Svensk bulletin 17/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1617S
Kanslibulletin 17/16, 21.5.2016

INNEHÅLL

Preliminärt program för Förbundets sommarläger
Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7
OT-kaffe, anmäl dig
Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2016
Ansökan om rättigheterna att ordna Sommarläger 2017
Silent key
Klubbarna meddelar
Skräppost i rörelse
Östra Finlands radioentusiasters sommardagar
Bemärkselsedagar
TraditionsRadioEvenemang PRT22
70-års jubileumsexpedition till Madeira, CT3BH
Tävlingsnyheter
Deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Sainion muistokilpailu 22.5
SM-OH-landskamp 21.-22.5
Nästa bulletin

Preliminärt program för Förbundets sommarläger

Förbundets sommarläger "Aurora 2016" hålls 7-10.7.2016 i Lomakeskus
Revontuli i Hankasalmi. Lägret ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry,
OH6AD.

Preliminärt program

Lopptorg
ITE-apparatutställning, ta mig dig och ställ ut din apparat
Översikt om portabla stationer. Lägerdeltagarnas stationer och
ITE-apparater fotograferas, de mest egendomliga belönas med A4-award.

Fredag 8.7
Hamigolf, OH1NPW
Om HF-fordonsantenner, OH6FSG
HF-kontakter från bilen, OH6MTG
Montering av HF-antenn på ett fordon, OH2KW
Krigets radioapparatur, OH1KW
Hemliga meddelanden och gåslever, OH1UH
Antennbyggarworkshop, OH5GE

Lördag 9.7
Antennbyggarworkshopen fortsätter, OH5GE
Voacap-prognostjänster på nätet, OH6BG
Praktisk radioamatörteknik, OH7SV
Frågetimmen
Kontestforum och prisutdelning
YL-träff: presentation FR/OH2YL, Réunion "mission almost impossible", lätt
kryddad, OH2YL. Korvgrillning.
VHF-forum

Varje dag lägereld och bastu fr.o.m. kl. 18.00.

Lägerskola i Hankasalmi 3-10.7

Nu finns chansen att lära sig grunderna i radioamatörhobbyn och ifall
önskan finns även utförande av radioamatörexamen. Finlands
Radioamatörförbund r.f. ordnar en veckolång lägerskola i juli i Hankasalmi,
Fritidscenter Revontuli. Lägret är öppet för alla som är intresserade av
radioamatörverksamhet.

På programmet bland annat lödning av byggsats, radiokommunikation och
kunskap för elementär klass. De som vill får avlägga examen. Dessutom
steker vi förstås plättar, badar bastu och simmar.

Lägerskolan är delvis samtidigt med Förbundets sommarläger som ordnas på
samma plats, så från lägerskolan kan man lätt även delta i
sommarlägerstämningen och stifta bekantskap med lägerprogrammet.

Pris: 150 euro (under 12 åringar) / 180 euro (andra). Inkluderar
föreläsningsmaterial, måltider och logi.

Anmälningar och tilläggsuppgifter på adressen http://leirikoulu.sral.fi/

Ni sprider väl ordet om lägerskolan bland era bekant och vänner samt på er
hemort.

OT-kaffe, anmäl dig och kom med

Förbundets styrelse har beslutat ordna födelsedagskaffe för de medlemmar
som i år fyller 70, 80, 85, 90 eller 95 år. Samtliga har per post tillsänts
en personlig inbjudan. I inbjudan finns instruktioner för anmälan. På grund
av servering är det ytterst viktigt att de som kommer på plats anmäler sig
senast nästa torsdag 26.5. Evenemanget ordnas i församlingssalen p.g.a.
goda transportmöjligheter och även för att det rymms mycket människor i
lokalen. Välkomna på kaffe alla ni firare som bjudits in.

Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet 2016

Finlands Radioamatörförbundds stadgeenliga höstmöte bör p.g.a.
poströstningstidtabeller hållas lördagen 19.11.2016. För evenemanget söks
en anordnare. Runt höstmötet finns möjligheten att ordna höstdagar, under
vilka det t.ex. förekommer presentationer, träffar och eventuellt ett
lopptorg.

