Svensk bulletin 24/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1624S
Kanslibulletin 24/16, 16.7.2016

INNEHÅLL

Öppethållningen för Förbundets kansli under sommaren
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Inbjudan till radioamatörbröllop
Viktig korrigering av en viktig historisk uppgift
Du kan vara radioamatör utan att veta om det
Nationalparksveckan 18–24.7
OH2IPA/M QRV från nationalparker
Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Tävlingspriserna har postats
Tävlingsnyheter
Nästa FM-deltävling, sommartävlingen 24.7
Black Cat HF Contest 14.8
Nästa bulletin

Öppethållningen för Förbundets kansli under sommaren

Kansliet är öppet normalt under återstoden av juli, må-to kl. 12-17 och fr
kl. 12-14.

I augusti är Förbundets kansli stängt 1-26.8 p.g.a. semestrar. Bulletinen
blir i regel inte läst under tiden kansliet är stängt.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Heikki Bäckman, OH8-6109
och Väinö Oinas, OH2HSB har lämnat oss. Vi hedrar Heikkis och Väinös minne
med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH4ACD:s sommarläger 21-29.7

Puulan Radio Club firar sitt sommarläger i Hirvensalmi vid Happo och Otto
stationerna från torsdag till fredag 21-29.7.2016. I programmet finns
traditionellt lugnare tider. Lägret är denna gång även riktat till barn.

På lördagen 23.7 kl. 14.00 sprids vår hedersmedlem Anna-Liisa Ahonens aska
enligt hennes önskan och även en mindre minnesstund kommer att hållas.

Alla är välkomna till lägret! Mer information Facebook/Puulan Radio Club.

OH7AA:s sommardag

OH7AA:s traditionella sommardag ordnas lördagen 6.8.2016 vid klubben och
dess miljö i Tikkalansaari. Adressen är Tikkalantie 6, Kuopio.
Aktiviteterna inleds från middagstid.

Trevlig samvaro, bakluckeloppis, grillande osv utlovas, och i
programandelen från kl. 14 framåt utlovas:

- solelslösningar och -erfarenheter
- Vili, OH5GE, har lovat komma och berätta om aktuella ärenden, bl.a.
koordineringen av DMR samt den presentation om stora antennprojekt som
hölls under förra sommardagen och om reparerande av stormskador
- även andra projektberättelser/demonstrationer utlovas

Det strävas till att programmet ännu kompletteras, följ webbplatsen oh7aa.fi.

Laivaston Radioamatöörits prylkväll

Då vår klubb, OH1AJ övergått till att omfattas av marinens passertillstånd
kan årets prylkväll 9.8.2016 tyvärr inte ordnas som ett öppet evenemang
likt tidigare år p.g.a. vistelsetillståndsärenden. Vi håller dock en mindre
prylkväll bland våra medlemmar. Direktionen

OH8AA:s sommarläger

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, ordnar sitt sommarläger 12-14.8 i
Hietasaari på adressen Vaaskiventie 22. Inkvarteringsmöjlighet för 14
personer i 2-4 rum, stor parkeringsplats för t.ex. husbilar eller -vagnar.
QSOande och trevlig samvaro utlovas. Eventuella förhandsanmälningar till
adressen oh8aa ät sral punkt fi. Välkomna.

Radiopsyldag i Tavastehus 14.8.2016

Hämeenlinnan Radioamatöörit ordnar åter den populära öppna radiopryldagen i
Tavastehus, vid OH3AA:s utrymmen på Hakapellontie söndagen 14.8.2016 kl.
9-15.

Detta är ett bra tillfälle att träffa bekanta radiohobbyister, köpa, sälja
och förmedla radioutrustning.

På området kan du sälja allehanda elektronik och radioprylar av olika ålder
antingen från bilens baklucka, en släpkärra eller ovanför presenningar.
Jorden är i huvudsak grus. Inga täckta områden finns, så ifall regn
infaller, ta med egna väderskydd eller tak. Ingen avgift uppbärs för
försäljningsplatsen. Inga artiklar får lämnas under arrangörens ansvar.

