Svensk bulletin 04/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1604S
Kanslibulletin 4/16, 30.1.2016

INNEHÅLL

Förbundets vårmöte 23.4.2016
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Premier delas ut under vårmötet
Ett uppdaterat trafikeringshäfte har utkommit
Anmälningen till klubbdagarna håller på att gå ut
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Inbjudan till nordisk VHF/UHF/SHF-träff
SRAL:s ungdomsläger i Laitila
Du unge, kom med i YOTA-evenemanget
Kommunikationsläger i Kimito
Vårens kurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förbundets vårmöte 23.4.2016

Finlands Radioamatörförbund rf håller sitt stadgeenliga vårmöte lördagen
23.4.2016. Platsen meddelas senare.

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 23.4.2016.
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet bör sändas styrelsen till
handa undertecknade och försedda med motiveringar senast två månader före
mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar och skickas
till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Premier delas ut under vårmötet

Under Förbundets vårmöte 23.4.2016 delas premier ut. Förslag till mottagare
av premier bör sändas till styrelsen senast 21.3. Som förslag räcker korta
motiveringar för personens förtjänster. Förslag på premiemottagare sänds
till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Premierna är:

Förbundets hederstecken
Beviljas åt en person som har utmärkt sig på ett särskilt sätt.

Jäämaapriset
Priset delas ut till en person som beaktansvärt främjat Förbundets
verksamhet.

Lindellpriset
Priset delas ut för främjande av teknik.

Arvo Laros pris
Priset delas ut för personer som särskilt utmärkt sig i klubbverksamhet.

Koponenpriset
Priset delas ut för exemplarisk aktivitet.

Specialpris för utbildningsverksamhet
Priset beviljas åt en person som utmärkt sig som utbildare eller som
främjat utbildningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamhet
Priset beviljas åt en framgångsrik tävlare eller en person som främjat
tävlingsverksamheten.

Årets telegrafist
Priset beviljas åt en aktiv telegrafist eller en person som främjat
telegrafihobbyn.

Årets person i elementär klass
Periset delas ut åt en person i elementär klass som uppvisat aktivitet på
något delområde inom radioamatörverksamheten och som har betett sig
exemplariskt på banden.

Förbundets silverhederstecken
Beviljas för långvarig och framgångsrik verksamhet i uppgifter inom
Förbundet.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Det år för beviljande som
listas på listan är det föregående året till det som premien delades ut. I
listan saknas delvis uppgifter i fråga om klubbverksamhetspremierna.
Korrigeringar och fel kan anmälas till adressen webmaster & sral.fi eller
genom att ringa till Förbundets kansli.

Ett uppdaterat trafikeringshäfte har utkommit

Det trafikeringshäfte som är ämnat för studier i K-modulen har uppdaterats.
Häftet finns att fås på Förbundets webbplats www.sral.fi. Det finns två
olika versioner av häftet på webben. Den ena kan skrivas ut som tvåsidiga
A4 papper och vikas som häfte. Den andra versionen lämpar sig för att
skrivas ut på enkla sidor eller läsas från rutan. Trafikeringshäftet kan
även beställas i utskriven form från Förbundets byrå.

Anmälningen till klubbdagarna håller på att gå ut

Klubbdagarna år 2016 ordnas 20-21.2 i Tammerfors. Platsen är Hotel Scandic
Tampere City, som är precis i centrum av staden, mittemot
järnvägsstationen. Hotellets adress är Hämeenkatu 1.

Evenemanget är ämnat för klubbarnas dragare och funktionärer. Förbundets
medlemsklubbar kan sända en representant/klubb till evenemanget.
Representanten bör vara medlem i Förbundet.

Förbundet bekostar inkvarteringen för de de 25 första deltagarna i
anmälningsordning i två personers rum samt möteslunchen under ankomstdagen
på lördag. Resekostnaderna bör betalas av deltagaren själv eller den klubb
som denne representerar. Enligt övervägande kan reseersättningar betalas åt
arbetslösa och studerande. Om ärendet bör man separat kontakta förbundets
kansli.

