Svensk bulletin 27/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1627S
Kanslibulletin 27/16, 3.9.2016

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme lördagen 3.9
Välkommen som medlem i Förbundet
Medlemmarnas petitioner till höstmötet
I september utkommer inget nummer av tidningen Radioamatööri
Tema för oktobernumret av tidningen Radioamatööri
Skräppost i rörelse
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Vernissage för utställningen "Distansdrömmar" (Etäunelmia) 10.9 - SRAL är med
Tävlingsnyheter
Kom med i SRAL Field Day tävlingen
SAC CW landskamp 17.-18.9
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme lördagen 3.9

Styrelsens nästa frågetimme hålls lördagen 3.9.2016. Frågetimmen börjar kl.
14.00 finsk tid och slutar 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla bekanta
3685 kHz.

Frågetimmens syfte är att fungera som ett diskussionsforum mellan
medlemmarna och styrelsen där aktualiteter eller andra ärenden medlemmarna
funderar på behandlas.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sin närvaro, kan
medlemmarna i förbundet ställa frågor till styrelsemedlemmarna. Ifall
egentliga frågor inte finns till styrelsen, finns möjligheten att annars
bara framföra olika ärenden som berör hobbyn. Styrelsemedlemmarna har även
möjligheten att berätta om aktualiteter inom sina egna sektorer. Kom med
och diskutera! Sluta panta på dina frågor!

Välkommen som medlem i Förbundet

Enligt höstmötets beslut är Förbundets helmedlemsavgift för personer som
går med i förbunder efter 1.9. hälften av ordinarie medlemsavgiften, dvs.
32 euro. Du kommer väl ihåg att berätta om ärendet åt nya radioamatörer i
din klubb samt åt andra bekanta som är intresserade i medlemskap. Välkommen
som medlem!

Medlemmarnas petitioner till höstmötet

Medlemmarnas skriftliga petitioner som riktas till Finlands
Radioamatörförbund rf:s höstmöte bör sändas till förbundets styrelse jämte
motiveringar och underskrifter senast 15.9.2016.

Medlemspetitionerna bör vara undertecknade av minst tio medlemmar i
förbundet. Petitionerna sänds på adressen Finlands Radioamatörförbund rf,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

I september utkommer inget nummer av tidningen Radioamatööri

Under september kommer inget nummer av tidningen Radioamatööri. Följande
tidning utkommer 3.10.

Tema för oktobernumret av tidningen Radioamatööri

Temat för oktobernumret av tidningen Radioamatööri är nyare teknik:
Arduino, Picaxe, SDR, fjärrstyrning. Ifall du har en artikel eller bilder,
som skulle passa i temat tas dessa gärna emot. Deadline för material är
12.9.2016.

Skräppost i rörelse

Oväsentliga fakturor har sänts från document@sral.fi till
egenanropsadresser. I rubriken har nämnts "invoice" och ett nummer.
Adressen document@sral.fi existerar inte, och från förbundet sänds inga
fakturor med engelskspråkiga rubriker. Radera alltså dessa meddelanden
direkt utan att öppna dem.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att följande amatörbröder har lämnat oss: Eero
Alanärä, OH4SD; Yrjö Hofström, OH2AVS; Jukka Jorva, OH4QJ; Keijo Kallio,
OH6OQ; Vesa Laukkanen, OH9OM; Keijo Lindfors, OH2BET; Rolf Löfman, OH2NMV;
Osmo Salo, OH1JEA; Juhani Sandström, OH2NEU; Toivo Santala, OH2NIK och
Mauno "Mane" Siivonen, OH3FCI.

Vi hedrar Eeros, Yrjös, Jukkas, Keijos, Vesas, Keijos, Rolfs, Osmos,
Juhanis, Toivos och Manes minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6D:s lillajul

Jokilaakson radiokerho håller sin lillajul 9-11.9 vid Saarijärvi strand i
Jämsä. Mer information fås från radioklubbens webbsidor. Styrelsen

OH2AP:s höstläger

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt traditionella
höstläger lördagen 17.9. Platsen är igen Skogstorpet vid Rusutjärvi strand
i Tusby. (Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi, Tusby kommun)

Lägret inleds kl. 9 med uppbyggande av radiostation och uppläggande av
antenner. Mat serveras ca kl. 12 och följs av kaffe. Älgsoppa och laxsoppa
utlovas.

Klubbens ordförande Jussi Horelli, OH3ZQ, öppnar lägret kl. 13.00, efter
vilket programdelen inleds.

I programmet finns bl.a. följande:

- Fjärr-SDR-rx presentation, Jukka, OH2MEE: lösning på störningsnivån i
tätorter - fjärrmottagare i störningsfritt QTH genom 3G-förbindelse

- Klubbens besök i Popovmuseet genom bilder och ord Jarmo, OH2GJL och
Aarno, OH2HAI

- Presentation av den turvaövning som genomförs under hösten, Jussi OH3ZQ

- DMR-presentation, Erik, OH2LAK: skulle detta vara vår nästa
repeaterlösning - handapparatskontakter runt världen

Därtill en ITE-utställning. Tanken är presentera olika självgjorda
apparater. Ta med dig en manick du själv byggt på senare tid eller gräv i
skåpen ifall där skulle finnas något du byggt ihop tidigare. Lägg med en
kort (en halv A4) beskrivning över apparaten. Syftet är att ge idéer och
sporra till byggande.

