Svensk bulletin 12/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1612S
Kanslibulletin 12/16, 9.4.2016

INNEHÅLL

Klubbarnas aktivitetstävling under internationella radioamatördagen 18.4.
Vårdagarna närmar sig
Frågetimmen under vårdagarna
Anmälan till Vårdagarnas lopptorg
Koaxialskola på Vårdagarna
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7
Året 2016 militärradiodag
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingens resultat färdiga
Nästa bulletin

Klubbarnas aktivitetstävling på internationella radioamatördagen

Alla förbundets klubbar anmodas vara i gång på internationella
radioamatördagen, måndagen 18.4. Tiden är kl. 00.00 – 24.00 Finsk tid på
banden 80 och 40m.
Klubbstationer, kör så många finska klubbstationer ni kan. Varje
klubbstation ger ett poäng oberoende av sändeslag och band. Det är meningen
att få till stånd möjligast mycket aktivitet på stolpfrekvenserna 3685 och
7075 samt däromkring.
Loggarna skickas till adressen kerhokilpa snabela sral punkt fi. Som pris utdelas mycken
ära samt en byst på sommarlägret.
Förutom att vi är i gång den 18.4. håller vi öppet hus på möjligast många
stationer. Man kan bjuda på kaffe och bulla och grilla korv på gården,
ifall klubben har möjlighet till det.
Nästa vecka går förbundet ut med ett pressmeddelande som även skickas till
klubbarna. Det kan användas som bas för egen information. Det är ett bra
tillfälle att bjuda in lokalmedierna till klubben.
Välkommen alla med och göra vår hobby känd på orten!

Vårdagarna närmar sig

Meri-Lapin Radiokerho ry ordnar SRAL:s Vårdagar i Kemi 23.4.
Evenemangsplatsen är Kemin kulttuurikeskus i stadens centrum nära
järnvägsstationen och hotellen. Adressen till Kulttuurikeskus är Marina
Takalon katu 3. Det röda tegelhuset bredvid torget är lätt att hitta.

Måltider

Under dagens lopp är det möjligt att njuta av servicen i cafékiosken i
aulan. Såväl kallt som varmt att dricka samt smått tilltugg finns. Ifall du
är intresserad av lunchmöjligheter på vårmötesplatsen, meddela ditt
intresse på förhand genom den anmälningblankett som finns på Förbundets
webbsidor eller skicka e-post till adressen info snabela
merilapinradiokerho punkt net.

Inkvartering

Inkvarteringsreservationerna görs direkt till Hotell Cumulus. Priset för
två personers rum är 82 eur/dygn och singelrum 72 eur/dygn. Hotellets
kontaktuppgifter är tfn 0200 48 121, e-post kemi punkt cumulus snabela
restel punkt fi. Då du bokar rum, nämn "radioamatööripäivä". Även Hotelli
Palomestari och Hotelli Merihovi är på promenadavstånd från vårmötesplatsen.

Kvällsprogrammet

Tyvärr har isbrytarbesöket till Sampo blivit inhiberat. I stället
arrangeras ett besök till hamnisbrytaren Jääsalo. Efter besöket utlovas en
glad kväll på Hotell Cumulus. Det blir supe och Sinoli Simppa.

Välkommen till Kemi.

Frågetimmen under Vårdagarna

Styrelsens frågetimme i april hålls under Vårdagarna i Kemi 23.4 kl. 12.00.
Välkomna. Det blir ingen frågetimme på banden.

Anmälan till Vårdagarnas lopptorg

Vårdagarnas lopptorg arrangeras i en stor gymnastiksal så det finns gått om
utrymme även för större prylar. Om du tänker hämta loppor med dig, anmäl
dig snarast men senast 29.3 till Jari Mertala, OH9-1280. Jari kan man ringa
på numret 045 1537377 eller kontakta per e-post till adressen info snabela
merilapinradiokerho punkt net. Bordsavgiften är 5 euro. Anmälningen är
mycket viktig p.g.a. anordnandet av dagarna.

Koaxialskola på Vårdagarna

Välkomna till Vårdagarnas koaxialskola. Temat är montering av
koaxialkontakter samt grunderna i skydd. Montering av de vanligaste
kontakterna presenteras. Varför förstör löskontakt i kontakten slutsteg?
Exempel på där kontakten eller dess skydd inte fungerade förevisas. Hur kan
detta undvikas? Många praktiska råd ges i hur man får kontakterna att bli
pålitliga och väderhållande.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Per Aure, OH2FF, Jorma
Drufhagel, OH9TM, Pentti Helkilinna,OH5WR, Marjo Myllymäki, OH3EEM samt
Ossi Seppi, OH2AYA har lämnat oss.
Vi hedrar Pers, Jormas, Penttis, Marjos och Ossis minne med en stunds
tystnad

Klubbarna meddelar
adiokerho OH1N:s årsmöte

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, radiobulletin sö 10.4. kl. 9.30 finsk
tid.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ger igen sin traditionella
radiobulletin detta veckoslut, dvs. Söndagen 10.4. kl. 9.30 finsk tid.
Frekvensen är gamla bekanta 3685 kHz.