Höstdagarna kan pågå hela veckoslutet eller också vara ett endagsevenemang.
Programmet kan fritt bestämmas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna för att
ordna höstdagarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi
eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2017

Vi söker en ordnare för sommarlägret 2017. Lägret är fyra dagar (to-sö).
Anordnaren kan fritt bestämma program. Oftast är lägrets egentliga
programdagar fredag och lördag. På lägret har även ordnats bord för
förställningsutställare och därtill även ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger? Ansökningar om
rättigheterna att anordna sommarläger kan sändas på adressen toimisto
snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Timo Hyrsky, OH2BNC
och Eero Vatiainen, OH6PT har lämnat oss. Vi hedrar Timos och Eeros minne
med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Radio- och tv-museet OH3R: radiobulletin sö 22.5 kl. 09.30

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ger sin radiobulletin söndagen 22.5
kl. 9.30 finsk tid, denna gång med museets specialanrop OH3R på den bekanta
frekvensen 3685 kHz.

Kom och hör de senaste radionyheterna från Päijänne-Tavastland och kvittera
det halvsällsynta anropet OH3R.

OH3NE:s exkursion till Militaria- och Pansarmuseet 11.6.

Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en exkursion till Museo Militaria
och Pansarmuseet i Parola 11.6. Bussen avgår kl. 09:00 från närheten av
Gamla Kyrkan på Keskustori, Tammerfors. Körrutten planeras beroende på
anmälda deltagare, t.ex. Via Lempäälä och Toijala ABC. Bindande anmälningar
per e-post till hallitus snabela oh3ne punkt fi senast 25.5. kl. 23:59.
Pris 25 euro för medlemmar, 15 euro för barn och 30 euro för andra.
Betalning senast 25.5 till klubbens konto. Först åker bussen till Museo
Militaria, som presenterar Finlands artilleri-, pionjär- och
signaltruppernas historia. Därefter fortsätter resan till Pansarmuseet i
Parola. Mer information hittar du på OH3NE:s webbsidor http://oh3ne.ham.fi/
under rubriken “ajankohtaista”.

Skräppost i rörelse

Under den pågående veckan har e-postmeddelanden rörst sig, där avsändaren
t.ex. varit scanner(nummerserie)@sral.fi eller canon(nummerserie)@sral.fi.
Därtill har en del meddelanden rört sig där sändarfältet haft en äkta
e-postadress från Förbundet och där temat varit t.ex. "emailng Photo
(datum)". Dessa meddelanden har inte sänts från Förbundets kansli, och
dessa bör inte öppnas, eftersom de innehåller virus, mer specifikt ett
trojanskt virus.

Från förbundets kopieringsmaskin sänds aldrig dokument så att avsändaren
skulle vara kopieringsmaskinens namn. Meddelandena rubriceras inte heller
t.ex. "attached doc" eller "attached image", såsom rubriken varit i
skräppostmeddelandenas rubriker.

Från förbundet sänds inte heller några fotografier eller annan e-post med
engelskspråkig rubrik till medlemmar med finska som modersmål.

I avsändarfältet på e-postmeddelandet kan det stå vad som helst, så
e-postadressen i fältet garanterar inte att e-posten verkligen skulle vara
sänd från ifrågavarande e-postkonto.

Det lönar sig inte att öppna några misstänkta meddelanden, inte heller
bilagor till meddelandena.

Östra Finlands radioentusiasters sommardagar

Östra Finlands radioentusiaster håller sina sommardagar 3-5.6.2016 i Norra
Karelen, närmare bestämt Höljäkkä i Nurmes.

Alla radioentusiaster är välkomna till evenemanget. I år ordnas evenemanget
av Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE. Bland annat radiopryltorg
utlovas, liksom även föreläsningar med radiotema, lekfulla tävlingar,
grillande, bastubadande osv. Mer information fås från adressen
http://oh7ab.fi.

Bemärkelsedagar

85 år
22.5. Eero Kylliäinen, OH4SG

80 år
29.5. Osmo Koskenniemi, OH2KH / EA7ELQ
30.5. Seppo Rajamäki, OH5RX

70 år
21.5. Ari Marttila, OH2BGI

60 år
21.5. Karri Kaksonen, OH2BEK
21.5. Teuvo Lindqvist, OH2AUW
24.5. Markku Rauhanummi, OH1IB
26.5. Eero Aaltonen, OH7ML
27.5. Markku Ranta-Nilkku, OH8MSI

50 år
21.5. Mika Suoranta, OH1NZQ
25.5. Veijo Saarinen, OH3-911 / OH3FMF
26.5. Tomi Helpiö, OH3ID / OH2ID

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

TraditionsRadioEvenemang PRT22

I ordningen det 23 traditionsradioevenemanget, PRT22, ordnas lördagen
4.6.2016. I evenemanget finns ingen ledarstation och alla kan vara aktiva i
egen takt. Evenemanget ordnas av Kouvolan Sotilasradiomuseo, OI5PRM.

