Svensk bulletin 10/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1610S
Kanslibulletin 10/16 14.3.2016

INNEHÅLL
På Vårdagarna: bland annat föredrag om Syd-Sudan och koaksialskola
Anmälningen till Vårdagens lopptorg
Förslag till premier
Öppet hus i Förbundets kansli 17.3
Silent key
Klubbarna meddelar
DMR-infotillfälle 19.3
Bemärkelsedagar
Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7
Du unga, kom med i YOTA-evenemanget
ITE-evenemang 27.3
Vårens kurser
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen andra påskdagen 28.3.2016
Nästa bulletin

På Vårdagarna: bland annat föredrag om Syd-Sudan och koaksialskola

På vårdagarna i Kemi 23.4. hör vi bl.a. Ollis, OH2BBM intressanta föredrag om Z81X, Syd-Sudan.
Dessutom blir det aktuell information om skolning, styrelsens frågetimme samt
examensmottagarnas möte.

På vårdagarna halls även en koaksialskola, där unga radioamatörer får vägledning i
hanteringen av olika anslutningar. Kom med och få lär dig nytt om kontaktdon.

Anmälaning till tågresa i radioamatöranda

Vårdagarna börjar redan i Helsingfors på fredagen 22.4.2016. Det planeras
en tågfärd i radioamatöranda med nattåget genom Finland. Med kan man komma
från alla stationer längs vägen. Tåget tar oss fram till ett förmånligt
gruppris och i gott sällskap. I Kemi anländer vi på lördag morgon. Mer
information samt priserna för tågresan finns på förbundets webbsidor samt i
marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Gruppbiljetten bör betalas till Meri-Lapin Radiokerhos konto senast den
29.3. Man kan anmäla sig till tågresan med blanketten på Förbundets
webbsidor (www.sral.fi). Man kan anmäla sig genom att även ringa till Jari
Mertala, ordförande för Meri-Lapin Radiokerho ry, OH9-1280, tel. 045 153
7377 (helst mellan kl. 18 – 21). Betalningsinformation finns på
anmälningsblanketten och fås även av Jari.

Man har reserverat 30 rum på Hotell Cumulus, som är beläget nära
Kulturcentret där Vårdagarna hålls. Ett tvåpersoners rum kostar 82
euro/dygn samt enkelrum 72 euro/ dygn. Man reserverar login direkt från
hotellet. Kontaktuppgifterna till hotellet är; telefon 0200 48 121 samt
epost kemi punkt cumulus snabela restel punkt fi. Nämn koden
“radioamatööripäivä” vid reserveringen. Även hotellen Hotelli Palomestari
samt Hotelli Merihovi finns på promenadavstånd.

Välkommen till Kemi

Anmälningarna till Vårdagarnas lopptorg

Vårdagarnas lopptorg arrangeras i en stor sporthall så det finns got om utrymme.
Om du tänker hämta loppor med dig, anmäl dig snarast men senast 29.3. till Jari Mertala, OH9-1280.
Jari kan man ringa på numret 045 1537377 eller per epost till adressen info snabela merilapinradiokerho punkt net.

Förslag till premier

Under Förbundets vårmöte 23.4.2016 delas premier ut. Förslag till mottagare
av premier bör sändas till styrelsen senast 21.3. Som förslag räcker korta
motiveringar för personens förtjänster. Förslag på premiemottagare sänds
till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller SRAL, styrelsen, PB 44,
00441 HELSINGFORS.

Mer information om premierna finns på Förbundets webbplats (www.sral.fi)
eller i marsnumret av tidningen Radioamatööri.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Det år för beviljande som
listas på listan är det föregående året till det som premien delades ut.

Öppet hus på Förbundets kansli 17.3

Förbundets kansli har öppet hus 17.3. 2016 mellan 1700 och 2000. Man har
bett klubbarna i tvåans district (OH2TI, OH2AAV, OH2AA, och OH2NRG)
att berätta om sin verksamhet.Samtidigt kan du komma och stifta bekantskap
med Förbundets kansli och sköta dina kansliärenden.

Kom med unga och gamla, gemytlig samvaro, kaffe och dopp utlovas. Adressen
är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkommen!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Matti Lampinen, OH2IF, och
Jaakko Rahola, OH2AZT, har lämnat oss. Vi hedrar Mattis och Jaakkos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AB:s årsmöte

Välkommen till Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:s stadgeenliga årsmöte 12.3
kl. 12.00. Mötet hålls i Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, i Joensuu
brandstations auditorium. Adressen är Noljakantie 4, 80140 Joensuu. På
gården finns rikligt med P-platser för bilar. Skyltnings på ytterdörren.
Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena och inrättande av en
projektfond. Under evenemanget belönas även årets radioamatör samt vinnarna
av klubbtävlingarna. Klubbens styrelse önskar medlemmarna varmt välkomna!

