Svensk bulletin 28/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1628S
Kanslibulletin 28/16, 10.9.2016

INNEHÅLL

Välkommen som medlem i Förbundet
Medlemmarnas petitioner till höstmötet
Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut 7.10.2016
Tema för oktobernumret av tidningen Radioamatööri
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
SAC CW landskamp 17-18.9
Nästa bulletin

Välkommen som medlem i Förbundet

Enligt höstmötets beslut är Förbundets helmedlemsavgift för personer som
går med i förbunder efter 1.9. hälften av ordinarie medlemsavgiften, dvs.
32 euro. Du kommer väl ihåg att berätta om ärendet åt nya radioamatörer i
din klubb samt åt andra bekanta som är intresserade i medlemskap. Välkommen
som medlem!

Medlemmarnas petitioner till höstmötet

Medlemmarnas skriftliga petitioner som riktas till Finlands
Radioamatörförbund rf:s höstmöte bör sändas till förbundets styrelse jämte
motiveringar och underskrifter senast 15.9.2016.

Medlemspetitionerna bör vara undertecknade av minst tio medlemmar i
förbundet. Petitionerna sänds på adressen Finlands Radioamatörförbund rf,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut 7.10.2016

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidatnominering i den kandidatlista som uppgörs före valet.

Valhandlingarna, dvs. kandidatnomineringarna inför valet bes sändas till
sekreteraren för valkommittén i Finlands Radioamatörförbunds kansli före
7.10.2016. Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Salmenlinna,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas och därtill bör ett av kandidaten undertecknat samtycke att ställa
upp som kandidat finnas med. Därtill bör det även nämnas ifall
kandideringen är ämnad för posten som Förbundets ordförande eller som
styrelsemedlem eller ifall kandidaten ställer upp i bägge. De
styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även
dessa bör sända in valhandlingarna.

Kandidaterna kan till novembernumret av tidningen Radioamatööri sänds in en
bild samt en fritt formulerad text om sig på maximalt 200 ord, helst i
elektronisk form.

Tema för oktobernumret av tidningen Radioamatööri

Temat för oktobernumret av tidningen Radioamatööri är nyare teknik:
Arduino, Picaxe, SDR, fjärrstyrning. Ifall du har en artikel eller bilder,
som skulle passa i temat tas dessa gärna emot. Deadline för material är
12.9.2016.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s radiobulletin söndagen 11.9 kl 9.30 finsk tid

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; radiobulletinen ges nu på söndagen
11.9.2016 kl 9.30 finsk tid på den traditionella frekvensen 3685 kHz.
Bulletinen läses med Radio- och TV-museets anrop OH3R och läses av Maarit,
OH3EXI. I bulletinen hör du och kan du kvittera alla senaste nyheter från
Päijännne-Tavastland.

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt traditionella
höstläger lördagen 17.9. Platsen är igen Skogstorpet vid Rusutjärvi strand
i Tusby. (Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi, Tusby kommun)

Lägret inleds kl. 9 med uppbyggande av radiostation och uppläggande av
antenner. Mat serveras ca kl. 12 och följs av kaffe. Älgsoppa och laxsoppa
utlovas.

Klubbens ordförande Jussi Horelli, OH3ZQ, öppnar lägret kl. 13.00, efter
vilket programdelen inleds.

I programmet finns bl.a. följande:

- Fjärr-SDR-rx presentation, Jukka, OH2MEE: lösning på störningsnivån i
tätorter - fjärrmottagare i störningsfritt QTH genom 3G-förbindelse

- Klubbens besök i Popovmuseet genom bilder och ord Jarmo, OH2GJL och
Aarno, OH2HAI

- Presentation av den turvaövning som genomförs under hösten, Jussi OH3ZQ

- DMR-presentation, Erik, OH2LAK: skulle detta vara vår nästa
repeaterlösning - handapparatskontakter runt världen

Därtill en ITE-utställning. Tanken är presentera olika självgjorda
apparater. Ta med dig en manick du själv byggt på senare tid eller gräv i
skåpen ifall där skulle finnas något du byggt ihop tidigare. Lägg med en
kort (en halv A4) beskrivning över apparaten. Syftet är att ge idéer och
sporra till byggande.

