Svensk bulletin 31/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1631S
Kanslibulletin 31/16, 1.10.2016

INNEHÅLL

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften
Anmälningar till Polarlägret senast 5.10
Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut 7.10.2016
Silent key
Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
SAC SSB landskampen 8 - 9.10.2016
Nästa bulletin

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften

Man har kollat situationen med medlemsavgifterna. Somliga medlemmar har
ännu inte betalat årets medlemsavgift. Vänligen kontrollera att din
medlemsavgift är betald.

Anmälningar till Polarlägret senast 5.10

Förbundets ungdomskommitté ordnar ett veckoslutslångt läger för unga vuxna
7-9-10 i Leirisaari, Keuruu. Lägret är främst riktat för 18-29 åriga
medlemmar, som önskar finna nya vänner från hobbyn, men alla andra
intresserade är även välkomna. Med ryms de 30 först anmälda. Ifall det
finns fler än som kan tas med, ges platser i första hand till yngre
personer.

I veckoslutsprogrammet finns bl.a. stiftande av bekantskap, QSO:ande från
lägerstationen, workshopar, demonstrationsbaserade presentationer och
trevlig samvaro. Lägeravgiften är 25 euro för Förbundets ungdomsmedlemmar.
Mer information och anmälningsblanketten hittas på Förbundets webbplats
www.sral.fi. Anmälningen stängs 5.10 och efter detta datum är anmälningen
även bindande.

Välkomna med i de första lägret för unga vuxna!

Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut 7.10.2016

Under Förbundets höstmöte väljs en ordförande för en period på två år samt
två styrelsemedlemmar för en treårig period. Därtill väljs en medlem till
styrelsen för ett år i stället för Juhani Lehtosaari, OH2MD, som lämnar sin
styrelseplats i förtid.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidatnominering i den kandidatlista som uppgörs före valet.

Valhandlingarna, dvs. kandidatnomineringarna inför valet bes sändas till
sekreteraren för valkommittén i Finlands Radioamatörförbunds kansli före
7.10.2016. Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Salmenlinna,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas och därtill bör ett av kandidaten undertecknat samtycke att ställa
upp som kandidat finnas med. Därtill bör det även nämnas ifall
kandideringen är ämnad för posten som Förbundets ordförande eller som
styrelsemedlem eller ifall kandidaten ställer upp i bägge. De
styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även
dessa bör sända in valhandlingarna.

Kandidaterna kan till novembernumret av tidningen Radioamatööri sänds in en
bild samt en fritt formulerad text om sig på maximalt 200 ord, helst i
elektronisk form.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Paavo Lahtinen, OH3GN,
lämnat oss. Vi hedrar Paavos minne med en stunds tystnad.

Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution

Hyvinkään Radiokerho, OH2AU, har avsagt sig posten som QSL-manager för
tvåans distrikt, då klubbens resurser inte längre räcker till. Klubben har
förtjänstfullt skött QSL-managerjobbet i 20 år. Styrelsen önskar tacka för
det långvariga arbetet till fromma för Förbundet.

Tvåornas QSL-distribution är den största i landet. Förra året handlades
över 140 kg kort.

Förbundet söker nu en ivrig klubb för att sköta QSL-funktionen. Ett
understöd kommer att betalas till klubben. Mer info ges på adressen oh1eg
snabela sral punkt fi

Klubbarna meddelar

OH3AC:s radiobulletin söndagen 2.10.2016, kl. 9.30 finsk tid.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; radiobulletinen ges nu inkommande
söndag 2.10.2016 kl. 9.30 finsk tid på frekvensen 3685 kHz. Förutom den
normala 80 meters frekvensen ges bulletinen även på två meter på OH3RAC
repeatern på frekvensen 145.775 MHz. Välkomna att lyssna på nyheter om
talkot vid Radiobacken och andra aktuella ärenden.

OH3TR 50 år

Tampereen Teekkarien Radiokerho, OH3TR, jubilerar sin 50 åriga färd
fredagen 25.11 i Hervanta, Tammerfors. Mer information finns att fås per
e-post från adressen hallitus snabela oh3tr punkt ham punkt fi eller klubbens webbsidor
www.oh3tr.fi.

Bemärkelsedagar

85 år
04.10. Pentti Saari, OH1RP

80 år
09.10. Aimo Turpeinen, OH6YU
10.10. Olavi Savilampi, OH9-658

70 år
05.10. Urpo Mäkinen, OH2BMU / OH2-101 / OH2XO

50 år
01.10. Vesa Salminen, OH5NK
06.10. Mika Lihvonen, OH5JMI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kouvola

I Kouvola inleds nu på hösten en radioamatörkurs för nybörjare.
Kurskvällarna är söndagar från klockan 17.00 framåt. Radioamatörexamen
hålls i början på december. Kurspriset är 50 euro och inkluderar
undervisning och kursmaterial. Mer information från Heikki Eskola (OH5GES),
eskola snablela gmail punkt kom, tfn 041 544 2554.

Kurs för elementär klass börjar i Lahtis tisdagen 25.10

OH3AC och MPK ordnar tillsammans en radioamatörkurs för elementär klass
från och med hösten 2016. Mer specifik information och
anmälningsinstruktioner finns på MPK:s webbplats https://www.mpk.fi/. MPK:s
kursnummer är 0900 16 12141.

Radioamatörkurs i Otnäs

Polyteknikkojen Radiokerho ordnar en radioamatörkurs som ger beredskap
inför radioamatörexamen. Kursen börjar tisdagen 1.11.2016 kl. 18.00,
varefter föreläsningar hålls tisdagar och onsdagar fram till 23.11.
Examenstillfället ordnas i slutet av kursen 29.11.

Kursen ordnas i Ossinkulma med adress Otsvängen 18A, Esbo. Till kursen kan
man anmäla sig via klubbens webbsidor på adressen http://prk.ayy.fi/uutiset/.
Från webbsidorna fås även mer information om kursen.

Radioamatörkurs i Kotkassa

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 23.11.2016 och
fortsätter under våren. På kursen studeras de ärenden som behövs för att
uföra examen i elementär klass. Bindande anmälningar t.o.m. 15.11.2016.
Anmälningar sker via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

Tävlingsnyheter

30.9 - 2.10 tävlas YLRL DX/NA YL Anniversary Contest.

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, TARA PSK Rumble Contest,
15-Meter SSTV Dash Contest, Oceania DX Contest, WAB HF Phone Contest, TRC
DX Contest, GTC CW Cup, Russian WW Digital Contest, International
HELL-Contest, FISTS Fall Slow Speed Sprint, UBA ON Contest och RSGB
International DX Contest.

Nästa tisdag 4.10 står NAC VHF i tur och på torsdag 6.10 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SAC SAC SSB, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX
Contest, SKCC Weekend Sprintathon, QRP ARCI Fall QSO Party, FISTS Fall
Unlimited Sprint, North American SSB Sprint Contest och UBA ON Contest, CW.

SAC SSB landskampen 8 - 9.10.2016

SSB-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden.
Tävlingen börjar lördagen 8.10 klockan 1200 UTC och avslutas klockan 1159
UTC på söndagen 9.10. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt Finland,
även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9 oktober
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.