Svensk bulletin 07/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1607S
Kanslibulletin 07/16 20.2.2016

INNEHÅLL

SRAL:s Vårdagar i Kemi 23.4
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Förslag till premier
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
ITE-evenemanget 27.3.
SRAL med i Reaktori
Du unge, kom med i YOTA-evenemanget
Kommunikationslägret i Kimito
38 nordiska V/H/SHF-träffen i Sappee 26-29.5.2016
Vårens kurser
Ismo på Antigua
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s Vårdagar i Kemi 23.4.

Meri-Lapin Radiokerho ry, OH9-1270, anordnar i år SRAL:s Vårdagar i Kemi, vid stranden av Bottenviken
Den 23.4.2016.
Detta evenemang lönar det sig verkligen inte att missa. Alla funktioner finns under samma tak i Kemi
kulturcenter, på promenadavstånd från Hotell Cumulus.
Intressanta föreläsningar utlovas, liksom även ett inomhus pryltorg.

Det planeras en tågfärd i radioamatöranda med nattåg genom Finland. Tåget avgår på fredagen 22.4.
Med kan man komma från alla stationer längs vägen. Kom och prata med andra och träffa bekanta.
Tåget tar oss fram till ett förmånligt gruppris och i gott sällskap. I Kemi anländer vi på lördag morgon.
Mer information om tågresan kommer senare på förbundets websidor, där man kan anmäla sig till tågresan
samt isbrytarbesöket. Mer information I mars numret av tidningen Radioamatööri.

Logi

Man har reserverat 30 rum på Hotell Cumulus, som är beläget nära Kulturcentret där Vårdagarna hålls.
Ett tvåpersoners rum kostar 82 Euro/dygn samt enkelrum 72 Euro/ dygn. Kontaktuppgifterna till hotellet är;
Telefon 0200 48 121 samt epost kemi punkt cumulus snabela restel punkt fi. Nämn koden “radioamatööripäivä” vid reserveringen.

Även hotellen Hotelli Palomestari samt Hotelli Merihovi finns på promenadavstånd.

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 23.4.2016. Medlemmarnas skriftliga petitioner
till vårmötet bör sändas styrelsen till handa undertecknade och försedda med motiveringar senast två månader
före mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar och skickas till adressen SRAL,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Förslag till premier

Under Förbundets vårmöte 23.4.2016 delas premier ut. Förslag till mottagare av premier bör sändas till
styrelsen senast 21.3. Som förslag räcker korta motiveringar för personens förtjänster.
Förslag på premiemottagare sänds till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Premierna är:

Förbundets hederstecken
Beviljas åt en person som har utmärkt sig på ett särskilt sätt.

Jäämaapriset
Priset delas ut till en person som beaktansvärt främjat Förbundets verksamhet.

Lindellpriset
Priset delas ut för främjande av teknik.

Arvo Laros pris
Priset delas ut för personer som särskilt utmärkt sig i klubbverksamhet.

Koponenpriset
Priset delas ut för exemplarisk aktivitet.

Specialpris för utbildningsverksamhet
Priset beviljas åt en person som utmärkt sig som utbildare eller som främjat utbildningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamhet
Priset beviljas åt en framgångsrik tävlare eller en person som främjat tävlingsverksamheten.

Årets telegrafist
Priset beviljas åt en aktiv telegrafist eller en person som främjat telegrafihobbyn.

Årets person i elementär klass
Periset delas ut åt en person i elementär klass som uppvisat aktivitet på något delområde inom
radioamatörverksamheten och som har betett sig exemplariskt på banden.

Förbundets hederstecken I silver
Beviljas för långvarig och framgångsrik verksamhet i uppgifter inom Förbundet.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html.
Det år för beviljande som listas på listan är det föregående året till det som premien delades ut.
I listan saknas delvis uppgifter i fråga om klubbverksamhetspremierna. Korrigeringar och fel kan
anmälas till adressen webmaster & sral.fi eller genom att ringa till Förbundets kansli.

Klubbarna meddelar

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit håller sitt årsmöte sista måndagen I februari 29.2.2016 kl. 18.00 på klubblokalen
i Pyynikki utsiktstorn.
Adressen är Näkötornintie 20. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering, Välkommen

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i Haukkavuori i
Elimäki lördagen den 5.3.2016 kl. 14.00. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 15.3.2016 kl. 18.30. Platsen är
klubbutrymmena på adressen Gesällengränden 1a B1,00640 Helsingfors.
Se klubbens webbsidor på adressen http://oh2aa.blogspot.fi/.
Stadgeenliga ärenden och eventuella andra inkommande ärenden behandlas.
Kaffe/te med dopp serveras. Välkomna! Styrelsen

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, håller sitt årsmöte på Radiobacken 7.3.2016 kl. 18.30.
Man behandlar förra årets bokslut samt verksamhetsberättelse.

OH2 AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry. håller sitt årsmöte 17.3.2016 kl.18 hos Olli, OH2OW, på adressen
Torpantie 7, Järvenpää. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas samt kallelse av hedermedlem.

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan Seura ry, OH2NXX, håller sitt årsmöte 20.3. kl. börjandes 12.00 på Padasjoki
kommunhus. Kl. 13.00 finns ett föredrag av Jan, OH1ZAA på programmet och kl. 15.00 börjar årsmötet.

