Svensk bulletin 35/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1635S
Kanslibulletin 35/16, 29.10.2016

INNEHÅLL

Marttis, OH2BH, föredrag vid Öppet Hus 3.11.
Anmälningen till höstdagarnas kvällstillställning
SRAL:s höstdagar närmar sig
Röstningen vid förbundets styrelseval
Contest University på förbundets sommarläger 2017
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Marttis, OH2BH, föredrag vid Öppet Hus 3.11.

Förbundets kansli har öppet hus torsdagen 3.11 kl. 17.00 - 20.00. Ett föredrag, trevlig samvaro samt kaffe med dopp utlovas. Som gäst är Martti Laine, OH2BH, som kommer med färska nyheter från Märket. Man kan även sköta kansliärenden.
Adressen till kansliet är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkomna!

Anmälningen till höstdagarnas kvällstillställning

Vid Höstdagarna i Äänekoski anordnas 19.11. efter höstmötet en kvällstillställning på hotell Hirvi. Supékortet till buffén kostar c. 30 euro. Som varmrätt kan man välja mellan fisk och kyckling.
Anmälningsblanketten finns på förbundets websida, adressen: http://www.sral.fi. Anmälningarna t.o.m. 10.11.2016.

Efter kvällstillställningen följer lördagkvällens ham-efterspel på Pub Markus kl. 22.00 - 03.00. Mr Breathless sörjer för underhållningen.
Välkommen!

SRAL:s höstdagar närmar sig

Förbundets höstdagar hålls i Äänekoski 18. - 20.11.2016. Evenemanget arrangeras av Ala-Keiteleen Radiokerho, OH6AK. Lördagens program äger rum i Äänekoski stadshus på adressen Hallintokatu 4. Inträde är 10 euro per person, familjemedlemmar gratis. Dörrarna öppnas kl. 09.00.

Logi

Hotelli Hirvi erbjuder deltagarna logi 18. - 20.11.2016. Inkvartering beställs direkt från hotellet. Kom i håg att nämna SRAL då du bokar för att få rabatt. Hotellets uppgifter finns i oktober numret av tidningen Radoamatööri.

Lördagens program

- Pekka Ketonen, OH1TV, Radioamatörverksamhet.
- Erik Finskas, OH2LAK, Det digitala FinDMR-nätet och annat aktuellt.
- Vili Peippo, OH5GE, Balunworkshoppen, bygg en QRO-duglig strömbalun.
- Kim Östman, OH6KZP, Nyheter från tävlingsfronten.

På höstdagarna finns även ett övervakat lopptorg, så man behöver inte jourera vid sitt försäljningsbord. Som värd fungerar Seppo, OH6FJA.

Du kan delta i ett lotteri där man kan vinna radioamatörutstyr.
Lunch och kaffe kan intas en trappa ner på restaurang Kulkurin Kuu.

Man kan även avlägga radioamatörexamen på höstdagarna.

Förbundets höstmöte

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte börjar kl. 15.00 i fullmäktigesalen i stadshuset. Alla SRAL:s medlemmar som betalat sin senaste hela medlemsavgift har rösträtt. Anmälningen till mötet börjar kl. 14.00. Observera att man bör alltid anmäla sitt deltagande till mötet skilt, enbart anmälan till höstdagarna räcker inte.

Söndagens program

På söndagen stiftar vi bekantskap med ett "sällsynt" objekt i Tikkakoski. Tyvärr kan man inte berätta mer i förväg. Tilläggsinfo och reserveringar i samband med anmälningen.

Välkomna till höstdagarna i Äänekoski önskar OH6AK samt grannklubbarnas talkogäng.

Röstningen vid förbundets styrelseval

Poströstningematerialet skickas med november numret av tidningen Radioamatööri. Röstningsmaterialet skickas endast till de röstberättigade personmedlemmarna samt klubbarna. Samtliga personmedlemmar och klubbar som betalat sin sista hela medlemsavgift och som blivit godkända som medlemmar senast åtta veckor före mötet äga rösträtt vid förbundets styrelseval.
Om en medlem inte har brukat sin rösträtt vid postomröstningen, kan han rösta på platsen i Äänekoski den 19.11.2016 kl. 12.30 - 14.30. Man bör kunna bestyrka sin identitet vid omröstningen.

Klubbarna kan rösta medelst postomröstningen eller på platsen. En klubb kan företrädas av person som klubben befullmäktigat att rösta antingen genom att uppvisa protokollutdrag från klubbens möte eller genom att personen äger namnteckningsrätt. Vid postomröstningen bifogas de behövliga dokumenten.

Kandidaterna presenteras i november numret av tidningen och presentationerna kan även läsas på Förbundets hemsidor på adressen http://www.sral.fi/vaalit16/.

