Svensk bulletin 33/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1633S
Kanslibulletin 33/16, 15.10.2016

INNEHÅLL

Kandidaterna i Förbundets val
Rösträtt i Förbundets val
Silent key
Öppet hus i Förbundets kansli 3.11
Bemärkelsedagar
Jamboree On The Air 15-16.10
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidaterna i Förbundets val

Kandidaterna i Förbundets val har publicerats.

Val av ordförande
2. Merja Koivaara, OH1EG

Val av styrelsemedlemmar
3. Antti Hara, OH1HIH
4. Mauno Hirvonen, OH7UE
5. Jari Jussila, OH2BU
6. Tiina Kela, OH8BBO
7. Pekka Länsman, OH2NCS
8. Tuomas Tauriala, OH3ERV
9. Timo Törö, OH5KW

Poströstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med novembernumret av
tidningen Radioamatööri. Ifall medlemmen inte använt sin rösträtt i
poströstningen, kan denne rösta på höstmötesplatsen i Äänekoski, 19.11.2016
kl. 12.30 - 14.30.

Rösträtt i Förbundets val

I Förbundets ordförande- och styrelseval innehas rösträtt av de
personmedlemmar och klubbar, som har betalat den senast förfallna
medlemsavgiften i sin helhet och som godkänts som medlem senast åtta veckor
före höstmötet. Att godkännas som medlem innebär att godkännandet har skett
under styrelsens möte.

Valförteckningen över de röstberättigade gjordes 24.9.2016. Ifall du har
betalat din medlemsavgift efter detta, sänd in ett kvitto över betalningen
till adressen oh2hsj snabela sral punkt fi. Därtill ska du be valkommittén
ta med ditt namn i valförteckningen före 22.10.2016. Valkommitténs adress
är vvk snabela sral punkt fi.

Det lönar sig att märka att medlemmar som enbart betalat en del av
medlemsavgiften inte har rösträtt. Denne kan dock betala den avsaknade
delen och sända in ett kvitto över detta samt be valkommittén ta upp sitt
namn i valförteckningen före den 22.10.2016.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Harri Hyvönen, OH6VM och
Martti Kilpinen, OH2RE lämnat oss. Vi hedrar Harris och Marttis minne med
en stunds tystnad.

Öppet hus vid Förbundets kansli 3.11

Förbundets kansli har öppet hus torsdagen 3.11 kl. 17.00 - 20.00. Program,
samvaro samt kaffe med dopp utlovas. Mer specifikt program meddelas senare.
Adressen till kansliet är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år
21.10. Kyösti Viitamäki, OH3BFQ

70 år
15.10. Kari Malminen, OH6MOP
18.10. Pauli Oinonen, OH7FMS
19.10. Arto Louko, OH6AYO / OH6NFO / OH6LO
19.10. Simo Paasonen, OH1BS
23.10. Heikki Huttunen, OH4RD
23.10. Asko Virtanen, OH1FP

60 år
17.10. Kirsi Manninen, OH4KHY
18.10. Kimmo Helke, OH6WH
19.10. Kalle Pikkarainen, OH7RE / OH7KOLI

50 år
17.10. Mikael Kajo, OH3-9649 / OH3KM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Jamboree On The Air 15-16.10

Scouternas 59 Jamboree On The Air hålls detta veckoslut, 15-16.10.2016.
Scouterna samlas åter på radiovågorna för att träffa sina scoutvänner och
binda nya bekantskaper.

JOTA inleddes igår kl. 00.00 finsk tid och avslutas idag kl. 23.59 finsk
tid.

Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" eller "CQ JAM" på
telegrafi.

JOTAs internationella huvudstation opererar från Geneve med anropet HB9S.
Finska scouternas huvudstation OH2JAM är detta år i Sibbo med operatör
OH1WZ.

Många finska scouters SUF-, SGF- och S-stationsanrop är aktiverade och
många scouter och klubbar deltar även med sina egna anrop. De stationer som
deltar i JOTA kan lägga till /J i sina anrop. Scouterna kan ordna sitt
JOTA-deltagande från vilken radioamatörstation som helst.

I JOTA är det viktigaste intressanta kontakter till andra scouter i när och
fjärran. Målet är inte mängden QSO:n utan kvaliteten och att uppmuntra de
unga till att hålla kontakter. Scouterna kan få ett JOTA-hobbymärke för
deltagande i evenemanget.

De finska stationernas scheds hålls på lördagen 15.10 kl. 12.00 finsk tid
på 3710 kHz då OH2JAM ger JOTA-bulletin, kl. 13.00 finsk tid på frekvensen
7080 kHz och 1545 finsk tid på frekvensen 3740 kHz. De finska stationernas
scheds på söndagen 16.10 är kl. 1200 finsk tid på frekvensen 7080 kHz och
1300 finsk tid på 3740 kHz..

Jagandet efter scouternas SUF-award kan fortsätta under JOTA 2016, flera av
Finlands Scouters stationer som berättigar till awardpoäng kommer att vara
igång. Om awardet finns information på Finlands JOTA-sidor.

Mer information om Finlands deltagande i JOTA 2016 finns på webbplatsen
jota.partio.net. Internationell information om JOTA finns på webbplatsen
jotajoti.info.

Radioamatörkurser

Kurs för elementär klass börjar i Lahtis tisdagen 25.10

OH3AC och MPK ordnar tillsammans en radioamatörkurs för elementär klass
från och med hösten 2016. Mer specifik information och
anmälningsinstruktioner finns på MPK:s webbplats https://www.mpk.fi/. MPK:s
kursnummer är 0900 16 12141.

Radioamatörkurs i Otnäs

Polyteknikkojen Radiokerho ordnar en radioamatörkurs som ger beredskap
inför radioamatörexamen. Kursen börjar tisdagen 1.11.2016 kl. 18.00,
varefter föreläsningar hålls tisdagar och onsdagar fram till 23.11.
Examenstillfället ordnas i slutet av kursen 29.11. Kursen ordnas i
Ossinkulma med adress Otsvängen 18A, Esbo. Till kursen kan man anmäla sig
via klubbens webbsidor på adressen http://prk.ayy.fi/uutiset/. Från
webbsidorna fås även mer information om kursen.

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 23.11.2016 och
fortsätter under våren. På kursen studeras de ärenden som behövs för att
uföra examen i elementär klass. Bindande anmälningar t.o.m. 15.11.2016.
Anmälningar sker via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall
Contest, Worked All Germany Contest, Feld Hell Sprint, Asia-Pacific Fall
Sprint och RSGB RoLo CW.

Nästa tisdag 18.10 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 20.10 NAC 70 MHz.

Gamla radioapparaters October Test infaller 17-30.10. I tävlingen godkänns
kontakter där bägge stationer använt sig av en gammal arméradio. Inga
sändarslagsbegränsningar. Cross mode kontakter är tillåtna. Finska
stationer kan efter anropet använda suffixet /SA, ifall anläggningstypen
använts redan under andra världskriget. Ifall en mer än 40 år gammal
militärradio används kan suffixet /S användas. Tävlingsreglerna fås från
SRAL:s webbplats under punkten "Ajankohtaista".

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, UK/EI DX Contest, Stew Perry
Topband Challenge och SA Sprint Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23 oktober
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.