Svensk bulletin 26/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1626S
Kanslibulletin 26/16, 30.7.2016

INNEHÅLL

Förbundets kansli stängt i augusti
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 20.8
Radioamatördag i Nautelankosken museo 14.8
Presentation "Desantkrig i Kymmenedalen"
Tävlingsnyheter
Black Cat HF Contest 14.8
Kom med i SRAL Field Day tävlingen
Nästa bulletin

Förbundets kansli stängt i augusti

I augusti är Förbundets kansli stängt 1-26.8 p.g.a. semestrar. Bulletinen
läses i regel inte under tiden kansliet är stängt.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Reino Riihimäki, OH6HGQ,
har lämnat oss. Vi hedrar Reinos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AA:s sommardag

OH7AA:s traditionella sommardag ordnas lördagen 6.8.2016 vid klubben och
dess miljö i Tikkalansaari. Adressen är Tikkalantie 6, Kuopio.
Aktiviteterna inleds från middagstid.

Trevlig samvaro, bakluckeloppis, grillande osv utlovas, och i
programandelen från kl. 14 framåt utlovas:

- solelslösningar och -erfarenheter
- Vili, OH5GE, har lovat komma och berätta om aktuella ärenden, bl.a.
koordineringen av DMR samt den presentation om stora antennprojekt som
hölls under förra sommardagen och om reparerande av stormskador
- även andra projektberättelser/demonstrationer utlovas

Det strävas till att programmet ännu kompletteras, följ webbplatsen oh7aa.fi

Laivaston Radioamatöörits prylkväll

Då vår klubb, OH1AJ övergått till att omfattas av marinens passertillstånd
kan årets prylkväll 9.8.2016 tyvärr inte ordnas som ett öppet evenemang
likt tidigare år p.g.a. vistelsetillståndsärenden. Vi håller dock en mindre
prylkväll bland våra medlemmar. Direktionen

OH8AA:s sommarläger

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, ordnar sitt sommarläger 12-14.8 i
Hietasaari på adressen Vaaskiventie 22. Inkvarteringsmöjlighet för 14
personer i 2-4 rum, stor parkeringsplats för t.ex. husbilar eller -vagnar.
QSOande och trevlig samvaro utlovas. Eventuella förhandsanmälningar till
adressen oh8aa ät sral punkt fi. Välkomna.

Radiopryldag i Tavastehus 14.8.2016

Hämeenlinnan Radioamatöörit ordnar åter den populära öppna radiopryldagen i
Tavastehus, vid OH3AA:s utrymmen på Hakapellontie söndagen 14.8.2016 kl.
9-15.

Detta är ett bra tillfälle att träffa bekanta radiohobbyister, köpa, sälja
och förmedla radioutrustning.

På området kan du sälja allehanda elektronik och radioprylar av olika ålder
antingen från bilens baklucka, en släpkärra eller ovanför presenningar.
Jorden är i huvudsak grus. Inga täckta områden finns, så ifall regn
infaller, ta med egna väderskydd eller tak. Ingen avgift uppbärs för
försäljningsplatsen. Inga artiklar får lämnas under arrangörens ansvar.

På plats ordnas åtminstone läskedrycks-, kaffe- och korvförsäljning.
Inner-WC finns till förfogande.

Klubbens rörtester finns även till förfogande och en testare finns på
plats, vilket betyder att besökarnas rör kan testas. Ett par rör/besökare,
inga stora mängder.

Välkomna!