Till evenemanget anmäler man sig via blanketten på Förbundets sidor (
www.sral.fi) före 31.1.2016. Välkomna!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder John Finnäs, OH6ZA; Pekka
Häkkinen, OH5TT och Martti Nissinen, OH4NV har lämnat oss. Vi hedrar Johns,
Pekkas och Marttis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH1AF:s årsmöte

Teljän Radioamatöörit ry:n, OH1AF, håller sitt årsmöte på klubben i
Viasvesi 3.2.2016 kl. 19.00. Adressen är Vanha Raumantie 705, 28660
BJÖRNEBORG. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering.
Välkomna! Styrelsen

OH3AA:s årsmöte

OH3AA håller sitt stadgeenliga årsmöte 7.2.2016 kl. 13.00. Adressen är
Hakapellontie 95. Alla med för att bestämma om klubbens ärenden.

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry:s, OH7AI, stadgeenliga årsmöte hålls på klubben 7.2.
kl. 14:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Styrelsen önskar alla
välkomna.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit håller sitt årsmöte i Sommelo 11.2.2016, kl. 18:30. På
föredragningslistan finns de stadgeenliga äremdena. Kaffeservering.
Välkommen önskar styrelsen.

OHDXF:s årsmöte

OH DX Foundation håller sitt stadgeenliga årsmöte i Vanda i samband med DX
& Contest Meetingen 13.2.2016 kl.17:00. Årsmötesplatsen är Sokos Hotel
Vantaa, adressen är Hertasvägen 2, 01300 Vanda. På mötet behandlas de i
stadgarnas paragraf 11 påbjudna ärendena. Välkommen önskar styrelsen.

OH8AAU:s årsmöte

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt stadgeenliga årsmöte på i
klubbutrymmena i Maliskylä, Nivala den 16.2.2016 kl. 18.30. Adressen är
Maliskyläntie 989. Kaffe med dopp serveras. Välkomna.

OH1AJ:s årsmöte har flyttats

OH1AJ:s årsmöte har flyttats till mars. Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ,
håller sitt årsmöte på klubben tisdagen 22.3.2016 kl. 18.00. Adressen är
Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp. Välkomna. Styrelsen

Bemärkelsedagar

95 år
3.2. Voitto Hytönen, SM5VPQ /, OH6GAG

80 år
30.1. Pekka Tourunen, OH7JRZ
6.2. Guenter Ruehr, OH2KT /, OH7IM

50 år
2.2. Timo Yli-Saari, OH6XJ / OH2KTV
7.2. Jarmo Pesola, OH8GVQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Inbjudan till nordisk VHF/UHF/SHF-träff

Radioamatööritekniikan Seura RATS ordnar det 38 nordiska
VHF/UHF/SHF-evenemanget 26-29.5.2016 i Sappee i rutan KP21GJ. Sappee finns
nära Pälkäne, ca 150 km från Helsingfors och 65 km från Tammerfors.

Platsen för lägret, dvs. Sappeen hiihtokeskus, är bekant från träffen år
2008. Platsen erbjuder en strålande plats för att hålla
VHF/UHF/SHF-kontakter tack vare fri sikt i 360 grader! Lägerprogrammet
fokuserar till veckoslutet, men det går att komma till platsen redan under
torsdagen. I lägrets traditionella program ingår åtminstone presentationer,
en tävling, lopptorg och en VHF-managerträff.

Sappee erbjuder gästerna goda inkvarteringsmöjligheter, därtill finns även
plats för husvagnar!

Lägrets officiella webbsidor finns på adressen http://rats.fi/vushf-2016/.
Anmälningen och bokningssystemet öppnas i början på februari. Till sidan
uppdateras även det preliminära lägerprogrammet, uppgifter om
inkvarteringen samt inkvarteringspriser före anmälningen öppnar. Kom även
ihåg att gå med i ifrågavarande Facebookevenemang.

RATS undersöker möjligheterna att ordna busstransport till lägret från
Helsingfors och Tammerfors. Mer information om detta från lägrets
webbsidor, då behov och uppgifter bekräftas.

Välkomna!

73 de OH2NXX
Radioamatööritekniikan Seura RATS ry

SRAL:s ungdomsläger i Laitila

Förbundet ordnar ungdomsläger i Laitila 26-28.2. Platsen är Lehtoniemen
leirikeskus. Alla unga som är intresserade av radioamatörhobbyn är välkomna
till lägret.

