Svensk bulletin 18/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1618S
Kanslibulletin 18/16, 28.5.2016

INNEHÅLL

Än hinner man med på lägerskolan i Hankasalmi
Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2016
Ansökan om rättigheterna att ordna Sommarläger 2017
Sommarlägret 2016 flygande radioteknik
Silent key
Östra Finlands radioentusiasters sommardagar
Bemärkselsedagar
TraditionsRadioEvenemang PRT22
Operation Vesikko 4. - 5.6.2016
NM-tävlingar i radioorientering 2016
Tävlingsnyheter
Kom med i SRAL Field Day-tävlingen
CR2X i rekordjakt i CQWW WPX CW-tävlingen
Nästa bulletin

Än hinner man med på lägerskolan i Hankasalmi

Nu finns chansen att lära sig grunderna i radioamatörhobbyn och ifall
önskan finns även utförande av radioamatörexamen. Finlands
Radioamatörförbund r.f. ordnar en veckolång lägerskola i juli i Hankasalmi,
Fritidscenter Revontuli. Lägret är öppet för alla som är intresserade av
radioamatörverksamhet.

På programmet bland annat lödning av byggsats, radiokommunikation och
kunskap för elementär klass. De som vill får avlägga examen. Dessutom
steker vi förstås plättar, badar bastu och simmar.

Lägerskolan är delvis samtidigt med Förbundets sommarläger som ordnas på
samma plats, så från lägerskolan kan man lätt även delta i
sommarlägerstämningen och stifta bekantskap med lägerprogrammet.

Pris: 150 euro (under 12 åringar) / 180 euro (andra). Inkluderar
föreläsningsmaterial, måltider och logi.

Anmälningar och tilläggsuppgifter på adressen http://leirikoulu.sral.fi/

Ni sprider väl ordet om lägerskolan bland era bekant och vänner samt på er hemort.

Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet 2016

Finlands Radioamatörförbundds stadgeenliga höstmöte bör p.g.a.
poströstningstidtabeller hållas lördagen 19.11.2016. För evenemanget söks
en anordnare. Runt höstmötet finns möjligheten att ordna höstdagar, under
vilka det t.ex. förekommer presentationer, träffar och eventuellt ett
lopptorg.

Höstdagarna kan pågå hela veckoslutet eller också vara ett endagsevenemang.
Programmet kan fritt bestämmas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna för att
ordna höstdagarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi
eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2017

Vi söker en ordnare för sommarlägret 2017. Lägret är fyra dagar (to-sö).
Anordnaren kan fritt bestämma program. Oftast är lägrets egentliga
programdagar fredag och lördag. På lägret har även ordnats bord för
förställningsutställare och därtill även ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger? Ansökningar om
rättigheterna att anordna sommarläger kan sändas på adressen toimisto
snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Sommarlägret 2016 flygande radioteknik

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. meddelar:

Förbundets sommarlägers byggutmaning - en elektronisk kanonkula.
Det kan vara en fonirepeater, CW-fyr, APRS-sändare, ATV-sändare, datalogger, vad som helst som kan skjutas i väg med OH1HIH:s tenniskanon.
Det finns följande fordringar:
- bör rymmas in i ett 63mm rör, max längd 500mm.
- bör flyta, då målområdet är i en sjö.
- bör helst vara färggrann.
- bör kunna utstå flere hundra G:s acceleration, då projektilen skjuts i väg med tryckluft.
Testerna utförs på SRAL:s sommarläger i Hankasalmi. Icke-bindande anmälningar till OH1HIH på förbundets egenanropsadress.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Mauri Sarnasto, OH2MQL har lämnat oss. Vi hedrar Mauris minne
med en stunds tystnad.

Östra Finlands radioentusiasters sommardagar

Östra Finlands radioentusiaster håller sina sommardagar 3-5.6.2016 i Norra
Karelen, närmare bestämt Höljäkkä i Nurmes.