Contest University på förbundets sommarläger 2017

SRAL anordnar ett Finland 100 -jubileumsläger 4. - 9.7.2017 på Mustiala i Tammela. På fredagen 7.7. hålls en Contest University eller CTU-skolning på lägret.
CTU anordnades förra gången i Finland på förbundets läger i Sappee 2012. Det väckte stort intresse och erbjöd ett mångsidigt informationspaket om tävlandet och kontester.
CTU 2017 fortsätter i samma spår. Det förutspås intressanta föredrag och diskussioner. Evenemanget är ägnat till alla som är intresserade av tävlingsverksamhet.

Preliminärt program
- möjligheterna till modern SO2R-aktivitet
- RTTY-tävlande
- Using modern techology to improve your station, 4O3A
- What is possible with a good logging software, 9A5K
- Mottagarantenner på de nedre banden
- Framtiden för de inhemska tävlingarna, allmän diskussion

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstmöte

Keski-Suomen Radioamatöörit har höstmöte och firar lillajul den 14.11.2016 kl. 18.00 på klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkommen med önskar styrelsen.

OH3AD:s höstmöte

Riihimäen Kolmoset har sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2016 kl. 18.30 på Riihimäki ABC-stations kabinett. Adressen är Kinturintie 2. Välkommen önskar styrelsen

OH3TR fyller 50

Tampereen Teekkarien Radiokerho, OH3TR jubilerar sin 50 åriga existens fredagen 25.11. i Hervanta på Teekkarisauna Mörrimöykky. Man inbjuder samtliga gamla och nuvarande medlemmar samt broderföreningar till jubileet. På programmet finns tårtkaffe, bastubadande samt en liten supé.
Man uppmanar gästerna att anmäla sig i förväg före söndagen 20.11. kl. 20:11 via emejl till adressen juhlat snabela oh3tr punkt ham punkt fi eller per telefon 040 952 6701 (endast tisdagar 18 - 20). Klädseln är fri men obligatorisk, liksom även teknologmössan. Tilläggsinfo fås på adressen hallitus snabela oh3tr punkt ham punkt fi eller www.oh3tr.fi/50v.

Bemärkelsedagar

80 år
29.10. Seppo Haapasalo, OH5YO
01.11. Matti Tulimäki, OH6MRD
06.11. Peter Dietrich DJ3OI
08.11. Eero Heinonsalo, OH2MQ

70 år
29.10. Pekka Kemppinen, OH2BLU
30.10. Raimo Lehto, OH2BCI / OH0BCI / OG9W
07.11. Rauno Rapo, OH9RR
09.11. Pentti Sydänmaa, OH2JYT
11.11. Esko Toivonen, OH2OF
12.11. Raimo Myllyvaara, OH4JPV

60 år
29.10. Paavo Myöhänen, OH7TV
31.10. Juhani Tervonen, OH8MD
08.11. Pauli Jeskanen, OH7BY
12.11. Markku Laasonen, OH2EPH

50 år
30.10. Ari Kosonen, OH7KA / OH3KAV / OH0KA / OJ0KA
30.10. Joni Sätilä, OH2BZY / OH2FT
12.11. Anne Paalanen, OH2KMW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Kurs för elementär klass fortsätter i Lahtis tisdagen 1.11. kl. 18.00

OH3AC och MPK ordnar tillsammans en radioamatörkurs för elementär klass
från och med hösten 2016. Kursen började på Radiobacken förra tisdagen men man kan ännu bra komma med. Anmälningar och förfrågningar till Seppo, OH2TO, tel. 0400 713 545 eller epost koulutus snabela oh3ac punkt fi

Radioamatörkurs i Otnäs

Polyteknikkojen Radiokerho ordnar en radioamatörkurs som ger beredskap
inför radioamatörexamen. Kursen börjar tisdagen 1.11.2016 kl. 18.00,
varefter föreläsningar hålls tisdagar och onsdagar fram till 23.11.
Examenstillfället ordnas i slutet av kursen 29.11. Kursen ordnas i
Ossinkulma med adress Otsvängen 18A, Esbo. Till kursen kan man anmäla sig via klubbens webbsidor på adressen http://prk.ayy.fi/uutiset/. Från
webbsidorna fås även mer information om kursen.

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 23.11.2016 och
fortsätter under våren. På kursen studeras de ärenden som behövs för att
uföra examen i elementär klass. Bindande anmälningar t.o.m. 15.11.2016.
Anmälningar sker via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ Worldwide DX-kontestens SSB-del. De gamla radiornas October Test fortsätter till 30.10.

Nästa tisdag 1.11. står NAC VHF i turen och nästa torsdag 3.11. NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, IPARC Contest, Ukrainian DX Contest, RSGB International Sprint Contest, EANET Sprint, High Speed Club CW Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.

Tisdagen 8.11. tävlas NAC UHF och torsdagen 10.11. NAC 50 MHz.

Andra veckoslutet i november tävlas Viitosten Syysottelu, WAE DX RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OK/OM DX Contest och CQ-WE Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 13 november klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB