Svensk bulletin 29/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1629S
Kanslibulletin 29/16, 17.9.2016

INNEHÅLL

Förbundets sommarläger 2017
Polar 2016 - de unga fullvuxna radioamatörernas höstläger
Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut  7.10.2016
Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Kouvola
Tävlingsnyheter
SAC CW landskampen 17-18.9
Nästa bulletin

Förbundets sommarläger 2017

Förbundet anordnar ett Finland 100 -jubileumsläger den 4. - 9.7.2017 på Mustiala i Tammela. Lägret inleds på tisdag och pågår ända till söndagen. Man hyllar Finlands 100 åriga existens med ett mångsidigt program i den historiska miljön på Mustiala kungsgård.

Polar 2016 - de unga fullvuxna radioamatörernas höstläger 7. - 9.10.2016

SRAL:s ungdomskommitté anordnar det sista veckoslutet i oktober ett höstläger i Leirisaari på Keuruu. Lägret är främst ägnat för 18 - 29 åriga medlemmar, vilka önskar knyta nya kontakter inom hobbyn, men alla under 35 åriga intesserade är välkomna.
I veckoslutets program ingår bl.a. workshoppar, föredrag, körande av radiokontakter samt trevlig samvaro. Lägeravgiften är 25 euro. Tilläggsinformation finns på SRAL:s websidor. Anmälningen öppnas på webben måndagen 19.9. kl. 12.00. Välkommen med!

Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut den 7.10.2016

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidatnominering i den kandidatlista som uppgörs före valet.

Valhandlingarna, dvs. kandidatnomineringarna inför valet bes sändas till
sekreteraren för valkommittén i Finlands Radioamatörförbunds kansli före
7.10.2016. Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Salmenlinna,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas och därtill bör ett av kandidaten undertecknat samtycke att ställa
upp som kandidat finnas med. Därtill bör det även nämnas ifall
kandideringen är ämnad för posten som Förbundets ordförande eller som
styrelsemedlem eller ifall kandidaten ställer upp i bägge. De
styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även
dessa bör sända in valhandlingarna.

Kandidaterna kan till novembernumret av tidningen Radioamatööri sänds in en
bild samt en fritt formulerad text om sig på maximalt 200 ord, helst i
elektronisk form.

Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution

Hyvinkään Radiokerho, OH2AU, har avsagt sig posten som QSL-manager för tvåans distrikt, då klubbens resurser inte längre räcker till. Klubben har förtjänstfullt skött QSL-managerjobbet i 20 år. Styrelsen önskar tacka för det långvariga arbetet till fromma för Förbundet.
Tvåornas QSL-distribution är den största i landet. Förra året handlades över 140 kg kort.
Förbundet söker nu en ivrig klubb för att sköta QSL-funktionen. Ett vederlag kommer att betalas till klubben. Mer info ges på adressen oh1eg snabela sral punkt fi

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Harri Leskinen, OH2JMS, har lämnat oss.
Vi hedrar Harris minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s Ruskaläger

Ruskalägret hålls i Luhtaanmaa i Nastola det sista veckoslutet i september,
fredag-söndag 23–25.9.2016.

Tre intressanta presentationer har preliminärt överenskommits för lägret:
- Antti, OH5TB/OH2BTB, berättar om fjärrstyrning av en radiostation
- Matti, OH7SV, håller sin anda trogen en fartfylld presentation om antenner
- därtill hålls en aktuell presentation om försvarsmaktens moderna
radioapparater

På lägret finns ett lopptprg och rikligt med försäljningsutrymme såväl inne
som ute. Även släpkärreförsäljning lyckas bra t.ex. invid huvudingången. I
Luhtaanpirtti finns inomhusinkvartering och utomhus finns goda möjligheter
för husvagnar och tält.

Som lägerledare fungerar enligt gammal vana Harri, OH3UP, och för bra
bespisning ansvarar Ismo, OH2IV med familj.

Adressen till Luhtaanpirtti är Kurssikeskuksentie 17, 15560 NASTOLA.
Välkommen!

OH6AAD:s höstläger

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD, ordnar sitt höstläger 23-25.9.2016 i
Koliman keirikeskus. Adressen är Pasalantie 510, Viitasaari. Det finns
tillräckligt med inomhusinkvartering, ta med egen sovsäck. Därtill finns
även parkeringsutrymme för husvagnar och bilar. Lägeravgiften är 10 euro
för vuxna och 5 euro för ungdomar. I lägeravgiften ingår inkvartering,
bastu, en skälig mängd mat och tillräckligt med kaffe. Mer information om
programmet på klubbens webbplats oh6aad.net.

Bemärkelsedagar

85 år
18.9. Willy Pökelmann, OH2BUX

80 år
21.9. Reima Holm, OH9TK

70 år
23.9. Kyösti Hiltunen, OH3GTV / OH3-9421
24.9. Pauli Hietasalo, OH7SG

50 år
25.9. Satu Friman, OH2SATU
26.9. Jukka Hietaranta, OH1FF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Kouvola

I Kouvola börjar nu på hösten en radioamatörkurs för nybörjare. Kurskvällarna är söndagar från kl. 17.00. En radioamatörexamen hålles i början på december. Kursavgiften är 50 euro och inkluderar undervisningen och kursmaterialet. Tilläggsuppgifter av Heikki Eskola, OH5GES, eskola snabela gmail punkt kom, tel. 041 544 2554.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SAC CW-delen, All Africa International DX Contest, QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint, RTTY och BARTG Sprint 75.

Nästa tisdag 20.9. står NAC 1,3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, CQ WW DX RTTY Contest, AGCW VHF/UHF Contest, RSGB International Sprint Contest, UBA ON Contest, 6 m och Peanut Power QRP Sprint.

SAC CW landskampen 17-18.9

CW-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden
17-18.9.2016. Tävlingen börjar lördagen 17.9 klockan 1200 UTC och avslutas
klockan 1159 UTC på söndagen 18.9. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt
Finland, även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!
Tävlingsreglerna finns på adressen http://www.sactest.net.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25
september klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB