Svensk bulletin 15/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1615S
Kanslibulletin 15/16, 7.5.2016

INNEHÅLL

Förbundets stadgar har registrerats i föreningsregistret 2.5.2016
En ny hedersmedlem samt flera belönade med premier under Förbundets vårmöte
Vårmötesnyheter
Vårdagarnas presentationer på nätet
Kurs "Grunder i mastarbetarskydd" 21.5
Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet 2016
Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2017
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7
Specialanropet OH20TAR är igång
Tävlingsnyheter
YL Cupens resultat
Nästa bulletin

Förbundets stadgar har registrerats i föreningsregistret 2.5.2016

Förbundets Höstmöte fattade 14.11.2015 enhälligt beslut om ändring av den
tredhe paragrafen i förbundets stadgar. I slutet av paragrafen lades
följande mening till: "En medlem som inte betalat sin senast förfallna
medlemsavgift i sin helhet, har ingen rösträtt i föreningens möte.".

15.2.2016 kom följande korrigeringsuppmaning från Patent- och
registerstyrelsen i fråga om stadgeändringen: "I stadgarna bör nämnas en
hur lång tids lamslagning av medlemsavgift som leder till tappande av
rösträtt. Föreningslagen 25 §".

Tolkningen av lagen har ändrats.

Förbundets vårmöte beslutade 23.4.2016 enhälligt om korrigering av den
tredje paragrafen. Före man hann meddela Patent- och registerstyrelsen om
korrigeringen, fick Förbundet 2.5.2016 för kännedom: "Tolkningen av lagen
har ändrat. Anmälan har godkänts och stadgarna har registrerats.".
Stadgarna ändrades alltså på det sätt som höstmötet beslöt.

* En ny hedersmedlem samt flera belönade med premier under Förbundets
vårmöte *

Under Finlands Radioamatörförbunds vårmöte som hölls i Kemi 23.4.2016
kallades John Ahlbom, OH5NZ till Förbundets hedersmedlem. Därtill
premierades flera medlemmar.

Erkännanden och andra premier som beviljades av vårmötet:

Lindells pris Matti Hohtola, OH7SV
Arvo Laros pris, Jouko Alaniva, OH9VC
Koponens pris, Tauno Viren, OH3YR
Specialpris för tävlingsverksamhet, Martti Laine, OH2BH
Årets telegrafist, Pertti Koivula, OH2BEE
Specialomnämnande för telegrafiverksamhet, Erkki Similä, OH7QR
Årets elementärklassare, Arttu Puttonen, OH2FB
Hedersomnämnande för främjande av traditionsradio- och byggnadsverksamhet,
Ben Nyberg, OH6PA

Gratulationer till den nya hedersmedlemmen samt alla premierade.

Vårmötesnyheter

Finlands Radioamatörförbund rf höll sitt stadgeenliga vårmöte i Kemi
23.4.2016. På plats fanbns 46 personmedlemmar och en föreningsmedlem med
fullmakt.

Under mötet godändes Förbundets verksamhetsberättelse för år 2015 jämte
bilagor med en korrigering. I bilagan till verksamhetsberättelsen
korrigerades anropet OH2EAV till det korrekta, dvs. OH1EAV. Därtill
godkändes och bekräftades Förbundets bokslut för år 2015.
Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet för kontona år 2015.

Därtill fattades veslut om en ändring i stadgarna som föreningsregistret
begärt, men som det tidigare i denna bulletin nämndes kom kännedom om
ändring av lagtolkningen från föreningsregistret före man hann meddela
föreningsregistret om den ändring vårmötet fattat. Stadgarna registrerades
i föreningsregistret på det sätt höstmötet beslöt.

Vårdagarnas presentationer på nätet

Youtubesta löytyy Juhanin, OH2MD, kuvaamat esitelmät Radio Arcala, OH2BH ja
Etelä-Sudan, OH2BBM. Videoihin on linkki Liiton kotisivuilta, www.sral.fi.

Kurs "Grunder i mastarbetarskydd" 21.5

SRAL ordnar tillsammans med Artjärven Viestitekninen Yhdistys en kurs med
temat "Grunder i mastarbetarskydd" lördagen 21.5.2016. Utbildningen sker i
Viestikallio i Artjärvi.

Under kursen redogörs för de väsentliga säkerhetsärendena och varning ges
för särskilda faroplatser. Kursdeltagarna stiftar bekantskap med användning
av skydd mot att ramla samt i säkra arbetsmetoder. De övningar som utförs i
masten är frivilliga.