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry håller sitt traditionella sommaläger i Tippsund i
Taivassalo 2-4.9.2016. Anmälningar till lägret samt för inkvartering och
måltider för fredag och lördag görs åt Jouni, OH1CO, egenanrop eller noll
fyra noll 7710 420. Välkomna! Direktionen

Bemärkelsedagar

85 år
1.8. Jukka Kallio, OH2GI
5.8. Lauri Kuokkanen, OH8LK
4.9. Tauno Ukkola, OH5LTE

80 år
30.7. Juhani Köykkä, OH3PJ
7.8. Erkki Sivi, OH3SE
16.8. Toivo Rekinen, OH8NHV
20.8. Tomi Paavo Piela, OH2JRO
23.8. Bertel Österlund, OH2GM
25.8. Seppo Ala-Könni, OH6YZ
25.8. Timo Tenhunen, OH4NQK

70 år
30.7. Pentti Leppänen, OH8AXP
2.8. Pekka Silvennoinen, OH1LU
10.8. Yrjö Punkari, OH3MU
14.8. Matti Hahkala, OH2-7153
16.8. Raimo Björk, OH2BGD
21.8. Ralf Hästbacka, OH6ID
28.8. Allan Franzen, OH6BFW
1.9. Heikki Helminen, OH6MPN

60 år
30.7. Harri Nurmi, OH1DL
6.8. Jukka Pousi, OH5HQQ
9.8. Jarmo Kojo, OH1BO
18.8. Tapio Leskinen, OH5KU
22.8. Risto Kärkinen, OH5LEJ
29.8. Pasi Mustalahti, OH1HEK
31.8. Hannu Kivelä, OH2NRZ
3.9. Janne Ämmälä, OH1EUD

50 år
31.7. Jari Hannila, OH6LYV
4.8. Tuomo Gröhn, OH5NCY
11.8. Timo Junttila, OH1HBT
20.8. Jari Vainio, OH6DC
26.8. Marja Schwab, OH1ZF / DL1ZF
1.9. Peter Österback, OH6KUM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet hålls traditionellt det
tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget inleds på lördagen 20.8 kl. 0001
UTC och slutar på söndagen 21.8 kl. 2400 UTC. Det är inte fråga om en
tävling, utan ett evenemang för aktiverande av sjöfyrar och fyrskepp. Förra
året deltog över 500 stationer.

Stationerna kan sätta till sitt anrop ett kännetecken, t.ex. suffixet
/LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). Samtidigt kan det vara
trevligt att dela ut fyrens nummer eller ett eventuellt IOTA-nummer
peditionsområdet har. Anmälningarna till fyrveckoslutet sker genom
evenemangets webbplats, där det även finns en lista över deltagarna.

Från Finland har följande stationer anmält sig till fyrveckoslutet: OH1AF
Säppi, OH1AH Utö, OH1AM Kylmäpihlaja, OH3JJ Isokari, OH5AA fyrskeppet Kemi
och OH5B Luovukkaluoto.

Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 20.8

OI-stationernas aktivitetsdag hålls i samband med det internationella
fyrveckoslutet (ILLW), lördagen den 20 augusti.

Radioamatördag i Nautelandkosken museo 14.8

I Nautelankosken museo i Lieto ordnas en radioamatördag söndagen 14.8.
Evenemangstiden är kl. 12.00 - 15.00. Museets adress är Nautelankoskentie
40, Lieto As.

Stationen OI1AX är aktiv, och operatören är Jouko Lehto, OH1NN. Andra
radioamatörer bjuds in som motstationer. Frekvenserna är 3680-3720 och
7060-7085 kHz. Till påseende finns gamla traditionsradion. Därtill utlovas
besökarna i museet information om radioamatörverksamhet.

Under Radioamatördagen hålls två presentationer. Kl. 12.00 Kyynelradio,
Antero Tanninen, OH1KW. Kl. 13.30 Viborgs radiominor, Leo Salonen
(Signalgillet i Egentliga Finland).

Alla intresserade är välkomna att följa med kommunikationen under
radioamatördagen, att lyssna på föreläsningarna samt stifta bekantskap med
de utställda radioapparaterna. Särskilt önskas veteranerna från våra krig
välkomna.

Uppbyggandet av radioamatörstationen kan följas redan under föregående dag,
lördagen 13.8 fr.o.m. kl. 10.00.