På plats ordnas åtminstone läskedrycks-, kaffe- och korvförsäljning.
Inner-WC finns till förfogande.

Klubbens rörtester finns även till förfogande och en testare finns på
plats, vilket betyder att besökarnas rör kan testas. Ett par rör/besökare,
inga stora mängder.

Välkomna!

Bemärkelsedagar

85 år
17.7. Martti Rautio, OH6RA / OH1LLA
19.7. Kalevi Jokivirta, OH3LWM

80 år
18.7. Evald Barkar, OH6BC
25.7. Jaakko Pekkarinen, OH6WD

70 år
16.7. Jarmo Nurmi, OH1-2365
17.7. Jarmo Sipponen, OH6DY
17.7. Timo Virtanen, OH5WD
21.7. Pekka Paavilainen, OH1PP

60 år
22.7. Juha Varis, OH1JV / OH1JJ / OH1SP

50 år
18.7. Pekka Mellanen, OH1LFX
25.7. Tuomo Hyyrönmäki, OH8KXK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Inbjudan till radioamatörbröllop

Radioamatörbröllop på Radiobacken lördagen 30.7.2016 kl. 16.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; har glädjen och äran att bjuda
radioamatörerna (avec) från runtom i Finland till Henrys, OH3EGL; och
Lilias (radioamatör utan anrop) bröllopsfest, som hålls på Radiobacken i
Lahtis vid den Gamla Radiostationen lördagen 30.7.2016 fr.o.m. kl. 16.00.

Bröllopet är uppvisande av verklig Ham Spirit, då såväl prästen, kantorn
och i praktiken alla andra som deltar i bröllopet är radioamatörer.

Bröllopsinbjudan och anmälningsinstruktionerna finns på klubbens webbsidor
på adressen http://www.oh3ac.fi/Kutsu häihin Radiomäelle 30.7.2016.pdf.

Korrigering av en viktig historisk uppgift

Valtonen var Valtanen

Tack till Jaana Sokka, som tog kontakt för att korrigera en ytterst
betydande händelse i vårt Förbunds historia. År 1914 hade Leo Lindell
framskridit till att som utrustning använda verkliga skyddade kretsar och
en extern antenn. I testerna bistod hans skolkamrat. Stationerna var
belägna 400-500 meter från varandra i Åbo.

I Radio OH-tidningen och texten på Förbundets memoarsidor skulle Linells
skolkamrat ha hett Vallu Valtonen. Jaana Sokka berättade, att det är fråga
om hennes släkting och att efternamnet är Valtanen. Förbundets
historiehandledare utförde "detektivarbete" och fick reda på att det
faktiskt var fråga om Viljo Volmar Valtanen, som till smeknamnet kallades
"Vallu".

Du kan vara radioamatör utan att veta om det

Behörighetsintygen för informations-, elementär, teknisk och allmän klass
är i kraft tills vidare. Ifall du låtit tillståndet bli för gammalt eller
sagt upp det, gäller din behörighet ändå. Du behöver alltså inte utföra
examen igen, utan kan enbart ansöka om radioamatörtillstånd. Behändigast
sker detta via Kommunikationsverkets webbsidor, www.ficora.fi.

Enda undantaget för detta är behörigheten i aspirantklassen, som vars på
viss tid. Dessa är inte i kraft längre, utan du bör besöka
behörighetsexamen för att få behörighet och radioamatörtillstånd.

Nationalparksvecka 18–24.7

Aktiveringsveckan för aktivering av nationalparkerna ordnas igen.
Evenemanget infaller nästa vecka, dvs. 18-24.7.2016. En riklig mängd
nationalparksstationer önskas QRV under veckans lopp. Det lönar sig att
lyssna på banden och även att själv aktivera parker.