Kursen är i första hand riktade till nybörjare ifråga om mastarbeten.
Kursen ger ingen behörighet till att utföra offentliga mastarbeten.
Åldersgräns 18 år. Kursen är en del av SRAL:s temaår för ungdoms- och
utbildningsverksamhet.

Kurspriset är 25 euro och inkluderar måltid.

Anmälningar kan göras via Förbundets webbsidor, www.sral.fi. Anmälningarna
är bindande.

Välkomna!

Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet 2016

Finlands Radioamatörförbundds stadgeenliga höstmöte bör p.g.a.
poströstningstidtabeller hållas lördagen 19.11.2016. För evenemanget söks
en anordnare. Runt höstmötet finns möjligheten att ordna höstdagar, under
vilka det t.ex. förekommer presentationer, träffar och eventuellt ett
lopptorg.

Höstdagarna kan pågå hela veckoslutet eller också vara ett endagsevenemang.
Programmet kan fritt bestämmas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna för att
ordna höstdagarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi eller till
Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden
går ut 30.6.2016.

Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2017

Vi söker en ordnare för sommarlägret 2017. Lägret är fyra dagar (to-sö).
Anordnaren kan fritt bestämma program. Oftast är lägrets egentliga
programdagar fredag och lördag. På lägret har även ordnats bord för
förställningsutställare och därtill även ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger? Ansökningar om
rättigheterna att anordna sommarläger kan sändas på adressen
toimisto snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Klubbarna meddelar

OH3AG:s vårmöte

Rientolan Radioamatöörikerho OH3AG håller sitt vårmöte 10.5.2016 klockan
13.00 vid Niemen Navetta. Förutom de stadeenliga ärendena behandlas även
kallande av tre klubbmedlemmar till hedersmedlemmar. Välkomna!

Gårdsloppis i Raumo

Rauman Radiokerhos gårdsloppis hålls lördagen den 14.5 med början klockan
10. Adressen är Lemmenkujantie 45, 26510 Raumo. Olika sorters materiel
lämpligt för radiohobby bortslumpas. Buffé på platsen. Mer information på
adressen oh1ak snabela sral punkt fi.

Bemärkelsedagar

90 år
16.5. Vilho Virtanen, OH3VV

70 år
10.5. Kari Hirvonen, OH2BP / OH0BP / EA8DED / EF8B
10.5. Raimo Itkonen, OH4CW

60 år
12.5. Kari Pentti, OH1UH

50 år
10.5. Jukka Savolainen, OH3OE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7

Finlands Radioamatörförbund r.f. ordnar en veckolång lägerskola i juli i
Hankasalmi, Fritidscenter Revontuli. Lägret är öppet för alla som är
intresserade av radioamatörverksamhet.

På programmet bland annat lödning av byggsats, radiokommunikation och
kunskap för elementär klass. De som vill får avlägga examen. Dessutom
steker vi förstås plättar, badar bastu och simmar. Anmälningar och
tilläggsuppgifter på adressen leirikoulu.sral.fi.

Utskrivbar lägerskolreklam för utdelning till bekanta och anslagstavlor
hittas på Förbundets hemsida. Berätta gärna vidare.

Specialanropet OH20TAR är igång

Sydänmaan kyläyhdistys firar i år det traditionella Tervatapahtuma för
tjugonde året i Löytäne by som finns i Säkylä kommun. Själva evenemanget
med tjärgravar och övrigt program sker under veckan efter midsommar, 29.6
-3.7.

Vi firar även evenemanget under resten av året med specialanropet OH20TAR.
Kontakterna kvitteras via byrån, OH1HS fungerar som manager. Om själva
evenemanget finns mer information på adressen sydanmaa.net.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest, SKCC Weekend
Sprintathon, ARI International DX Contest, F9AA Cup PSK och FISTS Spring
Slow Speed Sprint.

Nästa tisdag 10.5 står NAC UHF i tur och på torsdag 12.5 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas VOLTA WW RTTY Contest, HPC World Wide DX Contest,
CQ-M International DX Contest, Portuguese Navy Day Contest, FISTS Spring
Unlimited Sprint, WAB 7 MHz Phone och UA2 QSO Party.

YL Cupens resultat

Resultaten från YL Cupen år 2015:

OH2YL, 60 poäng
OH5MX, 34 poäng
OH5KIZ, 20 poäng
OH8BBO, 8 poäng

Kom och hämta ditt pris på sommarlägret!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 15 maj, kl.
15.00 finsk tid på 3720kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.