Det är fritt inträde till radioamatördagen. Evenemanget ordnas av Jouko
Lehto, OH1NN och ordföranden för Signalgillet i Egentliga Finland Erkki
Renberg samt Liedon museo.

Presentation "Desantkrig i Kymmenedalen"

Konstens natt hålls fredagen 19.8 i Kouvola. Klockan 18.00 görs en repris
av Sakari Viinikainens presentation "Desantkrig i Kymmenedalen" i
Honkasalen i Kouvolatalo. Presentationen har tidigare hållits under
militärradiodagen. Adressen till Kouvolahuset är Varuskuntakatu 11, 45100
Kouvola. Välkomna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB IOTA Contest och Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag, 2.8, står NAC VHF i tur och på torsdagen 4.8 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, TARA Grid Dip Shindig, 10-10
Int. Summer Contest, European HF Championship, North American QSO Party och
SARL HF Phone Contest.

Tisdagen 9.8 tävlas NAC UHF och torsdagen 11.8 NAC 50 MHz.

11-13.8 tävlas MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint.

Det andra veckoslutet i augusti tävlas Black Cat HF Contest, WAE DX Contest
och SKCC Weekend Sprintathon.

Tisdagen 16.8 tävlas NAC 1,3 GHz och torsdagen 18.8 NAC 70 MHz.

Det tredje veckoslutet i augusti tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian
District Award Contest, Himalayan Contest, North American QSO Party, Feld
Hell Sprint, CVA DX Contest och SARL HF Digital Contest.

Tisdagen 23.8 tävlas NAC 2,3 GHz + up.

Det sista veckoslutet i augusti täväas ALARA Contest, YO DX HF Contest,
W/VE Islands QSO Party, SCC RTTY Championship, Keyman's Club of Japan
Contest, CVA DX Contest och SARL HF CW Contest.

Torsdagen 1.9 tävlas NAC 10 m.

Det första veckoslutet i september tävlas SRAL:s Grundtävling, SRAL Field
Day SSB, G3ZQS Memorial Straight Key Contest, Russian RTTY WW Contest,
CWOps CW Open, All Asian DX Contest, Wake-Up! QRP Sprint, AGCW Straight Key
Party, PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint och DARC 10-Meter
Digital Contest.

Black Cat HF Contest 14.8.

Black Cat tävlingen tävlas söndagen 14.8 kl. 1300–1500 UTC. I tävlingen
finns två en timme långa perioder.

QSO:n kan hållas på alla HF-band, förutom WARC-banden. Sändarslagen är CW,
SSB och digitala sändarslag. Meddelandet är RS(T) YL eller OM samt namn.

För YL-stationer fås 11 poäng på CW, 9 poäng på digitala sändarslag och 7
poäng på SSB. För OM-stationer fås oberoende av sändarslag 3 poäng.
OM-stationer får även hålla kontakt sinsemellan.

Tävlingsreglerna finns på Förbundets webbsidor under punkten "tävlingar".
Dessa publiceras även i augustinumret av tidningen Radioamatööri.

Välkomna med.

Kom med i SRAL Field Day tävlingen

SSB-delen av SRAL Field Day tävlingen ordnas 3-4.9.2016 kl. 1300-1259 UTC.
I tävlingen finns kategoerier för såväl field day som för fasta stationer.

Frekvensområdena är 160 - 10 m (inte WARC-banden). Samma station får
kontaktas en gång per band. Kontakterna med alla stationer är godkännbara i
field day kategorierna. I den fasta serien hålls kontakter enbart med /P
och /M stationer.

Meddelandet är RS(T) + serienummer med start från 001. C-klassens stationer
använder olika nummerserier på respektive band. Koefficienterna är DXCC-
och WAE-länder på varje band.

Reglerna finns på SRAL:s webbsidor under punkten "kilpailut ja
HF-kilpailukalenteri". Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om fem veckor, söndagen den 4
september kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.