För varje fullständig kontakt fås 2 poäng. Ifall det finns fel i meddelandet fås 1 poäng för kontakten.
Ett fel i anropet makulerar kontakten. Samma station kan kontaktas en gång per band.

Koefficienterna är kontaktade landskap, förutom den egna, samt de sexor som kontaktats på bägge band.
Sexor finns i Syd Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Välkomna med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 13 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.