OH6AD:s vårmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls måndagen
14 mats 2016 kl. 18.00 i klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen
är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de ärenden som fastställd för
vårmötet i 10 § i stadgarna. Under föreningens möten har alla egentliga
medlemmar, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordförande och
hedersmedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 15.3.2016 kl.
18.30. Platsen är klubbutrymmena på adressen Gesällgränden 1a B1,00640
Helsingfors. Se klubbens webbsidor på adressen http://oh2aa.blogspot.fi/.
Stadgeenliga ärenden och eventuella andra inkommande ärenden behandlas.
Kaffe/te med dopp serveras. Välkomna! Styrelsen

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry. håller sitt årsmöte 17.3.2016 kl. 18 hos
Olli, OH2OW, på adressen Torpantie 7, Järvenpää. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas och därtill utseende av en hedermedlem. I
samband med årsmötet ser vi på ett par intressanta DVD:n, dvs. K1N Navassa
DX-peditionen 2015 och FT5ZM Amsterdam Island DX-peditionen 2014. Välkomna.

RATS årsmöte

Radioamatööritekniikan Seura ry, OH2NXX, håller sitt årsmöte 20.3 kl.
börjandes 12.00 i Padasjoki kommunhus. Dörrarna öppnas och kaffeserveringen
börjar kl. 12.00. Kl. 13.00 hålls ett föredrag av Jan, OH1ZAA
"LDMOS-slutsteg på 50/70/144/432/1296/2320 MHz, 50/70 MHz forskningsfyrar
och förmånlig mätapparatur för att övervaka byggandet" och kl. 15.00 börjar
årsmötet. Klockan 17.00 avslutas evenemanget.

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
22.3.2016 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp
utlovas, välkommen. Styrelsen

OH3AD:s vårmöte

Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD, håller ett stadgeenligt vårmöte onsdagen 23.3
kl. 18.30 i Riihimäki ABC. Välkommen.

OH1N:s årsmöte

Radiokerho OH1N ry. håller sitt stadgeenliga årsmöte på onsdagen 23.3.2016
i grupprummet på Salo bibliotek. Stadgeenliga ärenden, välkomna.

OH4ACD:s Äggfest 25-28.3.2016

Puulan Radio Club firar de traditionella Ottodagarna genom att ruva ägg
från torsdag till måndag 25.-28.3. Mer information om småfåglarna hittas på
Facebook genom att söka efter Puulan Radio Club. Välkomna!

OH4ACD:s årsmöte 26.3.2016

Puulan Radio Club ry. Har sitt årsmöte på Happo-stationen i Hirvensalmi
lördagen 26.3. kl. 13.00. På föredragningslistan finns de stadgeenliga
ärendena. Traditionella mötesdelikatesser utlovas, Välkommen önskar
styrelsen.

DMR-infotillfälle 19.3

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, har i januari skaffat en digital
DMR-repeater på 70 cm, som via nätet är kopplat till det finska
OHTRBO-nätet samt i det världsomfattande DMR-MARC-nätet, där det finns
hundratals repeatrar runt världen. Via OH8AA:s repeater hålls nästan
dagligen QSO:n till 18 000 kilometers avstånd med hjälp av handapparater.

Eftersom digirepeaterns funktion och möjligheter verkar intressera många,
bestämde sig OH8AA för att ordna ett gemensamt instrueringstillfälle dit
alla radioamatörer (eller personer som ämnar bli) som är intresserade i
digirepeatrar är välkomna. Evenemanget hålls lördagen 19.3 kl. 12.00 i
Oulun Seudun Sähkös utrymmen. Adressen är Voimatie 2, Kempele (på andra
sidan motorvägen från Zeppelin köpcentret). Förutom om repeatrarna berättar
vi om hur man tar kontakt med näten med hjälp av DV4Mini - 70cm USB-sticka
och 70 cm digitala riggar.

Som fortsättning till evenemanget ämnar man hålla en träff för de
repeateraktiva i nejden, där man dryftar repeatrarnas framtid, främst
placeringen, utrustningen och samkopplingsmöjligheter.

Ifall tiden räcker till, presenteras under evenemanget även elverkets
kontrollrum och berättar om hur elverket tillämpar
DMR-radiotelefonnätverket i sin egen verksamhet.

Om du bestämmer dig för att komma, sänd e-post till Timo på adressen
oh6nvg snabela sral punkt fi eller till Aku på adressen oh8fal snabela sral punkt fi för eventuella
ändringar i kaffetering, tidtabeller eller i fråga om platsändring. Om
ärendet finns även information på OH8AA:s Facebook- och webbsidor.