I år medför lotteri tilläggsspänning. Donationer tas gärna emot till
lotteriprisbordet. På lägret finns även ett lopptorgsbord. Gå igenom dina
förråd och se om du har något passligt och sälj bort dina "loppor". Inga
bordsavgifter.

Från klockan 17 är bastun varm. Slutet av kvällen tillbringas med grillande
runt kvällselden. Lägeravgiften är 15 euro och inkluderar programmet,
måltiden, kaffe och bastu. Välkommen!

OH3AC:s Ruskaläger

Ruskalägret hålls i Luhtaanmaa i Nastola det sista veckoslutet i september,
fredag-söndag 23–25.9.2016.

Tre intressanta presentationer har preliminärt överenskommits för lägret:
- Antti, OH5TB/OH2BTB, berättar om fjärrstyrning av en radiostation
- Matti, OH7SV, håller sin anda trogen en fartfylld presentation om antenner
- därtill hålls en aktuell presentation om försvarsmaktens moderna
radioapparater

På lägret finns ett lopptprg och rikligt med försäljningsutrymme såväl inne
som ute. Även släpkärreförsäljning lyckas bra t.ex. invid huvudingången. I
Luhtaanpirtti finns inomhusinkvartering och utomhus finns goda möjligheter
för husvagnar och tält.

Som lägerledare fungerar enligt gammal vana Harri, OH3UP, och för bra
bespisning ansvarar Ismo, OH2IV med familj.

Adressen till Luhtaanpirtti är Kurssikeskuksentie 17, 15560 NASTOLA.
Välkommen!

OH6AAD:s höstläger

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD, ordnar sitt höstläger 23-25.9.2016 i
Koliman keirikeskus. Adressen är Pasalantie 510, Viitasaari. Det finns
tillräckligt med inomhusinkvartering, ta med egen sovsäck. Därtill finns
även parkeringsutrymme för husvagnar och bilar. Lägeravgiften är 10 euro
för vuxna och 5 euro för ungdomar. I lägeravgiften ingår inkvartering,
bastu, en skälig mängd mat och tillräckligt med kaffe. Mer information om
programmet på klubbens webbplats oh6aad.net.

Bemärkelsedagar

90 år
14.9. Esa Haapanen, OH3QT

85 år
18.9. Willy Pökelmann, OH2BUX

80 år
11.9. Pentti Pulkkinen, OH2UM
16.9. Jaakko Skyttä, OH9QB

70 år
10.9. Aarne Lindgård, OH6WE
11.9. Frej Falck, OH2HFB
13.9. Juha Sundell, OH2BFP
14.9. Antero Aaltonen, OH3GJ

50 år
12.9. Marko Myllymäki, OH6DO
13.9. Jari Mertala, OH9-1280
14.9. Erkki Alanto, OH1MMU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Kulikovo Polye Contest, FOC QSO Party, WAE DX
Contest, SARL Field Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Russian Cup
Digital Contest, North American Sprint ovh Swiss HTC QRP Sprint. Därtill
tävlas Classic Exchange 11-12.9 och 13-14.9.

Nästa tisdag, 13.9, står NAC UHF i tur och på torsdag 15.9 NAC 70 MHz.
Nästa fredag 16.9 tävlas AGB NEMIGA Contest.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i SAC, All Africa International DX Contest,
QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint, RTTY och BARTG Sprint
75.

SAC CW landskamp 17-18.9

CW-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden
17-18.9.2016. Tävlingen börjar lördagen 17.9 klockan 1200 UTC och avslutas
klockan 1159 UTC på söndagen 18.9. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt
Finland, även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!
Tävlingsreglerna finns på adressen http://www.sactest.net.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.