Under lägret gör man alla som ännu inte är radioamatörer förtrogna med
hobbyn. För de som redan är radioamatörer ges handledning och tips om hur
man bl.a. håller kontakter och bygger en station. På lägret finns även
möjligheten att använda HF- och VHF-stationer.

I nästa bulletin kommer mer information om lägret samt instruktioner för
att anmäla sig.

Du unga, kom med i YOTA-evenemanget

Det sjätte Youngsters on the air evenemanget, dvs. YOTA-evenemanget hålls i
Österrike 16-23.6. Till evenemanget kommer unga från olika länder. Under
veckan ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.

I det finska teamet ryms fyra stycken 15-25 åriga unga och en teamledare,
som gärna skulle få vara 18-30 år. Förbundet bekostar de ungas deltagande i
evenemanget. Om du vill åka med, ta snabbt kontakt med Förbundets
ungdomsledare Juuso, OH1BAR på nuorisoohjaaja & sral punk fi. Sätt rubriken
"YOTA2016 anmälan" som rubrik på e-posten. Mer information fås av Juuso.

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du unga radioentusiast, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig
radioamatör eller bara nyfiken på radioamatörverksamheten. Det är den tid
på året då det är dags att anmäla sig till kommunikationslägret. Lägret
hålls 11-13 mars, i Salo stads lägercenter i Leirisalo, Kimito. Kom med och
få en järndos information och mer "klarhet" i hobbyn.

Som organisatörer fungerar Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS,
samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta.
Årets tema är digitala sändarslag och innehåll lovas åt såväl nybörjare som
åt de som hunnit lite längre. I lugn stämning njuter vi av god mat,
byggande, temaföreläsningar, hållande av kontakter samt diskussioner, utan
att glömma bastubadande. Kom alltså och träffa gamla bekanta och även
okända radiounga. Lägeravgiften 20 euro samlas på plats. Lägrets ledare är
KAlle Salokannel, OH1FEQ.

Anmälningar före 1.3.2016. I samband med anmälningen, berätta ditt namn,
din ålder samt eventuella matämnesallergier. Anmälningar tas emot av: Kalle
Salokannel, OH1FEQ, e-post ksalokan snabela gmail punkt kom eller telefon 050 3362 989.

Vårens kurser

Kvällskursen i Lahtis börjar nästa tisdag 2.2.2016 kl. 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, inleder åter i februari två kurser i
elementär klass. Kvällskursen börjar inkommande tisdag 2.2.2016 kl. och
pågår till slutet av mars. Sex personer har redan anmält sig till kurserna.
Intensivkursen under sportlovsveckan börjar 29.2.2016 kl. 10.00 och sker
under vardagarna under hela veckan.

Till kurserna som ordnas på Radiobacken kan man anmäla sig till antingen
Seppo, OH2TO per telefon 0400 713 545 eller per e-post till oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Radioamatörkursen i huvudstadsregionen fortsätter i Kyrkslätt nästa torsdag
4.2.2016

Radioamatörkursen för elementär klass riktar sig främst till personer i
huvudstadsregionen och Västra Nyland och började senaste torsdag med nio
studerande. Kursen fortsätter nästa torsdag 4.2.2016 kl. 18 och ännu ryms
man med, då vi först är på de första stegen. Kursen varar till mitten av
mars.

Som anordnare fungerar Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry,
OH2ET och platsen är Servicehuset i Kyrkslätt, som befinner sig på
promenadavstånd från Kyrkslätt station. Skolningsplatsen är tillgänglig.

Anmälningar till Kurre, OH2NJN, tfn 0400 412 105 eller oh2njn snabela sral punkt fi.
Välkommen att bli radioamatör!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, Feld Hell Sprint, REF Contest,
UBA DX Contest och Classic Exchange.

Nästa tisdag 2.2 står NAC VHF i tur och på torsdagen 4.2 NAC 10 m. 5-7.2
tävlas YLRL YL-OM Contest.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, Triathlon DX Contest, 10-10
International Winter Contest, F9AA Cup, Black Sea Cup International, AGCW
Straight Key Party, FISTS Winter Slow Speed Sprint, Mexico RTTY
International Contest och North American Sprint.

Kom även ihåg att Kvinnodagens tävling närmar sig. Den tävlas tisdagen 8.3
kl. 0800-1000 UTC och 1500-1700 UTC. Reglerna finns på Förbundets webbplats
på adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 7 februari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.