Alla radioentusiaster är välkomna till evenemanget. I år ordnas evenemanget
av Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE. Bland annat radiopryltorg
utlovas, liksom även föreläsningar med radiotema, lekfulla tävlingar,
grillande, bastubadande osv. Mer information fås från adressen
http://oh7ab.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
29.5. Osmo Koskenniemi, OH2KH / EA7ELQ
30.5. Seppo Rajamäki, OH5RX
5.6. Leo Ääri, OH1JPO
6.6. Veli Santomaa, OH2GN

70 år
4.6. Ingemar Hannus, OH6FXY

60 år
6.6. Seppo Siren, OH6PH / OH3MOI
6.6. Matti Vihervuori, OH2BOQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

TraditionsRadioEvenemang PRT22

I ordningen det 23 traditionsradioevenemanget, PRT22, ordnas lördagen
4.6.2016. I evenemanget finns ingen ledarstation och alla kan vara aktiva i
egen takt. Evenemanget ordnas av Kouvolan Sotilasradiomuseo, OI5PRM.

Evenemangstiden är kl. 7.00-16.00 finsk tid. Varannan timme används CW och
varannan AM. Evenemanget börjar kl. 7.00 på CW. CW-anropsfrekvensen är 3556
kHz och på AM 3720 kHz.

Under sitt deltagande kan traditionsradiostationen använda tillägget /S
efter sitt anrop. Ifall sändartypen har varit i användning redan under
andra världskriget kan tillägget vara /SA.

I evenemanget reserveras inte stolpfrekvenser, men stationerna kan enligt
önskan meddela någon frekvens där de i huvudsak kommer att vara QRV.
Anmälningar per e-post till oh5yw snabela outlook punkt kom. En lista publiceras 3.6.
Eventuella historier och bilder kan sändas till samma adress efter
evenemanget. Ett sammandrag publiceras två veckor efter evenemanget.

Välkomna med!

Operation Vesikko 4. - 5.6.2016

Kakkosten kerho, OH2AA, anordnar åter Operation Vesikko i U-båten Vesikko på Sveaborg i Helsingfors den 4. - 5-6-2016.Man är i gång kl. 11.00 - 18.00 under bägge dagarna. Evenemanget ingår i det internationella muséfartygsveckoslutet.
Man kör från Vesikko med en HF-station med anropet OH2AN/SUB. Som antenn används en OCF-dipol. Banden enligt QRM-situationen på HF.
Alla som kör stationen får ett Vesikko QSL.

Nordiskt Mästerskap i radioorientering 2016

Danmarks radioamatörförbund E.D.R. anordnar de nordiska mästerskapstävlingarna i radioorientering 12. - 14.8.2016. Tävlingsplats är skogarna på Helsingör c. 50 km norr om Köpenhamn.
På fredagen 12.8. tävlas 80m sprint, på lördagen 13.8. 80m traditionell tävling och på söndagen 14.8. 2m tävling.
Anmäl dig möjligast fort. Anmälningarna till Kimmo, OH2JKU, på oh2jku snabela sral punkt fi eller 0400 806592.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQWW WPX CW-del, Portuguese Navy Day Contest,
Digital och SARL Digital Contest.

Nästa torsdag 2.6. tävlas NAC 10m. På fredagen 3.6. körs HA3NS Sprint Memorial Contest.

Nästa veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:n Peruskilpailu, 10-10 International Open Season PSK Contest, DigiFest, Wake-Up! QRP Sprint, SEANET Contest, UKSMG Summer Contest (6 m) och Dutch Kingdom Contest.

Kom med i SRAL:s Field Day-tävling

SRAL Field Day -tävlingens CW del körs 4. - 5.6.2016 kl. 1500-1459 UTC.
SSB-delen tävlas första veckoslutet i september. I tävlingen finns serier för både field-day och fasta stationer.
Frekvensområdena är 160 - 10m banden, icke WARC-banden. Samma station får köras en gång på varje band. Samtliga stationer ger poäng i field-day serien. I den fasta serien körs enbart /P och /M -stationer.
Tävlingsbudet är RS(T)+ löpande nummer från 001. C-klassens stationer använder separat numerering på varje område. Som multiplikatorer är DXCC- och WAE-länderna.
Reglerna hittas på SRAL:s hemsidor.

Välkomna med!

CR2X på rekordjakt i CQWW WPX CW -tävlingen

Kim, OH6KZP, är i gång i en "encore"-operation från Radio Arcalas Azorerna-station i WPX CW-tävlingen 28. - 29.5. Anropet är det traditionella CR2X.
Kör Kim, speciellt på de lägre banden.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, 5. juni kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.