OH2K:s årsmöte 14.4.2016

Kauniaisten Radiokerho ry:s årsmöte hålls torsdagen 14.4. kl. 19 på klubben
på adressen Kasabergsvägen 1. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Kaffe och bulla utlovas, välkommen.

OH2ET:s årsmöte 18.4

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt årsmöte
2016 på måndagen 18.4.2016 med början kl. 19.00. Mötet hålls i Kyrkslätt
servicecenter på adressen Rågränden 3, Kyrkslätt. Den mer specifika platsen
är akvariekabinettet, till höger från entrédörren i samband med festsalen.
Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna! Styrelsen

OH3NE:s Vårläger

OH3NE håller sitt vårläger i Pajaniemi första-maj veckoslutet 29.4 –
1.5.2016. Lägret är nyktert och koncentrerar sig på radiokörande. Platsen
är scouternas stuga i Pajaniemi i Lempäälä.

Bemärkelsedagar

70 år
11.4. Henrik Rosqvist, OH2FY
18.4. Carl-Heinz Ikäheimo, OH6XY / OG0XY / OG6R

60 år
11.4. Jari Kähärä, OH2BFG
14.4. Aimo Turunen, OH8UI
17.4. Esko Raskulla, OH3FQO

50 år
10.4. Kari Lehtimäki, OH6LK / OH2XX
18.4. Rauno Lavikainen, OH7CQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Lägerskola i Hankasalmi 3.-10.7.

Finlands Radioamatörförbund anordnar i juli en en-veckas lägerskola i
Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi.Syftet med lägret är att öka på
deltagarnas kännedom om radioamatörverksamheten. Lägret är öppet för alla.
Villiga har möjlighet att avlägga radioamatörexamen.

Lägerskolan samt login sker i Lomakeskus Revontuli. Programmet som
fastställs senare innefattar undervisning i el- och radioteknikens grunder.
Därtill får varje deltagare bygga en enkel elektronikbyggserie genom
lödning. De som önskar får handledning i att hålla kontakter med radio -
det vill säga testa hålla kontakter via radion. Därtill kan man steka
plättar, bada bastu och simma. Lägg tidpunkten i din kalender och anmäl dig!

Priset är 150 euro för under 12-åringar och 180 euro för andra. Priset
inkluderar undervisningen, materialet, kost
och logi. Anmälningarna och
tilläggsuppgifter på adressen leirikoulu.sral.fi.

Utskrivningsbara lägerskolereklamer finns på Förbundets webbsidor så att
man kan ge åt bekanta eller lägga på anslagstavlor.

Militärradiodagen 2016

Militärradiodagen är lördagen 23.4.2016 kl. 10.00 – 14.00 på Kouvola huset.
Adressen är Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Programmet innefattar föredragen:
1. FL,forskare Matti Kosonen; Generalstabens signallottor i
fortsättningskriget
2. Generalstabsöverste Perttu Peitsara; Det krigstida luftförsvaret
3. Undervisningsrådet Sakari Viinikainen; Den underjordiska aktiviteten i
Kouvolatrakten.

Efter föredragen bekantar man sig med Kouvola Militärradiomuseums nya
utställning.
Anmälan med epost till adressen museo snabela putkiradiomuseo punkt fi eller telefon 040
5403317.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JIDX CW Contest, PODXS 070 Club PSK 31
Flavors Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Yuri Gagarin
International DX Contest, International Vintage Contest och Hungarian
Straight Key Contest.

Nästa tisdag 12.4. körs NAC UHF och nästa torsdag 14.4. NAC 70MHz.

Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digital Prefix
Contest, ES Open HF Championship, Worked All Provinces of China DX Contest,
CQ Manchester Mineira DX Contest, RSGB International Sprint Contest, EA-QRP
CW Contest, Feld Hell Sprint, YU DX Contest och WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes.

Kalakukko tävlingens resultat färdiga

I tävlingen kördes 12 470 kontakter och 210 stationer deltog. I RTTY-delen
kunde alla deltagares loggar granskas. På tävlingens hemsida www.oh3ac.fi
hittar man förutom fullständiga resultat även samtliga tävlares som sänt in
sina loggar granskningsrapporter.

Kuopion Seitoset ry. samt assisterande klubben Lahden Radioamatöörikerho
ry. tackar samtliga deltagare för en fin tävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17 april
kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.