I år medför lotteri tilläggsspänning. Donationer tas gärna emot till
lotteriprisbordet. På lägret finns även ett lopptorgsbord. Gå igenom dina
förråd och se om du har något passligt och sälj bort dina "loppor". Inga
bordsavgifter.

Från klockan 17 är bastun varm. Slutet av kvällen tillbringas med grillande
runt kvällselden. Lägeravgiften är 15 euro och inkluderar programmet,
måltiden, kaffe och bastu. Välkommen!

OH3AC:s Ruskaläger

Ruskalägret hålls i Luhtaanmaa i Nastola det sista veckoslutet i september,
fredag-söndag 23–25.9.2016.

Tre intressanta presentationer har preliminärt överenskommits för lägret:
- Antti, OH5TB/OH2BTB, berättar om fjärrstyrning av en radiostation
- Matti, OH7SV, håller sin anda trogen en fartfylld presentation om
antenner
- därtill hålls en aktuell presentation om försvarsmaktens moderna
radioapparater

På lägret finns ett lopptprg och rikligt med försäljningsutrymme såväl inne
som ute. Även släpkärreförsäljning lyckas bra t.ex. invid huvudingången. I
Luhtaanpirtti finns inomhusinkvartering och utomhus finns goda möjligheter
för husvagnar och tält.

Som lägerledare fungerar enligt gammal vana Harri, OH3UP, och för bra
bespisning ansvarar Ismo, OH2IV med familj.

Adressen till Luhtaanpirtti är Kurssikeskuksentie 17, 15560 NASTOLA.
Välkommen!

OH6AAD:s höstläger

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD, ordnar sitt höstläger 23-25.9.2016 i
Koliman keirikeskus. Adressen är Pasalantie 510, Viitasaari. Det finns
tillräckligt med inomhusinkvartering, ta med egen sovsäck. Därtill finns
även parkeringsutrymme för husvagnar och bilar. Lägeravgiften är 10 euro
för vuxna och 5 euro för ungdomar. I lägeravgiften ingår inkvartering,
bastu, en skälig mängd mat och tillräckligt med kaffe. Mer information om
programmet på klubbens webbplats oh6aad.net.

Bemärkelsedagar

85 år
4.9. Tauno Ukkola, OH5LTE

80 år
11.9. Pentti Pulkkinen, OH2UM

70 år
6.9. Reino Nurmi, OH1LT
10.9. Aarne Lindgård, OH6WE
11.9. Frej Falck, OH2HFB

60 år
3.9. Janne Ämmälä, OH1EUD

50 år
9.9. Jaakko Koivuniemi, OH7BF / F5VGL
12.9. Marko Myllymäki, OH6DO

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Vernissage för utställningen "Distansdrömmar" (Etäunelmia) 10.9 - SRAL är med

Vernissaget för Tekniska museets nya utställning Distansdrömmar
(Etäunelmia) hålls lördagen 10.9.2016. Utställningen behandlar
kommunikationsdrömmar och den elektroniska kommunikationens utveckling.

Evenemanget börjar vid Tekniska museet kl. 12.15 med öppningsord. Klockan
12.30 - 14.30 får man prova på radioamatörverksamhet i praktiken vid
Finlands Radioamatörförbunds telegrafipunkt. Klockan 14.00 - 14.30 berättar
multikonstnären M.A. Numminen om boken "Jazzin meining" och sitt
förhållande till radioamatörverksamheten.

Det går att stifta bekantskap med utställningen under en guidad tur klockan
13-14. Under eftermiddagen hålls en workshop om Ljudlandskap. I
utställningen finns även verksamhetspunkter med kommunikationstema.

Tekniska museet är öppet klockan 11.00 - 17.00. Vernissaget ordnas klockan
12.00 - 16.00. Det är fritt inträde till evenemanget. Adressen är Viksvägen
1, Helsingfors.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, SRAL Field Day SSB, G3ZQS
Memorial Straight Key Contest, Russian RTTY WW Contest, CWOps CW Open, All
Asian DX Contest, Wake-Up! QRP Sprint, AGCW Straight Key Party, PODXS 070
Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint och DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa tisdag, 6.9, står NAC VHF i tur och på torsdag 8.9 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Kulikovo Polye Contest, FOC QSO Party, WAE DX
Contest, SARL Field Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Russian Cup
Digital Contest North American Sprint och Swiss HTC QRP Sprint.

Därtill tävlas Classic Exchange 11-12.9. och 13-14.9.

Kom med i SRAL Field Day tävlingen

SSB-delen i SRAL Field Day tävlas 3-4.9.2016 klockan 1300-1259 UTC. I
tävlingen finns kategorier för såväl field day som fasta stationer.

Frekvensområdena är 160-10 m (inga WARC-band). Samma station kan kontaktas
en gång per band. Kontakter med alla stationer är godkännbara i field day
kategorierna. I den fasta kategorin hålls enbart kontakter med /P och /M
stationer.

Meddelandet är RS(T) + serienummer med start från 001. Stationerna i
C-kategorin använder separat numrering på alla band. Koefficienterna är
DXCC- och WAE-länder områdesvis.

Reglerna finns på SRAL:s webbsidor under punkten tävlingar och
HF-tävlingskalendern. Välkommen med.

SAC CW landskamp 17.-18.9

CW-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden
17-18.9.2016. Tävlingen börjar lördagen 17.9 klockan 1200 UTC och avslutas
klockan 1159 UTC på söndagen 18.9. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt
Finland, även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!
Tävlingsreglerna finns på adressen http://www.sactest.net.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.