Evenemangstiden är kl. 7.00-16.00 finsk tid. Varannan timme används CW och
varannan AM. Evenemanget börjar kl. 7.00 på CW. CW-anropsfrekvensen är 3556
kHz och på AM 3720 kHz.

Under sitt deltagande kan traditionsradiostationen använda tillägget /S
efter sitt anrop. Ifall sändartypen har varit i användning redan under
andra världskriget kan tillägget vara /SA.

I evenemanget reserveras inte stolpfrekvenser, men stationerna kan enligt
önskan meddela någon frekvens där de i huvudsak kommer att vara QRV.
Anmälningar per e-post till oh5yw snabela outlook punkt kom. En lista publiceras 3.6.
Eventuella historier och bilder kan sändas till samma adress efter
evenemanget. Ett sammandrag publiceras två veckor efter evenemanget.

Välkomna med!

70-års jubileumsexpedition till Madeira, CT3BH

Martti, OH2BH, är QRV från Madeira 20-23.5.2016. Han reser i år tillbaka
till flera av de gamla ställen därifrån han varit QRV under årens lopp. Med
lösenordet "QBH70" kan man avbryta pileupen och berätta om sina egna minnen
från de gångna åren. Denna typ av aktivitet kan kallas för
retro-DX-utflykter.

Nu är det även möjligt att samla poäng för ett award.

BH-SH AWARD (Back Home - Sweet Home)

Efter CT3BH utlovas mer. Alla länder, därifrån Martti är QRV under år 2016,
antingen ensam eller som medlem i en grupp ger en poäng. Ifall du kontaktar
Martti från hans hemstation får du fem poäng. För att för Awardet bör tio
länder samlas, och poängmängden som behövs är 14. Hittills har följande
länder varit QRV: CU2KG/CR2X, Z68BH/Z60A och ZA/OH2BH.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Sainion muistokilpailu, SM-OH-landskampen, Aegean
RTTY Contest, His Majesty King of Spain Contest, EU PSK DX Contest, Feld
Hell Sprint och Baltic Contest.

Nästa tisdag, 24.5, tävlas NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas CQWW WPX CW-del, Portuguese Navy Day Contest,
Digital och SARL Digital Contest.

Deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Sainion muistokilpailu 22.5

År 2016 tävlas K.S. Sainios minnestävling söndagen 22.5.2016. Tävlingen är
en del av FM-serien i SRAL:s HF-tävlingar. Tävlingen ordnas av OH2T.

CW-delen tävlas kl. 0700-0759,59 UTC. SSB stor i tur 0830-0929,59 UTC. Sist
tävlas RTTY-delen kl. 1000-1059,59 UTC. Banden är 80 och 40m.

I tävlingen finns kategorier enligt SRAL:s HF-tävlingar i FM-serien. Över
100 W, max 100 W och QRP (max) 5 W.

Meddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapsidentifikation. För varje
komplett kontakt fås 2 poäng, förutsatt att motstationen skickat in sin
logg. Poängkoefficienterna är landskapen.

Tävlingens fullständiga regler hittas från tidningen Radioamatööri samt
från Förbundets webbsidor under punkten "kilpailut",
"HF-kilpailukalenteri". Webbsidornas adress är www.sral.fi.

Välkomna med och tävla.

SM-OH-landskamp 21-22.5

SM-OH-landskampen som tävlas varje vår sker detta veckoslut. CW-delen
tävlas lördagen 21.5 kl. 17-21 UTC. Phonedelen är i tur söndagen 22.5 kl.
0600-1000 UTC. Banden är 144, 432 och 1296 MHz.

Meddelandet är RS(T) + löpande nummer från 001 bägge dagar + lokator.
Poängen bestäms enligt längden på kontakten. Bonuspoäng fås för
lokatorrutor.

Kompletta regler för tävlingen finns på Förbundets webbsidor under punkten
"Kilpailut", "VHF/UHF/SHF-kilpailukalenteri". Webbsidornas adress är
www.sral.fi.

Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, 29 maj kl. 15.00 finsk
tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.