Bemärkelsedagar

70 år
24.2. Arto Heinonen, OH3NVK
24.2. Usko Suoniemi, OH2NWF

60 år
23.2. Timo Hätinen, OH2KTH
23.2. Lasse Puumalainen, OH1LQP

50 år
28.2. Satu Oksanen, OH2-9002 / OH2GEX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

ITE-evenemanget 27.3. *

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar ett ITE-evenemang söndagen 27.3.2016 kl. 9.00 – 11.00
Ändamålet är att uppmuntra deltagarna att bygga och hålla kontakter med självbyggda, dvs. ITE-, apparater
på 80 metersbandet, utan tävling. Tilläggsinfo finns på klubbens hemsidor http://www.oh3abn.net/.

SRAL med i Reaktori

Det största evenemanget för unga under sportlovsveckan närmar sig: Reaktori ordnas 24-26.2.2016
i Helsingfors Mässcenter. Reaktori tar över hall nummer 4 och en del av bredvidvarande hall.
Reaktori är öppet från onsdag till fredag kl. 13-20.

Finlands Radioamatörförbund rf är med med egna workshops. I Förbundets verksamhet kan de unga bl.a.
snickra ihop en telegrafinyckel eller löda en telegrafisummer. Åtminstone VHF-/UHF-kontakter är
möjliga vid sidan om telegrafipunkten. Alla unga, kom och stifta bekantskap med oss!

Verksamheten för Reaktori riktar sig till över 13 åringar. Reaktori verkställs av huvudstadsregionens
ungdomssektorer tillsammans med
unga, organisationer och de andra verken i Helsingfors. Fritt inträde.

Du hittar Reaktoris mångsidiga program från adressen reaktori.munstadi.fi.

Du unga, kom med i YOTA-evenemanget

Det sjätte Youngsters on the air evenemanget, dvs. YOTA-evenemanget hålls i Österrike 16-23.6.
Till evenemanget kommer unga från olika länder.
Under veckan ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.

I det finska teamet ryms fyra stycken 15-25 åriga unga och en teamledare, som gärna skulle få vara
18-30 år. Förbundet bekostar de ungas deltagande i evenemanget. Om du vill åka med, ta snabbt
kontakt med Förbundets ungdomsledare Juuso, OH1BAR på nuorisoohjaaja snabela sral punkt fi.
Sätt rubriken "YOTA2016 anmälan" som rubrik på e-posten. Mer information fås av Juuso.

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du unga radioentusiast, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller bara nyfiken på
radioamatörverksamheten. Det är den tid på året då det är dags att anmäla sig till kommunikationslägret.
Lägret hålls 11-13 mars, i Salo stads lägercenter i Leirisalo, Kimito. Kom med och få en järndos
information och mer "klarhet" i hobbyn.

Som organisatörer fungerar Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon
Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta.
Årets tema är digitala sändarslag och innehåll lovas åt såväl nybörjare som åt de som hunnit lite längre.
I lugn stämning njuter vi av god mat, byggande, temaföreläsningar, hållande av kontakter samt diskussioner,
utan att glömma bastubadande. Kom alltså och träffa gamla bekanta och även okända radiounga.
Lägeravgiften 20 euro samlas på plats. Lägrets ledare är Kalle Salokannel, OH1FEQ.

Anmälningar före 1.3.2016. I samband med anmälningen, berätta ditt namn, din ålder samt eventuella
matämnesallergier.
Anmälningar tas emot av: Kalle Salokannel, OH1FEQ, e-post ksalokan snabela geemail punkt kom eller telefon 050 3362 989.

38 nordiska V/U/SHF-träffen 26-29.5.2016 i Sappee

Radioamatööritekniikan Seura RATS ordnar det 38 nordiska VHF/UHF/SHF-evenemanget 26-29.5.2016
i Sappee i rutan KP21GJ. I lägrets traditionella program ingår åtminstone presentationer, en tävling,
lopptorg och en VHF-managerträff.
Mer information om evenemanget och platsen samt anmälningar till evenemanget finns på webbplatsen http://rats.fi/vushf-2016/.

Välkomna!

73 de OH2NXX
Radioamatööritekniikan Seura RATS ry

Vårens kurser

Sportlovsveckans kurs i Lahtis börjar måndagen 29.2 kl. 10.00.

Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 kl. 10.00 och varar vardagarna under
veckan.
Till kursena på Radiobacken kan man anmäla sig till Seppo, OH2TO per telefon 0400 713 545 eller
per-post till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

En kurs för Elementär Klass börjar I mars I mTammerfors.

Tampereen Radioamatöörit ry. arrangerar en kurs för elementär klass som börjar i slutet av mars, under
sista veckoslutet.
Kursen hålls denna gång under tre påföljande veckoslut. Anmälningar till Virve oh3viki snabela geemail punkt kom.

Ismo på Antigua

Ismo, OH2IS, är i gång från Antigua 21.2 – 4.3.2016. Anropet är V26IS. QTH:n är belägen nära staden
St. Johns. IOTA numret är NA-100. QTH:t har enligt kartan och bilderna bra öppning mot norr och väst,
c. 80 m över havet och 200m från stranden.
Utrustningen inkluderar en TS-480HX, 200W samt 20m vertikalloop + 40m inverted-V dipol.
Banden 40 – 10 m beroende på konditionerna, sändeslagen CW och foni, mest CW.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW Contest, Feld Hell Sprint och
AWA Amplitude Modulation QSO Party.

Nästa tisdag 23.2. star NAC 2,3 GHz+up I turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party RTTY,
High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Kom även ihåg att Kvinnodagstävlingen närmar sig. Den tävlas tisdagen 8.3. kl. 0800–1000 UTC och
kl. 1500–1700 UTC.
Regler finns på Förbundets webbplats på adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 28 februari kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.