Svensk bulletin 02/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1602S
Kanslibulletin 02/16 16.1.2016

INNEHÅLL
Förbundets sommarläger 2016
Anmälningen till klubbdagarna 2016 pågår
Rätten att anordna Vårdagarna finns att sökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Unga, kom med i YOTA-evenemanget
Fotoutställning med radioamatörtema
Vårens kurser
Tävlingsnyheter
YL-pokalen 2015!
Nästa bulletin

Förbundets sommarläger 2016

”Aurora 2016” SRAL:s sommarläger hålles 7. – 10.7.2016 på Semestercentret Revontuli I Hankasalmi.
Lägret anordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.

På lägret kommer att finnas apparatförsäljare samt ett stort lopptorg inomhus. På programmet finns även
en populär antennbyggnadsworkshop, där du kan bygga dig en trådantenn för HF.
Det utlovas antennföredrag samt som specialtema mobilantennerna, mobilinstallationer samt mobiloperation.
Tilläggsinformation finns I tidningen Radioamatööri under våren.

Anmälningen till klubbdagarna pågår

Klubbdagarna år 2016 ordnas 20-21.2 i Tammerfors. Platsen är Hotel Scandic Tampere City, som är
precis i centrum av staden, mittemot järnvägsstationen. Hotellets adress är Hämeenkatu 1.

Evenemanget är ämnat för klubbarnas dragare och funktionärer. Förbundets medlemsklubbar kan sända
en representant/klubb till evenemanget. Representanten bör vara medlem i Förbundet.

Förbundet bekostar inkvarteringen för de de 25 första deltagarna i anmälningsordning i två personers rum
samt möteslunchen under ankomstdagen på lördag. Resekostnaderna bör betalas av deltagaren själv eller
den klubb som denne representerar. Enligt övervägande kan reseersättningar betalas åt arbetslösa och studerande.
Om ärendet bör man separat kontakta förbundets kansli.

Till evenemanget anmäler man sig via blanketten på Förbundets sidor (Www.sral.fi) före 31.1.2016. Välkomna!

Rätten att anordna Vårdagarna finns att sökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls lördagen 23.4.2016. För evenemanget söks en ordnare.
Det är önskvärt att det runt vårmötet ordnas Vårdagar, antingen ett endagsevenemang eller ett evenemang
som varar hela veckoslut, under vilket det förekommer presentationer, möten för kommittéerna, andra träffar och lopptorg.

Är din klubb intresserad av att ordna Vårdagar? Ansökningar för rätten att ordna vårdagarna kan sändas till adressen
toimisto snablela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 31.1.2016.

Klubbarna meddelar

Specialanropet OH70AG är QRV

Under jubileumsåret 2016 då CQ-klubben fyller 70 år, har klubben specialanropet OH70AG till sitt förfogande.
Detta kan användas av klubbens medlemmar enligt önskan. Special-QSL för kontakterna med OH70AG sänds
via QSL-byrån eller med hjälp av SASE. Loggarna laddas även upp till LoTW.
Mer information fås från OH6AG:s webbplats på adressen http://www.multi.fi/~oh6ag/.

Bemärkelsedagar

70 år
19.1. Heikki Kyöstilä, OH2YN
23.1. Ilmo Mikkola, OH1EP

60 år
17.1. Oke Riihelä, OH5ME / OH2OKE
19.1. Jaakko Hulkko, OH8NJ
24.1. Markku Punkari, OH6DB
25.1. Oiva Ylä-Jääski, OH2NSM / OH3NSM

50 år
25.1. Salli Konttinen, OH9-9588

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Unga, kom med i YOTA-evenemanget

Det sjätte Youngsters on the air evenemanget, dvs. YOTA-evenemanget hålls i Österrike 16-23.6.
Till evenemanget kommer unga från olika länder. Under veckan ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.
I det finska teamet ryms fyra stycken 15-25 åriga unga och en teamledare, som gärna skulle få vara 18-30 år.
Förbundet bekostar de ungas deltagande i evenemanget. Om du vill åka med, ta snabbt kontakt med Förbundets
ungdomsledare Juuso, OH1BAR på nuorisoohjaaja & sral punk fi. Sätt rubriken "YOTA2016 anmälan" som rubrik
på e-posten. Mer information fås av Juuso.

Fotoutställning med radioamatörtema

I Berghälls bibliotek i Helsingfors pågår en fotoutställning med temat "Radioamatörer: pionjärer inom kommunikation
och radioteknik" under tiden 20.1 - 7.2. Utställningens vernissage är 20.1.2016 kl. 17.00.

Utställningen har sammanställts av Ritva Korjus, OH2CJ och Kalervo "Kille" Korjus, OH2CX.
Bilderna är från Finlands Radioamatörförbund rf:s arkiv.

Välkomna att stifta bekantskap med utställningen.

Vårens kurser

En radioamatörkurs börjar i Kyrkslätt 28.1.2015

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET; ordnar fr.o.m. torsdag 28.1.2016 kl. 18.00 fram till medlet
av mars en kurs i elementär klass i Kyrkslätt servicehus, som är på promenadavstånd från Kyrkslätt station.
Mer specifik kursinformation kommer till klubbens webbsidor inom kort och även till januarinumret av tidningen radioamatööri.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis i februari!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, har slagit fast tidpunkterna för de två traditionella vårkurserna!
Kvällskursen för elementär klass inleds tisdagen 2.2.2016 och varar till slutet av mars. Intensivkursen under
sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 och varar sportlovsveckan ut.
Till kurserna kan man anmäla sig antingen till Seppo, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller per e-post till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Kursbroschyrer, läroplaner samt annat samtligt utbildningsmaterial hittas på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party SSB och Feld Hell Sprint. Därtill tävlas EU QRP
Foxhunt, som infaller varje vecka på söndag och måndag.

Nästa tisdag 19.1. är NAC 1,3 GHz i turen. Nästa torsdag 21.1.
körs NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas YL-ISSB QSO Party, BARTG RTTY Sprint, UK/EI DX Contest, WAB 1.8 MHz Phone och QRP ARCI Fireside SSB Sprint.

Kom även I håg att Kvinnodagens tävling närmar sig. Den körs tisdagen 8.3. kl. 0800 – 1000 UTC samt kl. 1500 – 1700 UTC.
Reglerna finns på förbundets websidor, adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html.

YL-pokalen 2015!

Bästa damer, vad höll ni kontakt med under år 2015?

Ett enda QSO kan avgöra, så det lönar sig att sända loggarna före 1 februari 2016!

I denna tävling kan alla kvinnliga finska radioamatörer delta. Tävlingen återkommer traditionellt årligen och med samma principer.

Samtliga QSO:n som hållits under år 2015 godkänns oberoende av band och sändarslag. De tre bästa i alla serier belönas med fina pokaler.

Mer specifika instruktioner för denna aktivitet finns i nyaste numret av Radioamatööri eller från förbundets webbsidor.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 januari, kl 15.00 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.