Det är inte fråga om en tävling, och ingen förhandsanmälan finns. Nu är en
bra situation att även samla poäng för Nationalsparksawardet. Trots att du
inte skulle samla på awardpoäng, lönar det sig att läsa awardreglerna för
stationer som besöker nationalparker, efter som dessa ger instruktioner för
hur man skall gå till väga i parkerna. Reglerna finns på webbsidan
http://personal.inet.fi/koti/pekka.paavilainen/kansallispuisto.htm.

Rapporterna över nationalparksakriveringarna kan sändas till Kari, OH1UH en
vecka efter nationalparksaktiveringen via egenanrop. Välkommen att delta i
utflykter till nationalparkerna och hålla kontakt med stationer i dem.

OH2IPA/M QRV från nationalparker

Reijo, OH4MDY, reser runt nationalparkerna. På fredag är han QRV från
Hiidenportti och därefter besöks alla nationalparker i Kajanaland och
Lappland i tur och ordning. Den sista blir Pallas. Reijo börjar alltid på
7060 kHz och frågar finländarna, varefter han förflyttar sig till 20 m CW i
närheten av 14044 kHz. Anropet är OH2IPA/M. QSL-kort sänds automatiskt åt
alla.

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls traditionellt det
tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget inleds på lördagen 20.8 kl. 0001
UTC och slutar på söndagen 21.8 kl. 2400 UTC. Det är inte fråga om en
tävling, utan ett evenemang för aktiverande av sjöfyrar och fyrskepp. Förra
året deltog över 500 stationer.

Stationerna kan sätta till sitt anrop ett kännetecken, t.ex. suffixet
/LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). Samtidigt kan det vara
trevligt att dela ut fyrens nummer eller ett eventuellt IOTA-nummer
peditionsområdet har. Anmälningarna till fyrveckoslutet sker genom
evenemangets webbplats, där det även finns en lista över deltagarna.

Från Finland har följande stationer anmält sig till fyrveckoslutet: OH1AF
Säppi, OH1AH Utö, OH1AM Kylmäpihlaja, OH3JJ Isokari, OH5AA fyrskeppet Kemi
och OH5B Luovukkaluoto.

Tävlingspriserna har postats

De priser som inte hämtades från sommarlägret gar postats.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas DMC RTTY Contest, Feld Hell Sprint, CQ Worldwide VHF
Contest, North American QSO Party, RTTY och RSGB Low Power Contest.

Nästa tisdag 19.7 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdagen 21.7 NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Sommartävlingen, SA Sprint Contest och FISTS Ladder
Activity.

Nästa FM-deltävling, Sommartävlingen 24.7

Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Sommartävlingen, tävlas nästa
veckas söndag 24.7. Tävlingen ordnas av OH2T.

CW-delen i Sommartävlingen tävlas 24.7 kl. 07.00-07.59:59 UTC. På SSB
tävlas kl. 08.30–09.29:59 UTC. RTTY-delen står i tur kl. 10.00–10.59:59 UTC.

Banden är 80 och 40 m. Sommartävlingens meddelande är RS(T) + löpande
nummer + landskap, t.ex. 599 007 PK.

Tävlingsreglerna hittas i julinumret av tidningen radioamatööri samt på
Förbundets webbsidor under punkten "tävlingar".

Välkomna med.

Black Cat HF Contest 14.8

Black Cat tävlingen tävlas söndagen 14.8 kl. 1300–1500 UTC. I tävlingen
finns två en timme långa perioder.

QSO:n kan hållas på alla HF-band, förutom WARC-banden. Sändarslagen är CW,
SSB och digitala sändarslag. Meddelandet är RS(T) YL eller OM samt namn.

För YL-stationer fås 11 poäng på CW, 9 poäng på digitala sändarslag och 7
poäng på SSB. För OM-stationer fås oberoende av sändarslag 3 poäng.
OM-stationer får även hålla kontakt sinsemellan.

Tävlingsreglerna finns på Förbundets webbsidor under punkten "tävlingar".
Dessa publiceras även i augustinumret av tidningen Radioamatööri.

Välkomna att fånga den svarta katten.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 juli kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.