Bemärkelsedagar

80 år
16.3. Heikki E. Heinonen, OH3RU / OH4NT / OG3R
17.3. Raimo Tarkela, OH2KK / OH1KD

70 år
21.3. Pentti Kukkakorpi, OH2NGR

60 år
12.3. Markku Rauma, OH6LRX

50 år
19.3. Ulla Salo, OH6JCK / OH1-7455

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Lägerskolan i Hankasalmi 3. – 10.7

Finlands Radioamatörförbund anordnar i juli en en en-veckas lägerskola i
Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi.Syftet med lägret är att öka på
deltagarnas kännedom om radioamatörverksamheten.

Lägret är öppet för alla, enda kravet är ett öppet sinne och viljan att
lära sig färdigheter för radioamatörhobbyn. Villiga har möjlighet att
avlägga radioamatörexamen.

Lägerskolan samt login sker i Lomakeskus Revontuli. Programmet som
fastställs senare innefattar undervisning i el- och radioteknikens grunder.
Därtill får varje deltagare bygga en enkel elektronikbyggserie genom
lödning. De som önskar får handledning i att hålla kontakter med radio -
det vill säga testa hålla kontakter via radion. Därtill kan man steka
plättar, bada bastu och simma. Lägg tidpunkten i din kalender och anmäl
dig!

Priset är 150 euro för under 12-åringar och 180 euro för andra. Priset
inkluderar undervisningen, materialet, kost och logi. Anmälningarna och
tilläggsuppgifter på adressen leirikoulu.sral.fi.

Utskrivningsbara lägerskolereklamer finns på Förbundets webbsidor så att
man kan ge åt bekanta eller lägga på anslagstavlor.

Du unga, kom med i YOTA-evenemanget

Det sjätte Youngsters on the air evenemanget, dvs. YOTA-evenemanget hålls i
Österrike 16-23.7.2016.
Under veckan ordnas mångsidigt program med radioamatörtema, bl.a. hållande
av kontakter, utflykter, byggande, presentationer, lekfulla tävlingar och
dylikt.

I det finska teamet ryms tre stycken 15-25 åriga unga. Förbundet bekostar
de ungas deltagande i evenemanget. Om du vill åka med, ta kontakt med
Förbundets ungdomsledare Juuso, OH1BAR på nuorisoohjaaja snabela sral punkt
fi. Anmälningar snarast möjligt, men senast tills slutet av mars. Sätt
rubriken "YOTA2016 anmälan" som rubrik på e-posten. Mer information fås av
Juuso.

ITE-evenemanget 27.3.

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar ett ITE-evenemang söndagen
27.3.2016 kl. 9.00 – 11.00 finsk tid. Syftet med evenemanget är att
uppmuntra deltagarna att bygga och hålla kontakter med självbyggda, dvs.
ITE-, apparater på 80 metersbandet, utan tävling. Tilläggsinfo finns på
klubbens webbsidor http://www.oh3abn.net/.

Vårens kurser

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry ordnar en radioamatörkurs för elementär
klass. Kursen lämpar sig för personer i alla åldrar. Kursen börjar onsdagen
den 16.3 kl. 18.00. Kursen fortsätter därefter utmed hösten och kulminerar
i utförande av radioamatörexamen. Kurskvällarna är 1-2 gånger i veckan i
Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3. Mer information och anmälan sker
på adressen http://www.oh6ad.fi/ilmoittaudu/.

En kurs för elementär klass börjar i Tammersfors i mars

Tampereen Radioamatöörit ry. arrangerar en kurs för elementär klass som
börjar i slutet av mars, enligt preliminär tidtabell under sista
veckoslutet. Kursen hålls denna gång under tre på varandra följande
veckoslut. Anmälningar till Virve oh3viki snabela gmail punkt com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas AWA John Rollins Memorial DX Contest, Nauryz DX
Contest, RSGB Commonwealth Contest, South America 10 Meter Contest, SKCC
Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, Stew Perry Topband Challenge, EA
PSK63 Contest, TESLA Memorial HF CW Contest, QCWA QSO Party, North American
Sprint RTTY och WAB 3.5 MHz Phone.

Nästa tisdag 15.3. står NAC 1,3GHz och nästa torsdag 17.3. NAC 70MHz i turen

Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, F9AA Cup, Russian DX Contest och Feld Hell Sprint.

Kalakukkotävlingen andra påskdagen 28.3.2016

Den största inhemska HF-tävlingen dvs. Kalakukkotävlingen arrangeras detta år av
Kuopion seitoset ry. OH7AA, andra påskdagen 28.3.
Sändeslagen är i ordningsföljden SSB (10-12 FT,), CW (13-15 FT,) och RTTY (16-17 FT,).
Det är en timmes paus mellan perioderna.
Tävlingen innehåller nu två nya klasser för traditionella CW-operatörer:
“Endast pump-nyckel” och “Datorfri Classic”.

Reglerna hittas på mars numret av “Radioamatööri” och SRAL:s tävlingssidor.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20 mars kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.