Svensk bulletin 20/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1620S
Kanslibulletin 20/16, 11.6.2016

INNEHÅLL

Endast tre veckor till lägerskolan
Rättigheterna att ordna Höstdagarna och Sommarlägret kan ansökas
Bemärkelsedagar
Klubbarna meddelar
Radiopryldagar i Kouvola 18.6.
Nästa radioorienteringsövningar 18.6
Fotboll på banden
Tävlingnyheter
Nästa bulletin

Endast tre veckor till lägerskolan

Finlands Radioamatörförbund r.f. ordnar en veckolång lägerskola i juli i
Hankasalmi, Lomakeskus Revontuli 3-10.7.  Lägret är öppet för alla och
personer i alla åldrar. I lägret kan man t.ex. delta med hela familjen.

Man bekantar sig med radioamatörhobbyn, håller kontakter, löder ihop byggsatser, radioorienterar och förbereder examen i elementär klass.
Lägerskoledeltagare får även delta i Förbundets sommarlägers program.

Anmälningar och tilläggsuppgifter på adressen http://leirikoulu.sral.fi/

Pris: 150 euro (under 12 åringar) / 180 euro (andra). Inkluderar
föreläsningsmaterial, måltider och logi.

Ni sprider väl ordet om lägerskolan bland era bekanta och vänner samt på er hemort.

Rättigheterna att ordna Höstdagarna och Sommarlägret kan ansökas

Man kan ansöka om rättigheterna att anordna Höstdagarna 2016 och sommarlägret 2017. Är din klubb intresserad av att ordna evenemangen?
Närmare information finns på sida 7 av tidningen Radioamatööris juni nummer.
Ansökningarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi
eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Bemärkelsedagar

85 år
18.6. Eino Kannisto, OH2SF

80 år
17.6. Urho Rantanen, OH2JXI

70 år
12.6. Esko Väisänen, OH4RN
14.6. Juhani Antila, OH2BHV
16.6. Aarre Kilpinen, OH2HFD
18.6. Carl-Henrik Blyh, OH2CHB / OH1CHB
19.6. Olavi Haglund, OH8GM
20.6. Eero Alanko, OH2FUZ

60 år
16.6. Jorma Huttunen, OH7EU
16.6. Timo Viinamäki, OH8VT

50 år
17.6. Teemu Salminen, OH2HQE / OH7T
20.6. Ilkka Ylipiessa, OH2MPX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskarjubilarerna.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC,:s radiobulletin samt antennexperiment 12.6.2016 med anropet OH3R

Bulletinen sänds nu på söndagen kl. 09.30 Finsk tid på frekvensen 3685 kHz. Det är Maarit, OH3EXI, som läser med Radio- och TV museets anrop OH3R.

Bulletinen sänds turvis med horisontell loop-antenn och dipol.
Åhörarna anmodas att i kvitteringen rapportera signalstyrkan men olika antenner.
Efter sändningen håller radiobulletinen sommarlov ända till augusti.

Radiopryldagar i Kouvola 18.6

Radiopryldagarna i Kouvola hålls lördagen 18.6.2016 kl. 10-15 på Kouvolan
Radiomuseos bakgård. Adressen är Pajaraitti 1, Kouvola. Välkomna!

Följande radioorienteringsövningar 18.6.2016

80 m övningarna i radioorientering hålls lördagen 18.6 i Svedängen i
Helsingfors. Övningarna börjar kl. 11.00. En normal bana utlovas, dvs. fem
kryss + fyrar. Samling vid Svedängens friluftsstuga. Adressen är
Bacggbölevägen 124 Helsingfors. Välkomna!

Fotboll på banden

Fransmännen firar de Europeiska fotbollsmästerskapen genom att 10-11.6.2016
aktivera två specialanrop. TM16EURO är QRV på SSB och digitala sändarslag,
TM16EFC är igång på CW och digitala sändarslag. Även ett award utlovas. Mer
information finns på stationernas sida på qrz.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas DRCG WW RTTY Contest, VK Shires Contest,
Asia-Pacific Sprint, SKCC Weekend Sprintathon, Portugal Day Contest, GACW WWSA CW DX Contest och REF DDFM 6m Contest.

Nästa tisdag 14.6. står NAC UHF och nästa torsdag 16.6. NAC 70 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Ukrainian DX Classic RTTY Contest, IARU Region 1 50 MHz Contest, AGCW VHF/UHF Contest, Stew Perry Topband Challenge, Kid's Day Contest, Feld Hell Sprint och WAB 50 MHz.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 19 juni kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.